Illuminati 4
 

İlluminati

4. Bölüm

GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK YER ALTI ÖRGÜTÜ

İlluminati. Kimilerine göre komplo teorisi. Kimilerine göre ise dünyayı yöneten güç. ve "Liderini adını verirsem sizi de beni de yaşatmazlar" diyen yazarlar, dünyanın en eski ve en tehlikeli yeraltı örgütü. Yüzyıllar boyu dünyanın pek çok ülkesinde değişik isimlerle ortaya çıkmışlar. Avrupa'nın birçok ülkesinde, Amerika'da, hatta Türkiye'de bile. Zaman zaman seri cinayetler işleyen, ancak düşünsel anlamda da önemli fikirler ortaya koyan bu örgütü daha iyi anlamak için, gelin üzerine biraz büyüteç tutalım.

İlluminati, "aydınlanmış" demek. Bu kelime ilk kez 1492’de, İspanya'dan Yahudilerin ve Müslümanların çıkartılması sırasında duyulmuş. Bu kişilere "aydınlanmış kişiler" denmiş. Örgütün resmi kuruluş tarihi ise 1776. Adam Weishaupt adında 28 yaşında bir hukuk profesörü tarafından, Bavyera'da bir Alman teşkilatı olarak ortaya çıkmış. İlluminati'nin idealleri arasında, insanların inançları ve yaşam biçimleri üzerine ipotek koyan bir dine ve onun yaygın örgütlenmesi olan Kilise'ye hiçbir biçimde yer yok. Hatta, ülkeler ve sınırların varlığı da dışlanmakta, tek bir "uluslararası insan kardeşliğinin altı çizilmekte.

İlluminati için, Da Vinci Şifresi'nde de sık sık adı geçen Gül ve Haç Tarikatı'nın bir alt kolu diyebiliriz. Bu tarikatın bir operatif tarafı var, bir de spekülatif tarafı. Operatif kolu icraata dayalı. Suikastler yapan, adam öldüren bu kol.

#4, illuminati

DOLAR'DAKI İLLUMİNATİ

ABD dolarının arka yüzünde gördüğünüz "Piramitin içindeki göz"ün, İlluminati örgütünün amblemi olduğunu biliyor muydunuz? "Her yerde sizi gözlüyoruz" der.

Piramitin üstünde Roma rakamlarıyla yazan 1776, İlluminati'nin kuruluş yılıdır. "Novus Ordo Seclorum" ise "Yeni Dünya Düzeni" demektir.

KURULUŞ AMAÇLARI NEYDİ?

Tarikatın spekülatif kısmına bakarsak. Özellikle Vatikan'a karşıydılar. Pagan geleneğe bağlıydılar, İlluminati, tarih boyunca iki büyük teşkilatın ortasında yer aldı: Bir yandan Gül ve Haç, diğer yandan Mason Teşkilatı.

İlk yıllarında; bir "entelektüeller kulübü" olmaktan öteye gidemeyen İlluminati, yıllar ilerledikçe Baron Adolf Vön Kntgge ile işbirliği yaparak (1778) saflarına Mason localarını da katmaya başlar. Birçok akademisyen, tüccar, entelektüel teşkilata katılır. Kimisi dinsel, kimisi ticari, kimisi ise düşünce özgürlüğü fikrine tav olur. Kurucuları arasında Goethe gibi "krema tabakasından" insanların olduğu gizemli örgüt artık çok güçlü ve etkin bir hale gelmiştir.

1782’de Masonların spekülatif kısmı bir kongre toplayıp bu örgütün çok tehlikeli olduğunu, amaçları arasında kiliseyi, papayı, kralları yok etmek olduğunu tartışır. Gerçekten de İlluminati'nin amacı Cumhuriyet ilan etmektir. Hedefe ulaşmak için ordu komutanını, gerekirse kralı bile öldürmeyi seçmiş, Cumhuriyet sevdalılarıdır bunlar, ilk ulus - devlet girişimleri de diyebiliriz. "Biz ne kral, ne de Papa istiyoruz. Biz meclis ve anayasa istiyoruz" demektedirler.

Knigge, örgütü tehlikeli bulup ayrılır ve Fransız ihtilâli'nde büyük rol oynar. İlluminati'nin üyeleri ise teker teker tutuklanmaya başlar. Kurucusu Weishaupt üniversiteden atılır. Kısa sürede İlluminati adı yok olur. 1790 yılından itibaren yeraltına iner.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NI DA BU ÖRGÜT BAŞLATMIŞ

Yıllar sonra İlluminati ile yeniden tanışır insanoğlu. Bu sefer Fransa'da, Blanqui adında birinin liderliğinde. Blanguist'ler 140 suikast yapar, dehşet saçar. 1890’da liderlerinin yakalanıp idam edilmesiyle teşkilat yok olur gibi gözükür. Ama çok geçmeden "Four Seasons" (Dört Mevsim) adıyla yeniden kurulur. Doğru tahmin ettiniz, bildiğiniz Four Seasons Oteller zinciri. Bunlar ise 1930’larda Hitler'e destek olurlar. Hatta Münih'teki Dört Mevsim Oteli'ni Hitler'in karargâhı yaparlar.

Avrupa'nın bir yanında illuminati değişik adlarla devam ederken, diğer yanında da örgütün diğer kolları, bambaşka isimlerle kurulur. Mesela Yugoslavya'da "Black Hand" (Kara El) adıyla. 1. Dünya Savaşı'nı bu örgüt başlatır. Ferdinand'ı 1914’te birsuikastle öldürürler. Kara El'in devamı niteliğinde bir diğer illuminati teşkilatı ise Romanya'daki Kırık Ok olur. Faşist bir teşkilattır ve günümüzde de özellikle liderleri Miloseviç ile oldukça etkili olur. Teşkilatın Rusya'daki adı ise Skoptsky. Kadın üyeleri de olan bu örgüte girmek isteyen kadınlar, sol meme uçlarını kesmek zorundadır. Böylelikle kadınlıktan çıkarlar.

TARİKAT ÜYESİ ABD BAŞKANLARI

ABD'ye gelirsek. 1930’ların Amerika'sında Başkan Roosevelt, illuminati'nin bir kolu olan "Ancient Arabic Order of Nobles and Mystics" adlı tarikata üyeydi ve "Pythias Şövalyesi" unvanını taşıyordu. Bu tarikatın, Hz. Muhammed'in sahabesine mensup kişiler tarafından kurulduğu ve bünyesinde sadece Müslümanların değil, Hıristiyan ve Yahudilerin de yer aldığı biliniyor. Amblemi ise Bengal kaplanının pençesiyle koruduğu bir hilâl ve bunun içine yerleştirilmiş bir ters piramit ve onların yanına konmuş bir Pentagram. Peki ABD'nin şu anki başkanı George W. Bush'un da illuminati'nin bir kolu olan Skulls and Bones'un (Kurukafa ve Kemikler) bir üyesi olduğunu duymuş muydunuz?

Kimilerine göre bütün bu anlattığımız hikayeler, seri halde uydurulmuş komplo teorileri. Kimilerine göre ise dünyayı yöneten güç illuminati. Örgüt isimleri sürekli değişse de değişmeyen şey illuminati'ye asla sıradan insanların katılamayacağı. Bir de nihai amaçları hiç değişmiyor: Dünyaya hükmetmek!

DAN BROWN "MELEKLER VE SEYTANLAR'DA KONU ETTİĞİ GİZLİ ÖRGÜTÜ ANLATIYOR"

Gelmiş geçmiş en büyük yeraltı örgütü

— Dünyanın en büyük gizli örgütünü kitabınıza konu etmek nereden aklınıza geldi?

Bir grup bilim insanıyla italya'da bir geziye katılmıştım. Otobüsle bir tünelden geçerken rehberimiz bu tüneli, zamanında Papa'nın saldırılardan kaçmak amacıyla kullanmak üzere kazdırdığını anlattı. Dönemin dehşet saçan gizli örgütü llluminati'den korunmak için Papa bunun gibi birçok tünel kazdırmış. Daha sonra bu örgütle ilgili araştırmalar yaptım.

— Neler öğrendiniz?

Din karşıtı olduklarını ve bilim insanları tarafından kurulduğunu ve yüzyıllar boyu yeni bir dünya düzeni kurmak için çalıştıklarını. İlluminati, Avrupa'nın heryerin-de cinayetler işlemiş.

— Elinize örgüt ile ilgili somut bilgiler geçti mi peki?

Hâlâ var olduğuna inananlar var. Küresel politikada büyük bir güç olduğuna da. Kimi zaman Masonlarla bağlantı halindeler, kimi zaman Satanik örgütlerle, kimi zaman ise Mazilerle. Sanki her yerde elleri var. Nihai amaçları Vatikan'ı yok etmek. O kadar çok ve değişik bilgi var ki, hangisi doğru, hangisi değil, ayırt etmek mümkün değil. Bir takım tarihçilere göre bu, bilinçli olarak bizzat İlluminati'nin kafa karıştırma metodu.

ARAŞTIRMACI YAZAR AYTUNÇ ALTINDAL ANLATIYOR

Liderin adını verirsem sizi de beni de yaşatmazlar

"İlluminati hakkında Türkiye'de pek bir eser yok. Eldeki en somut bilgiler ise araştırmacı yazar Aytunç Altındal'ın kaleminden yazılmış "Gül ve Haç Kardeşliği" adlı kitapta toplanmış. Altındal'la buluşup, illuminati'nin özellikle Türkiye'deki icraatlerini konuştuk. Altındal, yıllar boyu Gül ve Haç'ın Türkiye'de örgütlendiğini isimler vererek anlattı. Hatta şu an bile teşkilatın bir lideri olduğunu söyledi ama onca ısrarımıza rağmen isim vermedi. "Eğer isim yazarsanız ne sizi ne de beni yaşatmazlar" diyen Altındal'dan, teşkilatın şu anki liderinin sadece ünlü bir hukukçu olduğunu öğrenebildik.

Altındal, istanbul'daki Gül ve Haç temsilcilerinin yıllar boyu Teşvikiye'yi merkez tuttuklarını ve semtteki birçok binada illuminati'yle direkt bağlantılı olan Gül ve Haç Teşkilatı'nın izleri olduğunu da anlattı. Bu izlerden örnekler istedik. Cadde üzerindeki izmir Apartmanı'nı gösterdi bize. Binanın girişindeki gül işaretlerini ve üstteki iki katın mimarisine dikkat etmemizi istedi. Binanın en üst iki katı gerçekten de bir mabed gibi inşa edilmiş. "Bu bina, Gül ve Haç'ın 1912’ye kadar merkeziydi" diyen ünlü yazar, hemen bu apartmanın karşısında, yine gül kabartmalarıyla dolu liseyi gösterdi: "Eskiden burası Gül ve Haç lideri Kont Bernardini'nin konağıydı."

—İlluminati ile Gül ve Haç teşkilatı yüzyıllardır içice geçmiş. Peki son 100 yıl içinde Türkiye'deki Gül ve Haç şövalyeleri kimler?

Altındal başladı sıralamaya:1861’de Halim Paşa, 1909 - 15’te Aziz Ahmet Paşa, 1928 - 31 ‘de Yargıtay Başkanı Fuat Hulusi Demirelli, 1945 - 55’te Doktor Mim Kemal Öke, 1955 - 67’de Prof. Hazım Atıf Kuyucak, onun isteğiyle şövalye olan DP milletvekili Ekrem Tok, 1975 - 84’te Prof. Mukbil Gökdoğan, 1984 - 95’te Prof. Sahir Erman, 1966 - 67’de Doktor Enver Necdet Egeran, İçişleri eski Bakanı Şükrü Kaya, Dışişleri eski Bakanı Tevfik Rüştü Araş, Ankara eski Valisi Nevzat Tandoğan, istanbul eski Valisi Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerîm Gökay, Meclis Başkanı Kazım Özalp, Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Özbekler Tekkesi Şeyhi Ataullah Efendi, Amiral Mehmet Ali Paşa, yazar Servet Yesari, Başbakan Hasan Saka, Devlet Şûrası eski Başkanı Mustafa Reşit Mimaroğlu."

Bunların tamamı 33 derece Masondu. Kimi Kadoş Şövalyesi, kimi Tunç-Yılan Şövalyesi, kimiyse Gül ve Haç Şövalyesi unvanını taşıyordu. Ama Türkiye bu kişilerin gerçek kimliklerini hiçbir zaman bilemedi."

1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm4. Bölüm ❯

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Haluk, 25.01.2016, 17:58 (UTC):
İlliminati ciler
Tapınak şövalyeleridir
Şu an işid deaş ı kurdular bakalım ne olacak.

Yorumu gönderen: kararsız_biri, 09.05.2015, 17:17 (UTC):
bunların doğru olup olmadığına tam inanmıyorum eğer ülluminati bu kadar güçlüyse gelsinler türkiyenin başına askeri zekası üstün olan birisini geçirsinler bu insanlar zaten topluluğu çok çabuk kandiran insanlar ondan sonra zaten kimsenin haberi olmadan tek her yeri ele geçirsinler bu kadar:)

Yorumu gönderen: iyi biri, 17.01.2015, 17:38 (UTC):
cooooooooooooook haaklısınız

Yorumu gönderen: gulen._.cocuk, 25.11.2009, 09:07 (UTC):
daha GLADIO açıklanamadı bizim ülkemizde...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56073732 ziyaretçi (142853405 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)