Insanin Erkekliginin Baglanmasi Kari-Kocanin Birbirinden Ayrilmasi ve Bunlarin Cözüm Yollari
 

İnsanın Erkekliğinin Bağlanması, Karı-Kocanın Birbirinden Ayrılması ve Bunların Çözüm Yolları

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ

"Karı ile koca arasını ayıracak şeyi (büyü ilmini) o iki melekten öğreniyorlardı. Halbuki onlar (büyücüler) Allah'ın izni olmadan hiçbir kimseye zarar verici değillerdir." (Bakara 102)

Karı kocanın büyüyle birbirinden ayrılmalarını inkârın yolu yoktur. Bu dinde zaruri olarak bilinmesi gereken şeylerdendir. Çünkü yukarıda verdiğimiz ayet ile sabittir. Allah'ın dilemesi ile bu iş olur. Bu karı-kocanın arasını açmak, şeytanın en beğendiği sanatlarındandır. Cabir İbn Abdullah, rivayet ediyor;

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. "Muhakkak şeytan arşını suyun üzerine koyar ve adamlarını insanlara gönderir, insanları yoldan çıkarma bakımından fitnesi en büyük kimse şeytana daha yakın olur. Adamlarından birisi gelir, 'ben falanca adama şöyle yaptım der. Bir başkası gelir 'falanca adamı karısıyla arasını açıncaya kadar bırakmadım' der. Iblis onun yanına yanaşır ve ona 'sen ne güzelsin' der." (onu beğenir).

Hafız İbni Kesir, tefsirinde "Kadın ile kocanın ayrılma sebepleri, büyü yüzünden birbirini kötü olarak görmesi (maymun, hınzır, vb.) ya da ahlâki yönden kötü görmesi ya da sihir ile bağlamaları şeklinde olur" buyurmuştur.

Efendimize yapılan büyü, çok tesirli ve kuvvetli bir nüyüydü. Alimlerden bazıları, "Efendimiz bağlı idi, hanımları ile beraber olamıyordu. Bu da sihrin en şiddetlisidir." buyurmaktadırlar.

Bağlılık Nasıl Olur?

Kadın ile koca arasında cinsi muamele ancak erkeğin tenasül uzvunun sertleşmesi ile meydana gelir. Bu intişar ise bağlı insanda olmaz. Dolayısıyla cinsi muamele de mümkün olmaz.

Beyinden insanın tenasül uzvuna giden sinyaller vasıtasıyla tenasül uzvunun sertleşmesi meydana gelir. Cinler beyinde üç merkeze tahakküm edebilir ve bu merkezlere girebilirler, işte bu merkezlerden biri de insanın tenasül uzvu ile alakalıdır.

Bağlanmak da büyüden bir bölümdür. Büyüyü yapan büyücü, şeytandan yardım isteyerek büyüyü yapıyor, şeytan büyü sebebi ile insana musallat oluyor ve beynindeki tenasül uzvu ile alakalı merkezi tahakkümü altına alıyor, tenasül uzvuna giden sinyalleri önlüyor, intişar olmuyor, intişar olmayınca cinsi yakınlık olmuyor. Bu sihrin en şiddetlisidir ki, bunda hiç intişar olmaz. Fakat bu sadece kendi karısı ile böyledir. Başka evlenecek olsa ona karşı değil. Bazen kadın kocasına sihir yapar, kendisinden başkasına karşı intişar olmaz.

Başka bağlama usulünde ise normalde intişar vardır. Fakat tam hanımının yanına gelip cinsi yakınlıkta bulunacağı zaman intişar olmaz, intişar olmayınca da cinsi yakınlık olmaz.

Bazen kadına yaparlar ki, koca kadının yanına gelince onun cinsel organını adeta bulamaz, sanki öyle bir şey yoktur. Bazen her şey vardır, fakat o kadar uğraşmasına rağmen içeri giremez. Çünkü cinler kadının cinsel organını kapatmıştır. Bütün çaba ve uğraşlarına rağmen duhul olmaz, bazen erkek kendi karısına yapar, kendinden başkası onunla beraber olamaz.

Bazen çok güzel bir kadına yaparlar. Cin gelir o güzel kadını çok çirkin bir şekilde, maymun ve daha benzeri şekillerde kocasına gösterir. Kocası da ondan nefret eder ve birbiri ile birleşemezler. Bunun aksi de olur, kocasını çok çirkin bir şekilde ve surette görerek.

Bazen çok çirkin bir kadına yapar onu kraliçe gibi gösterirler.

Bazen kadına yaparlar. Erkek yanına geldiği zaman kasılır, ayakları açılmaz. Kadın ve erkek o kadar uğraşmalarına rağmen ayakları açılmaz ve cinsel yakınlık hasıl olmaz.

Bazen erkeğe yaparlar yatak odasına girer girmez uyku bastırır. Hiç takati kalmaz, uykudan da gözünü açamaz.

Bazıları da karı koca arasındaki sihir şu şekilde olur demişler:

1 - Kadın ile kocası birbirini çok çirkin görürler.

2 - Büyü sebebi ile karı koca arasında muhabbet olmaz.

3 - Erkeğin tenasül uzvunu sihir ile bağlayarak.

4 - Kadını bağlayarak.

Sihir sebebi ile çeşitli hastalıklar meydana gelebilir. Karı koca arasında ayrılıklar meydana gelebilir ve bağlılık meydana gelebilir.

Erkeğin cinsi yakınlık yapamaması şu üç şekilden biri ile olur.

1. Tıbbî bir rahatsızlık vardır, ya acizdir ya da da başka türlü bir tıbbi rahatsızlık vardır. Doktora gidince doktorlar onu tedavi ederler.

2. Ne tıbbî bir rahatsızlık ne de sihir vardır. Hastalığı vehimdendir. Yani psikolojik bir rahatsızlıktır, bunun tedavisi ise hastaya bağlıdır. Eğer doktora gidip iyi olacağını zannediyorsa iyi olur; eğer sahtekâr deccallere gidip onların kendisine ilaç yapabileceğini zannediyorsa onlara gidince iyi olur. Onun vehmi "kime gidersen iyi olursun" diyorsa, ona gidince iyi olur.

3. Sihir sebebi ile insanın bağlanması hasıl olurken ekseriyetle bu cinnin tesiri ile olur. Inşallah bunun ilacını aşağıda vereceğiz.

Bağlı Nasıl Çözülür?

İmam-ı Kurtubi Vehb'den naklediyor;

"7 adet yeşil sidir yaprağı alınır ve iki taş arasında ezildikten sonra bol miktar bir suya konur. Sonra üzerine Ayet-el Kürsi okunur. Bağlı olan insan o sudan 3 yudum içer ve banyo yaparsa tamamen iyi olur."

İmam ibn hacer buyuruyor (kurtubi):

"7 adet yeşil sidir iki taş arasında dövüldükten sonra, suyun içine konur ve üzerine Ayet-el kürsi, Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur. Sihirli hem o sudan içer hem de banyo yapar."

İbni ebi Selim Leys'den, o da Ebi Cafer er-Razi'den naklediyor ve buyuruyor ki;

"Bana haber verildi ki şu ayetler büyüye şifa verir, Allah'ın izniyle bir suya okunur ve hastanın başından o su dökülür:

Yunus: 81-82, Taha: 69, Araf: 118-122."

فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Yunus 81-82: Fe lemmâ elkav kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr, innallâhe se yubtiluhu, innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn ve yuhikkullâhul hakka bi kelimâtihî ve lev kerihel mucrimûn

Sihirbazlar (atacaklarını) atınca, Musa dedi ki: “Sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah, onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah, bozguncuların işini rast getirmez. Allah kendi sözleriyle gerçeği ispat eder, suçlular hoşlanmasalar bile.”

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى
Taha 69: Ve elkı mâ fî yemînike telkaf mâ sanaû, innemâ sanaû keydu sâhır ve lâ yuflihus sâhıru haysu etâ.

“Sağ elindekini atıver, onların yaptıklarını yutacaktır; çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz.”

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَفَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ
Araf 118-122: Fe vakaal hakku ve batale mâ kânû ya’melûn. Fe gulibû hunâlike venkalebû sâgırîn ve ulkıyes seharatu sâcidîn. Kâlû âmennâ bi rabbil âlemîn. Rabbi mûsâ ve hârûn.

“Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yapmakta oldukları yok olup gitti. İşte Firavun ve kavmi, orada yenildi ve küçük düşerek geri döndüler. Sihirbazlar ise secdeye kapandılar. “Musa ve Harun'un Rabbi olan âlemlerin Rabbine inandık” dediler.”

4. şeyh ebuzer elkalmunu, fefirrullallah isimli kitabında şöyle diyor;

“Yukarıdaki ayetler bir tabağa yazılır, yazıldıktan sonra yazı silinir ve o sudan sihirli insan içerse Allah'ın izniyle şifa bulur. Sihir çözülür.”

5. İmam-ı Nevevi, Sahih-i Müslim'in şerhinde yazdığına göre, Said ibni Vakkas rivayet ediyor:

Efendimiz (sav) buyuruyor ki; “Her kim acve hurmasından sabah 7 tane yerse o gün ona sihir ve zehir tesir etmez.”

6. Muhaddis Şeyh Abdullah Habeşi şöyle buyurdu;

“7 adet sidir yaprağı üzerine, teker teker ayet-el kürsi, İhlas, Felak ve Nas sûrelerini okuduktan sonra iki taş arasında ezip o su ile hem banyo yapılır hem de 3 yudum içilirse büyü Allah'ın izniyle çözülür.”

7. Büyüyü çözme yolunu şöyle diyen de olmuştur ki bu daha teferruatlı ve daha tesirlidir: 7 adet yine sidir yaprağı alınır, iki taş arasında ya da benzeri herhangi bir şeyle ezilir, sonra üzerine Ayet-el kürsi, İhlas, Felak, Nas ve

Sûre-i Araf 118-122;

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَفَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ

Sure-i Yunus 80-82 فَلَمَّا جَاء السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Sure-i Taha 65-69

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

... ayetleri okunur ve o sudan hem içilir hem banyo yapılırsa Allah'ın izniyle sihir çözülür.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Selin, 10.12.2017, 22:00 (UTC):
Sidir yaprağını nerden bulabilirim bilen var mı?

Yorumu gönderen: Serap, 21.08.2017, 22:33 (UTC):
Biz 38 yıllık evliyiz çok kavga ediyoruz eşimle çok zıt karakterlerimiz var eşim cinsel yönden iyi bir performans ı vardı iki sene önce benden uzaklaştı hastayım felan ne oldu bilmiyorum yaş itibarıyla desem bir andamı kesilir sihir büyü gibi şeyleri günahından dolayı düşünmek istemiyorum ama kavgamız her gün büyüyor artık odaları bile ayırdık yardım edebilecek biri varsa yardımlarınızı bekliyorum ben Yuvam yıkılsını istemiyorum cinsel soğukluğu idare edecem ama ne desem tersini yapıyor eşim yalan dolan her şey vardı zaten tahammülleri aştı bende Yuvamız yıkılsın istemiyorum torun torba sahibiyiz ama tahammülleri aştım eşim 58 ben 53 yaşındayım gerçek bir yardım edecek biri varsa yazarmı

Yorumu gönderen: Selam.ve hu ile.., 31.03.2017, 17:54 (UTC):
Arkadaslar unutmayin ki sizler yuce bir varliksiniz insansiniz..ve guclusunuz túm varliklardan hatta aslandan bile...buyu sihir ve cinler kimlere MUSALLAT olur.bedenen ve manen zayif insanlara..kendinizi birakmayin.Allaha siginin.cok guclu oldugunuzu bilin..herseyde euzu ve besmele cekin.belli basli ayetleri ve ilaveten peygamber a.s.vessalamin tavsiyelerini dinleyin..Asla korkmayin ve kendinizi caresiz gucsuz gormeyin,gormeyin ki musallat olunmayin ve Allah dostlatini dost edinin salih kimselerle olun..( dogru sozlu...vs)bos sarlatanlarla degil...selamlar.

Yorumu gönderen: Isimsiz, 18.02.2017, 02:32 (UTC):
Ben 6 yıllık evliyim bir kızım var kocami çok seviyorum evliliğimizin son 5 yılı hiç beraber olmadik hatta ayrı odalarda yatiyoruz ben son zamanlarda yaklaşma ya başladım hep bir bahane bulup uzaklaşıyor aramızdaki saygı hiç bir zaman bitmedi kavgamız olmadı
Ama ben çok üzülüyorum kocamin erkekliğinin bağlı olduğunu düşünüyorum bir büyü bir şey var üstünde akşam eve gelince hep halsiz yorgun uyuyor
Ben ne yapmam gerek her hoca farklı birşeyler anlatıyor internette araştırıyorum

Yorumu gönderen: üveysi, 13.02.2017, 07:52 (UTC):
üzerinizdeki tüm sıkıntıları alacak bir yol var Allah c.c. tan ümidinizi kesmeyin. 1400 yıllık sır olan veysel karane zikri artık aşikar oldu. Sabah ve Akşam 10 dakika yapın Yaşayın Görün!

ZİKİR NASIL YAPILIR ?

Bismillâhirrahmânirrahîm.

HAZIRLIK :

Sessiz olmalıdır. (Yüksek sesle değil, kendi duyacağın kadar sesle olmalı.)

Yalnız olunmalı. (Müsaitseniz)

Kimin huzurunda olduğunu unutmadan, edepli-terbiyeli olunmalı.

Mutlaka abdestli olunmalı.

Gündüzün aydınlığında ve akşamın karanlığında olmak üzere (sabah ve akşam) günde 2 kere yapılmalıdır.

Mutlaka şu saatte yapılacak diye zaman belirtilmez. Kişi kendini hazır hissettiği zamanda gerçekleştirilir. Ama yatarken ve sabah namazının öncesi ve sonraları en uygun zamanlardır. Herkesin uykuda olduğu zamanda Rabbimiz; ”Kulum herkes gaflette iken Beni ve Resulümü andı.” der ve zikir sahibini çok sever.

UYGULANMASI :

EÛZU BİLLAHİ MİNEŞ-ŞEYTÂNİRRACîM. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHîM.

100 DEFA TEVBE ESTAĞFURULLAH (Arapçasını da söyleyebilirsiniz.)

–Başında Besmele Olmadan– EN AZ 132 DEFA SALAT-I ŞERİFE (Daha fazla sayıda söyleyebilirsiniz, sayı sınırı yok.)

–Başlarında Besmeleyle– 11 İHLAS SURESİ (Kul Hüvallahu) ve 1 FATİHA SURESİ ( Elham )

Hediye : “Allah’ım okuduğum surelerin ve salavatların sevabını; Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa SAV mübarek ruhlarına,ehl-i beytine,ashabına,yüce âlisine,salih kullara,hızır a.s ve sevdiği evliyalara,himmet eden sultanlara,ders veren hocalarımıza,onların hocalarına ve üveyslere hediye ettim. Amin.”

1 Kere EÛZU BİLLAHİ MİNEŞ-ŞEYTÂNİRRACîM. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHîM.

EN AZ 100 DEFA “LA İLAHE İLLALLAH” (Daha fazla sayıda söyleyebilirsiniz, sayı sınırı yok.)

***Not: Zikri bitirdikten sonra 11 ihlas ve 1 Fatiha okunmayacaktır…***

Bu kadar mı? Evet bu kadar.

ÖNEMLİ: Zikre hemen başlayabilirsiniz, Allah’ı ve Şanlı Resulümüzü anmak için kimseden icazet almanıza gerek yoktur. Sitemiz VİDEOLAR kısmından SAFRANBOLU sohbetini mutlaka dinleyiniz.

Üveysilik Nedir? Marifet Nedir? Neden bu zikri yapıyoruz? Allah’a ve Resule sevgili olmak nedir? Nasıl olabiliriz? Zikirde neler yaşanıyor ve yaşayacaksınız? sorularının ve daha fazlasının cevabı bu videoda mevcuttur.

Merak ettikleriniz ve sormak istedikleriniz var ise; internetten veyselkarane.tv

Yorumu gönderen: Ss, 22.01.2017, 21:03 (UTC):
Arkadaslar daha oncede yazdim cinsel sorun yuzunden 5 sene cektim simdi bi sikintim kalmadi sukur.epimedyumu kullanabilirsiniz bu durumda olanlar.

Yorumu gönderen: Lale, 20.01.2017, 21:21 (UTC):
Kaynanam 3 seferdir ayrılık büyüsü ve 2 sefer de esimin organini baglatiyor ben Allah'ın izniyle çözdürüyorum fakat 5 aydır surekli ugrasiyor bıkmadan usanmadan tekrarlatiyor ve cok etkili yaptiriyor hergün dua ediyorum kurtulalım diye şükürler olsun ki Rabbim rüyamda gösteriyor ayrilik olmadan önleyebiliyoruz...Fakat yuvami kurtarayim diye bu kadınla ugrasmaktan ben biktim o bıkmadı Rabbim tez zamanda yaptıklarını basina döndürsün inşallah...

Yorumu gönderen: Gül , 20.01.2017, 11:11 (UTC):
Arkadaşlar 24 yıllık evliyim 22 yaşında bir kızım var kızım eşinden ayrıldı onda da büyü çıktı eşinin ailesi yapmış ama geç anladım kurtaramadı k yuvasını şimdide eşim le aramızda hiç bir şey olamıyo eşim den kaynaklanıyor acaba bize de mi yaptı bu kadın büyü çok korkuyorum sürekli kuran okurum hergün okumaya çalışırım hasta filan olursam okumadan yatarım ama ne yapmam gerekiyo bilen biri yardım etsin lütfen

Yorumu gönderen: nazlı, 09.01.2017, 08:02 (UTC):
sayın mavi
bizim de benzer sorunumuz var. hangi hocaya başvurdunuz.yardımcı olursanız cok sevinirim . çok sıkıntılı bir süreçteyiz

Yorumu gönderen: mavi, 30.12.2016, 03:49 (UTC):
anlatılanlar kesinlikle doğru, ben psikolojik olarak sıkıntılı olduğumu düşünmüştüm, üç aylık evliliğimiz sürekli kavga ile gidiyordu ve bağlıydık. Bir arkadaşımın aklına geldi ve yardım aldık sonrasında kavgalar da bitti özel hayatımızdaki sorun da. Varsa şayet bir sıkıntınız mutlaka hakikatli bir hocadan yardım alın. Ben eşimden ayrılmaya hazırlanıyordum. Her şeyden sebeple bir sürü kavga çıktığı için psikolojik yardım almaktan da vazgeçmiştim yani umut görmüyordum. Bir kadın doğum uzmanından tavsiyeler aldım ve beni terapiye yönlendirdi. Şimdi anlıyorum ki doktora ne kadar gitsem bir fayda görmeyecekmişim. Bu konuda yardım soracağınız kişi asla İSLAMA, AHLAKA aykırı bir şey yapmamalı. Bu en önemli ölçüt karşınızdaki kişinin şerli biri olmaması için. Allah hepinize şifa versin.

Yorumu gönderen: Zerkawi, 04.12.2016, 15:47 (UTC):
İstanbul dayım Skype'tan ulaşın

bodyguard050

Yorumu gönderen: Esma , 06.11.2016, 21:56 (UTC):
Buyu oldugu nasil anlasilir

Yorumu gönderen: nesrin, 23.09.2016, 06:37 (UTC):
Merhaba ben 3 yıllık evliyim hala eşimle birlikte olamadım doktorlara gittik bisey yok dediler nasıl gözü cem bilmiyorum yardım edin

Yorumu gönderen: naz, 20.09.2016, 18:12 (UTC):
eşimle benim de benzer sorunum var. sorunu çözemedik. büyüye mi bağlı bu durum nasıl anlaşılabilir? şükran hanım siz nasıl çözdünüz? hangi hocaya gittiniz?

Yorumu gönderen: Isimsiz, 19.09.2016, 21:50 (UTC):
Sidir yaprağının merkezi Suudi Arabistandır. Çok ucuza bulunur.

Yorumu gönderen: Efsane , 04.08.2016, 20:40 (UTC):
Benimde eşimle on iki yıldır atamız bozuk beni gözü hiç gormuyor ayri odalarda kalıyoruz ben ne kadar yaklassam gelme dışarıda başka kadınlarla gidiyor ben çok zoruma gidiyor tardimci olurmusunuz

Yorumu gönderen: Yasemin, 21.07.2016, 18:17 (UTC):
Bahsi gecen yaprak Sidir mi, yoksa Sedir mi?

Yorumu gönderen: Erdal, 22.05.2016, 23:25 (UTC):
Bende bosanma esiginde olan biriyim.eger esinize karsi guzel iki kelime kuramiyorsaniz..careyi acab bize buyumu yapildida arar durursunuz...butun hersey tatli dilli olmakda sakli.YA GUZEL SOYLE YADA SUS..kelimesi cok onemli...care aramak uzere arayis icersinde olun ...careyi buldum diye inanmaya basladiginizda sorunlariniz cozulcektir allahin izniyle...

Yorumu gönderen: Ss, 09.05.2016, 20:14 (UTC):
Omer kardes e posta yada onun tarzi bi adres ver konusalim

Yorumu gönderen: Omer, 08.05.2016, 17:58 (UTC):
Arkadaşlar bunu acaba niçin yapiyorlarko 5 yildir bendede sikinti var bakitiyorum bir bayan ugraşiyor diyorlar

Yorumu gönderen: Ss, 04.05.2016, 23:41 (UTC):
Sorunlarini yazan arkadaslar sorununuz cozuldumu.ayni durum bizdede var 5 senelik evliyiz ve 5 senedir cekiyoruz.cozuldumu sorununuz cevap yazin lutfen

Yorumu gönderen: isimsiz, 27.04.2016, 10:28 (UTC):
Ben 5 yıllık evliyim 4 yıldır aralıklı beraber olduk hele şimdi son 1 yıldır hiç birlikte olmuyoruz ķocamin bana nefsi utanmıyor bana karsi bağlamışlar ben sessizce bekliyorum birgun duzelir umudu ile cok dua ediyorumm

Yorumu gönderen: Mustafa, 04.04.2016, 19:50 (UTC):
Evvela Cenab-ı Hak sıkıntıdaki tüm mümin kullarına yardım etsin, şifa versin. Evet büyü Kuran ve sünnetle sabittir ve haktır. Her konuda olduğu gibi büyü konusunda da Peygamber-i Zişan (ASV) Efendimizi örnek almamız gerekir. Her gece yatmadan önce abdest alıp Ayetel Kürsi, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup, avuç içlerine üfleyip bütün vücudu avuç içleriyle sıvazlarsak biiznillah muhafaza olunuruz. Ayrıca Hz. Cebrail'in Peygamber ASV Efendimize getirdiği ve "Zırhı çıkar, bunu oku" buyurduğu Cevşen-ül Kebir duasını düzenli olarak okumak ve taşımak gerekir. Son olarak Risale-i Nur Külliyatı'ndan "Asa-yı Musa" adlı eseri (internette var) okuyan ve Allah'ın izni olmadan kimsenin kendisine kötülük edemeyeceğine kalben iman eden mümine biiznillah kimse dokunamaz. Yıllardır eşime ve bana türlü türlü büyüleri yaptıklarını adım gibi biliyorum ama bu zırhlarla techiz olduğumuz sürece hiç bir şey yapamadılar ve inşallah yapamayacaklar.

Yorumu gönderen: Çagrı, 20.02.2016, 15:30 (UTC):
Kardeşler Allah cc hepimize şefaat eylesin. Gelin tövbe edin Kuran'da yazan yani Allah'ın istedigi gibi sınavımızı gecelim.lütfen mealini okuyun ve uygulayın Kuran bize öğüt verici ve uyarıcı Allah'ın kelamıdır.
İSRA Süresi; Kur’ân’dan indirdiğimiz şeyler, mü’minler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını (kaybettiği dereceleri) arttırır.
Bütün sorularınızın cevabı yazılı....sihire uğramış kardeşimiz dikkatli olsun bütün haramlardan kaçınsın Allah cc yönelsin bi beşere kul oldugunu hatırlasın.Buda bi imtihandır. Allah bizi şeytan ve yardımcılarından korusun.Allah cc buradaki ve başka müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Amin

Yorumu gönderen: Husyn, 07.02.2016, 18:03 (UTC):
Nedir

Yorumu gönderen: tebessum, 22.01.2016, 22:36 (UTC):
eşimle 10 yıllık evlıyız ıkı cocugum var tahmını 4 aydır bırlıktelıgımız 20 gunde bır...ve bu gunler boyunca ne bana karsı nede baska turlu hıcbır sekılde hazır duruma gelmıyor.bu zamana kadar turlu seyler yasadık hepsı bırden oldu.ruyamda korkutulmam,evde kaybolan eşyalarım(kur'an-ı kerım,iç çamaşırlar,resımler ,çarşaf)sabah kalktıgımızda devrılen eşyalar,evde domuz yağı...gıbı..sımdı de bu sıkıntı ..bılen yardım edecek bırı yok mu bana :(((aniden yaşıyoruz bunları ve ben artık cıldırıcam(doktora gıttı ancak hıc bırsey bulunamadı)

Yorumu gönderen: şükran, 12.12.2015, 00:19 (UTC):
bağlama büyüsüne maruz kalmıştık bir yıl boyunca kendi kendimize çaba verdik olmadı ayrılma raddesine geldik sonra bir hocaya okuttuk bir de muska yazdı düzeldik ama tabi ondanmıdır bilmem neticede şifayı veren Allah. çok zor bir durum bu durumda olanlara Rabbim yardım etsin gerçekten boşanmanın eşiğindeyken kurtulduk

Yorumu gönderen: zizi, 05.12.2015, 12:26 (UTC):
Allah herkese şifa versin
Arkadaşlar tanıdığınız tecrübeli bi hoca varmı varsa lütfen numarasını versin.. çok acil bir durum.. çok çaresiziz Allahtan başka sığınağımız yok onuda biliyoruz ama tedavi olmamız şart bağlama büyüsü çözülmesi için

Yorumu gönderen: müge, 28.11.2015, 06:13 (UTC):
Merhaba 19 senelik eşimle ailesinin yüzünden yapılan şeyler yüzünden hep aram açıldı bir akrabası tarıfından tacize uğradım ama eşim sesini bile çıkarmadı ağzında sürekli aşağılayıcı kelimeler küfürler bana olan ilgisizliği çocuklara olan ilgisizliği ..benimde şuan hayatımda biri oldu bunun tek nedeni eşimin bana davranışı ve ayrıldık.. ama halen onu seviyorum onun başkasıyla olmasını istemiyorum çocuklara bağlı olsun ve gene ben yanında olayım istiyorum hayatına başkasını almasın ben bunu kaldıramıyorumm ve onu seviyorum ve tekrar bana dönsün istiyorumm

Yorumu gönderen: mustafa , 23.11.2015, 12:34 (UTC):
merhaba tarkadaşlar çok zor durumdayım banada yardım edin

Yorumu gönderen: SALİH, 13.10.2015, 14:29 (UTC):
05312507122 GSM ŞAHSIMA AİTTİR NUMARA SAYFAYA YANLIŞ YAZILMIŞ OLUP SUVEYS HOCA İLE İLGİM YOKTUR..

Yorumu gönderen: safak, 05.09.2015, 10:45 (UTC):
Eşimden ayrılmak üzereyım, severek evlendık 4 yılımızı verdık cok emek ettık evlenmeden hersey cok guzel gıderken evlendıkten uc ay sonra hep tartısmalar bıbırımızı dınlememeler bırımız ne dıyosak oburumuz tersını yapmalar. İkimziinde kalbı ıyılıklerle dolu son altı ayda ıyıce sogukluklar gırdı ben koşa koşa evıme gıderdım o kapıda beklerken artık ıcımızdekı heyacan kalmadı. Aileme ona ne kadar bıseyler ıyı seyler yapmak ıstedıysem hep gozune battı yaptıgım ıyılıkler sevgılerın bıtanesı gormedı. Ona verdıklerımle yetınmedı hıcbırını gormedı. Bız severek evlendık uzerımızde bıseyler var eşim goze gelmeye baştan cok ınanırdı ben o kadar ınanmazdım ama ıkımızde bırbırmızı bu kadar severken yıkılma noktasına geldık, tartısmalarımız hep fındık kabugunu doldurmayan sebeplerden bakıyorum ele avuca gecmeyen seyler. Allah rızası ıcın yardım edın.

Yorumu gönderen: ahmet, 27.08.2015, 07:42 (UTC):
merhaba eşimle 14 yıldır evliyiz tartıştık babası annesi götürdü 2 çocuk var 14 2.5 yaşında 8 ay oldu yalvarıyorum yakarıyorum gelmiyo çocuklarınında sormuyor aramıyor ögrendimki 11 ay önce bana ve eşime kavga etsinle tartışsınlar ayrılsınlar diye okutulmuş eşimi seviyorum 5 vakit namazımı kılıyorum dua ediyorum allah rızası için yardım edecek kimse yokmu eşim evime çocuklarıma dönsün dayanacak gücümüz kalmadı küçük çocuk bana anne diyor beş altı kere gittim özür diledim affet dedim aile büyüklerine yalvardım. olmadı hiçmi cennete gidecek kulun kalmadı allahım bu yuvayı kurtarmak için yuvam yıkılmasın allah için yardım edin

Yorumu gönderen: xanima, 14.08.2015, 07:40 (UTC):
meraba biz kocamla adeda bir birimizden biktik ben istiyorum 10 gunde bir defa oluyiruz o cinsel organ ufacik oldu hemencik bosaliyor ve ikincide hic ama hic istemiyor istese bile yapamiyor cinsel organi kalkmiyor sisce baglnmismi? sos

Yorumu gönderen: @murat, 10.08.2015, 20:47 (UTC):
Arkadaşlar cook rahatsız ediliyorum eşimle boşanma eşiğindeyiz 1 oğlum var kur.an kitap mızın değerini bi bilebilsek asla başımıza gelmez az bu hadiseler Simdi kendimdeyim 10 dk sonra deyilim dualariniza cok ihtiyacim var allah rizasi icin

Yorumu gönderen: elif, 27.05.2015, 19:02 (UTC):
murat kardesim sakin ayrilma bak ortada buyu varmis esin onu sevmemis ve iki cocuk var ortada annesiz babasiz büyümek cok zor sana yalvaririm bunu yapma kardesim

Yorumu gönderen: elif, 27.05.2015, 18:37 (UTC):
Arkadaslar bende esimden bosanmak uzereyim benim ve iki cocugum icin dua edermisiniz bosanmak istemiyorum kulun kula yapdigi dua makbuldur allah hepimizin yar ve yardimcisi olsun

Yorumu gönderen: selamun aleyküm, 19.04.2015, 22:14 (UTC):
Bunu yapanı nasıl anlayabiliriz veya yaptıranı

Yorumu gönderen: ömer akkaya, 08.04.2015, 18:34 (UTC):
Murat kardeşim eşine sahip çık. Eşinin başına gelen silah zoruyla olsa yine aynı şeylerimi düşünecektin.büyü ile yapılan şeyde aynı eşini birakirsan daha kotu şeyler olabilir. Boşandıgin zaman artık senin esin olmayacak ama o bayan her zaman çocuklarınızın annesi olduğu gerçeği degismeyecek.şeytana uyma eşini elinden tut. Büyü konusuna gelince Allah in izniyle ben yardımcı olurum size rukye99 html mail atarsan dönüş yaparım sana

Yorumu gönderen: mankurt , 22.03.2015, 17:47 (UTC):
murat sen en iyisi o eşi değiştir yeni biriyle evlen

Yorumu gönderen: Murat, 21.03.2015, 17:13 (UTC):
Selam...benim dünya güzeli esim beraber çalıştığı bir erkek le beraber oldu ve bir ilişki yaşadı. ..adam derseniz eroin ve kokain bağımlısı ve bunu bir kac kere önümüz de kullandı ve çirkin ötesi birsey.(tecavüzcü coskun dan daha cirkin)..adamim
kazancı yok ve aldığı parayi esrara kullanıyor. ..bizim 2 çocuğumuz var güzel bir yuvamız var eşim solist...ben bunları öğrenince şoka uğradım. ..nasil öğrendim cep tel dinlemeye alırdım. ..adam yaş olarak da 12 yaş büyük esimden..adamin konuşmaların dan anladık ki bunda büyü var...cÇünkü esim böyle birsey yapacak kadim değil di...alim bir hocaya gitik ve
yumurta büyüsü yapmış ahlaksız. ..simdi eşim kendisini affet memi istiyor bana cok zor geliyor eşimin bir adamla beraber olduğunu bilmek. ..eEşim daha da beni birsey oraya çekiyor ve beni sakin birakma diyor...nne yapsam şaşırdım. ..eeşimi cok seviyorum. .bana nasil bir tavsiye de bulunursunuz...affetsem mi yoksa ayirlisamı düşünüyorum

Yorumu gönderen: anne, 16.02.2015, 01:19 (UTC):
şaka gibi ama gercek bşr tanıdıgım taraından kocamla aramız bir iyi bir kötü kocamı istiyormus benim Rabbimden başka sığınacak kimsem yok Rabbim yardım etsin 14 sene mutlu huzurlu yaşadım çocuklarım ben kocam biliyoruz ama bir sey yapamıyoruz ALLAH c.c yardımcımız olsun

Yorumu gönderen: ahmet, 04.02.2015, 11:54 (UTC):
Arkadaslar sidir yapragi nedir nerden bulunur yardimci olurmusunuz

Yorumu gönderen: RUKYA LUHAİDAN, 28.12.2014, 04:03 (UTC):
Arkadaşlar Rukye(Kuran ve Dualarla Tedavi) ile biiznillah sihir(büyü),cin,nazar ve hased çözülür.İsmimi Youtube'e yazın çıkacaktır.Konsantre olarak ve inanarak dinlediğinzde tesiri kuvvetlenecektir.Yanlız dinlemeyin tepki verebilirsiniz.

Yorumu gönderen: kumsal, 30.10.2014, 17:33 (UTC):
Sidir yaprağı ismine çok yerde raslıyorum ama bir türlü hangi ağaç yaprağı olduğunu öğrenemedim aktarlarada sordum bilemediler bilen varsa yazarsa çok memnun olurum

Yorumu gönderen: Leyla, 28.10.2014, 14:44 (UTC):
Bu gercekten var mı anlayamıyorum

Yorumu gönderen: pelin, 16.10.2014, 22:24 (UTC):
Benimde eşimle 2 buçuk senedir sorunumuz var.Acaba büyü yapılmış mı yapılmamış mı nasıl anlarım? Bide bu duaların hepsini mi uygulamalıyım nasıl olacak bilemedim. :(

Yorumu gönderen: elif, 02.10.2014, 14:09 (UTC):
benimde aynı problemim var ne olur yardım edin kocamı çok sewiyorum:(

Yorumu gönderen: Divine Wind, 27.09.2014, 01:02 (UTC):
Ayse hanim, nicin hemen buyu akliniza geliyor kocanizin performansi dustu diye? Bedensel rahatsizliktan kaynaklanan bir ariza olamazmi mesela. Sizin, bu durumda ilk once bedensel rahatsizliklari varsa onlari saptamaniz ve cozmeniz lazim gelir. Mesela sigara ve yahut icki kullaniyorsa cinsel isteksizligin ana sebebini de bulmus olursunuz. O halde ilk yapmasi, zor da olsa, bu iki mereti birakmasi gerekir. Acil sifalar, saygilarimla.

Yorumu gönderen: Ayşe, 16.09.2014, 17:15 (UTC):
Kocamı bağladılar hiçbir cinsi münasebette bulunamıyoruz çocuk istiyoruz fakat birlikte olamıyoruz acil gerçekten Allah rızası için bir yuvanın kurtulmadı için yardıma ihtiyacım var ve malesef eskisi gibi bu işleri gerçek hoca olup yapab insanlar ufak bir hediyeyede yada ufak bir bağışa yapan gerçek hocalar kalmamış etraf hocayım diye dolanan soyguncu maskara insanlarla dolu bana yardımcı olucak allah rızası için bir yuva kurtaracak gerçek bir hoca lazım lütfen bir şekilde bana adres verin .Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56729989 ziyaretçi (144594878 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)