Kimyasal Denklemler
 
chemical events, kimyasal olaylar

Kimyasal Denklemler

KİMYASAL REAKSİYONLAR

Maddenin molekül yapısında meydana gelen değişmelere kimyasal olay denir. H2 gazının O2 ile yanması, aL metalinin asitte çözünmesi bir kimyasal olaydır.

REAKSİYON ÇEŞİTLERİ — 1. Asitlerle Bazların Reaksiyonu

Asit ve bazın tepkimesinden tuz ve su oluşur. Bu reaksiyonlara nötürleşme reaksiyonu denir.

Asit + Baz ----- Tuz + Su

2HCL + Mg (OH)2 ----- MgCl2 + 2H2O

3H2SO4 + AL(OH)3 ------ AL2(SO4)3 + 6H2O

* Reaksiyona giren baz anhidrobaz (susuz baz) ise sadece tuz oluşur. NH3 anhidrobazdır. NH3'ün asitlerle tepkimesinden H2O oluşmaz.

NH3 + HCl ------ NH4Cl

2NH3 + H2SO4 ------- (NH4)2S

★ Asidik oksitler, bazlarla tepkimeye girerek, tuz ve su oluştururlar.

SO2 + 2KOH ------- K2SO3 + H2O
SO3 + 2NaOH ------ Na2SO4 + H2O

* Bazik oksitler, asitlerle tepkimeye girerek tuz ve H2O oluştururlar.

Na2O + 2HCl ------ 2NaCl + H2O
MgO + H2SO4 ------ MgSO4 + H2O

* Asidik oksitler, bazik oksitlerle tepkime verirler. Yalnızca tuz oluşur. Reaktiflerde Hidrojen olmadığından H2O oluşmaz.

SO3 + CaO ------- CaSO4
CO2 + K2O ------- K2CO3

* Bazik özellik gösteren karbonatlı bileşiklerin, asitlerle tepkimelerinden CO2(g) açığa çıkar.

Na2CO3 + 2HCl ------- 2NaCl + CO2(g) + H2O

2. Metallerin Asitlerle Reaksiyonları

Asitler, hidrojenden aktif maddelerle reaksiyona girdiklerinde,

Metal + Asit ------ Tuz + H2(g) tepkimesi gerçekleşir.
Fe + 2HCl ------ FeCl2 + H2

Fakat asiler, soy metallerre (Cu, Ag, Hg, Au ve Pt) etki etmezler. Ancak yarısoymetallere (Cu, Ag, Hg) derişik H2SO4 ve HNO3 yükseltgen olarak etki ederler. HNO3 derişik olduğunda NO2 seyreltik asit olduğundan NO gazı açığa çıkar.

Cu + 4HNO3 ------ Cu (NO3)2 + 2NO2 + 2H2O (derişik)

3Cu + 8HNO3 ------ 3Cu (NO3)2 + 2NO(g) + 4H2O
NOT: Soy metallerin oksitleri aistlerle reaksiyona girerler.

Cu + HCl ------ reaksiyon vermez
CuO + HCl ------ CuCl2 + H2O

3. Metallerin Bazlarla Reaksiyonları

Metaller, bazlarla tepkime vermezler. Bazlar ancak amfoter metallerle (Zn, Al, Cr, Pb) özel tepkime verirler. Amfoter metallerin bazlarla tepkimelerinden kompleks tuz ve H2 gazı oluşur.

Fe + NaOH ------ Tepkime olmaz.
Li + KOH ------ Tepkime olmaz.
Zn + 2KOH ------ K2ZnO2 + H2(g)

4. Yanma Reaksiyonları

O2(g) ile reaksiyona girmeye yanma reaksiyonu denir. Maddeler yandıklarında içerdikleri elementlerin oksitlerini oluştururlar.

C + O2 ------ CO2
H2 + ½ O2 ------- H2O

5. Yer Değiştirme Reaksiyonları (Aktiflik)

Maddelerin kimyasal reaksiyonlara girme isteklerine aktiflik denir. X metali Y metalinden daha istemli olarak su ile reaksiyon veriyorsa; X metali Y metalinden daha aktiftir denir. Aktif olan maddeler daima pasif maddelerle yer değiştirir.

a. Metallerin yer değiştirmesi: Aktif olan metaller kendisinden pasif olan elementi indirgerler. Zn metali Cu metalinden aktiftir. Zn metali Cu metalini, bileşiklerinden koparıp bileşikteki anyonla kendisi bileşik yapar. Bakırda metalik hale indirgenir.
Zn (k) + CuCl2 ------ Cu (k) + ZnCl2

 1. Li, Rb, K, Ba, Sr, Ca, Na: Bu elementler soğuk su ile şiddetli reaksiyon verirler, çok aktiftirler.
 2. Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Cd, Fe: Bu elementler sıcak su ile reaksiyon verirler, aktiftirler.
 3. Co, Ni, Sn, Pb, H: Bu elementler ancak asitler ile tepkime verirler.
 4. Cu, Hg, Ag, Pt, Au: Asitler ile de tepkime vermezler.

b. Anyonların yer değiştirmesi: Aktif olan anyon, pasif olan anyonu bileşiğinden ayırır.

MgS + Cl2 ------ MgCl2 + S

c. Anyon ve katyonun yer değiştirmesi: Karıştırılan maddelerdeki anyonlar yer değişir. Çözünürlüğü kötü olan maddeler çöker.

AlCl3 + 3AgNO3 ------ 3AgCl + Al (NO3)3 Tepkimesinde 3AgCl çöker.

6. Analiz ve Sentez (Ayrıştırma ve Birleştirme)

Analiz (ayrıştırma) bir bileşiğin kendisini oluşturan maddelere ayrıştırılmasına denir.

KLClO3 ------ KCl + 3/2O2
FeS ------- Fe + S
CaCO3 ------- CaO + CO2
Sentez (Birleştirme) küçük taneciklerin birleşerek büyük tanecikler oluşturduğu reaksiyonlara denir.

Ca + Br2 ------- CaBr2
H2 + 1/2O2 ------- H2O
İşte böyle değerliği tam belli olmayan elementlerin oluşturacağı bileşikler soruda verilir.
Analiz reaksiyonları genellikle endotermik olurken, sentez reaksiyonları genellikle ekzotermiktir.

7. Isı Bakımından Reaksiyonlar

Isı veren reaksiyonlara ekzotermik, ısı alan reaksiyonlara endotermik tepkimeler denir.

2SO2 + O2 ------ 2SO3 + ısı(Ekzotermik)
CaCO3 + ısı ------ CaO + CO2 (Endotermik)

8. Çekirdek Tepkimeleri

Çekirdekte gerçekleşen tepkimelere denir.

a. Doğal radyoaktif tepkimeler: Kararsız olan elementlerin kendiliğinden ışıma yapmalarına denir.

234 226 92U ------ 88 Ra + 2 alfa

b. Füzyon tepkimeleri: Küçük kararsız atomların reaksiyon sonucu büyük atomlara dönüşmesine denir.

c. Fisyon tepkimeleri: Büyük kararsız atomların, küçük atomlara parçalanmasına denir.

KİMYASAL DENKLEMLERİN EŞİTLENMESİ

Daha önce de görüldüğü gibi bir kimyasal reaksiyonda atomların çeşidi ve sayısı korunur. İşte bunları sağlamak için denklemleri eşitlememiz gerekir.
Basit denklemler eşitlenirken,

 1. Yapısı en karışık olanın katsayısı 1 alınır.
 2. Daha sonra diğer atomlar sayma yöntemi ile eşitlenir.

Bir Kimyasal reaksiyonda;

Korunanlar

 1. Atom cinsi ve sayısı
 2. Kütle
 3. Toplam proton, elektron, nötron sayısı
 4. Toplam yük
 5. Çekirdek yapısı

Korunmayanlar

 1. Mol sayısı korunmayabilir
 2. Hacim korunmayabilir
 3. Madde sayısı korunmayabilir
 4. Fiziksel ve kimyasal özellik korunmaz
 5. Atomların çapı ve elektron sayısı korunmaz

ELEKTRON ALIŞ-VERİŞİ ve TEPKİMELERİN ÖNCEDEN TAHMİNİ (REDOKS)

Kimyanın asıl konusu elektronları incelemektir. Çünkü doğada cereyan eden kimyasal olaylar elektron alışverişi ile olmaktadır. Kimya bilimi de bunları inceliyor. Lise 1 de kimyasal reaksiyonları çeşitli gruplarda incelemek mümkündür. Bu reaksiyon çeşitlerinden bir tanesi elektron alış verişi ile olan reaksiyonlardır.

Maddelerin birinin vermiş olduğu elektronu diğer madde alarak reaksiyonlar gerçekleşiyor. Kimya açısından bu reaksiyonlar çok önemlidir. Çünkü nötr halde iken proton sayısı ile elektron sayısı birbirine eşit ve zıt yüklüdürler. Eğer madde elektronunu kaybederse (-) yüklerde azalma olacağından ve pozitif yüklü proton sayısında azalma olmayacağından dolayı madde pozitif yüklü iyon haline gelecektir. Eğer madde pozitif hale geliyorsa yani elektron sayısı azalıyorsa madde yükseltgeniyor demektir. Yani bir atom (+3) değerlik kazanınca bu atom elektron vermiş demektir.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Merve, 08.12.2017, 11:50 (UTC):
Neden KOH ve CO2 nin suyla tepkimesi yok ?!?!?!?!?

Yorumu gönderen: KÜBRAA, 18.11.2017, 16:24 (UTC):
KEŞKR TÜM REAKSİYONLAR OLSAYDI

Yorumu gönderen: aa, 08.10.2017, 07:52 (UTC):
hno3 + naoh tepkimesi ?????????????

Yorumu gönderen: DEVRAN, 16.03.2017, 07:02 (UTC):
Çok güzel hazırlanmış hazırlayanın eline , koluna sağlık , teşk.ederim...

Yorumu gönderen: Mustafa Eylem ask, 05.03.2017, 10:23 (UTC):
Seni seviyorum mustafa bu bilgileri de senin Zekanla yarışmak için öğreniyorum üniversite de yanına gelicem bay
Tek taraflı askBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52987733 ziyaretçi (134767799 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler