Irak Cok mu Uzak
 

Irak Çok mu Uzak

Ali Yaşar

Oğuzam
Türk menem.
Bayatlardan Türkmenem.
Damarlarındaki asil kan
Aslına çektiğin ırk menem.
Yaprağın asılı dallar
Gövdeni taşıyan kök menem.
Yolunu gözleyen yar
Aşkınla çarpan ürek menem.
Can içre canan bilmişem gavim gardaş,
Nerdesen.

Yedi koldan,
yirmidört boydan gelmişem Orta Asyadan.
Yayından fırlayan ok
Huduttan hududa atılan mızrak
Deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem.
Az gitmişem, uz gitmişem
Dere tepe düz gitmişem.
Kuş uçmaz kervan geçmez dağları
Göçebe adımlarla gezmişem.
Irağı yakın, yurdumu Irak eylemişem.
Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları
kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem.
Kızgın tohumlar serpmişem
Emek vermişem
Aşa getirmişem.
Türk illerine haber salmışam gavim gardaş,
Nerdesen.

Selçuklu şah-ı sultanlarım adım atmış otağıma
Kapıda karşılamışam civan-ı mert erlerimi
Başım üstünde berhudar ağırlamışam.
Musul’da Zengiler
Kerkük’te Kıpçaklar
Erbil’de Beg Teginliler
Yiğit yatağı Atabegleri kurmuşam
Dokuz başlı tuğlar aparmışam yad ellere
Türk’ün adını âlemlere duyurmuşam.

Bayındır Kızanı torunlarımı kucaklamışam
bahar coşkusu Akkoyunlar gibi ovalara yayılmışam.
Sultan Cined emaneti
Şah İsmailimle pişirmişem ham yanlarımı
Ocağımda tüten Safevi ateşiyle
Alev alev yanmışam.

Genç Osmanlıyla açmışam Bağdat’ın kapısını
cahiliye devrini hepten kapatmışam.
Dil, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları
Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi
çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam.
Derin hülyalara dalmışam gavim gardaş,
Nerdesen.

Ne zaman ki
Türk birliğine diş bilemiş düşman
çapraz fişek silahıma davranmışam.
Zırnık ödün vermemişem haa sevgimden
korkmamışam heç
Ölümleri kuşanmışam.

Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine
Sarıkamış harekâtına katılmışam.
Buz kesmiş yüreğim Allah-u Ekber Dağlarında
katmer katmer kefensiz donmuşam.

Çanakkale’de etten duvar olmuşam
Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekil
Bir adım geçirmemişem gâvuru öteye
Üst üste cansız yığılmışam.

Nasıl ki
Harb-i cihanlarla zayıflamışam
Güçten kudretten düşmüşem heyhat
Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları
Hemhal manda manda paylaşılmışam.

Öyle ki
Et ve tırnak misali ayrılmışam
Süt kuzu yavru gibi Anadolu’dan koparılmışam.
Yılanlar tıslamış.
Köpekler hırlamış ardımdan
Sahipsiz kalmışam gavim gardaş,
Nerdesen.

Lord planları tayin etmiş kaderimi
Misak-i milli sınırlar dışına çıkarılmışam.
İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen
Tekme tokat yerlere yatırılmışam.
Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı
çöl develerinin hörgücüne
Tepe taklak asılmışam.

Türk menem demişem
Türkçe söylemişem
Eskiyaka’da kurşunlara dizilmişem.
Emeğimin hakkını istemişem
Gavurbağ’da linç edilmişem.
Adalet beklemişem
iplere gerilmişem.
Eşitlik yeğlemişem
zab suyu kana bulanmış
Altunköprü’de ekin gibi biçilmişem.
El insaf vicdan dilemişem
zindanlara sürülmüşem.
çığlıklarım katlimin salası
Diri diri gömülmüşem gavim gardaş,
Nerdesen.

Duy hele
Kimliğim değiştirilmiş,
Temim olmuş Türkmen Kerkük
Hafızalardan kazınmışam.
Baas baas bağırmışlar partizanca
kin kusmuşlar yüzüm barabarı
Evimden yurdumdan göçe zorlanmışam.

Kollarım kırılmış omuzlarımdan
İşkencelerle yoğrulmuşam.
Gözlerim kan çanağı
Fincan fincan oyulmuşam.
Ölmem yetmemiş kâfire
İp sarılmış cesedime
sokaklarda dolaştırılmışam.
cıncık gibi ortalığa saçılmış cism-i bedenim
Lime lime dağılmışam gavim gardaş,
Nerdesen.

Beterin beteri var
Biri getmiş ötekiler gelmiş
Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam
Mavzerler çevrilmiş üzerime
Tetiklere sarılmış puştlar
Merhamet beklerken, zulüm bulmuşam

Böyük devletlerin böyük oyunu
Yok etmek Türk'ün soyunu
Çoraplar örülmüş
Çuvallar geçirilmiş başıma
Aslanım; kediye boğulmuşam

Okumak yazmak yok.
Dilim damağıma bağlanmış
Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak.
Başın kaldırıp bakmak
Göz ucuyla süzmek ne cüret.
Elim ayağım dolanmışam.
Oturmam, yürümem, gezmem yasak.
Taş kesilmişem gavim gardaş,
Nerdesen.

Di gah gel.
Di gel ölem di gel.
Adına gurban olam di gel.
Alnına kanım çalam di gel.
Bayrağım göğün mavi gülü,
Ay yıldızım sen.
Yurdum Türkmen eli,
can özüm sen.
Soyum sopum Türkoğlu,
Yüzüm sürdüğüm izim sen.
Oy men ölmüşem gavim gardaş,
nerdesen.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52741152 ziyaretçi (134030946 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler