Karanlik Taraf 3
 

Karanlık Taraf

3. Bölüm

Kategori: Komplo Teorileri

İlluminati Soyu

Uzaylılar ve Yeni Dünya Düzeni'yle ilgili teoriler, Karanlık Taraf hipoteziyle sınırlı değildir. Başka bir uzaylı soyunun, Reptoid'ler ya da Reptilian'ların YDD'yi planlayan İlluminati üstatlarının gerçek kimliği olduğu iddia edilir. Örneğin David Icke'nin savunduğu teorilere göre, İlluminati'yi oluşturan gizli hanedanlar insan değil, Kraliçe 2. Elizabeth'in yönettiği ayinlerde kanlarını içmek için çocuk kurban eden ve şekil değiştiren Reptoid'lerdir.

Bu da İlluminati soyu teorisinin bir devamıdır. Bu teoriye göre YDD'yi getirmeye yönelik pan-tarihsel plan, tarihin büyük bölümünde Hıristiyanlığı yıkıp dünyayı ele geçirmeye çalışan gizli bir hanedan cemiyetini temsil eden az sayıda aile tarafından kontrol edilmektedir.

Bu ailelerin genellikle Rockefeller'leri, Rothschild'leri, Wİndsor Hanedanı ve Merovenjleri kapsadığı söylenir. Bu ailelerin yalnızca birbirleriyle çitleştikleri, hatta Icke gibilerin önerdiği gibi farklı bir tür oldukları iddiasına 19. yüzyılın Teosofik "kök ırklar" öğretisinin ve Yahudilerin aslında insan değil, bozulmuş bir alt-insan türü olduğunu öne sürmeye çalışan okült evrimci Ariosofi ve sahte antropoloji ışığında bakılmalıdır.

Aynı teoriler, Holocaust'u haklı göstermek için kullanıldı. Bu yüzden delice, ancak zararsız şaka olmayıp çok tehlikeli olduklarını vurgulamak önemlidir.

Kıyamet

Yeni dünya düzeni teorisinin bir sürümü de Hıristiyan köktenci binyıl görüşüdür. Binyılcılar, Kitab-ı Mukaddes'teki kıyametin yakında kopacağına, bu sırada Mesih'in İkinci Gelişinin Armageddon savaşında Deccal'i yeneceğine ve bunu İsa'nın dünyayı yöneteceği binyılın izleyeceğine inananlardır.

Vahiy Kitabı'na göre Kıyametin başlangıcı, Deccal'in denizden çıkacak ve "her kavim ve her dil ve her millet'i birleştirecek ve Yeryüzünü "kırk iki ay" yönetecek on boynuzlu bir canavarın gelişiyle belli olur.

Bu 42 yıllık dönem, Yeni Dünya Düzeni, görünürde bir huzur ve refah dönemi olacak; insanlığın büyük bölümü aldanıp Deccal'e tapacak ve Canavar'ın sayısıyla damgalanacak, yoksa "damgası olmayan kimse alışveriş edemez".

Binyılcı komplo teorisyenleri, bu kehanetlerin zaten gerçekleşmekte olduğuna inanır. Küreselleşme ve tek dünya yönetimi aygıtı kavimlerin, dillerin ve milletlerin birleşmesine yol açar.

Deccal, aslında Birleşmiş Milletler, Bilderberg grubu, İlluminati ya da Siyonist-Bolşevik komplo gibi bir kurum olabilir. On boynuzu BM Güvenlik Konseyi'nin ya da Avrupa Birliği'nin üyelerine bir gönderme olarak yorumlanır.

Herkesin alışveriş yapmak için ihtiyaç duyduğu canavar işareti, her yerde hazır ve nazır olan kredi kartları ya da barkodlardır. Ya da aşılama programları adı altında her insana yerleştirilecek mikroçipleri temsil eder.

Tam Paket

En etkileyici komplo teorileri, Nesta Webster'in eserinden ve onun her şeyi kucaklayan "Komplo Tarih Teorisi'nden (bknz. S.172) yola çıkarak bütün bu ayrık öğeleri bir araya getirmeyi sağlar. Örneğin David Livingstone'nin "Terörizm ve İlluminati: Üç Bin Yıllık Bir Tarih" (Terrorism and the Illuminati: A Three Thousand Year History, 2007) kitabında ana hatları çizilen, İlluminati soylarını, Yahudileri, Haşhaşileri, Katolik Kilisesini, İslam'ı, Farmasonları, okült gizli cemiyetleri, Nazileri, CIA'yı ve terörizmi tek bir kapsayıcıplanın içine dahil eden ayrıntılı teorisini inceleyebilirsiniz.

1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm ❯


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56284638 ziyaretçi (143401491 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)