Hz. Ismail (A.S.)
 
ismail

Hz. İsmail

Yemen'den gelip Mekke ve civarına yerleşen Cürhüm kabilesine gönderilen ve Hz. Muhammed'in dedelerinden olan bir peygamberdir. İsmi Kurân-ı Kerîmde bildirilmiştir: “ Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik ve (nitekim) İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, esbâta (torunlara), İsa'ya, Eyyüb'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik ”. Babası İbrahim aleyhisselam annesi ise Hacer Hatundur.

Hz. İsmail'in Hikayesi

İsmail aleyhisselam, Şam diyarında (Filistin, Suriye) doğdu. Babası İbrahim aleyhisselam, Allah-ü Teâlâ'nın emriyle, annesi Hacer Hatunla birlikte Mekke'ye götürdü . Yanlarına bir miktar yiyecek ve su ile birlikte şimdiki Kâbe'nin bulunduğu yere bırakarak Şam'a döndü. Bir rivayete göre İbrahim aleyhisselam Hacer Hatunu Kâbe'nin bulunduğu yere bırakınca o: "Sen bizi kime bırakıyorsun. Bize kim bakacak ?" sorusuna İbrahim aleyhisselam:"Ben sizi Allah'a bırakıyorum" demiştir. Hacer Hatun bunu duyunca:"O zaman işini yaptıysan gidebilirsin" demiştir. Hacer Hatun su ararken, şimdiki zemzem kuyusunun yerinde yatan İsmail aleyhisselam tepindi. Hacer Hatun oğluna su verebilmek için yedi kez Safa ile Merve arasında koşuştu ise de su bulamadı. O zaman ayaklarını vurduğu ya da Cebrail aleyhisselamın vurduğu yerden Zemzem suyu çıktı. Hacer Hatun burada yaşarken, Yemen tarafından Cürhüm kabilesi gelip Mekke'nin bulunduğu yere yerleştiler.

İsmail aleyhisselamın kurban edilmesi

Hz. İbrahim bir ara bir rüya gördü. Bu Yüce Allah'ın bir vahyi idi. Ona oğlu İsmail'i kurban etmesi emrolunmuştu. Bunun üzerine henüz 12 yaşında bulunan Hz. İsmail'i, Mekke'de Sebir dağının eteğinde tenha bir yere götürdü. Onu Allah rızası için kurban etmek istiyordu. İsmail aleyhisselam da:" Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun" diyordu. Bu Allah yolunda fedâkarlığın en yüksek bir nişanıydı. Ama, Allah-ü Teâlâ rüyasında sadakat göstermesi üzerine ona bir koç ihsan buyurdu. İsmail aleyhisselam böylece kurban edilmekten kurtuldu. Kurban bayramını da biz Müslümanlar da vak'a yüzünden ihya etmekteyiz. Halilullah'ın hangi oğlunu kurban ettiği kesinlikle bilinmemektedir. Kurân-ı Kerîm'de sadece oğlunu kurban ettiği belirtilmektedir:“Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum ! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün ne dersin ? dedi. O da cevaben : Babacığım ! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi ” . Fakat cumhura göre kurban edilen çocuğun İsmail aleyhisselamın olduğu kanaatindedir. Bazı müfessirlere göre ise İsmail aleyhisselamın değil de İshak aleyhisselamın kurban edildiğini öne sürmektedirler. Yalnız, bu fikri İsrailoğulları da söylemektedirler.

İsmail aleyhisselamın peygamberliği

Hz. İsmail gençlik çağına gelince, Cürhümlülerden iki defa evlendi. Daha sonra tekrar Mekke'ye gelen İbrahim aleyhisselamla birlikte Kâbe-i Muazzama'yı inşâ ettiler ve hac ibadetini yaptılar. İsmail aleyhisselam Yemen kabilelerine (Cürhüm kabilesi) ve „ Amalika" denilen eski bir kavme peygamber olarak gönderildi. İnsanlara babası Hz. İbrahim'e bildirilen dinin hükümlerini tebliğ etti ve daveti 50 yıl sürdü. Buna rağmen maalesef pek az kimse iman etti. İshak aleyhisselamı yanına davet edip kızını onun oğlu İlyas'a nikahla dive bazı vasiyetler de bulundu. Babası İbrahim aleyhisselamın ölümünden 40 sene sonra, 133 ya da 137 yaşlarında iken Mekke'de vefat etti. Ekseri rivayete göre Mescid-i Haram'da Kabe-i Muazzama'nın kuzey duvarı önünde bulunan Hatim denilen yere defin edildi. İsmail aleyhisselamın 12 oğlundan çoğalan torunları zamanla Arabistan Yarımadası'nın her tarafına yayıldılar. Peygamber efendimizin (sav) 20. dedesi Adnan ile İsmail aleyhisselam arasında 30 baba vardı . Peygamberimiz efendimiz (sav) de bir Hadis-i şerifinde : “ Allah-ü Teâlâ Ademoğullarından (Hz.) İsmail'i seçti. İsmail'in evlâdından (oğullarından) Kinane'yi, Kinaneoğullarından Kureyş'i seçti ve ayırdı. Kureyş'ten Haşimoğullarını, Haşimoğullarından da beni seçti ve ayırdı ” (Kadizâde) buyurmuştur.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: HEJAR TERK, 21.11.2010, 19:47 (UTC):
BEN KÜRTÜM ALLAHA İNANİYORUM
EM AZADİ DAĞOZINABu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52739958 ziyaretçi (134026267 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler