Karabasan ve Lusid Rüya'nin Farklari
 
Lucid, lusid rüya, karabasan farkı

Karabasan ve Lusid Rüya'nın Farkları

Akhenaton

~ Aşağıdaki makale, sadece kendi kişisel deneyimlerimden yola çıkılarak hazırlanmıştır ve bilimsellik arz etmez —

Karabasan ve lüsid (lucid) rüy'a birbirine çok benzer ve çoğu lucid deneyim, karabasan ile karıştırılır. Aslında pek çoğumuz, küçüklüğümüzden itibaren lucid rüyalar yaşamış ve bu rüyaların seneler geçse bile etkisinde kalmışızdır. Çünkü bu deneyimlerin çoğu, normal rüyaların aksine hemen unutulmazlar. Genel görüşe göre, lucid'lik, bulunduğunuz ânın rüyâ olduğunun bilincinde olmanız ve rüyadaki kimi fiilleri diğer rüyaların aksine KENDİ İRADE VE SEÇİMİNİZ'le yapabilmenizdir. Hatta normal hayatta yapamadığınız çoğu şeyi. (Havada uçmak, suda yürümek gibi.)

Lusid rüyalar, çoğunlukla mesajı olan rüyalardır. Bu mesaj, bir konuşma ya da KENDİ İÇ SESİNİZ'le yaptığınız bir diyalogla size sembolsüz ve açık olarak verilir. Kimi zaman bu kanalı sizi saptırmak için çalışan Müslüman olmayan bedensizlerin verebileceği gibi, kimi zaman rahmet-i ilâhiden gelen bir "şefkat tokadı" gibi ilâhî kaynaklı bir uyarı kanalı olarak da kullanılabilir. Örneğin; Mahşer gününü, Cennet ve Cehennem'i, kabir hayatı'nı(zı), peygamberleri, din büyükleri ve kutuplarını, İslam âlimlerini görmek gibi. Lucid rüyalarda - çoğu sahih ve tâbir edilen rüyâlar gibi- uykudan uyandığınızda rüyanın etkisi hâlâ sürer ve tüm ayrıntılar, o an bütün çizgileriyle aklınızdadır. Ya üzerinizden 1 ton yük kakmış gibi sonsuz bir huzur içinde uyanırsınız ya da tüm dünyanın yükü üzerinizdeymiş gibi dehşetle yatağınızdan sıçrarsınız. Öyle bir rüyadır ki, sanki gerçek hayattaymış gibi her şey, GERÇEKÇİ, renkler, kokular, tatlar, bütün algılar, son derece doğaldır.

İlahi kaynaklı lucid rüyaların genel işlevi, sizi İMAN HAYATINIZDAKİ EKSİKLİKLER konusunda uyaran "rahmet tokatları" diyebiliriz. Yani inanışınızla ilgili herhangi bir eksiklik, hata ve gaflet gibi durumlarda Allah’ın kuluna merhameti ve ülfeti sebebiyle vesilelerle kendisine bulunduğu yolun yanlış ya da gönüldeki imanın eksik ya da kusurlu olduğunu, hakikî zikir ve Allah'ı tefekkürden uzaklaştığınızı hatırlatmasıdır. Bunun tam tersi olarak, kulun mertebe ve kalp gözünün temizliği ve saflığına göre - özellikle günahsız kişilerde ve çocuklarda - gelecekteki olaylar hakkında görümler, Peygamber Efendimiz'in ve diğer Allah DOSTLARININ irşad, taltif ve ülfetleri de bu rüyaların konusu olabilir. Örn. âhir zaman Müslümanlığı, cesaret ve yürek isteyen bir kahramanlıktır ve bu yolda yürürken zulümlere uğrarsınız ve Yâr / Yâren / Dost olarak gördüğünüz Yüce Yaratıcı'mızın bizi güçlendirmek ve TÜM DÜNYA, İNANCINDAN ÖTÜRÜ KARŞINDA OLSA DA BEN, BURDAYIM der size. İhtiyacınız olan ÜMİT ve CESARETİ kalbinize aşılar. Kimi zaman Resulullah'ın ardında o her ânı MUHTEŞEM, HUZUR DOLU, ruh bunalımlarınızı bir anda alıverecek bir NAMAZ kılarsınız. Öyle ki uyandığınızla hâlâ o vecd ve "gül kokusu'nu (Peygamber Efendimiz'in kokusunu) duyuyorsunuzdur.

İlâhi kaynaklı lucid rüyaları pek çok Hıristiyan ve Yahudi arkadaşlarımız da görmektedir. Örn. İsa Mesih'in kendilerine NEDEN BENİ TANRILAŞTIRIYORSUN, NEDEN BANA YANLIŞ İMAN EDİYORSUN, BANA İFTİRA ATIYORSUN mesajları verdiği bu uyarıcı ve şefkat tokadı niteliğindeki UYARICI rüyalar da hiç de azımsanamayacak kadar çoktur. Ya da yıllarca İslam'a düşman olarak yaşamış, fakat "Merhametim, gâzâbımı geçti." buyuran sonsuz rahmet ve merhamet sahibi Allah'ımız, her defasında kuluna bir fırsat daha verir. "Ey bu dünyâ hayatında yolunu kaybetmiş ve kalpleri, işledikleri günahlar yüzünden mühürlenmiş ya da gözleri perdelenmiş bedbaht insan. Seni ben yarattım. Sana kendi rûhumdan cân verdim. Sen beni unutsan da, Ben'den, Semi ve Basar sıfatlarımdan (Seni her an görüp kalbinden geçen bir sesi, en küçük dileği bile işittiğimin idrâkinde olmasan da,) gâflet ve nankörlük içinde olsan da (Kurânî tabirle Yaratıcısı'nı unutan insan, NANKÖR'DÜR ve kendi nefislerine ZULMETMETEDİRLER) Ben, sen unutmadım. Sonsuz hayat'ı kazanman için sana ömrünün çeşitli devrelerinde çeşitli vesilelerle SESLENDİM; fakat sen, BENİ İŞİTMEDİN ve DUYMAMAZLIKTAN GELDİN. Ama benim rahmetim, merhametim sonsuzdur. Bana dön. Seni yaratan, anne karnından ölümüne dek seni yiyip içiren, taamlendiren, rûhunun bunaldığı zamanlarda sonsuz rahmetimden yüreğine huzur yağmurları yağdıran, zor zamanlarında yardımına koşan YARATICINA DÖN! Çoğu zaman bu uyarılara aldırmaz, eski hayatımızda ısrar ederiz. Fakat kimi zaman olur ki, YUSUF'U KUYUDAN ÇIKARAN EL; bir bakarsınız, bizi de içine düştüğümüz ZULMET'ten çıkarıvermiş. Kimi zaman bir söz'le, kimi zaman da bir MİSAL'le.

İlâhî kaynaklı olmayan, bu kanalı insanları YOLDAN ÇIKARMAK, HEVES ve BOŞ ŞEYLERİN PEŞİNDEN GİTMESİNE, kendi düştükleri nankörlük ve ŞİRK bataklığına düşmesine çalışacak bir lusid türü de vardır ki, bir çok imanlı insanı bile yoldan çıkarmış, suflî (kötü) cinler ve şeytânilerin gösterdikleri rüyâlardır. En imanlı insanı bile yoldan çıkaracak kadar tehlikeli ve ZİHNİ BULANDIRAN görüntü ve misaller verilir. (Siz öldüğünüzde, sorgu meleklerinin size Rabb'in kim? Dinin ne? Önderin kim? gibi sorgularından önce de rûhunuza seslenirler ve zihninizi bulandırıp sizi imanınızdan döndürmeye çalışırlar.) Bunların çoğu, SÜFLİ VESVESE ve bilinçaltınızı etkilemeye yönelik sahte hâtıralardır. Bu hâtıraların genel amacı ve işlevi, gerçekle hayâli birbirine karıştırmanızdır. Yâni size ait olmayan bir hâtırayı evvelce yaşamış gibi hissedebilirsiniz. Kendinizin bir önceki yaşamınızda başka bir hüviyette olduğu zannına kapılabilirsiniz. Oysa gerçekte bu, hakîkî bir hâtıra değil, aldatıcı bir zihin ilüzyonudur.

İlâhî kaynaklı olmayan lusid rüyaların bir başka türü de (Astral Seyahat'ten farklı olarak) Müslüman ve Müslüman olmayan cinlerin size verdikleri, duymanızı istedikleri mesajları içerir. Bu tür deneyimlerde kendinizi yatağınızda uyuyor olarak görürsünüz. Kimi zaman da kendi bedeninizi seyrediyorken bulursunuz. Bu sırada çevrenizdeki insanlara benzer varlıkların - onlar değildir gerçekte. Her zaman bir fark vardır. Yani gördüğünüz kişinin o insan olmadığını hissedersiniz hemen - diyaloglarını işitirsiniz. Sizin hakkınızda konuşurlar ve siz orda değilmişsiniz gibi davranırlar. Herşey, sahicidir. Sesler, kokular, algı ve duyumlar, son derece doğaldır. Bu yüzden ne yaşadığınız konusunda kafa karıştırıcı deneyimler de yaşayabilirsiniz. Kimi zaman bu tür rüyâlara sizden hoşlanan karşı cins bir cinnî ya da size yapılan bir büyü neden olabilir. Kedi ve köpek gibi hayvanların bol bol göründüğü rüyalardır. Öyle ki, sizi sabaha kadar kovalar da durur ya da bir kedi, elinizi tırmalar vs. Ya da sabaha kadar karşı cins olan biriyle (çoğu kez sizden hoşlanan karşı cins cinnîyle) cinsel bir beraberlik yaşayabilirsiniz. En enteresan yönü de nesneler ve farklı işlevleridir. Örneğin AYNA, bu tür rüyalarda, ister ilâhî kaynaklı olsun, ister suflî bir lucid deneyim olsun, SİZİN İÇ DÜNYANIZI YANSITAN bir prizmadır. Eğer aynaya baktığınızda gördüğünüz kişi, normal hayattaki sizin yüzünüzden ne kadar farklıysa, o kadar inanç bunalımları ya da rûhi hastalıklar yaşıyorsunuzdur. Kalp, ne kadar temizse, bâsiretiniz ve mâsumiyetiniz ne kadar fazlaysa, o ölçüde de yüzünüz huzurlu, ECİŞ BÜCÜŞ ifadeler yerine rûhunuzdaki, denge oranında mütenâsiptir.

Karabasanların, KORKU MERKEZLİ ve VERECEĞİ BİR MESAJ'ının olmamasına karşılık lucid rüyalar, MESAJLI görümlerdir denilebilir. Kimi zaman bu mesajlar, ŞİFRELİ olsa da. Çoğu kez de iç içe geçmiş rüyalardır. Yani bir rüyadan kalkarsınız; ama hâlâ rüyadasınızdır. Ondan uyanırsınız, başka bir rüyadasınızdır. Bu, bazen 7-8 iç içe geçmiş rüyaya dönüşebilir. Kimi zaman bu durumlarla (yani iç içe geçmiş bir lüsid deneyimle) ilk kez karşılaşıyorsanız, ÖLDÜĞÜNÜZE bile kanaat getirebilirsiniz. İç içe geçmiş rüyalarda MESAJ, genellikle EN SON UYANILAN RÜYA'dır. Sizi uyandıracak LAHUTİ bir ses işitirsiniz. (Tavsiyem, o mesajı zihninize olabildiğince kaydetmeye çalışın ve uyanınca da tüm detaylarıyla not edin.) Mesajı veren kişi, SİZİN BEDENİNİZDE BİRİ olabilir. (Mesaj'ı veren kişi, sizin kendi iç sesiniz ve VİCDAN'ınızdır.) Bir İslam büyüğü ya da bir din âlimi, ölen anne-babanız, çocuğunuz, hiç tanımadığınız nûr yüzlü bir Müslüman, bir Allah dostu olabileceği gibi bir HADİM (görevli bir melek), Müslüman bir başka cinnî ya da ilâhî kaynaklı olmayan lusid rüyâlar gibi süflî ve şeytâni bir varlık da olabilir. Bunun anlam ayrımına varmak ve mesajı dikkatli okumak gerekir. (En belirgin işaretleri, uyanırken normal boyuta geçerken duyduğunuz, UĞULDAMA, bir VAKUM SESİ, yatağınızı birinin sallıyor ya da deprem oluyor hissidir) Dediğim gibi, bir çokları, KENDİLERİNİ MEHDİ İLAN EDERKEN aslında insanları aldatmıyordu. GERÇEKTEN DE KENDİLERİNİN MEHDİ OLDUĞUNU ZANNEDİYORLARDI. ÇÜNKÜ ONLARA ÖYLE TELKİN EDİLMİŞ, ALDATICI BİR VESVESE'NİN KURBANI OLMUŞLARDI. Sizi Kurân'ın mesajından uzaklaştırmaya çalışan bu tür ilâhî kaynaklı olmayan rüyaları önemsemeyin ve kalkınca iki rekat namaz kılıp Şeytan'ın ve vesvese verenlerin şerrinden Allah'a sığının. Örn. Birisi size BİR DİN BÜYÜĞÜ KILIĞI'NDA gelip de Allah'ın OLMADIĞINI, insanları UZAYLILARIN YARATTIĞINI; kendilerinin AGARTA IRKI, bilmem ne medeniyeti, hangi İslam büyüğü gibi tanıtsalar da Kitab'ın ve Sünnetullah'ın dışına çıkan her mesajın İNSANLARI ALDATMAK İÇİN CİNNİLERİN BİR OYUNU / TUZAĞI olduğunun bilincinde olsun. Son nefesi verirken bile, Şeytan, sizi inandığınız HAK YOL'dan caydırmak için uğraşacaktır. O ise, sizin APAÇIK DÜŞMANINIZDIR.

