Kara Koyun Masali
 

Kara Koyun Masalı

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal iken pireler berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken zengin bir ağanın bir çobanı varmış. Bu çoban her gün ağanın koyunlarını güder, geçimini bununla sağlarmış.

Bu ağanın bir de dünya güzeli bir kızı varmış. Çoban bu kıza âşık olmuş. Çoban kıza âşık olur da, kız ona karşı boş olur mu? Kız da çobana âşık olmuş. Ancak ne çare? Kız ağa kızı, oğlan ise fakir bir çobanmış. Bu yüzden kızı ağadan istemeye çekinirmiş.

Gel zaman git zaman bir gün çoban tüm cesaretini toplamış ve ağadan kızını istemiş. Ağa önce bu duruma çok kızmış; ancak sonra çobana:

“Sana kızımı bir şartla veririm”

demiş. Çoban, ağaya şartını sormuş. Ağa:

“3000 koyuna üç gün boyunca su içirmeden tuz yedireceğim. Eğer bu koyunları kavalınla dereden hiç su içirmeden geçirirsen, sana kızımı vereceğim!”

demiş. Çoban düşünmüş taşınmış, ağanın şartını çaresiz kabul etmiş. Ağa, üç gün boyunca hiç su vermeden koyunlara tuz yedirmiş. Sonra koyunları dereye salmış. Bu sırada çoban, kavalını alıp çalmaya başlamış. Çoban kavalı çaldıkça, koyunlar dereden ağızlarına su değdirmeden birer birer geçmeye başlamışlar. Sırayla bütün koyunlar dereden ağızlarına su değdirmeden geçmiş; ancak bir tek kara koyun, tam derenin ortasına gelince ağzını suya değdirip su içmeden karşıya geçmiş. Bunu gören ağa şaşırarak, neden kara koyunun ağzını suya değdirip çektiğini sormuş. Çoban, biraz mahcup bir ifadeyle:

“Ağam, kızınla bir defasında buluştuğumuzda kızını öpmüştüm. Bunu da sadece kara koyun görmüştü. Bu yüzden kara koyun, ağzını suya değdirip de geçti!”

demiş. Bunu duyan ağa, çobana:

“Tamam, sınavı geçtin ve kızımı hak ettin. Kızımı sana verdim gitti!”

demiş ve kızını çobana vermiş. Ağa, düğün dernek kurdurmuş. Çoban ile ağanın kızı kırk gün kırk gece düğün yapıp evlenmişler. Çok mutlu yaşamışlar.
Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine…


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52760847 ziyaretçi (134100440 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler