Karun'un Hazinesi
 
Karun'un Hazinesi, Karun's Treasure

Karun Hazineleri, Karun's Treasure

Karun'un Hazinesi, Karun's Treasure

Karun'un Hazinesi

Uşak ili'nin 25 km batısında, Uşak-İzmir Devlet Karayolu üzerinde yer alan Güre köyü'nün kuzeyindeki Hermos (Gediz) Nehri'nin suladığı dar ovanın yakınlarında Lidya ve Greko-Pers (M.Ö. 6. yy.) tümülüsleri bulunmaktadır.

1965 yılında bu alandaki soygunlar, Toptepe Tümülüsü'nün kaçak kazısıyla başlamıştır. Kaçak kazıları gerçekleştirenlerin ifadesine göre; mezar odasına girildiğinde, yerdeki bir gümüş testi ile çok sayıda mermer alabastron tavandan düşen bir hatıl nedeniyle tahrip olmasına karşın, hazinenin büyük bölümü ölünün yatırıldığı kline üzerinde bir tutam saç ve toz haline gelmiş kemiklerle birlikte bulunmuştur.

Bu odada bulunan;

  1. İnsan kulplu gümüş oinochoe,
  2. Sfenks ve altın başlı tutamaktı kepçe,
  3. Tamamı altın, sallanınca ses veren makara,
  4. Altından yapılmış içleri boş, iğneli altın küpe,
  5. Aynı tip ancak daha küçük boyutta iğneli küpe
  6. Sallamalı, altından yapılmış kanatlı at şeklinde broş,
  7. Meşe palamutu sallamalı altın ve renkli taştan yapılma kolye,
  8. Akik ve taştan yapılmış geometrik şekilli kolye,
  9. Mavi renkli camdan yapılmış uçları, aplike aslan başı şeklinde bir çift bilezik,
  10. Uçları taş boncuklu püskül şeklinde altın gerdanlık

kaçakçılar tarafından alınmıştır.

Toptepe Tümülüs buluntuları aracılar yardımıyla, eski eser kaçakçılığıyla örgütlü bir biçimde uğraşan alıcılara satılmıştır.

1966'da Güre'de ikinci bir soygun yaşanmıştır. Güre Köyü'nün yakınında yer alan, yörede İkizce olarak adlandırılan İkiztepe Tümülüsü'nün batı yamacımla düzgün bir mermer blok, bir köylü tarafından bulunur. Bu ipucunu değerlendiren ve bir yıl önceki soygunu bilen kaçakçılar, İkiztepe'de kaçak kazıya başlarlar. Bir türlü mezar odasına ulaşamayan kaçak kazı ekibi, yeni katılanlarla sonunda yeri bulunan mezar odasının tavannı barutla patlatarak içeri girmiştir. Ancak bir süre sonra paylaşımda haksızlığa uğradığını düşünen bir kişi, durumu jandarmaya ihbar etmiştir.

Güvenlik makamlarınca sürdürülen operasyonlarda bazı eserler ele geçirilmişse de, jandarmaya ateş açarak kaçmayı başaran kaçakçı, elindeki eserlerin tümünü, Toptepe Tümülüs buluntularını satın alan aynı kişiye ulaştırmayı başarmıştır.

Operasyonlarda yakalanan kişiler, çeşitli cezalara çarptırılırlar. Ama olaylar yatıştıktan sonra İkiztepe'de Gürelilerce yapılan kaçak kazı sonucunda ikinci mezar odasına da ulaşılır. Ancak, mezar, hiçbir buluntuyu içermemektedir. Kaçakçılar, eserlerin kline içinde olabileceğini düşünerek hırsa kapılmış ve klineyi parçalamışlardır. Bu klinenin bir parçası, bir köy evinin duvarında yapı elemanı olarak görülebilir.

Daha sonraki yıllarda, aynı yöredeki bir başka tümülüs - Aktepe'nin mezar odası, avlanmakta olan köylülerce bulunmuştur. Tümülüste bulunan kırmızı, mavi, siyah ve yeşil renkteki duvar resimleri, bezemeli kline ayakları, keskilerle parçalanarak satılmak üzere İzmir'e gönderilmiştir. Mezar odasının arka duvarı da, daha sonra üzerine sahte resimler yapılarak parçalanmış ve antikacılara satılmıştır.

Sahte duvar resimlerinin satıldığının duyulması üzerine Aktepe Tümülüsü'nün dromosuna ulaşılarak mezar odasının giriş kapısının iki yanında yer alan boyalı ve volütlü parçalar yerinden çıkarılmaya çalışılır. Bunlardan biri, 1987 yılına kadar bir kaçakçı taralından saklanmış, diğeri ise kırıldığından yerinde bırakılmıştır.

Uşak ve çevresindeki tümülüslerin soyulmasından sonra eserler, İzmir'de oturan tüccar Ali Bayırlar ile İstanbul Kapalıçarşı'da bulunan antikacılar Alaaddin Günler, Mehmet Müzeci, Rasim Gördü tarafından uluslararası eser ticareti ile uğraşan John Klejman'a satılmıştır. Lidya eserleri Transturk Nakliye Şirketi sahibi Nizamettin Telliağaoğlu'nca pazarlanmak üzere Münih, Basel ve Zürih üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmistir.

1870 yılında Metropolitan Museum of Art'a çoğu gümüş olan bir grup eser geldiğine ilişkin haberler basında yer almıştır. Boston Müzesi'nden Emily Vermeule, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne 5 Şubat 1970 tarihinde bir mektup göndererek bu eserlerle ilgili bilgilen vermiştir. O tarihte Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı olan Burhan Tezcan, Metropolitan Müzesi Müdürü'nden bir meslektaş olarak basında yer alan haberlere konu olan eserler hakkında bilgi ye fotoğraf istemişse de, herhangi bir yanıt alamamıştır. Türk Hükümeti'nin müze aleyhine açtığı davada bu mektup "zaman aşımı" gerekçesine dayanak olarak aleyhte delil gösterilmiş; ancak sonuç alınamamıştır.

Bu sırada, çeşitli ülkelerin müzecilikle ilgili yetkililerinin davet edildiği bir program çerçevesinde ABD'yi ziyaret eden Burhan Tezcan, Metropolitan Müzesi yetkilisi Dietrich von Bothmer'le, tüm engellemelere karşın görüşme olanağını sağlamış, ama yine de bin sonuç elde edememiştir.

Daha sonraki yıllarda Washington Büyükelçiliğimiz aracılığıyla ABD Dışişleri Bakanlığı nezrimde yapılan girişimde, ülkelerine kaçak olarak getirilen eserlerin gümrük kayıtlarının araştırılması için yardım talep edilmiştir.

1984 yılında Metropolitan Müzesi'nce yeni bir sergi hazırlığı dolayısıyla "A Greek and Roman Treasuny" adlı bir katalog yayınlanmıştr. Yayın, Sayın Özgen Acar tarafından T.C. Kültün Bakanlığı'na iletilmiştir.

Bu katalogda, Uşak ve çevresindeki tümülüslerde kaçak kazılar sonucu bulunan ve yurtdışına kaçırılan Lidya Eserleri'nin bir kısmının yer aldığı görülmüştür. Kaçakçılık olayları sırasında ele geçirilen buluntularla, katalogdaki eserlenin benzerliğini ve bu eserlenin ülkemize ait olduğunu belirten bir mektup, 10 Haziran 1386'da MET Müdürü'ne gönderilmiştir.

24 Haziran 1986'de Charles Koczka (ABD Gümrük İdaresi'ne bağlı olarak New York'ta çalışan ve görevi eski eser kaçakçılığı ile mücadele olan özel gümrük ajanı) Türk Hükümeti'nin 1973 yılında yaptığı başvuru ile ilgili olarak Başkonsolosluğunuzla temas kurmuştur. Lidya Eserleri'nin Türkiye'den çalınarak yasadışı yollarla ABD'ye ithal edildiği inancını taşıdığını ve iadeleri için bize yardımcı olmayı kararlaştırdığını ifade ederek, eserlerin ABD'ye girişine dair bazı belgeleri Kültür Bakanlığı'mıza sağlamıştır.

Metropolitan Müzesi'nce Lidya Eserleri'nin alındığı dönemde müzenin yönetiminde görev yapmış ve "Connoisseur" adlı sanat dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yürüten Thomas Hoving'le birlikte çalışan Melik Kaylan, 21 Şubat 1967 tarihli J. J. Klejman tarafından Dr. Von Bothmer adına düzenlenmiş iki adet faturayı, 28 Mart 1967 tarihli "Doğu Yunan Hazinesi'ne tahsis edilen fonlar'a ilişkin Von Bothmer imzalı memorandumu ye Müze Satınalma Komitesi'nin 7 Kasım 1968 tarihli toplantı tutanağını özel olarak temin etmiş ve T.C. Kültür Bakanlığı'na ulaştırmıştır.

10 Haziran 1986'da MET'e gönderilen mektubun olumsuz yanıtlanması ve Charles Koczka ile Melik Kaylan tarafından sağlanan belgelerin varlığı, eserlerin geri alınabilmesinin ancak bir dava aracılığı ile mümkün olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, Koczka ve Kaylan'ın bugünkü başarıya katkıları büyüktür.

36 Mayıs 1987'de Türk Hükümeti'ni temsil eden Botein, "Hays and Sklar" isimli hukuk firmasında görevli avukatlarımız Harry l. Rand ve Lawrence M. Kaye aracılığıyla Metropolitan Museum of Art aleyhine New York Federal Mahkemesi'nde dava açılmıştır.

Dava dilekçesinde, Lidya Eserleri'nin ülkemize ait olduğu, kaçak kazılarla bulunarak kaçırıldığı ve ABD'ye ilk kez 1966-1967 yıllarında girdiğini kanıtlayıcı bilgi ve belgeler yer almıştır.

1966 ve 1967 yıllarında ABD'ye ithal edilen eserlere ait 6 adet gümrük giriş formu ve ekinde yer alan bazı Türk firmalarına ait faturalar kaçakçılığın yapıldığı yıllarda yakalanan sanıkların ifadelerinde yer alan kişilerin adlarını doğrulamıştır.

Gümrük giriş formlarından, bu eserlerin Münih, Basel ve Zürih üzerinden ABD'ye geldiği ve J. J. Klejman adlı antikacı tarafından satın alındığı anlaşılmıştır. J. J. Klejman'ın adı, 1984'te yayınlanan katalogda da anılmaktadır.

Metropolitan Müzesi'nin 7 Kasım 1968 tarihli tutanağında ise satın alınmasına karar verilen eserler arasında "Greek and Roman Art" başlığı altında 96 parça eserden Doğu Yunan kökenli olarak söz edilmekte ve M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısına ait bu eserlerin 1966 ve 1967 yıllarında alınan "Doğu Yunan Hazinesi" gibi Orta Anadolu'nun aynı bölgesinden geldiğinin ifade edildiği belirtilmiştir. Bu eserler, Metropolitan'ın 1984 katalogunda 28 Mart 1967 tarihli Müze Memorandumumda belirtilen eserlerin envanter numaralarıyla aynen yer almıştır.

Metropolitan Müzesi'nin kaçak eserleri edinişine ilişkin bu veriler, Uşak ve çevresindeki kazılardan dolayı yakalanan sanıkların mahkeme tutanaklarıyla desteklenmiştir.

Bu form ve faturaların tek başlarına hukuken esaslı bir kanıt değeri taşımaya yeterli olmadıkları, sadece bir karine oluşturabilecekleri düşünüldüğünden, MET'e gelmiş eserlerin sayıları ve nitelikleri itibarıyla ülkemizden kaçak çıkarılmış eserlerle aynı olduklarının kanıtlanması önem taşımaktaydı. Bu bağlantıları açıklayabilecek veriler, kaçak kazılar sırasında yakalanan sanıkların ifadeleri ve mahkeme tutanaklarındaydı.
Ayrıca, bu eserlerin devlet mülkü olduğunu belirten ye bunların yurtdışına ihracını yasaklayan ilgili yasalarımız ve hükümleri, açılan davada eserlerin mülkiyetini ve yasadışı ithal edildiğini kanıtlayıcı bir diğer nokta olmuştur.

Temmuz 1990'da hukuksal savaşımızda ülkemiz açısından büyük önem taşıyan ara karar, New York Federal Mahkemesi'nce açıklanmıştır. Bu karar, MET'in "Bu eserlerin yeri konusunda, Türkiye'nin yeterli gayreti göstermediği ve bu nedenle davanın zaman aşımına uğramış olduğu" iddiasını reddetme yönünde olmuştur. Karar uyarınca MET depoları Bakanlığımızca seçilen bilim heyetine açılmış ve dava konusu Lidya Eserleri teşhis edilmiştir.

Müze depolarında gerçekleştirilen çalışmalar, 1960'lı yıllarda kaçakçıların buldukları eserlerin tanımını içeren ifadelerle o yıllarda Burhan Tezcan tarafından yapılan kurtarma kazıları ile kaçakçılardan müsadere edilen eserlerin aynılığı bir kez daha hukuksal çerçevede kanıtlara dayanılmasını sağlamıştır.

MET depolarında belirlenen duvar resimlerinin, kline parçalarının ve iki mermer sfenksin, mezar odaları belirlenen Uşak ve Manisa, Kırkağaç, Harta tümülüslerinden parçalanıp sökülerek kaçırıldığı, ülkemizde kalan parçalarla sağladıkları uyum nedeniyle çok açık bir biçimde kanıtlanmıştır.

Tüm bu gelişmelerden sonra, davanın ilerleyen safhalarında Metropolitan Müzesi avukatları, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nü arayarak konunun dava dışında karşılıklı görüşmelerle çözümü önerilerini iletmişlerdir.

Yaklaşık bir yıl önce başlayan bu görüşmelerde teklifler değerlendirilmiş, Lidya Eserleri'nin MET'de kalması karşılığında mali destek verilmesi, az sayıda eseri Türkiye'ye vererek, eserler üzerinde ortak mülkiyet kurulması gibi çözümleri içeren önerileri reddedilmiştir.

Ekim 1993'te, 60'lı yıllarda kaçak kazılarla edinilen 363 eserin ülkemize iadesi sağlanmıştır. Böyle bir anlaşmanın temeli bilimsel etiğe dayandırılmış ve "Metropolitan Museum of Art"ın kaçak eserlerin ait oldukları topraklara geri verilmesi ilkesini mutlaka hukuksal bir davaya dayanmaksızın işletmesi Türkiye'nin eski eser kaçakçılığı ile uluslararası platformda verdiği mücadelenin zaferi olmuştur.

"KÜLTÜR VARLIKLARI YERİNDE GÜZELDİR"

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: madyes, 10.05.2014, 11:03 (UTC):
admin şu resimleri de güncellsen tam süper olcak

Yorumu gönderen: süper, 11.05.2010, 19:22 (UTC):
gerçektende süper ve tam aradığım gibi buldum tebriklerBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56440026 ziyaretçi (143813377 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)