Iman Nedir?
 
iman, faith

İman Nedir?

İman kelime manasıyla, bir şeye tereddüt etmeden inanmak, kesin ve samimi olarak bağlanmak demektir. Dini manada ise Allah'ın varlığına, birliğine, Hz. Muhammed (sav)'ın peygamber olduğuna, vahiyle Allah'tan alıp bize bildirdiği her şeyin hak ve doğru olduğuna, hiç şüphe etmeden tereddütsüz inanmak ve tasdik etmektir.

İmanda Artma ya da Eksilme Olur Mu?

İnanılacak şeyler bakımından imanda artma ve eksilme olmaz. En büyük bir peygamberin inandığı şeylerle, sıradan bir Müslümanın inandığı şeyler aynıdır. Bir kimsenin Müslüman sayılabilmesi için inanması gereken şeyler bellidir. Bunların dışında fazladan bir şeye iman etmesi gerekmez. İnanılacak şeylerden birine inanmayan kimse de Müslüman sayılmaz.

İmanda inkişaf (gelişme) söz konusu mudur? Bir çekirdek nasıl büyüyüp ağaç oluncaya kadar büyük bir gelişme gösteriyorsa, pek çok mertebeden geçiyorsa, iman da öyledir. Keyfiyet, tafsilat ve inkişaf açısından kişiden kişiye değişebilir. Genelde imana iki şekilde bakabiliriz:

1. Taklidi İman

Kişinin ana babasından, yetiştiği çevreden, hocadan duyduğu, öğrendiği hiç akı yürütmeden getirdiği imandır. Böyle bir iman pek sindirilmemiştir. Böyle biri, iman esaslarının teferruatını bilmez. Bu sebeple, inancı sağlam olmayabilir. Şüphe ve vesvese karşısında hemen imanı sarsılabilir. Böyle olunca imanını güçlendirmek için çalışmayan, öğrenmeyen insan sorumludur.

2- Tahkiki İman

İmana ait bütün meseleleri delilleriyle, tafsilatıyla bilmek, tereddütsüz tasdik etmek demektir. Böyle bir iman şüphe ve vesvese karşısında sarsılmaz. Tahkiki imanın da kendi içinde derecelendirebiliriz:

  1. İlmelyakin Mertebesi: İmani meseleleri ilmen, tafsilatıyla, delilleriyle inanmak ve bilmektir.

  2. Aynelyakin Mertebesi: İmani meseleleri gözle görmüş, doğru olduğuna şahit olmuş gibi bilmek ve inanmak demektir. Gözle görmek, ilmen bilmekten daha kuvvetlidir. İnsan birşeyi kesin olarak bilebilir, gözleriyle de görünce kanaati kat kat artar. Amerika'nın varlığını ilmen bilmekle, bizzat görmek gibi

  3. Hakkelyakin Mertebesi: İmani meseleleri bilmenin, görmenin yanı sıra bizzat yaşayarak, ondaki lezzeti duyarak anlamak ve kabul etmek demektir.

Bu mertebeleri daha iyi anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz:

Uzaktan bir dumanın yükseldiğini görmek, orada ateşin varlığına ilmelyakin ile inanmak demektir. Dumanın çıktığı yere gidip ateşi görmek, ateşin varlığına aynelyakin ile inanmaktır. Ateşin yakınına gidip sıcaklığını hissetmek ise, o şeyin ateş olduğuna hakkelyakin ile inanmak demektir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52728745 ziyaretçi (133991193 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler