Kinyras (King Cinyras)
 
Kinyras (King Cinyras)

Kinyras (King Cinyras)

İlyada'da savaşa katılma hilesi anlatılan [1] Kıbrıs kralı. Öz kızı Myrra'dan Adonis adında bir oğlu vardı.[2] Âgamemnon'un çağrısı üzerine 50 gemi gönderme sözü verirse de tek donanmış gemi yanında hemen suya batan kırk dokuz uyduruk tekneyi denize indirerek sözüm ona vaadini yerine getirmiş olur. Fenike kaynaklı bir söylenceye göre Byblos kentinden gelmiş, Kıbrıs'ta Paphos kentim kurmuş, Kral Pygmalıon'un kızını alarak Adonis'le birlikte daha bir oğluyla üç kızı doğmuştur. Bakır ocaklarını işleten, tunç yapan, adayı ilkçağdaki zenginliğe kavuşturan yönetici olarak saygı görür. Bir inanışa göre yosma üç kızı adaya gelip giden herkesle ilişki kurarak dişiliğin birer simgesi olmuşlar, Aphrodite'nin öfkesini uyandırarak Mısır'a göçmüşlerdir.[1]

Kinyras efsanesinin en ilginç yönü, onun kızı Öyrrha'ya (ya da Smyrna) olan doğadışı aşkıdır. Bu aşktan Adonis doğar. Efsanenin başka bir dalında Kinyras, Tanrıça Aphrodite'nin saydığı ve sevdiği bir kral olarak gösterilir. Kıbrıs'ta bu tanrıçanın kültünü kurmakla kalmamış, usta bir bilici ve müzikçi olarak adaya sanatları ve uygarlığı da getirmiş. Fenike'den gelme "kinnor" adlı bir sazla (kinyras adı oradan türemedir.) Tanrı Apollon'la yarışmaya girmiş ve Marsyas gibi bir tanrının gazabına uğramış. Kinyras, Kıbrıs adasında bakır madenlerini ortaya çıkaran, tunç işlemeciliğini kuran ve adaya ilkçağdaki zenginliğini kazandıran kral olarak geçinir. Aphrodite onu sevdiği için uzun ömürlülük bağışlamış, Kinyras da 160 yaşma kadar yaşamış.[3]

Kaynaklar

[1] www.botav.org/kinyras/
[2] www.babylon.com/definition/Kinyras/Turkish
[3] Azra Erhat, "Mitoloji Sözlüğü", Remzi Kitabevi, 1997.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56738630 ziyaretçi (144616864 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)