II. Nebukadnezar (Buhtunnasir - Nabucco - Nebuchadnezzar II)
 
II. Nebukadnezar, Nebuchadnezzar II, Nebukadnessar II, Nabucco, Buhtunnâsır

II. Nebukadnezar (Buhtunnasır, Nabucco, Nebuchadnezzar)

Hazırlayan: Akhenaton

II. Nebukadnezar, Nebuchadnezzar II, Nebukadnessar II, Nabucco, Buhtunnâsır

Nebukadnezar, Chaldea hanedanından gelen birden fazla Babil kralının adı olup, özellikle tapınaklar, yollar, sulama kanallarının yanı sıra eşinin hatırına Babil'in asma bahçelerini inşa ettirdiği söylenen 2. Nebukadnezar, imparatorluğun sınırlarını Suriye'den Mısır'a dek genişletmiş (M.Ö. 605) Kudüs'ü (Yeruşalim, Jerusalem) ele geçirerek (M.Ö. 587) halkını tutsak etmiştir. Başka kaynaklarda Buhtunnâsır olarak da geçmektedir. [1]

Kral İkinci Nebukadnezar, İsa'dan önce 630- 561 yıllarında yaşamıştır. [2] Nebukadnezar, M.Ö. 7. yüzyılda Babil'e en parlak günlerini yaşatmıştır. [3] Onun döneminde Babil Devleti Suriye'den Mısır'a kadar genişlemiştir. [2] Ayrıca Yahudi devletini ortadan kaldırıp Kudüs´ teki Hz. Süleyman Mabedi'ni yıkan kişidir. Tüm Ortadoğu'yu birleştirmiştir.[3] 605 yılında Kudüs'ü ele geçirmiş, Süleyman tapınağını yıkmış, bütün Kudüs halkını esir ederek Babil'e götürmüştür. [2]

MÖ 722'de Asur Kralı Sargon, İsrailiye Krallığını istila etti ve bu Krallıkta yaşayan 10 aileyi Samarya'dan Asur'a sürgün etti. Yahuda Krallığı ise, M.Ö. 586'da Babil Kralı Nebukadnezar tarafından yok edildi. Süleyman Mabedini ve Kudüs'ü yakan Nebukadnezar, Yahudilerin önde gelenlerini Babil'e sürdü.

Ne var ki Yahudilerin önde gelenleri (özellikle de hak dine uymamakta direnen kesimleri) bu durumdan hiçbir zarar görmediler, hatta karlı çıktılar. Nebukadnezar tarafından Babil'e götürülen bu zengin kesim, Babil'de çok daha büyük bir refahla karşılaştı.[4]

Daniel kitabı kaşer olmayan yemeği yemeyi putlara tapmayı reddeden genç adamların Nebukadnezar tarafından zindana atıldığından bahseder. Genç adamlar mucizevi bir şekilde kurtulunca Nebukadnezar İsrail'in Tanrısına saygısızlık etmeyi yasaklayan bir ferman çıkarır. DUVARDAKİ YAZI Babil'in son kralı Belşazar'dır. Çoğu komşu kral gibi Belşazar da Yahudi kaynaklarında yer almıştır. Politeistik dünyada İsrail'in Tanrısının bir ünü vardı. Herkes onu tanırdı. Bu yüzden krallar Yahudi inançlarına sadık kalırlardı. Belşazar Nebukadnezar Israel'i ele geçirdiği sırada Yeremya'nın yaptığı kehaneti biliyordu: [5]

“11. Bütün ülke bir virane, dehşet verici bir yer olacak. Bu uluslar Babil Kralı'na yetmiş yıl kulluk edecekler. 12. Ama yetmiş yıl dolunca diyor RAB, “Suçları yüzünden Babil Kralı'yla ulusunu, Kildan ülkesini cezalandıracak, sonsuz bir viranelik haline getireceğim.” (Kitâb-ı Mukaddes, Eski, Ahit, Yeremya 25:11-12) [6]

Doğal olarak Belşazar bu durumdan endişe duymaktadır ve yılları saymıştır. Fakat yanlış sayar. M.Ö. 371 yılı geldiğinde Belşazar kehanetin gerçekleşmeyeceğine inanır. Tanrı Yahudileri terk etmiştir ve Yeremya'nın kehanetinde söz verdiği gibi onları topraklarına geri götürmeyecektir: [5]

“RAB diyor ki, “Babil'de yetmiş yılınız dolunca sizinle ilgilenecek, buraya sizi geri getirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım.” (Kitâb-ı Mukaddes, Eski, Ahit, Yeremya 29:10) [6]

Kutlamak için Belşazar büyük bir ziyafet verir ve Nebukadnezar'ın Yeruşalayim'den çaldıklarını herkesin görmesi için sergiler. Bütün karılarına ve metreslerine Bet-Amikdaş'ın kaplarından içmelerini; altın, gümüş, bakır, demir, tahta ve taşın tanrılarını övmelerini emreder: [5]

“1. Kral Belşassar soylu adamlarından bin kişiye büyük bir şölen verdi, onlarla şarap içti. 2. Şarabını keyifle içerken, atası Nebukadnessar'ın Yeruşalim'deki tapınaktan çıkarıp getirdiği altın ve gümüş kapların getirilmesini buyurdu. Öyle ki, kendisi, karıları, cariyeleri, soylu adamları onlarla içsinler. 3. Böylece Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağından alınan altın kaplar getirildi; kral, karıları, cariyeleri, soylu adamları onlarla içtiler. 4 Şaraplarını içerken altından, gümüşten, tunçtan, demirden, ağaçtan, taştan ilahları övdüler. 5. Ansızın bir insan elinin parmakları belirdi, şamdanın yanındaki saray duvarının sıvası üzerine yazmaya başladı. Kral yazan eli gördü.” (Kitâb-ı Mukaddes, Eski Ahit, Daniel 5:1-5) [6]

Tam o anda büyük bir el ortaya çıkar ve duvara bir yazı yazmaya başlar. Belşazar tir tir titrer ama kimse duvardaki yazının anlamını çözemez. Sonunda Kraliçe, "olağanüstü güçleri zekası ve anlayışı" olan bir adamın çağırılmasını önerir. "Tanrı'nın ruhunun içinde olduğu" söylenen bu kişi, Daniel'dir. Daniel, duvardaki yazıyı okumakta hiç zorlanmaz: [5]

“25. Bunları uzaklaştıran suçlarınızdı, Bu iyilikten sizi yoksun bırakan günahlarınızdı. 26. Halkım arasında kötü kişiler var. Kuş avlamak için pusuya yatanlar gibi Tuzak kuruyor, insan yakalıyorlar. 27. Kuş dolu bir kafes nasılsa, Onların evleri de hileyle dolu. Bu sayede güçlenip zengin oldular, 28. Semirip parladılar, Yaptıkları kötülüklerle sınırı aştılar. Kazanabilecekleri halde öksüzün davasına bakmıyor, Yoksulun hakkını savunmuyorlar.” (Kitâb-ı Mukaddes, Eski Ahit, Daniel 5:25-28) [6]

O gece, Pers ve Medes ordusu saldırır. Kral ve etrafındakiler öldürülür. Sadece Nebukadnezar'ın torunu Vaşti hayatta kalır. O da daha sonra Pers kralı Ahaşveroş ile evlenecektir. Yahudi tarihindeki en önemli öykülerden biri Pers İmparatorluğu döneminde yaşanacaktır.[5]

Babil'den günümüze kalan ve üzerinde Sümerlilerin geliştirdiği dilde yazılmış yazılar bulunan bir tablet vardır. Tablet, Sargon dönemine aittir. Ayrıca Babil, dünyanın yedi harikasından biri sayılan ve M.Ö. 7. yüzyılda Kral Nebukadnezar tarafından karısı için yaptırıldığına inanılan asma bahçelerine sahiptir; [7]

Babil'in Asma Bahçeleri

Babil'in Asma Bahçeleri

Babil'in Asma Bahçeleri, milattan önce 7. yüzyılda Babil kralı Nebukadnezar tarafından yaptırılmıştır. Babil'in çorak Mezopotamya çölünün ortasında, ağaçlar, akan sular ve egzotik bitkilerin bulunduğu çok katlı bir bahçedir. Coğrafyacı Strabo'nun 1. yüzyıldaki tanımına göre:

"Bahçeler birbiri üzerinde yükselen kübik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu ve büyük bitkilerin ve ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbeler, sütunlar ve taraçalar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı. Yüksekteki bahçeleri sulamak için Fırat Nehri'nden zincir pompalarla su yukarılara çıkarılıyordu. Bu şekilde üst seviyelere taşınan su, bahçeleri sulayarak teraslardan aşağıya doğru akıyordu" [8]

Söylentiye göre Nebukadnezar, bu yapıyı sıla hasreti çeken karısı Semiramis için yaptırmıştır. Semiramis Medes kralının kızıdır. Söylentiye göre Mezopotamyanın düz ve sıcak ortamı onu bunalıma itmiş, kral da karısının hasretini sona erdirmek için yapay dağların olduğu, suların aktığı yemyeşil bir bahçe yaptırmıştır. Bu yüzden bazen Semiramis'in asma bahçeleri olarak da anılır.) Babil'in asma bahçelerinin günümüze gelen kesin izleri yoktur. Fakat, bölgede araştırma yapan arkeologlar, Babil'deki sarayın kuzeydoğusunda görünüşü garip olan temel ve tonozlar buldular. Bunların Babil'in Asma Bahçelerine ait olduğu düşünülmektedir. Babil'in Asma Bahçeleri, klasik yazarlar tarafından ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Günümüzde bu tanımlara göre çizilen resimler bulunmaktadır. Küçükken sandığımız gibi bu efsanevi bahçeler bir yerlere asılı fidan değildir, sadece sütunlarla desteklenen taraçalar üzerinde kurulmuştur [9]

Nebukadnezar, Matrix (Reloaded) Filmi ve Yahudilerin İntikamı

Nebukadnezar, Matrix (Reloaded) Filmi ve Yahudilerin İntikamı

Matrix Reloaded, tıpkı birinci Matrix filmi gibi baştan sona kadar sembollerle donatılmış bir filmdir. İçinde saklanmış semboller, fark edilmeden ve bunların tekabül ettiği şeyler düşünülmeden seyredilirse, ancak bir sürü saçmalıkla doldurulmuş Hong Kong malı kung-fu filmlerinden bir tanesi daha seyredilmiş olur. Öte yandan semboller tespit edilip, üzerlerinde kafa yorulmaya başlanırsa, filmin aslında anlatmaya çalıştığı pek çok şey olduğu fark edilecektir. Filmi ikinci kez seyrettikten ve internetteki tartışma gruplarındaki yazışmaları biraz takip ettikten sonra tespit edebildiğimiz noktaları paylaşmak istiyoruz. Filmi, bu noktaların ışığında tartışmanın, bizi daha verimli neticelere ulaştıracağını düşünüyoruz.[10]

Meşhur Hollywood filmi Matrix (matriks), Nebukadnezar'ın rüyası üzerine kurgulanmıştır. Filmin kadın oyuncusu Trinity vurulunca dehşetle uyanan Neo, bunun bir rüya olduğunu anlar. Uykudan uyanan Neonun filmde bindiği geminin adı da Nebukadnezar'dır. Seçilmiş kişi (the one) aslında rüyasında gelecekte olacakları görüyor. [2] (Bir bakıma da Yahudilerin asırlardır içlerindeki kin ve öfkeyi.)

Saat 00:00 – Aynı anda hem başlangıç hem de son.

Kamera geri çekilişini (zoom-out) sürdürüyor. Bir saatin iç aksamı içinde, çarklar ve miller arasında biraz dolaştıktan sonra nihayet Matrix'in içine çıkıyoruz. Matrix'te ilk gördüğümüz eşya, az önce içinde dolaştığımız saat ve bu saat tam gece yarısını, yani günün başladığı ve bittiği anı gösteriyor!. Bu sahnenin aslında filmin düğümünün de atıldığı sahne olduğunu düşününce taşlar yerine oturuyor. İleride, her şeyin bittiği ve yeniden başlayacağı anın bu an olduğunu göreceğiz. Tıpkı bir gün gibi!

Rüya: Uyanışın uykuda gelen ipuçları.

Bu ana kadar seyrettiklerimizin, filmin kadın kahramanı Trinity vurulunca dehşetle uyanan Neo'nun gördüğü bir rüya olduğunu anlıyoruz. Neo aslında herhangi bir rüya görmüyor. Seçilmiş kişi (the one) rüyasında geleceği görüyor. Aslında uyuma, uyanma ve rüya argümanlarına ilk filmden de aşinayız. “Uyanan” Neo'nun kendini içinde bulduğu geminin adı “Nebukadnezar” idi.

Rivayete göre Nebukadnezar, bir rüya görür ve kahinlerini çağırıp rüyasını tabir ettirmek ister ancak rüyasını hatırlamamaktadır. Kahinler hem ne rüya gördüğünü bilip hem tabir edecekler ya da öleceklerdir. Hz. Daniel bu imkansız görünen işi yapar ve kahinleri kurtarır: [10]

Daniel'in esaretinin ikinci yılında kral bir rüya gördü ve korkmuş bir şekilde uyandı; fakat kalktığında rüyasını hatırlayamadı. Tüm bilge adamlarını ve astrologları çağırarak rüyasını anlatmalarını ve anlamını çıkarmalarını istedi. "Eğer ne gördüğünüzü bize söylerseniz sizin için yorumlayabiliriz. Fakat kimse gördüğünüz rüyanın ne olduğunu bilemez." dediler. Kral, çok kızdı ve hepsinin öldürülmesini emretti. [11]

Bunu duyan Daniel kralı görmek istedi. "Bilge adamları ve astrologları öldürmeyin. Size rüyanızın ne ile ilgili olduğunu söyleyeceğim çünkü gökte sırları açığa çıkaran bir Allah var. Allah rüyanızı bana bildirdi; böylelikle masum insanlar ölmeyecek; siz de Allah'ın hikmetini bileceksiniz. Büyük bir heykel gördünüz. Çok büyük ve korkunçtu. Kafası altından, göğüsleri ve kolları gümüşten, beli ve kalçaları tunçtan, bacakları demirden fakat ayakları kildendi. Sonra bir taş kilden ayağı parçalara ayırdı ve dev heykel yere düştü. O kadar küçük parçalara ayrıldı ki bir rüzgar estiğinde savruluyordu. Fakat kil ayağı ezen taş büyük bir dağ haline geldi ve tüm toprağı kapladı." dedi Daniel. Daha sonrada krala rüyanın ne anlama geldiğini anlattı: "Siz güçlü ve şerefli bir kralsınız. Siz o, altın başsınız. Fakat sizden sonra sizin kadar iyi olmayan başka bir krallık olacak; tunçtan üçüncü bir krallık olacak. 4. krallık demir kadar güçlü olacak fakat parçalara bölünecek ve kilden ayağın parçalara ayrıldığını gördüğünüz gibi krallık da parçalara ayrılacak ve sonra dünyadaki diğer milletlerle karışarak yok olacak. Bu olduğunda gökteki Allah sonsuza dek sürecek bir krallık kuracak."

Kral, rüyasını anlattığı için Daniel'in önünde diz çöktü ve sonra onu büyük bir konuma getirdi. Ona hediyeler ve ülkenin bir yerinin yönetimini ona verdi. Diğer üç prensi – Şadrak,Meşak ve Abednego'yu adaleti sağlayacak bilge kişiler yaptı.[11]

Bazı kaynaklar, Daniel'in rüya yorumları, remil ve kehanetler üzerine “Kitab-ül Cifr” isimli bir kitabının olduğunu söylerler. “Cifir” kelimesinin etimolojik incelemesi de son derece heyecan vericidir. Bu kelimenin Arapça'dan batı dillerine cifreé – cipher diye geçtiğini, oradan Türkçe'ye “şifre” olarak geri geldiğini biliyoruz. Hatta bunun, İngilizce'deki “cyber” kelimesi ve bizdeki “sıfır” kelimesiyle akrabalığı bulunabileceğine dair, gayet akla yatkın iddialar mevcuttur. Birinci filmde mürettebata ihanet eden karakterin ismi, adeta bu iddialara bakarak konulmuştu: “Cypher”. Yani biraz “cyber” biraz “şifre”, biraz “sıfır”... [10]

Tesadüf değildir ki, Matrix filminde gemideki insanlara ihanet eden adamın da adı Cypher'dir.

Nebukadnezar, Matrix filminde Morpheus'un gemisinin ismidir.[12] Filmin sonunda bu gemi patlatılmıştır. Aslında yok edilen / yok edilmeye çalışılan, Gemi'nin indindeki Kral Nebukadnezar'dır.) Dünyanın en ırkçı milleti olan Yahudiler'in Nebukadnezar'a karşı büyük bir kuyruk acıları vardır. Ne yapsalar hoş karşılamak lazımdır.[13]

(Matrix filmiyle Yahudiler, Babil Sürgünü'nün intikamını almışlardır. gizliilimler.tr.gg Admin notu)

Saddam, Hammurabi, Abraham Tanks, Nebukadnezzar, nebukadnezar, Nubukadnesar, nacco, Bahrunnasir, Saddam Huseyin, Irak, Iraq

Yüzyılların İntikamı

Size Irak savaşından da tanıdık gelecektir bu isim. Saddam'ın tugaylarından birinin adı da Nebukadnezar'dı. Saddam'sa kendini Babil ile bağdaştırıyordu. Tüm Ortadoğu'da tek devlet düşüncesindeydi.[3] Büyük Babil Kralı Nebukadnezar M.Ö. 587 yılının 9 AV günü, Kudüs'ü ele geçirir ve Yahudileri Babil'e sürgüne gönderir. Bunun üzerine Yahudiler, intikam yemini ederler. Kuşaklar boyu bu hasretle yanıp tutuşurlar. Sonunda Saddam Hüseyin iktidara geldiğinde 2590 yıl sonra Abraham tankları, Nebukadnezar ve Hammurabi tümenlerini savaşmadan bozguna uğratır. Eski Babil toprakları işgal edilir. Binlerce masum çocuk ölür. İlk, Babil Kızları dedikleri Müslüman kadınları ve onların doğum evleri bombalanır. Katliam, katliam, katliam. [14]

Yahudiler Nebukadnezar'ı asla unutmadıkları gibi, Babil'den intikam almaktan asla vazgeçmediler. Bu umutlarını şiir ve edebiyatlarına da yansıttılar. İşte bunlardan biri;

“Babil'in nehirlerinin kenarında, orada oturduk ve Sion'u andıkça ağladık.

Oradaki söğütlerin dallarına çalgımızı astık.

Çünkü orada bizi sürgün edenler bizden şarkılar istemişti.

Ve bize acı verenler, azap edenler bizden eğlence istemişti.

Sion şarkılarından birini okuyun bize demişlerdi.

Babil topraklarında Tanrı'nın şarkıları nasıl okunur ki?

Eğer unutursam seni ey Yeruşalim sağ elim çalmayı unutsun.

Eğer seni anmazsam, Eğer Yeruşalim'i en büyük sevincimden üstün tutmazsam.

Dilim kurusun, damağıma yapışsın.

Onu temeline kadar yıkın, yıkın diyen Edomoğullarına karşı, Hatırla Yeruşalim gününü Ey Tanrım.

Ey sen harap olası BABİL KIZI, bize karşı yaptığın, Karşılığını sana verecek olana ne mutlu, SENİN YAVRULARINI TUTUP DA, KAYAYA ÇARPACAK OLANA NE MUTLU.”

Babil'e Bir Melek iniyor (Ein Engel Kommt Nach Babylon)

Sanatta Nebukadnezar

Babil'e Bir Melek iniyor (Ein Engel Kommt Nach Babylon)

Nebukadnezar, Nemrud'u alt edip Babil Krallığı'nın başına geçer. Kusursuz bir devlet anlayışına sahip Kral Nebukadnezar, ülkede dilenciliği yasaklar, bütün dilencileri devlet hizmetine girmeye zorlar. Fakat ülkede kalan tek dilenci Akki, Kral'ın bu emrine hiç kulak asmaz. Nebukadnezar Akki'yi farklı bir yoldan ikna etmeye karar verir. Bu sırada Tanrı, Babil topraklarına bir meleğiyle birlikte, dünyanın en zavallı insanına verilmek üzere Kurrubi'yi gönderir. [15] "Kurrubi", Babil'in en zavallı kişisini bulup onunla evlenmek üzere Babil'e indirilir. Zavallılık konusunda Akki'yi bile geride bırakan Nebukadnezar, Kurrubi ile evlenme hakkı kazanırsa da bunu "kral" değil de "zavallı" sıfatıyla kazanmasına çok içerler ve Kurrubi'yi Akki'ye teslim etmesiyle bütün kentin Kurrubi'yi elde etme savaşımı ortaya çıkar. [16]

Tevrat'ta Nebukadnessar ile İlgili Ayetler

 1. Yahuda Kralı Yehoyakim'in krallığı döneminde Babil Kralı Nebukadnessar Yahuda'ya saldırdı. Yehoyakim üç yıl ona boyun eğdiyse de sonradan fikrini değiştirerek Nebukadnessar'a başkaldırdı. (2. Krallar 24:1)

 2. O sırada Babil Kralı Nebukadnessar'ın askerleri Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. (2. Krallar 24:10)

 3. Kuşatma sürerken Nebukadnessar geldi. (2. Krallar 24:11)

 4. Yahuda Kralı Yehoyakin, annesi, görevlileri, yöneticileri ve hadımlarıyla birlikte, Nebukadnessar'a teslim oldu. Babil Kralı krallığının sekizinci yılında Yehoyakin'i tutsak etti. (2. Krallar 24:12)

 5. RAB'bin sözü uyarınca, Nebukadnessar RAB'bin Tapınağı'nın ve kral sarayının bütün hazinelerini boşalttı, İsrail Kralı Süleyman'ın RAB'bin Tapınağı için yaptırdığı altın eşyaların tümünü parçaladı. (2. Krallar 24:13)

 6. Babil Kralı Nebukadnessar Yehoyakin'i tutsak olarak Babil'e götürdü. Onunla birlikte annesini, karılarını, hadımlarını ve ülkenin ileri gelenlerini de Yeruşalim'den Babil'e sürdü. Ayrıca yedi bin deneyimli yiğit savaşçıyı ve bin zanaatçıyla demirciyi Babil'e sürgün etti. (2. Krallar 24:15-16)

 7. Sidkiya'nın krallığının dokuzuncu yılında, onuncu ayın onuncu günü, Babil Kralı Nebukadnessar bütün ordusuyla Yeruşalim önlerine gelip ordugah kurdu. Kentin çevresine rampa yaptılar. 2. Krallar 25:1

 8. Babil Kralı Nebukadnessar'ın krallığının on dokuzuncu yılında, beşinci ayın yedinci günü muhafız birliği komutanı, Babil Kralı'nın görevlisi Nebuzaradan Yeruşalim'e girdi. 2. Krallar 25:8

 9. Babil Kralı Nebukadnessar Yahuda'da kalan halkın üzerine Şafan oğlu Ahikam oğlu Gedalya'yı vali atadı. 2. Krallar 25:22

 10. RAB Nebukadnessar aracılığıyla Yahuda ve Yeruşalim halkını sürdüğünde Yehosadak da sürgüne gitmişti. 1. Tarihler 6:15

 11. Pers Kralı Koreş de Nebukadnessar'ın Yeruşalim'deki RAB'bin Tapınağı'ndan alıp kendi ilahının tapınağına koymuş olduğu kapları çıkardı. Bunları hazine görevlisi Mitredat'a getirterek sayımını yaptırdı ve Yahuda önderi Şeşbassar'a verdi. Ezra 1:7-8

 12. Babil Kralı Nebukadnessar'ın Babil'e sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü. Ezra 2:1

 13. Ama atalarımız Göklerin Tanrısı'nı öfkelendirdi. Bu yüzden Tanrı onları Babil Kralı Kildani Nebukadnessar'ın eline teslim etti. Nebukadnessar tapınağı yıktı, halkı da Babil'e sürdü. Ezra 5:12

 14. Ayrıca Nebukadnessar'ın Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'ndan çıkarıp Babil'deki tapınağa götürdüğü altın ve gümüş kapları da oradan çıkararak vali atadığı Şeşbassar adlı kişiye verdi. Ezra 5:14

 15. Nebukadnessar'ın Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapınağı'ndan çıkarıp Babil'e getirdiği altın ve gümüş kaplar da geri verilsin. Yeruşalim'deki tapınakta özel yerlerine götürülsün. Hepsi Tanrı'nın Tapınağı'na konsun.'” Ezra 6:5

 16. Babil Kralı Nebukadnessar'ın sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü. Nehemya 7:6

 17. Kiş, Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yahuda Kralı Yehoyakin ile birlikte Yeruşalim'den sürgün ettiği kişilerden biriydi. Ester 2:6

 18. Lütfen bizim için RAB'be danış. Çünkü Babil Kralı Nebukadnessar bize saldırıyor. Belki RAB bizim için şaşılacak işlerinden birini yapar da Nebukadnessar ülkemizden çekilir. Yeremya 21:2

 19. Ondan sonra da, diyor RAB, Yahuda Kralı Sidkiya'yla görevlilerini, bu kentte salgından, kılıçtan, kıtlıktan sağ çıkan halkı Babil Kralı Nebukadnessar'ın ve canlarına susamış düşmanlarının eline teslim edeceğim. Hepsini kılıçtan geçirecek, canlarını bağışlamayacak, merhamet etmeyecek, acımayacak. Yeremya 21:7

 20. Seni can düşmanlarının, korktuğun kişilerin, Babil Kralı Nebukadnessar'la Kildaniler'in eline teslim edeceğim. Yeremya 22:25

 21. Babil Kralı Nebukadnessar Yahuda Kralı Yehoyakim oğlu Yehoyakin'le Yahuda önderlerini, zanaatçıları, demircileri Yeruşalim'den Babil'e sürdükten sonra, RAB bana tapınağının önüne konmuş iki sepet incir gösterdi. Yeremya 24:1

 22. Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim'in döneminin dördüncü yılında, RAB Yahuda halkıyla ilgili olarak Yeremya'ya seslendi. Nebukadnessar'ın Babil Kralı oluşunun birinci yılıydı bu. Yeremya 25:1

 23. Ben de bütün kuzeydeki halkları ve kulum Babil Kralı Nebukadnessar'ı çağırtacağım” diyor RAB, “Onları bu ülkeye de burada yaşayanlarla çevresindeki bütün uluslara da karşı getireceğim. Bu halkı tamamen yok edeceğim, ülkelerini dehşet ve alay konusu edip sonsuz bir viraneye çevireceğim. Yeremya 25:9

 24. Şimdi bütün bu ülkeleri Babil Kralı kulum Nebukadnessar'a vereceğim. Yabanıl hayvanları da kulluk etsinler diye ona vereceğim. Yeremya 27:6
 25. 'Hangi ulus ya da krallık Babil Kralı Nebukadnessar'a kulluk edip boyunduruğuna girmezse, o ulusu onun eline teslim edene dekfü kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla cezalandıracağım, diyor RAB. Yeremya 27:8
 26. Çünkü Babil Kralı Nebukadnessar Yahuda Kralı Yehoyakim oğlu Yehoyakin'i Yahuda ve Yeruşalim soylularıyla birlikte Yeruşalim'den Babil'e sürdüğünde alıp götürmediği sütunlar, havuz, ayaklıklar ve kentte kalan öbür eşyalar için Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor. Yeremya 27:19-20
 27. Babil Kralı Nebukadnessar'ın buradan alıp Babil'e götürdüğü RAB'bin Tapınağı'na ait bütün eşyaları iki yıl içinde buraya geri getireceğim.

  Yeremya 28:3

 28. Sonra halkın önünde şöyle dedi: “RAB diyor ki, 'Babil Kralı Nebukadnessar'ın bütün ulusların boynuna taktığı boyunduruğu iki yıl içinde işte böyle kıracağım.” Böylece Peygamber Yeremya yoluna gitti. Yeremya 28:11

 29. Çünkü İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, Babil Kralı Nebukadnessar'a kulluk etmeleri için bütün bu ulusların boynuna demir boyunduruk geçirdim, ona kulluk edecekler. Yabanıl hayvanları da onun denetimine vereceğim.” Yeremya 28:14
 30. Peygamber Yeremya'nın sürgünde sağ kalan halkın ileri gelenlerine, kâhinlerle peygamberlere ve Nebukadnessar'ın Yeruşalim'den Babil'e sürdüğü bütün halka Yeruşalim'den gönderdiği mektubun metni aşağıda yazılıdır. Yeremya 29:1

 31. Yahuda Kralı Sidkiya'nın Babil Kralı Nebukadnessar'a gönderdiği Şafan oğlu Elasa ve Hilkiya oğlu Gemarya eliyle gönderildi: Yeremya 29:3

 32. Adımı kullanarak size yalan peygamberlik eden Kolaya oğlu Ahav'la Maaseya oğlu Sidkiya için İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Onları Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline teslim edeceğim, gözünüzün önünde ikisini de öldürecek. Yeremya 29:21

 33. Yahuda Kralı Sidkiya'nın onuncu, Nebukadnessar'ın on sekizinci yılında RAB Yeremya'ya seslendi. Yeremya 32:1

 34. Bu yüzden RAB diyor ki: Bak, bu kenti Kildaniler'le Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline vermek üzereyim; onu ele geçirsin. Yeremya 32:28

 35. Babil Kralı Nebukadnessar'la bütün ordusu, krallığı altındaki bütün uluslarla halklar, Yeruşalim ve çevresindeki kentlere karşı savaşırken RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: Yeremya 34:1

 36. Ama Babil Kralı Nebukadnessar bu ülkeye saldırınca, 'Haydi, Kildan ve Aram ordusundan kaçmak için Yeruşalim'e gidelim dedik. Bunun için Yeruşalim'de kaldık.” Yeremya 35:11

 37. Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yahuda'ya atadığı Yoşiya oğlu Sidkiya, Yehoyakim oğlu Yehoyakin'in yerine kral oldu. Yeremya 37:1

 38. Yahuda Kralı Sidkiya'nın dokuzuncu yılının onuncu ayında Babil Kralı Nebukadnessar bütün ordusuyla Yeruşalim önlerine gelerek kenti kuşattı. Yeremya 39:1

 39. Ama artlarına düşen Kildani ordusu Eriha ovalarında Sidkiya'ya yetişti, onu yakalayıp Hama topraklarında, Rivla'da Babil Kralı Nebukadnessar'ın huzuruna çıkardılar. Nebukadnessar onun hakkında karar verdi:Yeremya 39:5

 40. Babil Kralı Nebukadnessar, muhafız birliği komutanı Nebuzaradan aracılığıyla Yeremya'yla ilgili şu buyruğu verdi:

  Yeremya 39:1141 Onlara de ki, 'İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: İşte kulum Babil Kralı Nebukadnessar'ı buraya getirtip tahtını harca gömdüğüm bu taşların üzerine kuracağım. Nebukadnessar otağını bu taşların üzerine kuracak. Yeremya 43:10

 41. RAB diyor ki, 'Yahuda Kralı Sidkiya'yı can düşmanı Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline nasıl teslim ettimse, Mısır Firavunu Hofra'yı da can düşmanlarının eline öyle teslim edeceğim.” Yeremya 44:30

 42. Mısır'a ilişkin: Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim'in dördüncü yılında, Babil Kralı Nebukadnessar'ın Fırat kıyısında, Karkamış'ta yenilgiye uğrattığı Firavun Neko'nun ordusuyla ilgili bildiri: Yeremya 46:2

 43. Babil Kralı Nebukadnessar'ın gelip Mısır'a saldıracağına ilişkin RAB'bin Peygamber Yeremya'ya bildirdiği söz şudur: Yeremya 46:13

 44. Hepsini can düşmanları Babil Kralı Nebukadnessar'la görevlilerinin eline teslim edeceğim. Ama sonra, eskiden olduğu gibi insanlar yine Mısır'da yaşayacak” diyor RAB. Yeremya 46:26

 45. Babil Kralı Nebukadnessar'ın bozguna uğrattığı Kedar ve Hasor krallıklarına ilişkin RAB şöyle diyor: “Kalkın, Kedar'a saldırın, Doğu halkını yok edin. Yeremya 49:28

 46. Kaçın, uzaklaşın! Derinliklere sığının, Ey Hasor'da oturanlar!” diyor RAB. “Çünkü Babil Kralı Nebukadnessar Size düzen kurdu; Sizin için bir tasarısı var. Yeremya 49:30

 47. İsrail aslanların kovaladığı Dağılmış bir sürüdür. Önce Asur Kralı yedi onu. Sonra Babil Kralı Nebukadnessar kemiklerini ezdi. Yeremya 50:17
 48. Siyon halkı, “Babil Kralı Nebukadnessar yuttu bizi, ezdi, Boş bir kaba çevirdi” diyecek, “Canavar gibi yuttu bizi, Güzel yemeklerimizle karnını doyurdu, Sonra bizi kustu. Bize ve yurttaşlarımıza yapılan zorbalık Babil'in başına gelsin.” Yeruşalim, “Dökülen kanımızın hesabı Kildaniler'den sorulsun” diyecek. Rab İsrail'e Yardım Edecek Yeremya 51:34-35

 49. Sidkiya'nın krallığının dokuzuncu yılında, onuncu ayın onuncu günü, Babil Kralı Nebukadnessar bütün ordusuyla Yeruşalim önlerine gelip ordugah kurdu. Kentin çevresine rampa yaptılar. Yeremya 52:4

 50. Babil Kralı Nebukadnessar'ın krallığının on dokuzuncu yılında, beşinci ayın onuncu günü muhafız birliği komutanı, Babil Kralı'nın görevlisi Nebuzaradan Yeruşalim'e girdi. Yeremya 52:12

 51. Nebukadnessar'ın sürgüne götürdüğü halkın sayısı şudur: Yedinci yıl 3 023 Yahudi; Yeremya 52:28

 52. Nebukadnessar'ın on sekizinci yılında Yeruşalim'den 832 kişi; Yeremya 52:29

 53. Egemen RAB şöyle diyor: Krallar kralı Babil Kralı Nebukadnessar'ı atlarla, savaş arabalarıyla, atlılarla, büyük bir orduyla kuzeyden Sur'a getiriyorum. Hezekiel 26:7

 54. İnsanoğlu, Babil Kralı Nebukadnessar ordusunu Sur Kenti'ne karşı büyük bir saldırıya geçirdi; herkesin saçı döküldü, ağır yük yüzünden omuz derileri yüzüldü. Ama Sur'a karşı ordusunu saldırıya geçirmesine karşın, bundan ne kendisi ne de ordusu yararlandı. Hezekiel 29:18
 55. Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: Mısır'ı Babil Kralı Nebukadnessar'a vereceğim, onun servetini alıp götürecek. Ordusuna ücret olarak ülkeden yağmaladığı çapul malını dağıtacakç Hezekiel 29:19

 56. 'Egemen RAB şöyle diyor: Babil Kralı Nebukadnessar aracılığıyla Mısır'ın zenginliğine son vereceğim. Hezekiel 30:10
 57. Yahuda Kralı Yehoyakim'in krallığının üçüncü yılında Babil Kralı Nebukadnessar Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Daniel 1:1

 58. Rab, Yahuda Kralı Yehoyakim'i ve Tanrı'nın Tapınağı'ndaki bazı eşyaları Nebukadnessar'ın eline teslim etti. Nebukadnessar bunları Şinarfa ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının hazinesine yerleştirdi. Daniel 1:2

 59. Kralın belirlediği süre tamamlanınca, saray görevlileri yöneticisi gençleri Nebukadnessar'a götürdü. Onlara de ki, 'İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: İşte kulum Babil Kralı Nebukadnessar'ı buraya getirtip tahtını harca gömdüğüm bu taşların üzerine kuracağım. Nebukadnessar otağını bu taşların üzerine kuracak. Yeremya 43:10

 60. RAB diyor ki, 'Yahuda Kralı Sidkiya'yı can düşmanı Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline nasıl teslim ettimse, Mısır Firavunu Hofra'yı da can düşmanlarının eline öyle teslim edeceğim.” Yeremya 44:30

 61. Mısır'a ilişkin: Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim'in dördüncü yılında, Babil Kralı Nebukadnessar'ın Fırat kıyısında, Karkamış'ta yenilgiye uğrattığı Firavun Neko'nun ordusuyla ilgili bildiri: Yeremya 46:2

 62. Babil Kralı Nebukadnessar'ın gelip Mısır'a saldıracağına ilişkin RAB'bin Peygamber Yeremya'ya bildirdiği söz şudur: Yeremya 46:13

 63. Hepsini can düşmanları Babil Kralı Nebukadnessar'la görevlilerinin eline teslim edeceğim. Ama sonra, eskiden olduğu gibi insanlar yine Mısır'da yaşayacak” diyor RAB. Yeremya 46:26

 64. Babil Kralı Nebukadnessar'ın bozguna uğrattığı Kedar ve Hasor krallıklarına ilişkin RAB şöyle diyor: “Kalkın, Kedar'a saldırın, Doğu halkını yok edin. Yeremya 49:28

 65. Kaçın, uzaklaşın! Derinliklere sığının, Ey Hasor'da oturanlar!” diyor RAB. “Çünkü Babil Kralı Nebukadnessar Size düzen kurdu; Sizin için bir tasarısı var. Yeremya 49:30

 66. İsrail aslanların kovaladığı Dağılmış bir sürüdür. Önce Asur Kralı yedi onu. Sonra Babil Kralı Nebukadnessar kemiklerini ezdi. Yeremya 50:17
 67. Siyon halkı, “Babil Kralı Nebukadnessar yuttu bizi, ezdi, Boş bir kaba çevirdi” diyecek, “Canavar gibi yuttu bizi, Güzel yemeklerimizle karnını doyurdu, Sonra bizi kustu. Bize ve yurttaşlarımıza yapılan zorbalık Babil'in başına gelsin.” Yeruşalim, “Dökülen kanımızın hesabı Kildaniler'den sorulsun” diyecek. Rab İsrail'e Yardım Edecek Yeremya 51:34-35

 68. Sidkiya'nın krallığının dokuzuncu yılında, onuncu ayın onuncu günü, Babil Kralı Nebukadnessar bütün ordusuyla Yeruşalim önlerine gelip ordugah kurdu. Kentin çevresine rampa yaptılar. Yeremya 52:4

 69. Babil Kralı Nebukadnessar'ın krallığının on dokuzuncu yılında, beşinci ayın onuncu günü muhafız birliği komutanı, Babil Kralı'nın görevlisi Nebuzaradan Yeruşalim'e girdi. Yeremya 52:12

 70. Nebukadnessar'ın sürgüne götürdüğü halkın sayısı şudur: Yedinci yıl 3 023 Yahudi; Yeremya 52:28

 71. Nebukadnessar'ın on sekizinci yılında Yeruşalim'den 832 kişi; Yeremya 52:29

 72. Egemen RAB şöyle diyor: Krallar kralı Babil Kralı Nebukadnessar'ı atlarla, savaş arabalarıyla, atlılarla, büyük bir orduyla kuzeyden Sur'a getiriyorum. Hezekiel 26:7

 73. İnsanoğlu, Babil Kralı Nebukadnessar ordusunu Sur Kenti'ne karşı büyük bir saldırıya geçirdi; herkesin saçı döküldü, ağır yük yüzünden omuz derileri yüzüldü. Ama Sur'a karşı ordusunu saldırıya geçirmesine karşın, bundan ne kendisi ne de ordusu yararlandı. Hezekiel 29:18
 74. Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: Mısır'ı Babil Kralı Nebukadnessar'a vereceğim, onun servetini alıp götürecek. Ordusuna ücret olarak ülkeden yağmaladığı çapul malını dağıtacak. Hezekiel 29:19

 75. 'Egemen RAB şöyle diyor: Babil Kralı Nebukadnessar aracılığıyla Mısır'ın zenginliğine son vereceğim. Hezekiel 30:10
 76. Yahuda Kralı Yehoyakim'in krallığının üçüncü yılında Babil Kralı Nebukadnessar Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Daniel 1:1

 77. Rab, Yahuda Kralı Yehoyakim'i ve Tanrı'nın Tapınağı'ndaki bazı eşyaları Nebukadnessar'ın eline teslim etti. Nebukadnessar bunları Şinarfa ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının hazinesine yerleştirdi. Daniel 1:2

 78. Kralın belirlediği süre tamamlanınca, saray görevlileri yöneticisi gençleri Nebukadnessar'a götürdü. Krallığının ikinci yılında Nebukadnessar bir düş gördü. Ruhu üzüntüyle sarsıldı, uykusu kaçtı. Daniel 2:1

 79. Ama gökte gizleri açıklayan bir Tanrı var. Gelecekte neler olacağını Kral Nebukadnessar'a O bildirmiştir. Yatağında yatarken gördüğün düş ve görümler şunlardır: Daniel 2:28

 80. Bunun üzerine Kral Nebukadnessar Daniel'in önünde yüzüstü yere kapandı. Ona bir sunu ve buhur sunulmasını buyurdu. Daniel 2:46

 81. Kral Nebukadnessar altın bir heykel yaptı; boyu altmışfc, eni altı arşındıfç. Onu Babil İli'nde, Dura Ovası'na dikti. Daniel 3:1

 82. Böylece satraplar, kaymakamlar, valiler, danışmanlar, haznedarlar, yargıçlar, güvenlik görevlileri ve illerin bütün öbür yüksek memurları Kral Nebukadnessar'ın diktiği heykeli adama töreni için toplanarak heykelin önünde durdular. Daniel 3:3

 83. Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp Kral Nebukadnessar'ın dikmiş olduğu altın heykele tapınacaksınız. Daniel 3:5

 84. Bu yüzden ne zaman boru, ney, lir, kanun, arp ve her çeşit çalgı sesi duyulsa, bütün halklar, uluslar, her dilden insanlar yere kapanıp Kral Nebukadnessar'ın diktiği altın heykele tapındılar. Daniel 3:7

 85. Kral Nebukadnessar'a, “Ey kral, sen çok yaşa!” dediler, Daniel 3:9

 86. Büyük öfkeye kapılan Nebukadnessar, Şadrak'ı, Meşak'ı, Abed-Nego'yu çağırttı. Bu kişiler kralın yanına getirildiler. Daniel 3:13

 87. Nebukadnessar, “Ey Şadrak, Meşak, Abed-Nego, ilahlarıma kulluk etmediğiniz, diktiğim altın heykele tapınmadığınız doğru mu?” diye sordu, Daniel 3:14

 88. Nebukadnessar Şadrak, Meşak, Abed-Nego'ya çok öfkelendi; onlara karşı tutumu değişti. Fırının her zamankinden yedi kat daha çok ısıtılmasını buyurdu. Daniel 3:19

 89. O zaman Kral Nebukadnessar şaşkınlık içinde birden ayağa kalktı. Danışmanlarına, “Biz ateşin içine bağlı üç kişi atmadık mı?” diye sordu. Danışmanlar, “Kuşkusuz, ey kral” diye karşılık verdiler. Daniel 3:24

 90. Bunun üzerine Nebukadnessar, “Şadrak, Meşak ve Abed-Nego'nun Tanrısı'na övgüler olsun!” dedi, “Meleğini gönderip kendisine güvenen kullarını kurtardı. Onlar buyruğuma karşı geldiler, kendi Tanrıları'ndan başka bir ilaha kulluk edip tapınmamak için canlarını tehlikeye attılar. Daniel 3:28

 91. 74 Kral Nebukadnessar dünyadaki bütün halklara, uluslara ve her dilden insanlara şu bildiriyi gönderdi: “Esenliğiniz bol olsun! Daniel 4:1
 92. Ben, Nebukadnessar, evimde huzur, sarayımda gönenç içindeydim. Daniel 4:4

 93. İşte ben Kral Nebukadnessar'ın gördüğü düş! Şimdi, ey Belteşassar, bunun ne anlama geldiğini söyle. Çünkü krallığımdaki bilgelerin hiçbiri bu düşün ne anlama geldiğini bana açıklayamadı. Ama sen açıklayabilirsin; çünkü kutsal ilahların ruhu var sende. Daniel 4:18
 94. Bunların hepsi Kral Nebukadnessar'ın başına geldi. Daniel 4:28

 95. Daha sözünü bitirmeden gökten bir ses duyuldu: “Ey Kral Nebukadnessar, krallık senden alındı. Daniel 4:31

 96. Nebukadnessar'a ilişkin bu söz hemen yerine geldi. İnsanlar arasından kovuldu. Öküz gibi otla beslendi. Bedeni göğün çiyiyle ıslandı. Saçı kartal tüyü, tırnakları kuş pençesi gibi uzadı. Daniel 4:33

 97. Belirlenen sürenin sonunda ben Nebukadnessar gözlerimi göğe kaldırdım ve kendime geldim. Yüce Olan'ı övdüm. Sonsuza dek Diri Olan'ı onurlandırıp yücelttim. O'nun egemenliği ebedi egemenliktir, Krallığı kuşaklar boyu sürecek. Daniel 4:34 [6]

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

nebuchadnezzar

Başvurulan Kaynaklar

[1] tr.wikipedia.org/wiki/Nebukadnezar
[2] www.igdirli.com/index.php?option=com_content&task=view&id=867&Itemid=84
[3] www.beyazkarga.com/inde4.asp?memphis=1&subcode=21520034
[4] Kaynak belirtilmeli.
[5] www.cennetulbaki.com/nebukadnezarbabil-2471.html
[6] Kutsal Kitap, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, 1. Baskı, Ağustos 2001, İstanbul.
[7] www.isa-sari.com/babil-kulesi-dillerin-kokenine-ait-eski-bir-inanis/
[8] www.polatliforum.com/smf/index.php?topic=3505.0; wap
[9] www.microsoft.com/communities/newsgroups/en-us/default.aspx?dg=microsoft.public.tr.dotnet&tid=4baaff4f-eb57-4619-8fd7-cc2c017b54b7&cat=&lang=&cr=&sloc=&p=1,
[10] www.psisik.com/viewtopic.php?f=2&t=12268
[11] www.sevivon.com/cocukkosesi/tarih/ibr_tarih33_pv.htm
[12] nedir.antoloji.com/nebukadnezar/
[13] www.lafmacun.org/bak/nebukadnezar/yazdir
[14] www.subrosa.com.tr/politika_siyaset.html
[15] mozaiktiyatrosenligi.com/grup7.html
[16] elkoalos.blogcu.com/

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Hakkı Bulut, 26.01.2018, 13:28 (UTC):
Allah kitap peygamber

Yorumu gönderen: Ferhad, 09.01.2018, 00:32 (UTC):
Degistirilmis tevratida goz onunde bulundurarak diyorumki arkadaslar su gozukuyor.bunlar hani yahudiler Hz Ibrahim ve Hz.Ismail ve Hz.Ishak efendilerimiz varya sag taraf Hz.Ismail ve HZ Muhammed SAV efendimiz vede sol taraf israilogullarina gonderilen peygamberlerimiz Hz Musa AS ,Hz Davud AS ,Hz Suleyman As Hz Uzeyir AS ,Hz.Yahya As, Hz Zekeriya AS vede Hz.Isa ve Hz.Meryem anamiz.simdi yahudiler caglar boyunca son kurtaricinin Kiyamete yakin bir zamanda israilogullarindan gelcek diye umit ettiler.Oyle olmadi.HZ Ismail Efendimizin soyundan geldi.Hz.Muhammed SAV son Allahin Hukmu olarak Allahin kelami olan kurani kerimimizi Hz.Muhammed SAV efendimiz ile birlikte evrensel olarak Kurani Kerimimizle birlikte dunyaya gonderdi.Durum bu son kurtarici Evrensel olarak Hz Muhammed SAV son Bildirici ve cagirici Hz Isa AS olacaktir.Kurani Kerimimizle birlikte tum insanlara ogretilerini anlatacak buyuk resim bu yahudiler artik buny kabullenmeme vede tarihte surgun yemelerinden dolayi bu bolgelerle hep savas ve nifak tohumu halindedirler cogu imza ferhad.

Yorumu gönderen: Artemis, 03.12.2017, 19:38 (UTC):
Nebukednazar ile ilgili biz. Gül ve Haç Kardeşliği ( Aytun Altındal ) ayrıca Kur- an’da Hz. Musa’ya verilen 9 ayetten bahsedilir... Bu konular konuşulurken, yorumların, sadece eski ve yeni ahitler üzerinden yapılması ve değerlendirilmesini doğru bulmuyorum.. insanların bu yorum ve değerlendirmeleri okurken yönlendirilme ihtimallerini de göz ardı etmemek lazım. Teşekkür ederim...

Yorumu gönderen: Kerem, 16.11.2017, 15:24 (UTC):
Bilgiler için teşekkürler.

Yorumu gönderen: Yalçın, 05.05.2017, 08:55 (UTC):
Şimdi "Ne-buk-ad-ne-zar" kelimesini hecelere böldüm ve tam olarak Kürdce karşılığının "Gelin de gelmedi çocukta..." olduğunu gördüm.
Ne: olumsuzluk
Buk: Gelin
Ad: gelmek
Zar: çocuk

Yorumu gönderen: mesut, 10.03.2017, 11:36 (UTC):
bu kadar kapsamlı nabuked nazar yazısı başka bulamadım çok sağolu baya emek var.

Yorumu gönderen: esra, 13.04.2016, 12:49 (UTC):
hoş bi anlatım düşününce çoğu mantıklı hele de işin içinde yahudiler varken kindarlıkları kusursuzdur ve gerçekten binlerce müslüman kadınını öldürdüler acımasızca.

Yorumu gönderen: Semir Serkek, 23.08.2015, 05:58 (UTC):
Var olan metinlere sadık kaldığınız için site de hizmeti geçen herkese teşekkür ederim.

Yorumu gönderen: Suat Öztekin, 03.12.2014, 09:56 (UTC):
Çok değerli bilgiler bunlar gerçekten...

Yorumu gönderen: samba, 10.09.2014, 19:24 (UTC):
Dünyanın sonu bu coğrafyada kopacak ilk insan Adem babamız bu topraklara düştü....Ülkemizde bu coğrafyanın içinde...

Yorumu gönderen: adnan onay, 06.11.2010, 23:32 (UTC):
ıyı arastırılmış gercekten ama eksik olmuş

Yorumu gönderen: önder altın, 16.07.2010, 18:27 (UTC):
eksik bilgilendirme

Yorumu gönderen: ismail, 14.07.2009, 15:18 (UTC):
tesekkurler.ben NABUCCO adinin neden yapilacak olan dogalgaz boru hattina verildigini merak ettim.o nedenle sitenize girdim.Belkide verdinin operasinin sozlerine bakmak lazim.bu aciklamanizdan bisey yakalayamadim.ama enterasan ayni cografyayi etkiliyor.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52990256 ziyaretçi (134776128 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler