Kabala Illuminati ve Armagedon 2
 

Kabala, İlluminati ve Armagedon

İlhan Akkurt

2. Bölüm

Eğer ölümsüzlük bilgisini veren melek, Kurân'da yukarıda tanımlanansa, durum son derece karışık. Gerçi Kurân/Araf 20'de şeytan, insanı "melek olma ve cennette ebedî kalma" vaadiyle kandırdığı belirtilir. Yasak meyveden yeme ve Tanrı gibi olma ise Tevrat'ın iddiasıdır ve insanı kandıran, yılandır.

Tevrat'ın Yaratılış 2 ve 3. bölümlerinde hayat ağacının meyvesinden yeme ve Tanrı gibi olma olayı, Yaratılış 3:22'de de doğrulanmaktadır. Gelelim işin can alıcı noktasına. Yılan ve Şeytan'ı bir kabul edip işi bunları kutsamaya kadar götüren kabalacı grupların varlığı görülmektedir. Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın kaynaklarını okuyan akıl sahibi bir insan, bu mücadelenin nelere vardığını görebilir. Bunun farkında olan Ortadoks Yahudilik, bu tür gelişmelere direnmektedir. Ancak Lucifer'in ışığı ile aydınlanmış çocukları da (İlluminati) boş durmamaktadır.

Yahudi dinindeki mistik eksiklikleri giderme amacıyla Kabala'nın kullanılması, bir ölçüde haklı görülebilir. Ama Kabala anlayışı, Yahudilik içine farklı bir din haline dönüşmüş, Tevrat'taki birçok anlayış, aslından saptırılmıştır. Birileri gizli emelleri için kendine yakın bulduğu şeylerle kendileri için engel gördükleri başka şeyleri tasfiye etmeye çalışmaktadır.

Birilerinin saf tevhid ve vahiy anlayışını bozacak bir şekilde Yeni Dünya Düzeni'ni yeni pagan dini için Kabala'yı kullanmasına dikkat edilmelidir. Geçmişte Tapınak Şövalyeleri, günümüzde ise İlluminati ve Masonluk, Kabala'yı mistik Yahudi tarikatları dışında kullanan gizemli topluluklardır. Günümüzde oluşturulan Siyonizm de işe yeni bir boyut daha kazandırmıştır.

Bu gizemli topluluklar için de özellikle Kudüs ve Süleyman Mâbedi, çok önemlidir. Tapınak ustası Hiram Abif, bunlar için bir idoldür.

Tapınak Şövalyeleri, Haçlı seferleri ile ele geçen Kudüs'teki Mâbette aradıklarını bulan insanlar tarafından kurulmuştur ve Hıristiyanlıkla bir ilgisi olmayan gizemli bir gruptur. Her türlü dinî sınırlamalardan uzak Kabalacı anlayış, bunların emelleri için uygun mesajlar sunmaktadır.

Dilimize de tercüme edilen Vicomte Leon de Poncins'in "Vatikan Karşısında Farmasonluk" isimli eserinde ünlü Masonların yazılarından yaptığı alıntılarda işin nerelere kadar vardığını görelim:

"Ortaçağ'da eski bâtıl inançlar Avrupa'ya girdi. Yahudi Kabalistleri, bu tür şeyleri yaymakta öncelikli ajanlar oldular. Modern Masonluk ise bu pagan dininin sürdürülmesini sağlayan önemli bir etkendir." [1]

"Bir üstat Mason, artık sıradan bir insan değildir. Ilâhî kimlik kazanmış bir adamdır. Tanrı, insana dönüşmüş, insan da ilâhî kimlik kazanmıştır." [2]

"Size Yüce Ekselansları şunu söylüyoruz ki, 32., 31. ve 30. derecelerden kardeşlerimize şunları tekrarlayınız: Yüksek dereceden Masonluk inisiyeleri olan bizler, hepimiz, Lucifer doktrininin saflığını korumalıyız. Eğer Lucifer (Şeytan) olmasaydı, Hıristiyanların Tanrısı, yaptıkları zâlimliği, hainliği ve insana karşı nefreti yansıtan, barbarlığıyla bilimi aşağılayan Adonay ve rahipleri, O'nu karalamaya çalışırlar mıydı? Evet, Lucifer, Tanrı'dır ve ne yazık ki Adonay da Tanrı'dır. Dinsel felsefe, tüm saflığı ve gerçekliğiyle Lucifer ve Adonay'ın eşit olduğunu vurgular." [3]

"Kudüs'teki tapınak yıkıldığı için inşa edilmesi gereken o tapınak, dünya üzerindeki tüm Masonlarını tek düşünce altında birleştiren bir anıttır. Saçma-sapan savaşların, ırk ve sınıf ayırımının, toplum dışına itilmelerin yaşanmayacağı, insan ırkının kökenindeki teklik tanıyacağı yeni bir sosyal düzenin başlayacağı yerdir. Her inisiyenin kendini adamaya ve taşları döşemek için elinden geleni yapmaya yemin ettiği, asırlardır süren gizli bir iştir bu." [4]

"Bizi iyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesini yememiz için kandıran kötücül yılan, belli bir güdüyü simgeler. Bu gizli teşvik, bütün gelişimin ve gerek insanları ve gerekse grupları içine alan fetihlerin, keşiflerin, icatların başlangıcıdır." [5][6]

1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm ❯

Kaynaklar

[1] Vicomte Leon de Poncins, "Vatikan Karşısında Farmasonluk", Koridor Yayınları, s.168.
[2] Vicomte Leon de Poncins, a.g.e., s.169.
[3] Vicomte Leon de Poncins, a.g.e., s.6.
[4] Vicomte Leon de Poncins, a.g.e., s.108.
[5] Vicomte Leon de Poncins, a.g.e., s.6, 108, 125, 168-169.
[6] İlhan Akkurt, "Armagedon Kehanetleri, Evanjelizm ve İlluminati", Ozan Yayıncılık, İstanbul 2013, s.200-202.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56263948 ziyaretçi (143349922 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)