Kacirilan Kitap Barnaba Incili ve Tasidigi Sir Nedir?
 

Kaçırılan Kitap Barnaba İncili ve Taşıdığı Sır Nedir?

Emine Özkan Şenlikoğlu

Hıristiyan dünyasının taassup bulutlarıyla gölgelendiği kara günlerde, her gücün üstünde kabul edilen ruhban sınıfı, mukaddes kitap İncil’i tahrif etmek için adeta büyük bir yarış halindedirler.

Her önüne gelen yeni bir İncil yazmakta ve mukaddes kitap, şahsî fikirlere göre değişmektedir. Sayısı yüzleri bulan birbirinden farklı olan İnciller'e, her geçen gün bir yenisi katılır.

Fakat, yazarının adı ile zikredilen bu İnciller'in sayısı o kadar çoğalır ki, tedbir almak kaçınılmaz hale gelir ve İznik’te toplanan bir heyetin uzun süren bir çalışması sonucunda, o ana kadar yazılmış bulunan İncillerden dört tanesi hariç diğerleri yasaklanır.

Ancak bu yasaklanan İncillerden bir tanesi üzerinde özellikle durulur ve bunu okuyanların şiddetle cezalandırılacağı ilan edilir.

Papa 1. Celasyüs tarafından yasaklanan bu İncil, Havarilerin en eski talebelerinden biri olan Barnaba’ya aittir ve diğer İncillerde bulunmayan bir özelliği sahip olduğu için yasaklar listesine alınmıştır.

Yasaklanan İnciller, büyük bir hızla toplatılır. Bir kısmı ise çok ağır cezalardan korkan halk tarafından imha edilir.

Ancak bu arada dindar bir papaz, her şeyi göze alarak Barnaba İncillerinden bir tanesini kaçırmaya muvaffak olur. Bu İncil daha, sonra Viyana’daki imparatorluk kütüphanesine ulaştırılarak İngilizce'ye çevrilir.

Fakat kilise, Barnaba İncili'nin izini tekrar bulmuştur. Bir hafta içinde bu İncil'in bütün nüshaları, imha edilmek üzere toplanır. Ancak kilisenin bütün gayretleri boşa gidecektir. Çünkü İnciller imha edilirken 2 tanesi tekrar kaçırılır. Bunlardan biri Britanya Müzesi’ne, diğeri Amerikan Kongresi kütüphanesine götürülür.

İnciller gönderildikleri yerlerde her nedense askerî sır gibi büyük bir titizlikle saklanarak halka kapalı tutulur.

Bu sırrın ortaya çıkarılması ise, bir Müslüman generale nasip olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde askerî ateşe olarak görev yapan Pakistanlı general Abdurrahim, bu İncil’in mikrofilmlerini gizlice çekerek, Pakistan’a kaçırmaya muvaffak olur.

Mikrofilmler, daha sonra Pakistan’daki Begüm Aisha Bawany Vakfı [1] tarafından kitap haline getirilerek İslâm dünyasına kazandırılır.

Mikrofilmler banyo edilince, Barnaba İncili’nin geçirmiş olduğu bu büyük maceranın hikmeti anlaşılır. Çünkü bu İncil, Peygamber (sav) Efendimizin geleceğini çok öncesinden müjdelemekte ve kainatın onun için yaratıldığını kutlu ismiyle ilan etmektedir.

Batı dünyasının Asr-ı Saadet münafıklarına has olan bir inat ve gayretle bu İncil’i yok etmeye çalışması, gerçekten de son derece ibret vericidir.

Barnaba İncil’i tahrip edilmiş olmasına rağmen, hakikatlerin bir kısmını muhafaza etmektedir.