Akhenaton (gizliilimler.tr.gg Admin.)
21 Ağustos 2009, Cuma.

Akhenaton'un Diğer Yazıları ❯

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: geceçocuğu, 25.04.2017, 15:43 (UTC):
Sn. BERAY hanıma...MASAL rumuzlu yazınızı 6 ay sonra da olsa fark edip ,okudum.....Yani,tenezzül etmiş oldum....Bu da şunu gösteriyor;gerçek ve samimi olan her şey er-geç okunur ,bilinir...Siz yeter ki,iyi niyetinizden kopmayın...
Kansızlık ve üzüntü halinizi bence, siz gözünüzde büyütüyorsunuz..Tıp bilimi bunları aşmış.... ...Siz MASAL rumuzunuzda belirtip;''cadılar,vampirler vs....''diye devam ediyorsunuz.Yani,bazılarımız negatif enerjileri kendinde topluyor..Hatta siz dahi hayata negatif yüklü bakışınızı ,bana da yansıtıyorsunuz,çevrenize de....Oysa ki,hayatta yaşanacak ne güzellikler var........Kansızlık ,vs. bunların fitoterapiyle de tedavisi var...Kafaya takmayın...Yoksa,karabasan rüyalardan kalkamazsınız...Sonsuza dek uyanamayabilirsiniz..
Benim ''gitmem,'''yakında olabilir...Takip etmeniz,size kalmış....Ben de bunu kafaya takmam.......İletişim bilgilerim sizde mevcut.........Evde niye kaldığınızı ise, kuzenini bilmiyorum ;ama,kardeşinle sen önce aynaya bakıp,kendinize sorun....
Saygılarımla...GECEÇOCUĞU.

Yorumu gönderen: GECEÇOCUĞUNA , 24.10.2016, 22:16 (UTC):
SEVGİLİ MURAT,BAZI KADINLA YOLCULUK TATSIZ VE SIKINTILI GEÇEBİLİR,BAZISIYLA ÇOK EĞLENCELİ VE DOYUMSUZ....ÖRNEĞİN SENİN RUH İKİZİN BÖYLEYDİ AMA ONUNLA KAVGALARI HATIRLA BELKİ KIZ ARADA KALMIŞTI.BİR DE ÜSKÜDARLI O GÜZEL KIZ 4 SENE PEŞİNDEN KOŞTURDU.BUNLAR TAPILACAK KADINLARDI.BİR DE BEN VARIM DEĞERİ BİR KİŞİ DIŞINDA BİLİNMEMİŞ NAZARLARA ,BÜYÜLERE KURBAN OLMUŞ KISMETSİZ KIZ.OYSA BEN BÜYÜDEN ÇOK KORKARIM.İYİSİNDEN BİLE.ANNEM DE...KUZENİME DE ŞEBNEME DE YAPILDI BU BÜYÜ.HEPİMİZ EVDE KALDIK.BAŞIM DÖNÜYOR ANLAMADIM.DOĞRU YA NEDENİ BELLİ.KANSIZLIK VE ÜZÜNTÜ.
O GÜN BU SATIRLARIMI OKUMAYA TENEZZÜL EDERSEN YANILDIĞINI ANLAYACAK VE GİTMEYECEKSİN.GİDERSEN DE BEN SENİ İZLEYECEĞİM!

Yorumu gönderen: MASAL, 10.09.2016, 21:22 (UTC):
ABİGAİL'E EK YANIT OLARAK-KALDI Kİ ONU ONAYLIYORUM-LUCİD RÜYADAN BAHSETMEK İSTİYORUM.LUCİD RÜYA ,RÜYA HALİNDE DAHİL İRADEYİ KULLANIP GÖRDÜĞÜN İMGELERİN BİR RÜYA OLDUĞUNU BİLEBİLME ŞUUR VE İDRAKİNE SAHİP OLMAKTIR. BÖYLECE BEN UYKUDAYIM DİYEBİLİR HATTA UYKUDAN KALKABİLİRSİN.BUNA SAHİP OLAN PEK KİŞİ YOKTUR. AYRICA İSTEDİĞİN YERE GİDEBİLİRSİN. BUNLAR SENİN GÜDÜMÜNDE OLAN ŞEYLER.
AYRICA HOLOGRAM BEDEN YAPISINDAN DA BAHSETMELİYİM. ENERJİLERİN VÜCUTTA SERBEST AKIŞINI ÇAKRALAR SAĞLAR.BİZ BÖYLE SAĞLIKLI YA DA HASTA OLURUZ.HANGİ BÖLGE HASTAYSA O ÇAKRA DA ÇALIŞMAZ.
CİNLER İSE BİZE HAYALLERİYLE GÖRÜNÜR.O HAYALLERİ BİZ YARATTIK ZATEN.CADILAR,VAMPİRLER,GARGOYLALAR,DEV VE CÜCE ELFLER GİBİ.NEGATİF ENERJİLERİ BİZE ÇARPAR.SİZLER HAYALGÜCÜNÜZÜN ESİRİ OLMUŞSUNUZ.

Yorumu gönderen: abigail, 08.09.2016, 21:03 (UTC):
SEVGİLİ EBUBEKİR SEN DİNİNE OLDUKÇA BAĞLISIN.CİNLERE İNANIYORSUN VE KORKUN DA HEP BUNUN ÜZERİNDEN DİĞER DURUMLARLA, YATIŞ TARZIN, KAN DOLAŞIMI,VİTAMİN NOKSANLIĞI,YAŞAMAKTA OLDUĞUN GÜNLÜK STRES VARSA MENFEZ AÇIKLIĞI TELEPAT OLMANDA ROL OYNAMIŞ OLABİLİR.PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞIN YA DA FİZİKSEL OLABİLİR TÜM BUNLARI ORTAYA ÇIKARMIŞ OLABİLİR. GECE DİNİ KORKULARIN VÜCUT BULMUŞTUR.
SEVGİLİ EZGİ AİLENDE CİNSEL AÇIDAN BASKI MI VAR?NORMAL SON DERECE İNSANSI BİR ÇOĞALMA GÜDÜSÜNÜ TOPLUM VE AİLE BASKISI YÜZÜNDEN BİLİNÇALTINA İTİYORSUN KANIMCADİNİNE DE SEN DE BAĞLISIN.SİZLER TİPİK SORUNLARI RÜYALARI KONTROL EDEBİLME İLE KARIŞTIRIYORSUNUZ. ŞUNU BİL Kİ KENDİNİ EN İYİ SEN TANIRSIN. AMA BU KARABASANDIR, LUCİD DEĞİLDİR.

Yorumu gönderen: öylesine biri, 04.01.2010, 22:06 (UTC):
arkadaşlar bu tür rüyalardan kurtulmak için abdessiz dolaşmayın abdessiz yatmayın felak nas ayetel kursi yi çok okuyun birde euzu ile bismillehillezileyedurru mmea ismuhu şeyun filerduvelafissemei vehüvessemiulalim duasını sabah akşam 3defa okursanız allahın izniyle rahat uyursunuz nacizane bildiklerimi paylaşıyım dedim ayrıca son yazdıgım dua hadis dir okuyunuz esselamu aleykum

Yorumu gönderen: deniz, 02.01.2010, 20:01 (UTC):
ben rotterdamda yada schiedam adinda bir sehirde iranli bir hoca tanimistim, o insan herseyi nasil guzel anlatiyordu. keske yine bulabilsem o insani.
bilen varsa, lutfen adresini banada versin.
bu hoca muska falan da yaziyordu.

denizakalin@aol.nl

Yorumu gönderen: adnan, 21.12.2009, 02:50 (UTC):
İnsanı derin bı cıkmazdan cıkaran yazılar,saolun

Yorumu gönderen: ebubekir, 05.11.2009, 22:09 (UTC):
merhaba burda söylenen herseyi yasadım ve halada yasıyorum bir kadın ve 6 erkek cinn görüyorum

Yorumu gönderen: BATİN22, 30.10.2009, 11:39 (UTC):
UZAY BOŞLUĞUNDA DÖNEN FAYDASIZ ARTİSLER:)BAZILARI AMA

Yorumu gönderen: Ezgi, 15.09.2009, 11:28 (UTC):
Burda ne yaziyorsa yasadim sanki beni anlatiyor.Ama icim rahatladi cünkü bu güne kadar birtek ben yasadigimi saniyordum ama demekki normalmis.En cokda cinlerin bizi begenmesi beni cok korkutuyor.bi ara cok yatiyordular benimle piskolojim bozulmusdu.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56284591 ziyaretçi (143401334 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)