Kitap 1. Yama Niyama Asana ve Besin
 
Yama, Niyama, Asana

Kitap 1. Yama, Niyama, Asana ve Besin

1. Yüce Rajayoga'yı başarmak isteyenlere bir yol olan Hathayoga-vidya'yı öğreten, İlksel Efendiyi (Şiva'yı) selamlıyorum.

2. Efendiyi ve guruyu selamlayan Svatmarama Yogin, Hatha-vidya'yı sadece Raja-Yoga'nın başarılması için öğretir.

3. Birbiriyle tezat halinde olan doktrinlerin karanlığında dolaşanlara -ki onlar Raja-Yogayı bilmeyenlerdir-, şefkatli Svatmarama Yogin Hatha-vidya'nın ışığını önerir.

4. Matsyendra, Goraksa ve diğerleri Hatha-vidya'yı çok iyi bilirler. Yogin Svatmarama onların lütfuyla öğrenmiştir.

5-9. Şiva, Matsyendra, Sabara, Sabara, Anandabhairava, Caurangi, Mina, Goraksa, Virupaksa, Bilesaya, Manthana, Bhairava, Siddhi, Buddha, Kanthadi, Korantaka, Surananda, Siddhapada, Carpati, Kaneri, Pujyapada, Nityanatha, Niranjana, Kapalin, Bindunatha, Kakacandisvara, Allama, Prabhudeva, Ghodacolin, Tintini, Bhanukin, Naradeva, Khanda, Kapalika ve diğer pek çok büyük Siddhalar Hatha-Yoga sayesinde evreni döndüren zamana galip gelmişlerdir.

10. Hatha-Yoga tüm üç tip acıyla (tapa) yanmış olanlar için koruyucu manastırdır. Yoga'nın her bir türüyle ilişkili olanlar için Hatha-Yoga (bu dünyayı) destekleyen bir kaplumbağa gibidir.

11. Siddhi'leri elde etme arzusu olan Yogi, Hatha-Yoga'yı çok gizli tutmalıdır. O, gizli tutulduğunda kuvvetlidir ve (basiretsizce) açığa çıkarıldığında verimli değildir.

12. Hatha-Yoga'yı uygulayanlar; taşlardan, sudan ve ateşten arınmış bir yerde konumlanmış, bir yay boyunda olan ve -uygun olan ve dışsal rahatsız edici etkilerden arınmış, erdemli ve doğru kuralları olan- bir kırallıkta bulunan küçük bir matha'da (manastırda) tek başlarına yaşamalıdır.

13. Bu matha'nın küçük bir kapısı olmalı ve pencereleri olmamalıdır; yerden bir yüksekliği olmalı ve delikleri olmamalıdır; çok yüksek, ya da çok alçak ya da çok uzun olmamalıdır. Çok temiz olmalı, inek tezeği ile sıvanmalı ve tüm böceklerden arındırılmalıdır. Dışında, küçük bir holü (mandapa), yüksek bir oturağı ve iyi çevrilmiş bir duvarı ile çekici olmalıdır. Bunlar, Hatha-Yoga uygulayan Siddha tarafından ortaya konmuş yoga-matha'nın özellikleridir.

14. Bu tip bir manastırda yaşayan (yogi) zihnini her türlü endişeden arındırarak, her zaman sadece Gurusundan öğrendiği şekilde Yoga uygulamalıdır.

15. Yoga, 6 (sebepten) başarısız olur; fazla-yemek, aşırı-çaba, aşırı konuşma, (uygun olmayan) disiplinlerin takibi, rast gele herkes ile arkadaşlık kurma ve sabit olmama.

16. Yoga 6 (özellikle) başarıya ulaşır; heves, cesaretli azim, cesaret, doğru bilgi, sebatlılık (Guru'nun sözlerine olan inanç) ve (uygun olmayan) insanlarla arkadaşlıkları terk etme.

17. Asana'lar, Hatha-Yoga'nın ilk adımını oluşturduklarından, ilk başta bahsedilir. Asana'lar kişiyi sıkı, hastalıklardan uzak, eklemlere bağlı uzuvları hafif kılar.

18. Yogin ve Vasitha gibi hikmet sahipleri tarafından kabul edilmiş Matsyendra gibi bazı Asanaları tanımlamakla devam edeceğim.

19. Baldırlar ve dizler arasına doğru bir şekilde yereştirilmiş ayak tabanları ile kişi dengeli ve dik bir bedenle oturmalıdır. Buna SVASTIKASANA denir.

20. Sağ bileği sol kalçanın yanına ve sol (bileği) sağ (kalçanın) yanına koy. Bu GOMUKHASANA'dır ve bir ineğin yüzünü anımsatır.

21. Bir (sağ) ayağını sıkıca diğer (sol) baldırına ve (sağ) baldırını diğer (sol) ayağının üstüne yerleştir. Buna VIRASANA denir.

22. Anüsüne ters yönlerdeki bileklerinle sıkıca bastır ve iyi bir dengede otur. Yogin'e göre bu KURMASANA'dır.

23. Padmasana'daki gibi durarak, elleri baldırlar ve dizler arasına koy; yere sıkıca bastır, (ellerinden destek alarak) havaya kalk. Bu KUKKUTASANA'dır.

24. Kukkutasana duruşundaki (bandhadaki) gibi durarak, kolları boyuna dola bir kaplumbağa gibi sırt üstü yat. Buna UTTANA KURMASANA denir.

25. Bir yayı gerer gibi, ayak parmaklarını ellerinle (bir elini önde gergin tutarak) tut ve (diğerini) kulaklarına doğru yaklaştır. Buna DHANURASANA denir.

26. Sağ ayağını sol baldırının dibine, sol ayağını sağ dizinin dışına yerleştir. (Sağ ayağını sol elinle ve sol ayağını sağ elinle) tut ve bedenini (sola) çevir. Bu, Matsyendra'nın tarif ettiği asanadır.

27. Bu MATSYENDRASANA, (iştahı arttırarak) gastrik ateşi serinletir, bedendeki tüm korkunç hastalıkları yok eden bir silahtır; (günlük) uygulamayla, Kundalini'yi yükseltir ve Ay'ın kişide sabitleşmesini sağlar.

28. Dizlerini kırmadan her iki bacağını da yere uzat ve ellerinle ayak başparmaklarından tutarak alnını dizlerinin ilerisine koyarak sabit kal. Bu PACIMATANASANA'dır.

29. Bu, tüm Asana'lar arasında en mükemmel olandır. Pacimatana nefesin Susumna boyunca akmasını, gastrki ateşin harekete geçmesini, belin incelmesini ve hastalıkların yok olmasını sağlar.

30. Yere ellerini sıkıca yerleştir ve dirseklerile göbek seviyesinden destekle, (bedenin) bir değnek gibi (dik ve sağlam olarak, ayakların yerden yüksekte başınla aynı seviyede) havada yükselterek dur. Bu duruşa MAYURA diyorlar.

31. Mayurasana Gulma (bezlerin büyümesi), Udara (su toplanması ve diğer mide hastalıkları) vb gibi hastalıkları çabucak iyileştirir ve (vata, pitta ve kapha adındaki) safradaki dengesizliğin üstesinden gelir. Ayrım gözetilmeden alınan tüm yiyeceği küle çevirir (hazmını sağlar), gastrik ateşi tutuşturur ve Kalakuta'nın (çok güçlü bir zehir) bile hazmını sağlar.

32. Yerde (boylu boyunca) bir ceset gibi sırt üstü yatmak SAVASANA'dır. Savasana (diğer Asana'lardan oluşan) yorgunluğu alır ve aklı sakinleşmeye teşvik eder.

33. Siva tarafından söylenilen Asana'lar 84 adettir. Bunlardan, ben en öz olan dört tanesini anlatacağım.

34. Bu dört, Siddha, Padma, Simha ve Bhadra (asana'lar) en mükemmel olanlardır. Bunlar (dördü) en rahat olanlarıdır, Siddhasana her zaman farz edilebilir.

35. Siddhasana (şimdi anlatılıyor): (sol) topuğunuzla apış arasına bastır ve (diğer) ayağını sıkıca penis (ya da kasık kemiği) üzerine yerleştir. Çeneni sabitçe göğsün üzerinde tut. Duyu organlarını kontrolün altına alarak ve iki kaşının arasındaki noktaya sabit bir şekilde bakarak hareketsizce dur. Buna Siddhasana denir; özgür kılmanın kapısını açar.

36. Bir başka görüşe göre, sol ayak bileğini penis üzerine yerleştirmeye ve diğer ayak bileğini onun üzerinde tutmaya Siddhasana denir.

37. Bazıları, bu Siddhasana'dır derler, diğerleri onu VAJRASANA olarak tanırlar; bazıları ona MUKTASANA derler, diğerleri ondan GUPTASANA diye bahsederler.

38. Siddha, Yama'lar arasında en çok mütavazi bir beslenmenin, Niyamalar arasında zarar vermemenin ve tüm Asana'lar arasında Siddhasana'nın en önemli olduğunu bilir.

39. Seksen dört duruşun içinde kişi mutlaka Siddhasana'yı uygulamalıdır. Bu (Asana) 72, 000 Nadi'yi saflaştırır.

40. Öz olana tefekküre dalan ve mütavazi beslenen Yogin, Siddhasana'yı 12 yıl boyunca sürekli uygular ve nail olmaya ulaşır.

41. Siddhasana'da ustalaşıldığında, diğer çeşitli Asana'ların yararı nedir? Kevala Kumbhaka uygulamasıyla hayati önemi olan nefes tutulduğunda, memnuniyet veren Unmani-avastha zahmetsizce kendi kendine yükselir.

42. Sadece Siddhasana'da tam bir ustalık varsa, üç Bandha da zahmetsizce ve doğalca takip eder.

43. Siddha gibi Asana, Kevala gibi Kumbhaka, Khecari gibi Mudra, içsel ses (nada) gibi Laya (aklın meşguliyeti) yoktur.

44. Sonra PADMASANA (tanımlanır): Sağ ayağını sol baldırının ve solu (ayağı) sağ baldırının üzerine yerleştir, ellerini arkadan çapraz tut ve sıkıca ayak baş parmaklarını tut. (sağ elinle sağ parmağını ve sol elinle sol parmağını). Çeneni göğsüne daya ve burnunun ucuna bak. Buna Padmasana denir, kendini sınırlayan (-yogin)'ın hastalıklarını yok eder.

45-46. Bir başka görüş: (Gerekli) çabayla, ayaklarını, tabanları üstte ve (ters) baldırda olacak şekilde yerleştir ve ellerini avuç içleri yukarı bakacak şekilde baldırlarının arasına koy; gözleri burnunun ucuna yönlendir ve dilin (ucunu) ön dişlerinin köküne yerleştir, çene göğüste ve Prana'yı yavaşça yukarı doğru yükselt. (Mulabandha'daki anüs'ü kasarak)

47. Buna Padmasana denir, tüm hastalıkları yok eder. Sıradan kişiler tarafından başarılamaz. Sadece dünyadaki zeki olanlar tarafından ulaşılır.

48. Padmasana'daki gibi, avuç içlerini birbirinin üzerinde (diz üzerine) koyarak, çeneyi sıkıca göğüste sabitleyerek ve akılda (chitta) (Brahman'a) tefekküre dalarak, (anüs kasını kasarak) Apana'yı sürekli olarak yukarı yükselt ve nefesle alınmış Prana'yı aşağı doğru indir. Bununla, kişi (bu süreçte yükselen) Kundalininin gücü aracılığıyla hiçbir şeye eş olmayan bilgiye ulaşır.

49. Padmasana duruşunda oturan Yogin, Nadi'lerinden aldığı nefesi düzenleyerek, özgür olur, bu konuda hiç şüphe yoktur.

50. Sonra Simhasana (açıklanır): Ayak bileklerini skrotumun altına, apış arasının her iki tarafına, sağ ayak bileği sol tarafta ve sol ayak bileği sağa olacak şekilde yerleştir.

51. Avuç içlerini dizlerinin üzerine, parmakların açık olacak şekilde yerleştir ve ağzını açık tutarak konsantre olmuş bir akılla burnunun ucuna bak.

52. Bu, en üst Yogin'in en büyük itibarı olan Simhasana'dır. Bu en mükemmel Asana üç Bandha'yı kolaylaştırır.

53. Bundan sonra, Bhandrasana (açıklanır): Ayak bileklerini skrotumun altına, apış arasının her iki yanına, sol ayak bileği solda, sağ ayak bileği sağda (taban tabana) yerleştir.

54. Sonra, yanlarda duran ellerle ayaklardan sıkıca tut ve hareketsiz kal. Bu Bhadrasana'dır ve tüm hastalıkları yok eder. Siddha olan Yogin buna Goraksasana der.

55. Yine de Yogin'in en iyisi, Asana ve Bandha'karı uygulamaktan dolayı yorgun düşmekten kurtulmuş olarak, Nadi'lerin saflaştırılmasını, Mudra'ları, vb ve nefesin kontrolünü uygulamalıdır.

56. Asana'lar, Kumbhaka'nın çeşitleri, Mudra diye anılan duruşlar (Mahamudra vb), sonra nada (içsel sese) yapılan konsantrasyon Hatha-Yoga uygulamasının sıralamasını kapsar.

57. Brahmacarin (Brahman'a adanmış olan, bakir bir hayat süren) mütevazi bir beslenme, Yoga'da maksadı, (fiilerin meyvelerinden) terk ile bir sene sonra Siddha olur. Buna hiç şüphe yoktur.

58. "Mütevazi beslenme"; hoş ve tatlı yiyeceklerdir, midenin dörtte birini boş bırakma ve Siva'yı memnun etmek için (sunularak) yenmesi olarak anlaşılmalıdır.

59. İlerdekilerin (Yogin için) faydalı olmadığı söylenir: Acı, ekşi, keskin kokulu, tuzlu, beden ısısını arttıran, (takdir edilenler haricindeki) yeşil sebzeler, ekşi un çorbası, (susam ya da hardal) yağı, sesamun, hardal, alkol, balık, keçi eti dahil olarak et, lor peyniri, ayran, nohut (Hindistan'a özel bir çeşit nohut), hünnap, yağ pastaları, çadıruşağı otu, sarmısak.

60. İlerde anlatılan doğada beslenmenin sağlıksız olduğu için önlenmesi gerekir: (pişirildikten sonra, soğuyan ve) tekrar ısıtılan yiyecekler, kuru olan (yağsız olan), fazla tuzlu ya da ekşi olan, kötü olan ya da çok fazla sebzeli (karıştırılmış) olan.

61. Başlangıçta, ateş, kadın (seks), seyahat önlenmelidir. Bununla ilgili olarak Goraksa der ki: Kötü arkadaşlıklar, (kış boyunca) ateş (-e yakın uzanmak), kadınlar ve uzun yolculuklar, sabah çok erken saatte yıkanma, oruç, vb ve sert fiziksel egzersizler önlenmelidir.

62. İlerdekilerin Yogin tarafından alınması uygundur: Buğday, pirinç, arpa, Sastika adındaki tohum ve saflaştırılmış besinler, süt, ghee (arıtılmış tereyağı), esmer şeker, tereyağı, şeker kamışı, bal, kuru zencefil, patolaka denilen bir sebze ve beş adet yemeğe tat veren yeşillik (Sanskritçeleri Jivanti, Vastumulya, Aksi, Meghanada ve Punarnava), yeşil fasulye ve saf su.

63. Yogin besleyici ve tatlı besini arıtılmış tereyağı ve süt, vb ile karıştırarak almalıdır; bu dhatu'yu (dhatu; kilüs, et, kan, kemik, ilik, yağ ve semen'dir.) beslemeli, hoş ve uygun olmalıdır.

64. Yoga'nın farklı biçimlerini takip ederek atalete yenik düşmeyen kişi, genç de olsa, yaşlı da, hatta çok yaşlı, hasta ya da zayıf olsa da uygulama ile siddhi'ye ulaşır.

65. Uygulamada boş olan değil, niyeti olan kişi siddhi'ye ulaşır. Yoga siddhi'ye sadece shastra*'nın okunmasıyla ulaşılmaz.

66. Siddhi (Yogin) giysisi giyerek, ya da hakkında konuşarak başarılmaz. Başarının tek yolu sadece uygulamadır. Bu hiç şüphesiz doğrudur.

67. Asana'lar, farklı Kumbhaka'lar, mükemmel Karana'lar (Mahamudra gibi duruşlar) Hatha-yoga okulunun içinde olan, Raja-yoganın meyvelerine ulaşılana dek uygulanması gerekenlerdir.

1. Kitap2. Kitap3. Kitap4. Kitap ❯


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52997519 ziyaretçi (134794527 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler