II.Ramses
 
Ramses II

II. Ramses

II. Ramses, (d. Milattan önce. 1302 – ö. milattan önce. 1212). Eski Mısır'da, 19. Hanedan firavunlarından biridir.

16 yaşındayken babası I. Seti, Ramses'i veliahdı olarak seçmiştir. 20'li yaşlarının başında tahta geçen Ramses Mısır'ı milattan önce. 1279'dan milattan önce. 1213'e kadar, tam altmış altı yıl yönetmiştir. 99 yaşına kadar yaşadığı söylenmektedir ancak 90 ya da 92 yaşında öldüğü tahmin edilmektedir. 2. Ramses'in Yahudilerin Mısır'dan İsrail'e göç etmelerine sebep olduğu düşünülmektedir. Kadeş Savaşı'nda ise tanrı Amon'un ilahi gücü ile Hititlerin 43.500 kişilik ordusuna karşı başarı kazandığı söylenir.

Hayatı

II. Ramses 19. hanedanın 3. firavunudur. I. Seti ve Kraliçe Tuya'nın ikinci oğludur.

Ramses'in en çok tanınan ve hatırlanan eşi Kraliçe Nefertari olmuştur. Kraliçe Nefertari'nin Truvalı Helen'den bile daha güzel olduğu söylenmektedir. Nefertari dışında Büyük Kral Eşi ünvanına sahip olan diğer eşler sırasıyla İsetnofret (Güzel İset); anneleri Nefertari ve İsetnofret'in yerine geçen Ramses'in kızları Bintanath, Meritamen; Nebettawy, Henutmire, Maathorneferure ve Mat-Hor adında bir Hitit prensesidir.

II. Ramses'in 20 kız ve 20 oğlu olduğu düşünülmektedir. Ancak Ramses, Krallık Çocukları olarak bilinen bir kurum kurmuştur ve burada 110'a yakın çocuğu olduğu tahmin edilmektedir. Bu çocuklar arasında, evlendiği iki kızı Bintanath ve Meritamen, kralın ilk oğlu Amun-her-khepeshef, ikinci oğlu Kha-em-waset, Sethkaneth ve kraldan sonra onun yerine geçen 13. oğlu Merenptah bulunmaktadır.

Ramses krallığının ikinci yılı sırasında Mısır'ın Akdeniz kıyılarına saldıran Shardana deniz korsanlarını başarıyla bozguna uğratmıştır. Shardana korsanlarının Türkiye'nin güney Ege kıyılarında bulunan İonya Krallığı'ndan geldikleri düşünülmektedir. Ramses, daha sonra bu korsanları Kadeş Savaşı sırasında ordusunda paralı asker olarak kullanmıştır.

Ramses'in hayatında Kadeş Savaşı gibi birçok önemli olayla beraber yaptığı şehir ve tapınaklar da çok önemli bir yer tutmaktadır. Kurduğu Per-Ramses şehri ülkenin yeni başkenti olmuştur. Yaptığı en önemli tapınak ise Kraliçe Nefertari'ye adadığı Ebu Simbel'deki dağın içine oyulmuş büyük tapınaktır

Büyük Ramses'in Savaşları

Kadeş Savaşı

Kadeş Savaşı, Hitit kralı 2. Muvatalli ve Mısır firavunu 2. Ramses önderliğinde, Hitit ordusu ve Mısır ordusu arasında gerçekleşmiştir. Milattan önce. 1274'te yapılan savaş, eski zamanlarda en çok atlı savaş arabası kullanılan savaş olarak bilinmektedir. Savaşın çıkma nedeni, o zamanki Suriye sınırlarında bulunan Amurru ve Amka gibi içinde ticaret yollarını bulunduran toprakları ele geçirmektir.

Hitit ordusunun 17.000 asker, 3.000 atlı savaş arabasına ve imparator 2. Muvattalis'in kardeşi 3. Hattuşilin kurduğu koalisyon ordusuna karşılık Mısır ordusunun 20.000 askeri ve 2.000 atlı savaş arabası vardı. Mısır ordusu, dört tanrının ismini almış dört kumandadan oluşuyordu : Amon, Ptah, Ra, Seth. Firavun 2. Ramses en ön bölük olan Amon kıt'asını yönetmekteydi.

Hitit casuslarının Mısır ordusunun içine sızdığı, Mısır ordusunun savaşı kaybettiği söylenmekle birlikte, 2. Ramses Kadeş Savaşı'nı tapınaklarına ve şehirlere kazandığı bir zafer olarak betimletmiştir.

Anlaşmazlıklar, 2. Ramses'in krallığının 21. yılında III. Hattuşili ile imzaladığı Kadeş Anlaşması ile sonuçlanmıştır. Kadeş Anlaşması kil üzerine Hitit dilinde yazılmış bir örneği İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır.

Ramses'in yapıtları

Diğer birçok firavunun yapılarının tersine 2. Ramses'in inşa ettirmiş olduğu birçok yapı ve tapınak günümüze kadar başarıyla korunmuştur. Bunlara örnek olarak Ebu Simbel Tapınağı ve eski Per-Ramses şehrinde yer alan Ramesseum tapınağı örnek verilebilir. Per-Ramses demek Ramses'in kenti demektir. Per-Ramses'in eski adı Avaris'tir. Avaris'in uğursuz olduğu söylenir. Çünkü daha önce Hiksoslar yani yabancılar, orada yaşayıp halka zarar vermiştir. Ramses'in bir tanrı olduğu da söylenmektedir.

Kaynaklar

[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/II._Ramses


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56284601 ziyaretçi (143401364 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)