Iksir Nedir?
 
İksir Nedir?

İksir Nedir?

İksirler, yenileyici ve şifâ verici olduğu inanılan içkilerdir. Bu terim, ilk önceden simyâgerler tarafından (aynı zamanda felsefe taşı olarak bilinen) basit metalleri altına dönüştüren, hastalıkları tedâvî eden ve yaşamı uzatan maddeyi tanımlamak için kullanılırdı. Simyâgerler, her ne kadar bu kelimeyi türetmişlerse de, böyle bir madde konusundaki inanç, simyâdan önce de vardı ve sürekli olarak mitoloji ve din tarihinde rastlanır.

Kelimenin Kökeni

Bu kelime, Latince elixir kelimesinden kaynaklanır ve elixir de Arapça el-iksir kelimesinin Latinceleşmiş bir şeklidir. Grekçe'de tıp ve simya dönüşümü için kullanılan kuru bir toz olan xerion kelimesine akrabadır.

Özelliği ve Önemi

Din, mitoloji ve peri hikayelerinde bir yerlerde yaşlıyı genç kılan, hastayı iyileştiren, ya da ondan bir yudum, soluk ya da parça ısıracak kadar şanslı, bilge ya da kurnaz olana refâh ve sonsuz yaşam veren bir ot, pınar, taş, sarhoş edici içki ya da cadı kazanında hazırlanan zehirleyici bir karışım olduğu fantezisi oldukça yaygındır. Gılgamış Destanı'nda Uruk'un görkemli kralı, sonsuz yaşamın sırrını bulmak için yolculuğa çıkar ve denizin dibinde sonsuz yaşam otunu bulma şansını sahip olur. Onu yerinden söker; ama dikkatsiz bir şekilde onu ortalıkta bırakır ve bir deniz yılanı onu çalar.

Gılgamış'ın kaybettiği şeyi bulmak için sayısız insan çabalamıştır. Sağlık, refah ve sonsuz yaşamı bağışlayabilen sihirli bir maddenin varlığı konusunda inanç insanların ölüme meydan okuması kadar eski bir düşünsel dilektir. Ölümü yaşamın doğal sonucu olarak kabul etmekten uzak, her yerde insanlar ölümü cehalet ve kötü niyetin sonucu olarak görmüşlerdir. İnsanların bir zamanlar ölümsüz oldukları ve halen olmaları gerektiği inancı ölümün dünyaya nasıl girdiğini anlatan mitolojik öykülerde içerilmektedir. Gılgamış Destanı'ndaki gibi bir deniz yılanın ölümsüzlük otunu çalması motifi dünyanın her tarafında tekrarlanmaktadır. Hepsi bir yılan ya da deniz canavarının kutsal bir ölümsüzlük pınarı, yaşam ağacı, gençlik pınarı, altın elma vs. Koruduğu mitinin varyasyonlarıdır. Bütün bu mitlerin arkasında, "tanrıların kıskanç olduğu" ve "ölümsüzlük iksirini insanların ulaşamayacağı yerlerde sakladığı" korkusu yatar (Bknz. Tekvin 3:22). İnsanlar, öz hakkı olan ölümsüzlüğü geri kazanmak için tanrıları ayartmak ya da atlatmak için gerek fiziksel, gerekse de ruhsal olarak büyük çaba harcamışlardır.

Yaşam Suları

Mısır, Hint, Grek, Babil ve İbrani yaratılış efsanelerine göre hayat, her şeyin özünü taşıyan ilkel madde olan sudan çıkar. Tufan efsanelerinde hayat sulara (şekilsiz biçim) geri döner, buradan yeni şekillerle yeniden ortaya çıkabilir. Vaftiz töreni suyun hayatın kaynağı olduğu ve dolayısıyla yeniden doğma ve ölümsüzlüğün kaynağı olduğu inancından doğmuştur. Bu şekilde su nihai büyüsel ve tıbbi madde olmaktadır. Arındırır, gençliği yeniler ve bu yaşamda ve gelecek yaşamda ölümsüzlüğü temin eder. Bu sihirli "ab-ı hayat'a (yaşam suyu) birçok isim verilmiştir - soma, haoma, ambrosya, şarap - her biri insanlara ve tanrılara bilgi, güç ve ölümsüzlük başlayabilecek kutsal bir içecektir.

Hem aylık yinelenmesinden dolayı, hem de hayatın kaynağı su üzerindeki kontrolünden dolayı ay yinelenmenin nihai sembolüdür. Ay'ı deniz suyu, yağmur, bitkisel yaşam, dişi bereket, doğum, ölüm, inisiyasyon ve yinelemeye ilişkilendiren sembolizm, Neolitik çağına dek iner. Güneş de güçlü bir yineleme ve ölümsüzlük sembolüdür. Güneş ve Ay'la ilgili mitolojik ve dini bağlantılar, insanların bu gök cisimlerine ilintili sıvı, bitki, hayvan, mineral ve metalleri kullanarak neden iksirler hazırlamak istediklerini açıklar.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: nerime, 16.04.2010, 07:44 (UTC):
ölümsüzlük ölümden korkanlar için azap yaşamdan bıkanlar için kurtuluştur ölmeden sonsuza kadar yaşamayı isteyen insanlar sonsuza kadar yaşayıp dünyada ne yapacaklar bütün sevdiklerinin acısını ve ölümünü görmek zaten ölmektirBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56076110 ziyaretçi (142859439 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)