Yazımızın bundan sonraki bölümlerini, Barnaba İncilinden aynen alınan paragraflarla sürdürüyor ve Peygamber (a.s) Efendimizin hakkaniyetini, bir de bu eserden dinliyoruz. Eserin 44. sayfasında Hz. İsa (a.s) kendisinden sonra gelecek olan peygamberi, havarilerine şöyle tarif etmektedir:

“Size söylüyorum, Allah’ın Resulü bütün mahlukata rahmettir. O, anlayışlı ve tesellici, hikmetli ve kudretli, Allah aşkı ve korkusuyla dolu dakik ve yumuşak ruhludur. Rahmet ve yardımseverlik ruhu ile, adalet ve acıma hissi ile, nezaket ve sabır ruhu ile hareket eder.

Cenab-ı Hak, bütün yaratıklarına verdiğinin üç katını ona vermiştir. O, bu dünyada geldiğinde saadet devridir. Buna inanınız. Bütün peygamberlerin, Allah’ın onlara verdiği nübüvvet gözü ile gördüğü gibi, ben de onu gördüm. Onu görünce ruhum teselli ile doldu."

“Ey Muhammed, Allah seninle beraber olsun ve beni senin ayakkabının bağı olmak şerefi, ile şereflendirsin. Eğer ben bu muradıma erersem, Allah’ın kutlu bir kulu ve büyük bir peygamberi olacağım ve Hz. İsa (a.s) bunu söyledikten sonra Allah’a şükretti.”

Hz. Peygamber çok önceleri ona “Ey Muhammed” diye hitap ederek peygamberliğini tasdik ile haber veren Hz. İsa ve Barnaba İncil’i O’nu en büyük peygamber olduğunun inkar edilmez bir delilidir.

Yine aynı eserde Hz. İsa bir kadının “Beklenen Mesih sen değil misin?” sorusuna şu cevabı vermektedir. ”Ben, yalnız İsrail oğullarına gönderilmiş bir kurtarıcı bir peygamberim. Fakat benden sonra Allah tarafından bütün aleme Muhammed âdında bir resul gönderilecektir. Allah, bu kainatı, onun için yaratmıştır” [2] demiştir.

Yine Barnaba İncil’inde Hz. İsa (a.s): “Ben bütün yeryüzündeki kabilelerin beklediği Mesih değilim” [3] demektedir.

Yine Hz. İsa (a.s), Peygamber (sav) Efendimizin bizzat kutlu ismini söyleyerek “Hz. Muhammed Arap yarımadasında zuhur edecek. Putları ve putlara tapanları te’dip edecektir.” [4] demektedir.

“Ey muallim, dünyaya geleceğinden bahsettiğiniz o zat kimdir?” sualine Hz. İsa: “O,Muhammed Resulullah'tır.” [7] cevabını vermiştir.

“Bununla beraber ben size kati olarak söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü, gitmezsem tesellici size gelmez.” [8]

Tahrif edilmiş, yani kasıtlı olarak değiştirilmiş olan İncillerden alınan yukarıdaki ifadeler, bu mukaddes kitabın tahrif edilmeden önce Peygamber (sav) Efendimize ait delillerle dolu olduğunu ispat etmektedir. Evet,Peygamberimizin (sav) hakkaniyetine bazen ay, bazen güneş şehadet etmiş, bazen ise taşlar ve ağaçlar delil olmuştur. Elbette Kuran’ın haricindeki mukaddes kitaplar da o Zattan (sav) bahsedecek ve bu gerçeği göstermek istemeyen münafıklar, ne kadar tahrif ederlerse etsinler, o muhteşem hakikatleri gizleyemeyeceklerdir.

* Barnaba İncil’inde ne Hz. İsa'nın ilahlığından söz edilmekte, ne de onun çarmıha gerildiğinden bahsedilmektedir.

Bölümler

12-1213-1920-2526-3334-4243-5152-5859-7172-8182-9192-101102-111112-121122-131132-140141-149150-156157-167168-182183-193194-207208-216217-222

Dipnotlar

[1] Vakfin adresi: Bank Havse No: 1 Habib / Square M. A. Jinns Karachi / PAKÎSTAN.
[2] lncil-i Barnaba, Fasıl 96, Cümle 8- Gerçeğe Doğrudan.
[3] Incil-i Barnaba, Fasıl 66, Cümle 12, Gerçeğe Doğru’dan.
[4] lncil-i Barnaba, Fasıl 163, Cümle, 7, Gerçeğe Doğru’dan.
[5] Yuhanna Incil-i XVI 13, Gerçeğe Doğru’dan.
[6] Yuhanna încil-i XVI 13.

Kaynaklar

[1] Emine Şenlikoğlu, "Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar", Mektup Yayınları.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Misafir, 03.07.2018, 21:17 (UTC):
Şaman nickli kapasitesize öncelikle denizi yarmak değil nehiri yarmaktan bahsediyor ve bahsedilen nehir'in yarılması olayı ise suyun çekilmesidir sanki musa ve beraberindekiler firavunun ordusundan kaçarken aralarında ki mesafe 400metre değil önce olayları doğru yorumlayalım muhakkaki Allah düşünüp tutasınız diye size öğüt verir eğer tarihten de örnek istersen Nuh tufanı diyr adladilen kuranda geçen tufan tarih kitaplarında da geçmiyor mu ?

Yorumu gönderen: şaman torunu, 13.10.2016, 19:30 (UTC):
bu barnabas masalı 50 senedir anlatılan bir geyikten ibarettir sadece. aynı Kore'deki emperyalist savaşta yeşil sarıklıların türk askerine dolayısiyle Amerikan emperyalizmine yardım etme yalanı gibi. bu şehir efsanelerine inanmaya o kadar hazır ki muhammedi inca sahip olanlar ne anlatsanız hap gibi yutarlar yeter ki onların inancına kıyak bir hikaye olsun :) arab dininin neresi doğru ki bu doğru olsun zaten musa hikayesi gibi. kronolojik tarih biliminde hiç bir mısır firavunu hiç bir ramses musa isimli biriyle maceralar yaşamamıştır açın tarih kitaplarını okuyun. ama bu Ortadoğu menşeili uydurma dinlerde bir denizleri yaran musa okuyup durursunuz yalandan. hee ramses de öyle acayip bir adam ki önündeki musa denizi filan yarıyor bu hiç şaşırmıyor? askerlerine hadi biz de geçelim diyor? o yıllarda denizin yarılması çok normal fotoselli kapı gibi önüne gelen denizi yarıp geçiyor? dur, bir şaşır be adam. denizi yarıyor adam. ahahahhahah

Yorumu gönderen: musluman, 20.11.2014, 19:49 (UTC):
murat ismini kullanan gerçek ismi john, jack, michael vs. olduğunu tahmin ettiğim arkadaşın yorumları barbabas incilini kesinlikle reddeden ve geneli hristiyan (kilise) kaynaklı internet siteleridir. google'a barnabas incili sahtedir yazdığınızda bunu göreceksiniz. neden bunu yapıyorlar, bunun cevabı nedir? Neden bir müslüman kaynak barnabas inciline karşı çıkmıyor. Kilise neden bu incilden bu kadar korkuyor. İnsanların müslüman olmalarından bu kadar mı korkuyorlar. Ama inanmayanlar korkmasın Allah'ın onlar için bir vaadi var. Allah zalimlere hidayet vermez. Onlara da hidayet işte bu nedenlerle nasip olmuyor. İslam ve kilise kaynaklarını okuyun imanınız size neyin doğru olduğunu gösterir. bu arada belki ilgizinizi çeker diye söylüyorum. yine google'a
1900 Yıllık Dünya'daki tek orjinal Tevrat Erdoğanda!
yazın belki ilginizi çeker. Rabbim imanımızı muhafaza etsin.

Yorumu gönderen: mete, 08.11.2014, 11:20 (UTC):
Murat bey bana bu incilin 4. Ve 5. Yüzyillarda kilise tarafindan yasaklı kitaplar listesine neden alındiğinida açiklayabilir misiniz.( 60 YASAK KİTAP ) listesi.Yani hz.muhammede peygamberlik vahyi gelmeden yaklaşık 100 150 yıl önce bu kitabın varlığı kilise tarafından biliniyor demekdir.Kisaca daha dünya da müslümanlık yokken nasıl bir müslüman bu kitabı yazabilir.Lütfen açıklayında bizde bilgilenelim bakalım.

Yorumu gönderen: Ilker, 24.09.2014, 06:54 (UTC):
Şunu lütfen unutmayalım, bu Dünya her zaman inananlar ve inanmayanlarla dolu olacaktır. Bu sebepledir ki, Allah her iki partiye de yeterince sebepler inançları için gösterecektir. O yüzden temel prensip inananlar için şudur,

'Allahım sana inanmayıp büyük bir yanlışın içinde olup ve hatta bunu inatla ve çoğu kez terbiyesizlikle savunan inançsız kullarına da İMAN nasip eyle, çünki sen İMAN vermezsen onların bunu alacak başka bir kapıları yoktur. AMİN'

Yorumu gönderen: bir dost, 10.05.2014, 00:24 (UTC):
Bu kitabın 15.yy.da yazıldığını iddia edenler; ne malum onlarında bu kitabı saklamaya çalışanlar gibi amaçlarının gerçeği gizlemeye çalışmak olmadığı... bence insanlar neye inanmak istiyorsa ona inanıyor dolayısıyla onu savunuyor...gerçek değilse neden bu madar korkuluyor ve yoketmeye çalışılıyordu??...

Yorumu gönderen: Coşkun, 15.11.2010, 06:09 (UTC):
Murat Bey, siteye bu çelişkileri işleyen bir yazı gönderseniz de isteyen değil herkes okusa?

Yorumu gönderen: Murat, 06.10.2010, 23:06 (UTC):
Biliniz ki Barnabas incilinin yazarı sonradan müslüman olmuş bir papazdır. Zaten biraz dikkatli okunduğunda,İSA'nın havarilerinden biri değil; İsrail'i hiç görmemiş biri olduğu ortaya çıkar. Burada bahsedilen Barnaba incili, İncil'de bahsedilen Barnaba tarafından değil; yukarıda yazdığım gibi ve ORTAÇAĞ'da müslümanlığa geçip İslamı kanıtlamaya çalışan biri tarafından yazılmıştır. Bahsini ettiğiniz ve "incil" olduğunu iddia ettiğiniz kitapta kullanılan sözcükler ve terimler dil uzmanlarınca incelenmiş ve bu kitabın 15. YÜZYILA AİT OLDUĞU KANITLAMIŞTIR. Dolayısıyla yazarının da İSA'nın havarilerinden olmadığı anlaşılmıştır. İçeriğini, Kur'an'a göre düzenleme çabası güdülmüş olan bu kitabın sahteliği ve bir çok çelişkisi bulunduğu da ispat edilmiştir. İsteyene gerekli çelişkileri ve yanlışları aktarabilirim.
Sevgiyle kalınız.

Yorumu gönderen: ben, 06.01.2010, 00:32 (UTC):
şimdi bu gercek incil mi?

Yorumu gönderen: şakirt, 29.11.2009, 06:09 (UTC):
bu konuyu derste tartışıyoruz hocamız daha fazla detay vererek anlatıyor ben bir ara yasaklanmasının nedeni içinde peygamberimiz(sas) ile ilgili ayet var demem üzerine hayır öyle bir şey yok dedi çünkü içeriğini kimse bilmiyor dedi ama kendisi öyle bir anlatıyor ki içeriği hakkında bilgi veriyorki bir ara kalk siz nerden biliyorsunuz demem gerektiğini şimdi anlıyorum :DBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56729865 ziyaretçi (144594509 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)