Islam'da Burc Burclar ve Burc Fali
 

İslam'da Burç, Burçlar ve Burç Falı

Mehmed Bulut

Burç ve Burçlar

Burç, yüksek köşk, kalenin yuvarlak dört köşe ya da çok köşeli sıkıntısı demektir.

Herkesin gözüne çarpacak şekilde açık ve belli olan şey. Güneş sisteminde bulunan 12 takım yıldızdan her birine verilen isim. Bundan dolayı köşke de burç denmiştir. Terim olarak ise, "gökteki birtakım yıldızlara ve yıldız kümelerine burç" denir.

Burçlar, 12 adettir. Bunların altısı kuzeyde, altısı da güneydedir. Gök bilimciler yıldız kümelerini, her ayda ve mevsimde göründükleri şekillere göre isimlendirmişlerdir. Buna göre burçların isimleri ve tekâbül ettikleri aylar şunlardır:

 1. Koç (hamel) burcu, 21 Mart-19 Nisan.
 2. Boğa (sevr) burcu, 20 Nisan-20 Mayıs.
 3. İkizler (cevzâ) burcu, 21 Mayıs-21 Haziran.
 4. Yengeç (seretân) burcu, 22 Haziran-22 Temmuz.
 5. Aslan (esed) burcu, 23 Temmuz-22 Ağustos.
 6. Başak (sünbüle) burcu, 23 Ağustos-22 Eylül.
 7. Terazi (mîzân) burcu 23 Eylül-23 Ekim.
 8. Akrep (akrep) burcu, 24 Ekim-21 Kasım.
 9. Yay (kavs) burcu, 22 Kasım-21 Aralık.
 10. Oğlak (cediy) burcu, 22 Aralık-19 Ocak
 11. Kova (delv) burcu 20 Ocak-18 Şubat.
 12. Balık (hût) burcu, 19 Şubat-20 Mart.

Yılın her ayında güneş bu burçlardan birine girer. Güneşin Koç burcuna girmesiyle ilkbahar; Yengeç burcuna girmesiyle yaz; Terâzi burcuna girmesiyle sonbahar; Oğlak burcuna girmesiyle kış başlar.

Türk Edebiyatında, hangi mevsimde hangi burcun bulunduğu şu şiirle açıklanmıştır:

"Hamel ü Sevr ile Cevza'da gelir fasl-ı bahar
Seratân ü Esed ü Sünbüle'dir yaz'a medar
Tuttu Güz faslını Mizan ile Akrep dahi Kavs
Cedi vü Delv ile Hut kıldı Zemistanda (kış'ta) karar."

Burç Falı

Fal, lügatte; "uğurlu saymak" anlamındadır. Terim olarak, "çeşitli usullerle, bilinmeyenden ve gelecekten haber verme ve kişilik okuma sanatı'dır. Burç falı ise, "insanları, doğdukları burçlara göre gruplayarak geleceğini okumaya, kaderine dair konuşmaya" denir. Gelecek zamanda vukû bulacak olayları haber vererek gayb sırlarını bildiğini iddia edene falcı denir.

Falcılık, çok eski devirlerden beri bazı insanlar tarafından revaçta olan bir husustur. Özellikle daralan insanlar için gelecekten haber verme işi son derece caziptir. Geleceğin kesif karanlıkları içinde saklanan mukadderatı görmeğe beşer zekâsı yetmediğinden mukadderatın tayini için insanlar böyle birtakım hurâfe ve boş vasıtalardan yardım isteye gelmişlerdir. 20. yüzyılın sonlarında özellikle ekonomik yönden gelişmiş milletlerin insanları arasında da kehânete inananlar ve kehâneti sanat edinenler az değildir.[1]

Bizde de kendini aydın sanan birtakım gazete mensupları her gün yıldız falı hurâfesiyle insanların kaderi hakkında birtakım yorumlar yapmaktadırlar ki bunlar hiçbir ilmî dayanağa sahip değildir. Ayrıca bu asılsız yorumlar okuyucuların ruhî dengelerine olumsuz yönde etki yapmaktadır. Bu bir atma, saçma ve aldatmadan ibarettir.

Falcılık, İslâm'da kesinlikle yasak edilmiştir. Gayb'dan verdiği haber konusunda kâhini tasdik etmek küfürdür.[2]

Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuştur:

"Bir kimse gider de verdiği haber konusunda kâhini tasdik ederse, Allah'ın Muhammed'e indirdiğini inkâr etmiş olur." [3]

Geleceği (gaybı) Allah'tan başka hiç kimse bilemez:

"De ki: göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka bilen yoktur." [4]

"Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ancak O bilir." [5]

Bu ve benzeri ayetler, gaybı Allah'tan başka kimsenin bilmediğine delâlet etmektedir.

İslâm âlimleri, sâbiîler gibi, tesiri yalnız yıldızlardan bilerek onlardan birtakım hükümler çıkarmaya kalkışmanın küfür ve şirk olduğunda ittifak etmişlerdir. [6]

Bunun yanında insanın, girişeceği önemli bir iş için istihâre* yapması meşrûdur sünnettir. Bunun, İslam'da yasak edilen falcılık ve kehânetle hiçbir ilgisi yoktur.[7]

Kaynaklar

[1] Kâmil Miras, Sahih-i Buhârî Tecrîd-i Sarîh Tercüme ve Şerhi, Ankara 1974, VI, 543.
[2] Sâdeddîn et-Taftâzânî, Kelâm İlmi ve İslâm Akâidi (Şerhu'l-Akâid), Terc, Süleyman Uludağ, İstanbul 1980, 353.
[3] Tirmizî, Tahâret, 102; İbn Mâce, Tahâret, 122; Ahmed İbn Hanbel, II, 408.
[4] en-Neml, 27/65.
[5] el-En'âm, 6/59.
[6] Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kurân Dili, VII, 5207.
[7] Şamil İslam Ansiklopedisi, "Burç, Burçlar, Burç Falı" maddesi, www.sevde.de/islam_Ans/B/burc.htm

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: yokk, 18.03.2015, 17:27 (UTC):
doğru valla,işte islam konusunda o kadar cahil bırakıldık ki,bunları göremez olduk.!İslamda ne yasak ne değil.bir müslümanın ölçüsü ilk önce bu olmalı.!

Yorumu gönderen: yagrut, 21.10.2014, 11:21 (UTC):
müslüman olan kişi bunu kabul etmesi mümkün değildir.gayb ı Allah bilir.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 55911709 ziyaretçi (142447402 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)