Ingiltere'nin Garip Eski Cag Sehirleri
 
harabe şehir, İngiltere, daumgandy, england, 1830

İngiltere'nin Garip Eski Çağ Şehirleri

Önbilgi: İngiltere'nin kutsal Eski Çağ Şehirleri, sadece kalıntılar olmaktan çok uzaktır. Gelişmiş antik teknolojiye işaret etmektedirler. Aslında araştırmalar göstermektedir ki, sadece teknoloji değil; bu tür eski çağ yapılarının gizemli iyileştirici güçleri de vardır. Bu yapılar, mükemmel bir dizilişe sahiptir. Bu garip dizilişi kim keşfetmiştir? Düşüncesini nasıl kanıtlamıştır? Bu yapıtlar, eski zaman teknolojisinin genel olarak kabul görenden çok daha ileri olduğunu nasıl kanıtlamaktadır? Bu sorular, derin araştırmaları gerekli kılmaktadır.

Alfred WatkinsAlfred Watkins, saygın bir Herefordshireli bira üreticisiydi. İşinden başka şeyle çok az ilgilenirdi. Ancak birgün zaman atlaması oldu ve "eski zaman hafızası'na dönüş yaptı. Geçmişteki gezinti, çok bilgilendiriciydi.

Burada farklı bir kırsal cenaze töreni, tepeleri, tümsekleri kiliseleri ve yol kavşaklarını birleştiren düz bir hat ağı gördü. Bu şaşırtıcı görüşü 1921'de yaşadı.

Önceleri Watkins, bu görüşe inanmadığı gibi bundan hiç kimseye de bahsetmedi. Haritalar ve cetvellerle oturarak topografik özellikleri incelemeyi tercih etti. Görüşünü haritadaki detaylarla karşılaştırdı ve Avrupa'nın bütün kutsal Eski Çağ şehirlerinin bir doğru üzerinde olduğu sonucuna vardı.

Eski çağ şehirleri, 900 tane taş çember, taş sıralar, kaleler, kiliseler ve diğer ayakta duran taşlar içermekteydi. Bu tür taşların en eskisi, Neolitik uzun mezarlar ve höyüklerdir. Hattın üzerine inşa edilmiş kaleler ve kiliseler, kırsal bir manzaraya sahipti ve savunma mevkilerine yerleştirilmişlerdi. Yaygın bir şekilde adlandırıldığı gibi (çünkü hattın üzerindeki yerlerin çoğunun adı ley, lay, lee ya da leigh ile bitmektedir). "Ley hattı'nın ilgi çekici yanı, leylerin sonundaki kutsal kuyuların varlığıdır. Cornwall, Crantock'taki St. Ambrew kutsal kuyusu oldukça ünlüdür.

Monk's Well, St Andrews Holy Well
St. Ambrew Kutsal Kuyusu

Aynı zamanda aşağıda ley işareti olarak görev yapan harabe bir kilisenin resmini veriyoruz. Kiliseler, genellikle kutsal yerler üzerine inşa edilmilerdi.

harabe kilise
Harabe bir kilise. Böyle kiliseler, ley işareti olarak görev yaparlar.

Buluşlarda sık sık olduğu gibi, ley olgusunun başına da aynısı geldi. Birçok insan, ley hatlarına ya da dizilişlerine inanmayı reddetti. Ley teorisini aktif olarak lanetlediler ve İngiltere gibi küçük bir adada yapıların bir sırada olmasının açık olacağını iddia ettiler.

Bununla beraber bu teoriye ters düşenler de vardı. Kraliyet Astronomi Birliği'nden Sör Norman Locklyer Stonehenge'nin döngü dizilişine uyum gösterdiğini ilk keşfeden kişiydi.

Stonhenge dizilişinin Grovely kalesindeki neolitik yerleşim ile yaz dönümü açısını oluşturduğu sonucuna vardı.

1967'de Oxford Mühendislik Bilimleri'nden emekli Profesör Alexander Thom, İngiltere ve Fransa'daki 600'den fazla eski çağ şehrini inceledi. Çok detaylı ve titiz bir çalışmadan sonra tarih öncesi insanların onları kasıtlı şekilde astronomik dizilişe soktuğu sonucuna vardı. Thom'un elde ettiği sonuçlar ile daha önceden ley hatları konusunda çekinceleri olan birçok astrolog ve inanmayan, diziliş teorisine inanmaya başladı. Çoğunluğun görüşünde yavaş yavaş büyük bir değişim görüldü.

Men-an-tol
"Deliğin Taşı". Kuvvetli iyileştirici güçleri vardır.

Ley hatları hakkındaki düşüncelerde genel bir takla attıktan sonra, bir sonraki bomba, ley taşlarının gizli güçleri hakkındaydı. Yüzlerce eski taşın iyileştirme gücüne sahip olduğu bulunmuştur. Bu taşların en meşhuru, genellikle "Men-al-tol" denilen "Deliğin Taşı'dır. Bir Cornish leyinin sonunda yer almaktadır.

Birçok diğer diğer eski zaman yapısında olduğu gibi bu taşın iyileştirici güçlere haiz olduğu düşünülmektedir. Raşitizm ve boyun ağrısı olan birçok çocuğu tedavi etmiştir. Ama iyileştirici güç, hasta birine sadece delikten geçebilir ve taşın etrafında dönebilirse etki etmektedir. İyileştirici güçlerinin yanında, ayakta duran taşlar, aynı zamanda ruhsal güçleri de harekete geçirmektedir.

Siyu Kızılderililerinin bazıları, sırtlarını duvara yaslayarak ruhsal güçlerini harekete geçiriyorlardı. Savaşlar esnasında askerler, yumruklarını kayalara bastırarak güç ve cesaret kazanıyorlardı.

Ley hattındaki bu eski zaman yapılarının doğaüstü güçleri olduğu ya da olmadığına karar vermek zordur. Ama birçok insanın güç ve cesaret kazandığı ve değişik hastalıklarının tedavi olduğu ve çaresizliklerinden kurtuldukları gerçektir.

Sadece hasta ve ahmak insanların onun varlığı hakkında konuştukları doğru değildir. İstatistikçiler, bilgisayar programcıları, doktorlar, fizikçiler ve astroarkeologlar, garip ley sistemi hakkında konuşmaktadırlar. Hepsi gerçekler ve sayılar toplamışlardır ve bu sorulara çözüm bulmak için birçok deney yapmışlardır. Ama ağır basan soruya cevap bulmak yerine taşların gizemli eski çağ ley dizilişleri ellerinden kurtulmuş ve anlaşılamamıştır.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56073160 ziyaretçi (142850151 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)