Ikizler Kadini
 
ikizler burcu, ikizler kadını, ikizler kadınının yıldıznamesi

İkizler Kadını'nın Yıldıznâmesi

Bu materyalin güvenliği: ikizler, kadını'nın, yıldıznâmesiikizler, kadını'nın, yıldıznâmesiikizler, kadını'nın, yıldıznâmesiikizler, kadını'nın, yıldıznâmesiikizler, kadını'nın, yıldıznâmesiikizler, kadını'nın, yıldıznâmesiikizler, kadını'nın, yıldıznâmesiikizler, kadını'nın, yıldıznâmesiikizler, kadını'nın, yıldıznâmesiikizler, kadını'nın, yıldıznâmesi (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.

Bu burç ve tali'de dünyaya gelen kadın, sarı ve kırmızıya meyyâl benizli, güzel kaşlı, tatlı gözlü, balık etli, uzunca boylu, yüksek gerdanlı, yuvarlak çeneli, ailesinin en muhteremi olup kalem erbabı ve makam sahiplerinden bahtı açık, halktan uzak yaşamayı sever, yüzünde bir alamet ya da çil ya da çiçek eseri vardır. Tuzu ve soğuğu sever, sirke, sebze ve marul kendisine faydalıdır. Akrabasından muteber bir adamla izdivaç eder. Yakınlarından düşmanı çoktur. Pek çok nazara uğrar. Ömrü altmış ilâ yetmiş arasındadır. Ekser evlâdı erkek olur. Nefsini beğenir. Aklı ve tedbiri yerinde, lisânı tatlı, sıhhati mükemmeldir. Mukarenetten usanmaz. Zevciyle hoş yaşar. Erkeklerin malını yer. İhtiyarlığı zamanında da ziraata rağbete dip bundan zarara uğrar.

Bunda üç vecih vardır:

1. Vecih: Müşteri'ye mütenâzır olursa sarıya meyyâl gâyet saf benizli, uzun ve sık saçlı, güzel yüzlü, orta boylu, şişmanca, geniş göğüslü, el işlerinde maharet sahibi, alış-verişte bahtı çık, kaşları çatık, kelâmı düzgün, hazır cevap, muhterem ve muazzez bir kadın olup karnında bir alamet ya da yara yeri vardır. Balgamı çok olup arka, omuzları ve göğsünde sık sık sancı olur. Ara sıra müshil kullanırsa fayda görür. Ekâbirden bir zât ile evlenir. Yaşı arttıkça rızkı artar. Erkekler, onu birbirinden kıskanırlar. Kadınları kendisine müsahhar eder. Gayet sarı benizli bir kadından korku vardır. Öylelerden sakınmalıdır.

2. Vecih: Merih'e mütenâzır olursa sarıya meyyâl beyaz benizli, ince vücutlu, sarı saçlı, şehlâ bakışlı, zarif ve ince kaşlı, uzunca boylu, tab'ı sert, düşmanlığı güç geçer bir kadın olup ayaklarından birinde veyâ yüzünde veyâ kolunda bir alamet vardır. Denize düşmek ve boğulmak tehlikesi vardır. Evlatlarının çoğunu düşürür. Pek az evladı olur. Büyük mal ve mülke nâil olup faydası olmayan şeylere sarf eder. Çalgıyı ve eğlenceyi sever. Başından iki ya da dört nikâh geçer. Alım-satımda bahtı açıktır.

3. Vecih: Şems'e mütenâzır olursa sarı benizli, kumral saçlı, orta boylu, zayıf vücutlu, yuvarlak çehreli, nermin ve parlak kumral saçlı, tabiatı safrâvi, şehveti çok, emir ve nehiy sahibi, akıl ve tedbiri mükemmel bir kadın olup yüzünde bir çiçek (hastalığından bir eser), ellerinde bir alamet vardır. Geç ve güç gebe kalır ve düşürür. Baş ve kalp ağrısından sık sık şikâyete der. Bir veyâ iki evlâdı yaşar. Dimağına kan ve buhar hücumundan, göz ağrısından muzdarip olur. Sık sık müshil alır ise faydasını görür.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Cevzâ ve talii Utarid'dir. Hayatı iyi geçer. İyi yer v içer. Niyet ve hatırı saf olup kin ve hileden uzaktır. Rifat ve hürmet görür. Güler yüzlü olup düşmanlık ve dargınlık nedir bilmez. Emindir. Kimsenin emanetini kaybetmez. Gülmeyi, eğlenmeyi sever. Cömertlik tab'ı olup eli açık ve iyilik ile maruftur. Hakkında dedikodu olur. İyilik ettiklerinden zarar görür. İnsanlardan uzak olmak, onun için daha hayırlıdır. Karanlık yerlere girmesinden korkulur. Yaşı arttıkça rızkı artar ve hâli düzelir.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. Küçük yaşında malı az olur. 30 yaşına vâsıl olunca mal ve serveti artar. Kamer'in batışı hâlinde doğmuş ise zaruret çekmesinden korkulur. Kâh fakir, kâh zengin olur. Nihayet bir adam tarafından nâil olacağı mal ile âhir ömrüne kadar müreffeh yaşar.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Esed ve talii Güneş'tir. Eğer doğumunda Şems'e mütenâzır ise kardeşleri erkek ve aralarında muhabbet, mürüvvet vardır. Eğer müşteriye mütenâzır ise, kardeşleri kız olup aralarında ülfet ve imtizaç olmaz. Ekserisi kendisinden evvel vefât eder.

Babası ve Anası Hânesi: Yıldızı Utarid'dir. Babası ve anası indinde diğer kardeşlerinden daha makbul ve muhterem olur. Eğer Müşteri'ye mütenâzır validesi pederinden evvel vefât eder. Eğer Merih'e mütenâzır ise pederi daha evvel irtihâl eyler. Onlardan eline mülk ve mirâs geçer. Bu sebeple kardeşleriyle davaya düşer.

Hastalığı ve İlleti Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Ekser hastalığı kış zamanında belinin üşümesinden hâsıl olur. Arka, diz, kalp ağrılarından ve baş dönmesinden şikâyet eder. Bütün bunlar soğuk almaktandır. Müshil alır, kızdırıcı ilaçlar kullanır ve bilhassa soğuktan korunursa çok fayda görür.

Zevci ve Firâşı Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Büyüklerden bir zât ile evlenir. İlk zevcinden ya talâk veyâ vefât ile ayrılır. Sarı benizli, ince bedenli, yüzünde bir alamet bulunan erkekten korku vardır. Böyle biri, kendisine büyü yaparak zevciyle imtizâcını ihlâl eder. Nihayet malını bir erkeğe yedirerek kahrolur.

Korkusu ve Ölümü Hânesi: Burcu Cedy ve talii Zühâl'dir. Senenin talii bu burçta olursa bir zarar husulünden korkulur. 7 aylık, 3, 7, 11, 15, 21 ve 43 yaşlarında korku vardır. Bunlardan kurtulursa 88 yaşına kadar yaşar.

Yolculuğu ve Rüyası Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühre'dir. Çok çok yolculuk eder. Hacca gider. En iyi yolculuğu, kıble ve garp cihetine olanıdır. Deniz seferi, kara seferinde hayırlıdır. Çok rüyâ görür ve cümlesi çıkar. Bir seferinde kadri yüce bir zâta mülâki olur.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir Makam ve kalem sahipleri tarafından muhabbet ve meveddet görür. Nereye teveccüh ederse sevgi ve saygı görür. Kadri yüce bir adam ile muaşeret edip ondan birçok hayır görür. Kadınlar, kendisine haset ederler. Esmer benizli ve yüzünde eser olan kadından sakınmalıdır. Çünkü böyle bir kadın ona büyü yapacaktır.

Ricâ ve emelleri Hânesi: Burcu Hamel ve talii Merih'tir. Emellerinde sâbit olur. Ümit ettiklerine erişir. Adamlar ile iyi geçinir. Nimet ve refâh içinde vefât eder.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre'dir. Kadınlardan çok düşmanı vardır. Ailesinden birtakım kadınlar ona düşmanlık ederler. Cümlesine gâlip gelir.

Hayırlı günü, çarşambadır. Çarşamba gecesiyle pazartesi gününden sakınmalıdır. En münâsip hayvan, erkek ve doru ve al renkli olanlardır.

Zevc, ahbap ve şevik olarak talii hevâi olanlar münasiptir. Yıldızı türâbi olanlardan sakınmak lâzımdır. Çünkü en büyük düşmanı onlardandır. Yeni aya baktığı zaman erkek yüzüne bakar ise o ay, kendisine mübârek olur.

Bir hacet talebi için çarşamba günü sabahleyin müracaat ederse maksadı hâsıl olur. Pazartesi günü başlayan bir hastalık, ölümüne sebeptir. Münâsip maden; gümüş, taş, yeşil zümrüt veyâ kırmızı akiktir.

Yattığı zaman başını garp tarafına koyarsa rahat uyur. Mavi ipekli ve sarı keten kumaşlar münâsiptir. Ekşi ve tatlı şeyler yemelidir. Bunlardan vücutça fayda görür. Eğer gebe kalmaz ise helvacı kökü alıp güzelce dövdükten sonra yeni kalaylı bir tasa koyup üzerine az bir tatlı su koyarak hafif ateşte kaynatsın. Su kuruyunca biraz zeytinyağı koyup merhem gibi yaparak bir bağladıktan sonra hayızdan temizlenmeyi müteakip tutunur ve zevciyle yatarsa biiznillahi Teala gebe kalır.

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindar, ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Sibel,07.01.1981,tarihinde doğmuşum, 09.05.2018, 23:11 (UTC):
İsim analizini rica edcektim

Yorumu gönderen: Sibel, 09.05.2018, 22:52 (UTC):
Benim isim analizini de yapabilir misiniz

Yorumu gönderen: Ikizler, 25.11.2017, 18:32 (UTC):
Guzel yorum ama terimlerinanasi olsa iyi olur. Birde ne kadar cahilleştirilmişiz. Ne dua zamani ne yeni ay son ay hocbirseyden haberimiz yok. Bilgilerimiz silinmiş biyuklerimiz yok edilmiş!!!

Yorumu gönderen: hazal, 30.01.2015, 08:26 (UTC):
Hamile kalmak icin yapilmasi gerekenleri anlamadim :-(

Yorumu gönderen: esmanur, 29.09.2014, 23:48 (UTC):
Bende korkdum 19 yasindayim. 2 sene sonra ölüm gözüke bilir :(
Tabi allah en iyisini bilir

Yorumu gönderen: miresan, 03.12.2010, 16:19 (UTC):
ya bende korktum be ölüm yaşlarından korktum

Yorumu gönderen: beyza, 27.08.2010, 11:53 (UTC):
korktum kendimden bune yha

Yorumu gönderen: ali onur, 09.08.2010, 19:48 (UTC):
ben böyle bir kadın tanıdım anlatılanların aysı var onda ama onun bahtı kapalı olacak çünkü aldatmayı seven biri ve yalancı vede iki yüzlü

Yorumu gönderen: bahar, 29.07.2010, 20:52 (UTC):
tesekkurler.daha fazlası olsaydı keske...:)

Yorumu gönderen: deniz, 26.05.2010, 15:56 (UTC):
bu burcun kadınları genelde böyle oluyo dediklerini de yaparlar.çekiciler.birinden zarar görürse onun vay haline:)))

Yorumu gönderen: derya, 26.05.2010, 12:15 (UTC):
ben anladım teşekkür ederim

Yorumu gönderen: nejla, 11.12.2009, 22:51 (UTC):
bende yazılan bır cok kelımeyı anlmdım daha acık yazılırsa sewınırım tsk..

Yorumu gönderen: yasemin, 08.07.2009, 18:49 (UTC):
arapçadan dolay pek bişey anlamadım:)))Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53003392 ziyaretçi (134808978 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler