Kitab-i Mukaddes'te Muhammed (mhmd) Ahmed (hmd) Kelimeleri
 
Faraklit, Hz. Muhammed

Kitab-ı Mukaddes'te Muhammed (mhmd) Ahmed (hmd) Kelimeleri

MUHAMMED (MHMD) AHMED (HMD) KELİMELERİNİN GEÇTİĞİ YERLER

H-M-D Listesi

**Haggay 2:7 ÖVÜLEN "AHMED" GELECEK:

İSRAILOĞULLARI'NA ESKİ AHİTTEKİ SON ÜLTİMATOM: ELÇİ SURESI: MALAKİ KİTABI İŞAYA 64:11 ve LUKA 2:14 BAĞLANTISI;

Ancak İslam'ı tebliğ eden peygamberin sözü yerine gelirse, onun gerçekten RAB'bin gönderdiği peygamber olduğu anlaşılır." Yeremya 28:9

“Yeryüzünde kimseye `Rab' demeyin. Çünkü bir tek Rabbiniz var, O da göksel Rab'dir.” Matta 23:9

Alemlerin Rabbi'nin insanlığa verdiği iki büyük nimet olan Eski Ahid metinleriyle Son Vahiy Kurân metnine İlahi bir tasarıyla İbrahim (as)'a müjdelenen iki kardeşin; İshak ve İsmail'in torunları olan İsrailoğulları'nın ve Araplar'ın ilk muhatap kılınmaları muhteşem bir uyumu da beraberinde getirmiştir. Bu uyum hiç kuskusuz Hitap dilleri olan Kardeş diller İbranice ve Arapça'dan kaynaklanmaktadır. Ancak tarihi süreç içerisinde İbrahim'i Vahiy zincirinin ilk muhatapları olan İsrailoğulları bu vahye yine Eski Ahit'te defeatlerle tekrarlanan bir çok ihanetle sadık kalmamışlardır.

Ürettikleri “Kutsal Irk” düşüncesiyle Rahmanin İletimi olan Eski Ahid'i Furkan olarak Hakki Batıldan ayıran ve hayati “belirleyen” bir rehber kabul etmek yerine onu belirlenen bir nesneye indirgemişlerdir. Kavramları ve kelimelerin yer yer lafzen yer yer de anlam olarak yerlerini değiştirmişler ve Kendilerine verilen Takvaca üstün kılınmışlığı zaman içerisinde istismar ederek bütün Eski Ahid kavramlarını Kutsal ve seçilmiş “irk” saplantısına uydurmaya çalışmışlardır. Aşağıda Kuran'ın büyük bir özgüvenle iddia ettiği gibi (Bknz. Kurân, 61:6, 7:157, 3:86, 16:83) “lafzen” Eski Ahid'i okuyan her okuyucunun bildiğinde oğlu gibi tanıyacağı bir gerçekle karşılaşılmaktadır. (Kurân 6:20, 2:89)

Anlamsal olarak pek çok anlatımla Eski Ahid'de Son peygamber olduğu haber verilen Hz. Muhammed'in nitelikleri başka bir araştırma konusu olmakla birlikte lafzen de isminin ve sıfatının açıkça haber verilmesi ibret vericidir. Ayrıca İbrahim'i Vahiy zincirinin ortak dil ailesine mensup ve hemen hemen ayni mantık kurulumlarıyla inşâ edilmiş Arapça ve İbranice dilleriyle indirilmiş olmaları da Rabbani hikmetin bir başka boyutudur. Araştırmamda “H-M-D” “M-H-M-D” Merkezli türetilmiş bütün Eski Ahid kelimelerini inceledim.

Eski Ahit'te İbranice kullanım HAMAD-(Arapçası HAMD) dir. Hamd eden anlamında

MUHAMMED (MHMD) AHMED (HMD) KELİMELERİNİN GEÇTİĞİ YERLER:

Yaratılış 2:9 Övülmüş Ağaç
Yaratılış 3:6 Övülmüş Ağaç
Çıkış 20:17 Makdis Ev Kutsanmış Ev Mabed
Çıkış 34:24
Yeşu 7:21 Güzel
Eyub 20:20 Zevk Almak
Neşideler Neşidesi. 2:3 Hamd Etmek
Mezmurlar 19:10 Tatlı
Mezmurlar 39:11 Fiziksel Güzellik
Mezmurlar 68:16 Allah Tarafından Övülmüş
Süleyman'ın Meselleri 1:22 Sevinç

Süleyman'ın Meselleri 6:25 Övülmüşlük, Güzellik
Süleyman'ın Meselleri 12:12 Salih Kulluk
*Süleyman'ın Meselleri 21:20 Değerli Hazine
İŞAYA 1:29 Övmek, İstekli Olmak
İŞAYA 44:9 Zevk Bulmak
İŞAYA 53:2 Güzellik
Mika 2:2 Övülmüş, Kutsanmış Mabed
YEREMYA'NIN MERSİYELERİ 1:10 Övülmüş Olan: MUHAMMED
YEREMYA'NIN MERSİYELERİ 2:4 Göze hoş Gelen, Övülen
HEZEKİEL 24:16: Sevgili:MAHMAD
HOŞEA 9:6: Takdis Edilen : MAHMAD
YOEL 3:5: Övülen şey: MAHMAD

H-M-D Listesi
Tekvin 27:15 En Güzel

1Samuel 9:20 Ev

2. Tarihler20:25 Değerli, Övülen şeyler

2. Tarihler 21:20 2. Tarihler 32:27 Değerli Eşya

2. Tarihler 36:10 Değerli Takımlar
Ezra 8:27 Değerli
Mezmurlar 106:24 Güzel, Övülen Diyar
İŞAYA 2:16 Övülen bütün şeyler
Yeremya 3:19 Övülen Diyar
Yeremya 12:10 Güzel Pay
Yeremya 25:34 Değerli Kap
Hezekiel 26:12 Güzel Ev
Daniel 9:23 Çok Övülmüş Daniel
Daniel 10:3 İyi Yemek
Daniel 10:11 Çok Övülmüş Daniel
Daniel 10:19 Çok Övülmüş Daniel
Daniel 11:8 Güzel Kaplar
Daniel 11:37 Hamd etmek
Daniel 11:38 Değerli Taslar
Daniel 11:43 Değerli şeyler
HOŞEA 13:15 Güzel şeyler
Nahum 2:9 Değerli Eşya
Zekeriya 7:14 Övülmüş Diyar
Kitab-i Mukaddes'in Eski Ahid Bölümündeki Muhammed Ahmed Hamd Gibi kelimelerin kullanımları Cins isim olarak, sıfat olarak ve özel isim olarak farekili yerlerde farklı kişi yer ve cisimler için kullanılmıştır. Bizim için önemli olan bizzat Özel isim ya da sıfat olarak Son Peygamberi betimleyen Muhammed ve Ahmed kelimelerini incelemek olacaktır.

**Haggay 2:7 ÖVÜLEN “AHMED”GELECEK:

Eski Ahid'in Haggay Kitab'ı 37. Kitap olup Haggay Peygamber'e İsrailogulları'na gönderilmiş diğer elçiler gibi bir kez daha ahde sadık kalmaları için gönderilmiştir. Elçi Haggay'ın ve İsrailoğulları'nın yaşadığı dönemde İsrailoğulları dünyevileşmiş ve Allah'a karşı duymaları gereken sorumluluk bilincini kaybetmişlerdir. (Bknz. Haggay 1:4-10) İşte Böyle bir atmosferde Orduların Rabbi Yüce Allah İsrailogulları'na ümit vermek, bu ataletten kurtarmak için daha önceleri de tekrarlanan öngörüyü yeniden hatırlatmaktadır. Son Peygamberin geleceği bilgisi Lafen ismiyle birlikte tekrarlanmaktadır. -H-M-D gelecek- ibaresi ayni dilin farklı bir versiyonu hatta lehçesi niteliğindeki Arapça'da apaçık olarak A-H-M-D olarak geçmektedir. Kasıtlı olarak tarih içerisinde bu ibarenin anlamının kaydırılmasına rağmen son Eski Ahid çevirisi “Kutsal Kitap”(Kitab-i Mukaddes Şirketi 2001) dipnotuyla birlikte doğruya daha yakın bir çeviri yapmıştır. Genellikle “Bütün Milletlerin Değerli Şeyleri gelecek” (“Kitab-i Mukaddes”, Kitab-i Mukaddes Şirketi 1993) olarak çevrilerek anlamı kaydırılan ayet Son çeviride dipnotuyla beraber okuyucuya söyle sunulmuştur:

2:7 Bütün ulusları sarsacağım, değerli eşyalarını buraya getirecekler. Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım.' Böyle diyor Her şeye Egemen RAB.
Dipnot: 2:7. "Değerli eşyalarını buraya getirecekler" ya da "Onların özlediği kişi buraya gelecek.

Ayet pasajını bütünlüklü olarak okuduğumuzda ise İsrailoğulları'nın Eski Ahid'e ihaneti ve aymazlığı yüzünden harap olmuş Kudüs'teki Beyt-i Makdis'in (Beytullah) yerine “aHMeD”in gelmesiyle başka bir Beytullah'ın ve İslam'ın geleceği de açıkça haber verilmiştir. Ayrıca aHMeD'in “Bütün ulusları sarsacağım” denilerek sadece İsrailogulları'na değil bütün kavimlere evrensel bir tarzda geleceği belirtilmektedir (2:7) hatırlanacak olursa bu kişi İsa Mesih olamaz. Çünkü o Sadece İsrailogulları'na gönderilmiştir. (Matta 5:17, 15:24)
Ayetler söyle:

Haggay Bap:2 5 'Mısır'dan çıktığınızda, size bu konuda söz verdim. Ruhum (vahyim) aranızdadır. Korkmayın!'
6 "Her şeye Egemen RAB diyor ki: 'Kısa zamanda bir kez daha yeri, göğü, denizi, karayı sarsacağım.
7 Bütün ulusları sarsacağım, AHMED gelecek. Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım.' Böyle diyor Her şeye Egemen RAB.
8 'Gümüş de, altın da benim' diyor Her şeye Egemen RAB.
9 'Yeni tapınağın görkemi, öncekinden daha büyük olacak. Buraya “Selamet” vereceğim.' Böyle diyor Her şeye Egemen RAB."

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: rıza, 25.09.2016, 06:35 (UTC):
yetimen ahmed ismi incili şeride gecer kuranı kerimdede gecer yetimen ahmed şunuda unutmasınlar öyle bir yigit gelecekki bir nagra attımı magrup ve meşrik titriyecek buda İMAMI ALİ AS DIR BUNUDA İNCİLDE BAHSEDİYOR GÖR GÖZLER İYİ BAKSINLAR BUNADA KURANI KERİMDE AYET VARDİRBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52746424 ziyaretçi (134056693 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler