II. Ramses ve Hatti Prensesi
 
Ramses II

II. Ramses ve Hatti Prensesi

Nil Deltası'ndan Nübye'ye kadar uzanan bölgedeki tapınaklar, heykeller ve dikilitaşlar, 2. Ramses'in akıllara kazınmasını sağlamıştır. 2. Ramses'in deltası o kadar zengindir ki, birçok methiyyeye ilham kaynağı olmuştur:

Alıntı: ... Güneş, bu sınırlarda doğar ve batar. Batısında Amon Tapınağı, güneyinde Seth Tapınağı vardır. Tanrıça Astarte, doğudan ışıldar ve Tanrıça Wadjet, kuzeyden yüzünü gösterir.

II. Ramses'in tapınaklarının çoğunun duvar ve sütunlarındaki çizim ile hiyerogliflerde firavunun M.Ö. 1285 yılında Asi Nehri yakınlarındaki Kadeş'te Hititlerle yaptığı savaşın resmî olarak anlatılışını görebiliriz. Ne var ki 2. Ramses'in cesaretini öven bu belgelere rağmen onun Hititleri Suriye ve Kuzey Lübnan'dan çıkarma isteğinin başarısız olduğu bilinmektedir.

Soğuk savaştan sonra hem Hititler hem de Mısırlılar, M.Ö. 1269'da resmî olarak iki devletin tanrıları adına mühürlenen bir saldırmazlık paktı yapma konusunda anlaşırlar. 13 yıl sonra Karnak, Fil Adası ve Ebu Simbel'deki dikilitaşlar, 2. Ramses ve (Hitit Kralı) Ulu Hatti Prensi'nin kızı arasında gerçekleşen uluslararası bir evlilikten söz etmeye başlamıştır. Bununla birlikte yasal bir antlaşma ve diplomatik bir evlilik yoluyla iki büyük düşman, tamamen uzlaşmaya varır.

Mısır kaynakları, Ulu Hatti Prensi'nin ülkesindeki kuraklığı 2. Ramses ve fırtına tanrısına bağladığından dolayı, kızını ve sınırsız hazineyi Mısır'a yolladığını iddia etmektedir. Firavun, prensesin yolculuğu boyunca fırtınaları gökyüzünden uzak tutması için tanrı Seth'e yalvarır. Prenses, Mısır'a vardığında güzelliğiyle Firavun'u büyüler ve onun bundan sonra "kralın eşi" anlamına gelen "Maat-nefru-Ra" olduğunu ilan eder. Bir süre sonra Firavun, ikinci bir Hitit prensesiyle evlenir ve "kralın karısı", geri kalan günlerini Feyyum eyaletindeki Kraliyet Haremi'nde geçirir.

Bu tarihî evlilikten 1000 yıl sonra 2. Ramses ve Kraliçe Maat-nefru-Ra adlarına Louvre Müzesi'nde bulunan Ptolemaios dönemine ait bir dikilitaştaki efsanede rastlarız. Bu kaynak, Karnak'taki Khonsu Tapınağı yakınlarında yer alan ve günümüze dek varlığını koruyamamış bir mabette keşfedilmiş, fakat Hitit prensesi hakkındaki tarihî gerçekleri, hatta onun Mısır'daki adını bilen rahipler tarafından tahrip edilmiştir.

Dikilitaşın iki yönlü bir amacı olduğu görülmektedir. Tanrı Khonsu'nun iki formunun hiyerarşik sırasına vurgu yapmak ve yakın zamanda Mısır'ın Persler ve Yunanlılar tarafından işgal edilmesini dikkate alarak Mısır'da doğan bir firavunun ülkeyi yönettiği bir dönemde, 2. Ramses dönemine ait bir hikâye yoluyla ince bir milliyetçilik yapmak.

Dikilitaştaki hikâye, 2. Ramses ile IV. Tutmose'nin kraliyet ünvanlarından bahsederek başlar. 2. Ramses'in o vakitler Yukarı Fırat Bölgesi'ndeki Naharin'de bulunduğu belirtilir. Tarihsel olarak 2. Ramses, hiçbir zaman Hititlerin Kadeş Savaşı'nda Kuzey Suriye'ye yönelik hayallerini yıkmasından dolayı Fırat kıyılarına dikilitaşlar diken I. ve 2. Tutmose'nin başarılarını gerçekleştirememiştir. Ama dikilitaşta 2. Ramses'in değerli metaller, lacivert taş, turkuvaz ve değerli ahşaplardan oluşan büyük hazineler aldığından söz edilmektedir.

Bakhtan Prensi, kızını bu hazinelerin başına koyar. Bakhtan'ın bulunduğu yerin tamamen hayâl ürünü olması muhtemeldir. Bununla birlikte bugünkü Afganistan sınırları içerisinde bulunan Baktriya ile özdeşleştirilmiştir. 2. Ramses, prensesin güzelliği karşısında büyülenir ve ona "Kral'ın Yüce Eşi" anlamına gelen "Nefru-Ra" unvanını verir.

Sonra, 2. Ramses'in Teb Şehri'nde Amon-Ra onuruna düzenlediği "Vadinin Güzel Festivali" sırasında, Bakhtan'dan yanında Kraliçe Nefru-Ra için gönderilmiş hediyelerle birlikte bir elçi gelir. Elçi, aynı zamanda Kraliçe'nin ölümcül bir hastalığa yakalanmış olan kız kardeşiyle ilgili kötü haberler getirir. Onun adı, "Mutluluğun Kızı" anlamına gelen, kökenleri kısmen Mısır dili, kısmen de Kenan diline dayanan Bentresh'tir. Bu ad, 2. Ramses'le evli olan kızı Bint-Anat'la ilişkili olabilir.

II. Ramses, Yaşam Evi'nde bulunan araştırmacılarla sarayda bulunan en önemli akademisyenleri, hekim ve büyücüleri bir araya toplar. Kraliyet Kâtibi Djeheuty-em-hab, Bakhtan'a gidip Prenses Bentresh'in hastalığını tespit etmekle görevlendirilir. Djeheuty-em-hab, prensesin kötü ruhlar tarafından esir alındığını ve bu kötü ruhlarla ancak bir tanrının başa çıkabileceğini tespit eder. Bakhtan, o kadar uzak bir ülkedir ki, bu haberin 2. Ramses'e ulaşması neredeyse 3 yıl sürmüştür.

Bunun üzerine Ramses, Bentresh için Amon-Ra ile Mut'un oğlu olan tanrı Khonsu'ya gider. Khonsu'nun ilk ve en kıdemli formu, Teb'deki Khonsu Nefer-hotep'tir. Ancak rahipler, olayı öylesine çarpıtmışlardır ki, hikâyede tanrı Khonsu'nun şeytânî ruhları def etmekte yetenekli olan "Entrikacı Khonsu" formunda yanıt verdiği ifade edilmiştir.

Tanrının heykelinin eğik oluşundan büyülü tılsımlarla korunan Entrikacı Khonsu'nun atlı arabalardan oluşan bir grupla birlikte Bakhtan'a gönderilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır. Khonsu, 7 ay sonra Bentresh'e ulaşır ve Prenses'i tamamen iyileştirir. Prenses'in hastalığına neden olan kötü ruhların başı, Khonsu'nun üstünlüğünü kabul eder ve şaşırtıcı bir şekilde Bakhtan Prensi'nin kendisi onuruna bir ziyafet vermesini sağlaması için Khonsu'yu razı eder.

Bakhtan Prensi, tanrının heykelinin gitmesini istemez ve onu 3 yıl 9 ay boyunca ülkesine tutar. Ama kral, rüyasında tanrının tapınağından çıkıp altın bir atmaca formunda kendisine saldırdığını ve tekrar yükselerek Mısır'a yöneldiğini görür. Prens, yaptığı hatanın farkına varır ve heykeli muhteşem hediyelerle birlikte Teb'e geri gönderir.

Entrikacı Khonsu, geri döndüğünde zorlu yolculuğundan dolayı hakkı olarak gördüğü birkaç parça şeyi aldıktan sonra getirdiği hediyeleri Teb'deki Khonsu-Nefer-hotep'e verir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56284504 ziyaretçi (143401013 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)