Kayis Ayak
 

Kayış Ayak

Romanya Dobruca Türkleri arasında tespit edilen, loğusalara musallat olan, hava karardıktan sonra ortaya çıkıp, şafak vaktine kadar dolaşan bir cindir. Eğri bacaklı, korkunç görünüşlü bir yaratıktır.

Lohusanın omuzlarına ayakları önden sarkacak şekilde sımsıkı yerleşir ve onu istediği gibi dolaştırıp, dilediğini yaptırır.[1] Aynı adla anılan cin, Tire'de yaptığımız derlemelerde de tespit edilmiştir.[2]

Kaynaklar

[1] Mehmet Naci Önal, "Romanya Dobruca Türkleri", Kültür Bakanlığı Yayını, 1998 Ankara.
[2] Yard. Doç. Dr. Ayşe Duvarcı, "Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uygulamalar", www.yesevi.edu.tr/bilig/biligTur/pdf/32/125-144.pdf


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56741622 ziyaretçi (144625785 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)