Karabasandan Nasil Kurtulunur?
 
karabasandan, kurtulunur?, nasıl

Karabasandan Nasıl Kurtulunur?

1. Öncelikle bir hekime danışmalı.

2. Karabasan görmekten korktuğunuz gece, sırtüstü yatmamalı.

3. Yatağın üzerinde ya da yerde ekmek kırıntısı falan varsa temizlemeli.

4. Yatarken yatağa abdestli girmeli, Euzü Besmele okuyarak sağ yanı üzerine kıbleye karşı yatıp, sağ avucu sağ yanağın altına koymalıdır. Âyet-el Kürsi, 3 İhlâs, sonra Fatiha ve 1er defa iki Kul Euzü'yü okumalıdır. Sonra 3 defa (Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illahü) okuyup, üçüncüsüne (el-hayyelkayyume ve etubü ileyh) ilave etmelidir. Daha sonra da 10 kere (La havle vela kuvvete illa billah) okuyup, onuncusuna (hil aliyyil azim ellezi la ilahe illahü) ilave etmelidir! Li ilafi'yi [Kureyş suresini] gece yatarken 11 defa okumalı. Aşağıdaki hadis-i şeriflerde bildirilen duaları okumalıdır:

('Bismillâhillezi lâ yedurru ma'asmihi şey'ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi'ul alim' duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.) [1]

('Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka' duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez.) [2]

5. Cevşen duasını okumak ve üzerinizde cevşen duasını bulundurmalı. Korku gibi şeylerden korunmak için dua etmek ve âyet ile hadis gibi şeyleri yazıp taşımak dinen caizdir. Abdullah bin Ömer Peygamberden (sav) şöyle rivayet etmiştir: "Sizden biriniz uykuda korkarsa şöyle desin: Allah'ın gazab ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden eksikliği olmayan Allah'ın sözlerine sığınırım" O zaman, hiçbir şey ona zarar vermez. Abdullah bin Amr onları temyiz çağına gelen çocuklarına öğretir, temyiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp onların boynuna asardı. [3]

Ancak bunları istismar edip sanat haline getiren ve saf kadınlarla teşriki mesai edip onlarla haşr ve neşir olmak kesinlikle haramdır. [4]

6. Fatiha, Nas, Felak, İhlas surelerini okumalı.

7. 7 defa Ayete'l Kürsi'yi okuyup sağa, sola, arkaya, öne, alta ve üste üfleyip yedincisini üflemeden uyumalı

8. 33 defa Sübhanellah, 33 defa Elhamdülillah ve 34 defa Allahü ekber diyerek uyumalı

9. Abdest alıp 2 rekat namaz kılıp abdestli yatmalı.

Korku gibi şeylerden korunmak için dua etmek ve âyet ile hadis gibi şeyleri yazıp taşımak dinen caizdir. Abdullah bin Ömer Peygamberden (sav) şöyle rivayet etmiştir: "Sizden biriniz uykuda korkarsa şöyle desin: Allah'ın gazab ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden eksikliği olmayan Allah'ın sözlerine sığınırım" O zaman, hiçbir şey ona zarar vermez. Abdullah bin Amr onları temyiz çağına gelen çocuklarına öğretir, temyiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp onların boynuna asardı.[5]

Ancak bunları istismar edip sanat haline getiren ve saf kadınlarla teşriki mesai edip onlarla haşr ve neşir olmak kesinlikle haramdır. [6]

Okuyup üflemek konusu:

Ayet-el Kürsi, Felak, Nas, Fatiha gibi sureleri ya da ayetleri okuduğu zaman Peygamberimizin sağına soluna önüne arkasına ellerine ve hasta olan herhangi bir kimseye üflediği hadis kitaplarımızda yazılıdır. Bunun sebebi insanın maddi hastalıklardan korunmak için maddi tedbirler aldığı gibi manevi ve zararlı şeylerden korunmak için de böyle tedbirler alması içindir. Bizi yaratan Allah Peygamberimiz vasıtasıyla nasıl korunacağımızın yollarından birisini göstermiştir.

Bu konuyu izah eden hadislerden birini açıklamasıyla beraber takdim ediyoruz.

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselam) yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Muavvizateyn'i (Felak ve Nas sureleri) ve kulhüvallabu ahad'i okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu 3 kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi". [7]

AÇIKLAMA

1. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in Kur'ân-ı Kerîm'i hastalığı sırasında şifa için okuduğu, mevsuk rivayetlerde gelmiştir. Esasen Kur'ân'ın mü'minler için maddi ve manevî şifa olduğu âyet-i kerimede belirtilmiştir: "Kur'ân'dan, iman edenlere rahmet ve şifâ olan şeyler indiriyoruz, O, zâlimlerin ise sadece kaybını artırır" (İsra suresi, 82). Keza: "Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt ve kalplerde olana bir şifa, mü'minlere doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir" (Yunus suresi, 57 ).

2- Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in kendi vücuduna icra ettiği "nefes'in mahiyeti hakkında bilgi vermek için, İbnu Hacer, rivayetin farklı vecihlerini kaydeder. Buna göre, önce ellerini cemeder, sonra ellerine üfler, sonra okur ve okuma sırasında eline üflerdi. İbnu Hacer, bu üflemenin tükrüksüz ya da hafif tükrüklü olabileceğini belirtir. Bu maksadla Felak, Nâs ve İhlas sûreleri okunmuştur.

Meshetme işi, bereket düşüncesiyle yapılmıştır. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselam) ellerini önce başına, yüzüne sürer, ondan sonra elinin yetişebildiği yerlere kadar bütün vücuduna sürerdi. Hz. Aişe der ki: "Resûlullah, kendini götüren hastalığa yakalanınca, ben okuyup üzerine üflüyordum. Kendi elleriyle de vücudunu meshediyordum. Çünkü onun elleri bereket yönüyle benim elimden çok üstün idi". Bir başka rivayette Hz. Aişe meshedip, şifa için dua ederken kendine gelen Resûlullah'ın: "Artık hayır, (şifa değil), Allah'tan Refîk-i A'la'yı istiyorum." dediği belirtilir.

3- Bazı rivayetler, Kur'ân'dan okuyup nefes ederek tedaviyi Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in ailesi efradına da uyguladığını tasrih eder. Sahabe veTâbi in de aynı tedavi usulüne başvurmuştur. Ulema bunun cevazında ittifak etmiştir.

4- Nefes'i "tükrüksüz hafif üfürük" diye tarifeden Nevevî, rukyede bunun müstehab olduğunu, ulemanın cevazında icma ettiğini belirtir. Hz. Aişe (radıyallahu anhâ)'ye Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselam)'in rukyede yer verdiği nefes'ten sorulmuştu, şu cevabı verdi: "Onun nefesi, kuru üzüm yiyenin üfürüğü gibi idi, kesinlikle tükrük yoktu." Kasıtsız olarak nefesle birlikte çıkacak olan rutubetin tükrük sayılmayacağı belirtilmiştir.

Kaynaklar

[1] İbni Mace.
[2] Müslim.
[3] Ebu Davııd, Nesâî, Tirmizî.
[4] Günümüz meselelerine Fetvalar – 2, Yasin Yayınevi, s: 258.
[5] Ebu Davud, Nesâî, Tirmizi.
[6] Günümüz meselelerine Fetvalar – 2, Yasin Yayınevi, s: 258.
[7] Buharî, Fedâilu'l-Kur'ân 14, Tıbb 39, Da'avât 12; Müslim, Selâm 50,; Muvattâ, Ayn t5, (2, 942); Tirmizî, Da'avât 21,; Ebu Dâvud, Tıbb 19.
[8] Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı, 7. cilt, Akçağ Basım Yayın, Ankara, 1988, s. 50-51

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: kadir, 18.09.2017, 09:26 (UTC):
arkadaşlar banada ilk kez oldu bu olay dün yaşadım yemin ederim acayip korktum elim ayagım baglandı kalkamadım ses desen bagıramadım ve kulaklarımda acayip bi cınlama aldı sonra geçti 3 4 dakka falan bidaha gelirmi

Yorumu gönderen: Muhammed, 27.04.2017, 23:48 (UTC):
Ben suan onla mucadele ediyom yanimda .

Yorumu gönderen: Mustafa, 27.04.2017, 21:48 (UTC):
Arkadaşlar bana kesintisiz 6- 7 senedir geliyordu bi başka şehire taşındık 3 ay rahat uyudum sonrasında yine gelmeye devam etti burada onu yap bunu yap diyen arkadaşların söylediği herşeyi senelerce yaptım yine geliyordu ama bu akşam tuhaf ürkütücü bisey yaşadım yine geldi elim ayağım felç gibi dua okudum allahi zikrettim dakikalarca can çekiştim fayda etmedi en son ses tonum kaba bi şekilde bi başkası benim adımla onunla konuştu bırak onu diye e defa tekrarladı ama cümle benim ağzımdan çıkıyordu enson bırak onu seni kendi ellerimle öldürürüm dedi kurtuldum bu defa bu olaya korktum

Yorumu gönderen: Fatih, 12.01.2017, 07:12 (UTC):
Arkadaşlar name-i peygamber duası var internetten çıktısını alın yastiginizin altına koyun bi daha yanınızdan bile geçmez inşallah.hem hanıma hem bana geliyordu artık kafayı usutecektik peygamberimizin hz.aliye yazdırdığı cin mektubu bu.Şükür kurtulduk.Sizde kurtulun çaresi bu.Dua edin inşallah

Yorumu gönderen: Fatih, 12.01.2017, 07:01 (UTC):
Arkadaşlar name peygamber duası var internetten çıktısını alın yataginizin altına koyun bi daha yanınızdan bile geçmez inşallah.hem hanıma hem bana geliyordu artık kafayı usutecektik peygamberimizin hz.aliye yazdırdığı cin mektubu bu.Şükür kurtulduk.Sizde kurtulun çaresi bu.Dua edin inşallah

Yorumu gönderen: ali kaya, 24.12.2016, 19:12 (UTC):
her yolu denedim yasım 29. dualar ezanlar sureler ama gitmiyor. çok zorlayınca uyanıyorum ama uyanana kadar ömürden ömür gidiyor. ama uyanmanın kolay bir yolunu buldum; cevşen okumak. cevsen ın ilk ıkı sayfasını ezberledim. onları okuyunca gidiyor hemen yada cevsen dinleyerek uyuyorum. en azından yanınızda ve üzerinizde bulundurun.

Yorumu gönderen: Sinem, 11.12.2016, 11:32 (UTC):
Ben 2 gün sonra 15 olucam daha ilk kez dün geldi karabasanin ne olduğunu yeni öğrenmiştim doğruyu söylemek gerekirse ilk defa yanlız yatacaktim alt ranzada babam yatıyordu sabah 7 gibi ise gitti annemler içerde yatıyorlardı gittikten sonra bir korkma geldi gözlerimi kapadım en iyisi annemi cagarayim dedim ama ses çıkmıyordu sabah namazı okunmaya başladı kalkayım dedim kıpırdayamadım gözlerimi acabiliyormuydum bilmiyorum korkudan açmayı denemedim sabah namazı bitmeye başladı ve sonra kalktı tüm gücümle bağırdım annem gelelene kadar kıpırdamadı o gece annemle yattım gelmedi BİR DAHA GELİRMİ ? GELİNCE NE YAPMALİYİM ? BİR ZARARİ OLABİLİRMİ ? BANA ZARAR VERİRMİ ? KİSA ZAMANDA CEVAP VERİN GEC OLMADAN LUTFEN

Yorumu gönderen: Naim, 15.09.2016, 20:37 (UTC):
Mrb arkadaslar bana cocklugmdan beri musallat bu karabasan denen sey alstm artk tum tornlari okumussunzdr ilkkez onu ruyada yendim ondan kacacagma ustune atladm artk yeter dedim.
Dualar felan fayda etmiyor artk o bana geldiginde onu hissettigimde sen yoksun diyorm ve istedigim zamb uyanyorn yada yap yapabilecegini nede olsa öldremezssin beni diyip yatmama devam ediyorm size tavsiyem ustune gidin o sizden korksun

Yorumu gönderen: Ayşe , 06.09.2016, 13:15 (UTC):
Arkadaşlar bende de vardı bu karabasan hala sanki arkamda biri var gibi geceleri korkuyorum ama en azından artık rüyamda olmuyor uyanıp konusamamak kendime gelemek kipirdayamamak selavat getirince ve nas suresini okuyunca giderdi bütün vücudu taş gibi kas katı olurdu bu yüzden çocuğum olmuyor diğer adı Ümmü subyan sonra bir hoca bana 11 ayetel kursi verdi muska yapıp üstümde tasiyorum ürperme var ama rüyalar bitti üstelik internetten çıktı aldirdi sizde yapin altina isminizi yazın kağıdın Allah yardimciniz olsun

Yorumu gönderen: SERKAN, 25.08.2016, 02:50 (UTC):
BENİMDE SIKLIKLA YAŞADIĞIM BİR SORUN BU KURTULMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPSAMDA NAFİLE BİRDE TIP İSKELET FELCİ PALAVRASI VAR. FARZEDELİM TIP DOĞRU SÖYLÜYOR İSKELET FELCİ PEKİ NEDEN SADECE GECE OLUYOR BEN GÜNDÜZ UYUDUGUMDA HİÇBİR SIKINTI YOK ÖNCE BUNU AÇIKLASALAR DAHA İYİ OLUR...

Yorumu gönderen: Şevval, 18.06.2016, 12:59 (UTC):
Bana da bazı geceler geliyor ben hristiyan şeytani Cagirmistim o zamandan beri böyle. Kulaklarım ugulduyor kalkıyorum ama uyandığımda aynı yerde oluyorum beni yataktan kaldırıp hali ya koyduğunu hissediyorum odada gezdiriyor ama ben görmüyorum sadece hissediyorum.

Yorumu gönderen: Sena, 01.05.2016, 20:22 (UTC):
Merhaba arkadaslar , yorumlarinizi okudum hepsini. gecen seneden beri cekiyorum. ilk gelisini cok iyi hatirliyorum. yorganin altina girdim , gözlerim acik ama konusamiyordum biri benim ayaklarimi cekiyordu yorganin altinda ciktigimda ruzgar hissediyordum sonra gitti. gecen sene mart ayinda oluyordu taa ki bu aya kadar sık sık gelmeye basladi. ellerimi tutuyor konusamiyorum, bagirmak istiyorum ama olmuyor. internetten okudum genelde stressten dolayi depresyondan dolayi oluyormus. cok korkuyorum. yatmadan önce dusunuyorum acaba bu gecede gelecek mi diye. ki gelse bile bir kac dkka suruyor sonra uyaniyorum gözlerimi kapadigim an yine geliyor ne yapicagmi bilmiyorum

Yorumu gönderen: burak, 01.03.2016, 19:49 (UTC):
hacilar bunun kimseyle biseyle alakasi yok cekip uyaninca onunla konusmayi deneyin konusursa sanslisin ne istyosa verir kurtulursun yok konusmyosa illa bi mullet ugrasir korkmayip devam ettigin zaman sknti ckmaz cunku bunlar enerjiyle beslenirler namaz kilin insan olun kul hakkina gormeyin milletin kicina basina bakmayin iyilik yapin kimseye belli etmeyin goz dikmeyin siddete basvurmayin calmayin hayaniz olsun insan olun hayvan arasina karisin milleti de byle sacma sapan kandrmayin tabi gelir ben bunlardan vazgectim duzeldi hayatim on numaara her yonden duzen aldim is ask din hayat yasayis saygi sevgi kendine saygi duy yemisim gerisini

Yorumu gönderen: Elif Yücel , 19.01.2016, 16:49 (UTC):
ya bana tam 1 yıldır çok kötü musallat oldu. ilk geldiği zamanlarda ben kendime okuyup üflediğimde asla gelmezdi ama artık . Kendime okuyup üflediğimde bile geliyor. muska yaptırmıştım yine de gelmişti. ben bir türlü kurtulamıyorum. artık .

Yorumu gönderen: Fatih, 07.11.2015, 21:38 (UTC):
Uzun süredir yasadıgım bir durum rahatsız edici tabi sürekli sizede geliyor, felcli bir durum yasıyor ve sıkı bir şekilde titretme yaşatıyorsa okumanızı ve tavsiyelerimi dikkate almanızı öneririm...
1- Karabasan denilen varlık gerçektir psikoloji ile tıpla ilgili değildir yaşamayanlar bilemez yorum yaparlar.
2- Geliş sebebi yattığız yerle alakalıdır, herzaman örnek verirler hani yattığın yerde ekmek vardır...doğrudur temizlemeniz gerekir.
3- Sadece ekmek değil ölmüş küçük böcekler(sinek,karınca vs...), yattığınız bölgede kestiğiniz tırnak parçası (sebebini yazacağım),
4- Yatak odanızda yemiyor içmiyorsanız ev içersinde ayak altına yapışarak taşırsınız.

İnananınki bunlara dikkat edin daha rahat yaşam sağlarsınız.Bu varlığın geliş amacı ise;

Sizi uyarma maksatlıdır...UYUMA KALK ALTINDA NİMET VAR demeye çalışmasıdır.Sizinle iletişimi bu şekilde kurmaya çalışır.Peki tırnak parçası nimet mi? Evet çünkü bu varlıkların yiyeceği ise kemik ve türevleridir...
TEKRAR YAZIYORUM YUKARIDA BELIRTTIGIM 4 MADDEYE DIKKAT EDIN DAHA RAHAT UYURSUNUZ...PEYGAMBERIMIZIN BIZLERE TAVSIYE ETTIGI SURE VE DUALARIDA ONCELIKLE EKSIK ETMEDEN TABIKI...Ben bunlara dikkat ediyorum geldigindede Ayetel Kürsi yi okumaya calıyor bitirmeme yakın gidiyor...kalkıp yatagımın altını(baza altı dahil) temizliyorum kesinlikle bir parca buluyorum...sonra uykuma devam ediyorum...Selamlar

Yorumu gönderen: tuçe, 26.10.2015, 08:00 (UTC):
ben her gün uğraşıyorum beni alıp götürmek istedi fakat ben yanıma her geldiğinde salavat getirdim ve o beni bırakana kadar allah dedim bunları hep yaptım bece sizde yapın

Yorumu gönderen: Serhat , 13.08.2015, 12:37 (UTC):
Merhaba arkadaslar ben 1 aydır yaşıyorum duvardan simsiyah bişey cıkıyor. bulut gibi ve bana yaklaştıgında buz gibi hissediyorum. sonra bana dokunuyor dokundugu yer morarıyor. ve agzımdan kelime cıkmıyor. ckammıyor cünkü tutuyor beni ama YA ALLAH ALLAHHHHHHH DİYE BAGIRMAYA CALISINCA AGZIMI BIRAKIYOR ve üzerime baskı kollarım ve ayaklarıma agrılar giriyor. yasin okununca benden uzaklaşıyor ama duvarda görünüyor ne yapmalıyım

Yorumu gönderen: ESER, 20.04.2015, 12:03 (UTC):
ben son 7 - 8 yıldır yaşıyorum bütün çarelere baş vurdum malesef kurtulamadım.enson çareyi karabasan ile bir bütünmüş gibi beraber yaşamayı öğrendim.Banada her gece gelir çok zor anlar yaşatır bend e her zaman ona karşı hazırlıklı olurum yani dedimya artık karu koca gibiolduk..kalbimi sıkıştırıyor zor nefes almamı sağlıyor ve kımıldıyamıyor ve bağıramıyorum.Malesek kurtulamıyorum ama alıştım doğrusu.ne yapalım yapacak bir şey yok..Hayırlısı Yüce Allahtan...

Yorumu gönderen: Hakan, 05.12.2014, 23:39 (UTC):
Merhabalar..Yasim 31 cocuklugumdan beri hemen hemen her gece bazen iyice azitip gecede 4-5 kez geliyor...Ne yapsam kurtulamiyorum...Suan saat 01:36 ve ben 00:30 da yattim 4. Gelisinden sonrada kalkip bundan nasil kurtulacagimin yollarini aramaya basladim...Yan yatmak falan care degil kimse oyle yat boyle yat demesin...4. Geldiginde sag tarafima donuk yatiyordum ve ellerimde birbirinin uzerindeydi oyle bir kavradiki ellerimi zor kurtuldum...Bir uzman lutfen yardim etsin,psikiyatriye falan mi gitsem acaba ???

Yorumu gönderen: Yaşar, 19.08.2014, 17:05 (UTC):
Banada Hergün Geliyor kimisi inanmaz kulagamı çekiyor sırtıma oturuyor yüzüme dokunuyor babam olarak geliyor çogunlukla bıktım ne yaptıysam kurtulamıyorum yardımcı olurmusunuz

Yorumu gönderen: muaz, 09.08.2014, 16:27 (UTC):
allah razı olsun bilgilendirdiğiniz için
kardeşim için bakmıştım

Yorumu gönderen: ESREF, 10.10.2010, 18:24 (UTC):
sirt ustu dik uzanma hemen yataga.ellerini birbirine birlestirme.biraz sagsol uzan.

Yorumu gönderen: yasemin, 15.08.2010, 13:46 (UTC):
bana önceden her gece gelirdi şimdi yeni eve taşındık 1 ay oluor gne glmeye bşladı.ev ile alaksı yoktur ama hergece üst üstte gelior en son gelişi gercek gibiydi uyandgmda hayal mi gercekmi dye dşündüm. çnkü öyle bişeydki korkmadm fakt sdece ürktüm dua okudgmda gidiyor ama bundan fena halde skıldm.

Yorumu gönderen: velvet, 10.07.2010, 02:26 (UTC):
Önce yan yatarsınız, bir süre işe yarar sonra yaramaz. Bıçakla yatarsınız, önce işe yarar sonra yaramaz. Dua okursunuz, nasıl okuduğunuza bağlı. Duayı kalben hissetmelisiniz, ağzınız dua sözcüklerini söylerken kalbiniz ve beyninizde söylemelidir. İnancınızda tam bir bütünlük olursa dualar etki gösterir. Bundan kurtulmanın etkili yollarından biri eğer rahat bir insansanız sabah ezanını beklemektir. Bu durumda geceleri yaşamaya alışmanız gibi bir tehlike söz konusu olabilir. Daha etkili ve kesin yolu ise beyin, kalp, akıl ve ruh dörtlüsünün hepsinin birden bağlanıp seveceği bir iş, hobi ya da ideal edinmektir. Denizlerin mavisini sevmek kadar olağan da olabilir; dünya çapında bir icat yapmak kadar zor da olabilir. Yapacağınız işi bir çeşit aşkla, benliğinizle en iyisi olmayı isteyerek yapmalısınız ki bu ideal olur o zaman. Bizi onca korkutan karabasan dediğimiz şey yalnızca kendi korkularımızdan ibarettir belki de.

Yorumu gönderen: canan, 18.05.2010, 13:11 (UTC):
önceden hiç olmazdı banada ama yeni bi eve taşındım.eski bi bina.benden önce yaşlı bi teyze varmış.ölmüş.sonra kızları bana kiraladı.acaba evden dolayı mı bilmiyorum ama hemen hergece geliyor.dua okumakta fayda etmedi.bide özellikle saat 4 sıraları.

Yorumu gönderen: ömer, 31.08.2009, 11:05 (UTC):
sağolun kurtulmayı bukdum.ama inşallah gelmez.

Yorumu gönderen: ayça, 28.08.2009, 14:40 (UTC):
banada geliyor arada.en son dün gece geldi. ilk defa çok uzun kaldı yanımda. kardeşim kılıgında geldi bu sefer.çok garipti.bende sadece ihlas okuyunca gidiyor. elim ayagım bir anda çözülüyor,rahatlıyorum.ama korkuyorum.

Yorumu gönderen: ömer, 25.08.2009, 12:26 (UTC):
aynen banada oluyor sahurdan sonra hergun gelıyor artık yatmadan ocne abdestlı yatıom tum duaları okuyorum yıne gelıor :S

Yorumu gönderen: gül, 20.07.2009, 19:09 (UTC):
ben hemen hemen her gece karabasanla uğraşıyorum ne okudumsa fayda etmedi geldiğinde sadece ezan okuduğumda gidiyor artık usandımBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56073644 ziyaretçi (142853193 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)