Kitap 3. Mudralar Bandhalar Nadiler ve Kundalini
 
Mudralar, Bandhalar, Nadiler, Kundalini

Kitap 3. Mudralar, Bandhalar, Nadiler ve Kundalini

1. Yılanların Efendisinin (Ananta) dağ ve ormanlarla dünyanın destekçisi olması gibi, Kundalini de tüm Yoga uygulamalarının destekçisidir.

2. Uyuyan Kundalini bir Guru'nun lütfuyla uyandırıldığında, tüm lotusların (çakralar ya da mistik merkezler) ve yumruların (granthi'ler) içyüzüne vakıf olunur.

3. Sonra Susumna, Prana'nın ana yolu olur. Sonra, akıl nesnesiz kalır. Sonra, ölüm aldatılır.

4. Susumna, Sunyapadavi (büyük boşluk), Brahmarandhra (Brahman'a giriş), Mahapatha (mükemmel yol), Smasana (yanan yer), Sambhavi [hayırlı Sambhu'yla ilgili olan) ve Madhyamarga (orta yol); bunlar hep aynı şeyi ifade eder.

5. Bu yüzden, (Mutlak Olana giriş olan) Susumna'nın ağzında uyuyan güçlü tanrıçanın (Kundalini'nin) uyandırılması için, her bir gayret gösterilerek, (çeşitli) Mudra'lar uygulanmalıdır.

6-7. Maha-mudra, Maha-bandha, Maha-vedha, Khechari, Uddiyana, Mula-bandha, Jalamdhrara-bandha, Viparitakarani, Vajroli ve Sakticalana; bunlar on Mudra'dır. Yaşlılığı ve ölümü yok ederler.

8. Bunlar, ilksel üstat (Siva) tarafından açıklanmıştır; ilahidirler ve sekiz siddhi'yi verirler. Tüm Siddha'lar tarafından himaye edilirler ve Deva'lar tarafından bile zor elde edilirler.

9. Bu, bir değerli mücevher kutusu gibi saklı tutulmalıdır. Kimseyle, örneğin iyi-doğmuş bir kadınla olan münasebette, konuşulmamalıdır.

10. Burada MAHA-MUDRA (tarif edilir): Apış arasına sol topukla bastırarak, sağ bacağı sıkıca ellerle (sağ ayağın baş parmağından) tutarak dışarı esnet.

11-12. Boğazı (Jalamdhara-bandha'da) kas ve nefesi üst kısımda (yani Susumna'da) tut. Sonra, (kıvrılmış) bir yılana bir değnekle vurulduğunda bir çubuk gibi kendini dikleştirmesi gibi, Kundalini gücü bir anda düz olur. Sonra, diğer iki Nadi (Ida ve Pingala) (Prana onlardan gittiği için) cansız olur.

13. Sonra kişi çok yavaşça nefes vermelidir ve asla acele ile nefes vermemelidir. Bu, büyük Siddha'lar tarafından Mahamudra olarak ilan edilmiştir.

14. (Bununla) büyük klesa1'lar ve ölüm vb gibi acı veren faktörler yenilir. Bu nedenle, kişilerin en bilgesi ona Maha-Mudra (mükemmel Mudra) demiştir.

15. Sol tarafta iyi bir şekilde uyguladıktan sonra, sağ tarafa da uygulanmalıdır. (Her iki tarafa uygulanan) sayı aynı olduğunda, (o an için) Mudra (uygulaması) bırakılmalıdır.

16. (Bunun uygulayıcısı için) sağlığa yaralı olan ya da olmayan diye bir şey yoktur. Ne tatta olursa olsun, hatta yavan tatta ya da çok tehlikeli zehir bile olsa, herşey sanki nektarmış (tanrıların içkisiymiş) gibi hazmedilir.

17. Maha-mudra'yı uygulayan kişinin verem, cüzzam, peklik, karna ait hastalıklar, hazımsızlık gibi hastalıklarının üstesinden gelinir.

18. Böylece, kişilere büyük siddhi'ler veren bu Maha-mudra anlatılmıştır. Bu, dikkatlice bir sır olarak saklanmalı ve herkese ya da kimseye açıklanmamalıdır.

19. Sonra, MAHA-BANDHA (tarif edilir): Sol ayağın topuğunu apış arasına yerleştir ve sağ ayağı sol baldırın üzerine yerleştir.

20. Nefesi içine çekmiş olarak, çeneyi sabitçe göğüse (Jalamdhara-bandha'da) bastır, anüsü (Mula-bandha'da) kas ve aklı merkez Nadi'de (Susumna'da) odakla.

21. Nefesi mümkün olduğunca tuttuktan sonra, nefes yavaşça verilmelidir. Sol tarafta iyi bir şekilde uyguladıktan sonra, sağ tarafa da uygula.

22. Bazıları, boğazın (Jalamdhara-bandha'da) kasılmasının burada önlenmesi ve dilin ön dişlerin (köküne) bastırılarak (Jihva-bandha) yapılan kasılmanın tercih edilmesi gerektiği görüşündedir.

23. Bu (Maha-bandha'da yapılan Jihva-bandha), (Susumna hariç) tüm Nadi'lerden (Prana'nın) yukarı akışını durdurur. Bu Maha-bandha, büyük siddhi'ler verir.

24. Bu, kişiyi Zaman'ın büyük bağından (Yama) özgürleştirmekte tesirlidir. Üç akımın (ki bunlar Ida, Pingala ve Susumna'dır) birleşmesini (bir olmasını) sağlar. Aklın Kedara'ya (iki kaş arasında bulunan mistik merkezde bulunan Siva'nın kutsal yerine) ulaşmasını sağlar.

25. Güzellik ve çekiciliğe sahip bir kadının kocasız verimli olamaması gibi, Maha-vedha'sız da Maha-mudra ve Maha-bandha verimsizdir.

26. MAHA-VEDHA (tarif edilir): Yogin, Maha-bandha'daki gibi durarak, nefesi konsantre olmuş bir akılla içeri çekmeli ve Prana'nın (yukarı ve aşağı) akışını vb. Jalamdhara-bandha ile durdurmalıdır.

27. Her iki avuç içini düz bir çizgide yere koyarak, yavaşça kalçalarla (yere) basmalıdır. (sonra) Prana, iki Nadi'yi (Ida ve Pingala'yı) terk ederek, ortaya (Susumna'ya) doğru akar.

28. Sonra, kuşkusuz bir şekilde ölümsüzlüğe götüren; Ayın, Güneşin ve Ateşin (Ida, Pingala ve Susumna'nın) birliği oluşur. Ölüme-benzer bir durum vardır; sonra nefes (yavaşça) verilmelidir.

29. Bu, uygulamayla büyük siddhi'ler veren Mahavedha'dır. Bu, kırışıklıkların, beyaz saçların ve (yaşlılık sonucu oluşan) titremelerin meydana gelmesini önler ve en iyi uygulayıcılar kendilerini (ona) adarlar.

30. Yaşlılığı ve ölümü savuşturan, (gastrik) ateşi arttıran ve animan gibi siddhileri veren bu üçü en çok dikkatle bir sır olarak saklanmalıdır.

31. Bu üçü sekiz değişik şekilde, hergün her bir yama'da (üç saatte bir) uygulanır. Bunlar, her zaman iyi ahlak verirler ve günahın (papa) birikmesini yok ederler. (Öğretmen tarafından) bunların doğru olarak gösterildiği kişiler, bunları kademesel olarak uygulamalıdır.

32. KHECHARI (anlatılır): Dil geriye dönükse ve kafatasına doğru giden boşluğa girerse ve gözler kaşların arasına sabitlenirse, bu Khechari-mudra'dır.

33. Kaşların arasına değene dek, dil, keserek, sarsarak (elle dili tutarak sağa sola hareket ettirerek) ve esneterek, kademesel olarak uzatılmalıdır. O zaman, Khechari başarıyla tamamlanmıştır.

34. Düzgün, temiz ve bir milkhedge bitkisinin dalı gibi keskin bir bıçak alarak, bir kıl genişliğinde (dili ağzın alt kısmıyla birleştiren yumuşak zarı ya da fraenum'u) kesin.

35. Sonra, (bu kısmı) toz kaya tuzu ve Haritaki (sarı helile ağacı meyvası) (karışımı) ile ovuşturun. Yedi gün sonra, (tekrar) bir kıl genişliğinde kesin.

36. Böylece, altı ay boyunca her gün kademesel olarak ve maharetle uygulamalıdır. Altı ay içinde, dilin köküne bağlı olan zar ayrılır.

37. Sonra, dili döndürerek, üçünün (üç Nadi'nin, yani damağın tepesindeki boşluğa) birleşme yerine girmesi sağlanmalıdır. Bu Khechari-mudra'dır. Buna (ayrıca) VYOMACHAKRA denir.

38. Dili yukarı dönük olarak, sadece ksana'nın yarısı kadar bir süre (yani 24 dakika) kalan Yogin, zehirlenmeden, hastalıktan, ölümden ve yaşlılıktan korunur.

39. Khechari-Mudra bilen için hastalık, ölüm, (entellektüel) uyuşukluk, uyku, açlık, susuzluk, ya da zihin kararması yoktur.

40. Khechari-mudra bilen hastalıklardan üzülmez; karman'dan lekelenmez, Zaman'dan etkilenmez.

41. Akıl boşlukta (kaşların arasındaki merkez; Akaşa) hareket ettiğinden ve dil (de) Akasa'da (damağın üstündeki boşlukta) hareket ettiğinden, bu Mudra'ya Siddha'lar tarafından Khechari2 denmiştir.

42. Kişi, Khechari-mudra ile damağın üst kısmındaki boşluğu kapadığında, genç ve tutkulu bir kadını kucaklasa bile kişiden meni sıvısı çıkmaz.

43. Sıvı aksa ve genital organdan aşağı gelse bile, Yoni-mudra (3. kitapta geçen Vajroli-mudra'nın bir diğer adı) ile hala durdurulduğundan, zorla yukarı gönderilir.

44. Hiç şüphesiz, sabit olan, dili yukarı dönük olan ve soma (Ay) suyu içen Yoga'yı bilen (kişi), onbeş günde ölümü yener.

45. Taktasa (yılan) soksa bile, Yogin'in hergün Ayın nektarı emdirilen bedeninde zehir yayılmaz.

46. Yakıt olduğu sürece ateşin sönmemesi gibi, (lambada) yağ ve fitil olduğu sürece ışığın yok olmaması gibi, bedendeki kimse de bedeni Ayın nektarı ile dolu olduğu sürece terk etmez.

47. Kişi, her gün gomamsa (inek eti) yiyebilir, amaravaruni (güçlü likör) içebilir. Ben ona iyi doğmuş derim. Diğerleri aileyi mahvederler.

48. Git kelimesiyle dil kast edilmiştir. Onun damağa (-ktaki boşluğa) girişi gomamsabhaksana'dır (ineğin etini yemektir). Bu, beş büyük günahı3 yok eder.

49. Dilin girişinden üreyen ısıdan dolayı Aydan akan nektar, amaravaruni'dir.

50. Dil (tat olarak) süt, bal ve ghee (arıtılmış tereyağı) ile de karşılaştırılırsa (Ayın) nektarının akışını tuzlu, keskin kokulu, ekşi yaparak sürekli olarak damağın boşluğuna dokunursa, tüm hastalıklar yok edilir, yaşlılığın üstesinden gelinir, silahlar geçiştirilir, ölümsüzlük ve sekiz siddhi kazanılır ve yarı-tanrıların (siddha'ların) genç kızları cezbedilir.

51. Yüzü yukarı dönmüş ve dili damağın boşluğunu kapatmış, Yüce Gücü (Kundali'yi) düşünen ve baştan 16 yapraklı lotüs'e (boğaza) Aydan dalga dalga akan nektarın açık bir akımını içen kişi, Hathayoga uygulaması süresince Prana'yı kontrol altına alan o Yogin, hastalıklardan kurtularak, lotüs çiçeğinin (kökteki) sapı gibi esnek ve güzel bir bedenle uzun yaşar.

52. Nadi'lerin kaynağı olan, Meru'nun (Susumna'nın) üst kısmındaki boşlukta, nektar gizlidir, saf zekası olan Kişi (doğası Sattvik olan, Raja ve Tamas'la gölgelenmemiş olan) orada Gerçeği (kendi Atman'ını) görür. Bedenin özü olan nektar Ay'dan oraya akar ve bundan dolayı ölüm o kişiye gelir. Bu nedenle kişi, (aşağı akışı durdurmak için) faydalı Khechari-mudra uygulamalıdır. Yoksa, (bedene güzellik, zerafet, güç ve kendine hakimiyet ihsan eden) bedensel mükemmeliyet olamaz.

53. Boşluk beş akımın (Nadi'nin) birleştiği yerdir ve ilahi bilgiyi verir. Bu boşluğun olmadığı yerde, (avidya'nın ya da cehaletin, ıstırabın ve aldanmanın etkilemesiyle) bozulmamış Khechari-mudra sıkıca yerleştirilir.

54. Evrimin tek bir tohumu vardır (bu Om'dur); tek bir Mudra, Khechari; hiçbir şeye tabi olmayan tek bir ilah ve tek bir (ruhsal) durum, Manomani vardır.

55. Sonra, UDDIYANA-BANDHA (anlatılır): Uygulandığında, Prana tutulup, Susumna boyunca yükseldiğinden, Yogin'ler tarafından Uddiyana-bandha diye adlandırılır.

56. Çünkü bununla, büyük kuş (Prana) devamlı (Susumna boyunca) yukarı uçtuğundan, bu Uddiyana'dır. Bu Bandha şimdi anlatılacaktır.

57. Karnı göbeğin yukarısına (ve aşağısına) doğru geri çekerek, (bedenin gerisine ve yukarı boğaza doğru çekilmesine) Uddiyana-bandha denir. O, ölüm filini öldüren aslandır.

58. Guru'su tarafından öğretilmiş bu nedenle doğal gelen Uddiyana-bandha'yı sürekli uygulayan kişi, yaşlı olsa bile gençleşir.

59. Kişi, (karnı) gayretle göbeğin yukarısına ve aşağısına geri çekmelidir ve altı ay uygulamalıdır. (O zaman) şüphesiz ölümü yener.

60. Tüm Bandha'lar içinde, Uddiyana en mükemmel olanıdır. Bunda ustalaşıldığında, nihai özgürlük doğal olarak bunu takip eder.

61. Sonra, MULA-BANDHA (anlatılır): Apış arasına topukla bastırarak, anüsü Apana'yı yukarı çekecek şekilde kasın. Bu, Mula-bandha'dır.

62. (Muladhara'nın) kasılmasıyla, akış yönü aşağı olan Apana, (Susumna boyunca) yukarı gitmeye zorlanır. Yogin'in buna verdiği isim Mula-bandha'dır.

63. Topukla anüse bastırmak, nefes (Apana) yukarı gidene dek havayı zorla sıkıştırır.

64. Mula-bandha ile, Prana ve Apana, Nada ve bindu ile birleşerek Yoga'da mükemmelliği verir. Buna hiç şüphe yoktur.

65. Mula-bandha'nın sürekli uygulamasıyla, Prana ve Apana'nın bir olması sağlanır. İdrar ve dışkı azalır ve hatta yaşlılar bile gençleşir.

66. Apana, yukarı yükseldiğinde ve ateş çemberine ulaştığında, Apana'yla körüklenmiş ateşin alevi uzar.

67. Apana ve ateş doğası gereği sıcak olan Prana'yla birleştiğinde, bedenin ısısı fazlaca yoğunlaşır.

68. Buna neden olan, tıpkı bir yılanın bir sopayla vurulduğunda tıslayıp kendini dikleştirmesi gibi, uyuyan Kundalininin yüksek ısıyı hissederek uyanmasıdır.

69. Sonra, deliğine giren (bir yılan) gibi, Susumna'ya girer. Bu nedenle, Yogin, her gün ve her zaman Mula-bandha uygulamalıdır.

70. Sonra JALAMDHARA-BANDHA (anlatılır): Boğazı kas ve çeneyi sıkıca göğüse (göğüsün dört inç üstüne) bastır. Bu Bandha'ya Jalamdhara'dır, yaşlılığı ve ölümü yok eder.

71. Nadi'lerin ağını (jala) sıkıştırdığından ve (damağın boşluğundan gelen) ölümsüzlük veren suyun (jala) aşağı doğru akışını (tuttuğundan), bu Bandha, Jalamdhara'dır. O, boğazla ilgili tüm hastalıkları yok eder.

72. Boğazı kasarak Jalamdhara-bandha uygulandığında, nektar (gastrik) ateşe düşmez ve Prana alt üst edilmez (yani yanlış yönlendirilmez).

73. Boğazın (sıkı) kasılmasıyla, iki Nadi'nin de (Ida ve Pingala) kuvveti kırılır. Burada (boğazda) orta çakra (Vişuda) yer alır. Bu, 16 adhara4'yı (önemli merkezi) birleştirir.

74. Anüsü kasarak, Uddhiyana-bandha uygulayın. Ida ve Pingala'yı (Jalamdhara-bandha ile) kasın ve (nefesin) Susumna boyunca akmasını sağlayın.

75. Şüphesiz, nefes (Susumna'da) hareketsiz hale gelir; sonra ölüm, yaşlılık, hastalık vb. Olmaz.

76. Yogin büyük Siddha'lar tarafından uygulanan ve çeşitli Hatha-Yoga uygulamalarında başarı aracı olan bu üç mükemmel Bandha'yı bilir.

77. Burada VIPARITAKARANI (anlatılır): Hangi ilahi biçimdeki nektar Ay'dan akarsa aksın, bunların hepsi Güneş tarafından bütün bütün yutulur. Bundan dolayı, beden yaşlanır.

78. Güneş tarafından aldatılan üstün bir süreç (karana) vardır. Bu Sastra'ların teorik olarak çalışılmasıyla değil, bir Guru tarafından öğrenilmelidir.

79. Göbeği yukarıda, damağı aşağıda olan (uygulayıcının) Güneş yukarı(sın)da ve Ay aşağı(sın)dayken, Viparitakarani'dir. Bu, bir Guru'nun talimatlarıyla öğrenilmelidir.

80. Bunu her gün uygulayanın durumunda, gastrik ateş artar ve uygulayıcının her zaman çok fazla yiyeceği olmalıdır.

81. Yemeği kısarsa, ateş (bedeni) tüketir. İlk gününde, bir an için ayakları tepede başının üstünde durmalıdır.

82. Bunu her gün kademesel olarak artan sürelerle uygula. Altı ay sonra, kırışıklıklar ve beyaz saçlar yok olur. Bunu günde bir yama (yani üç saat) uygulayan kişi ölümü yener.

83. Sonra, VAJROLI (anlatılır): Sınırlanmamış bir yaşam süren biri bile, Yoga'da salık verilen disiplinlere uymadan Vajroli'yi (uygulamayı) çok iyi biliyorsa, siddhi'lerin sırdaşı olur.

84. Burada, kişinin elde etmesi zor iki şeyden bahsedeceğim: biri (doğru zamanda) süt ve diğeri kişinin isteklerine göre davranan bir kadın.

85. Seksuel ilişki sırasında, yavaşça ve iyice yukarı doğru çek. Böylece, erkek ya da kadın Vajroli'de başarıyı elde eder.

86. Penis'in deliğine daha önce salık verilmiş tüpü bu pasaja hava girmesine izin verecek şekilde yavaşça gayretli bir şekilde üfle.

87. Kadının genital organına düşmek üzere olan meni (Vajroli-mudra) uygulama (sıy)la tanzim edilmelidir.

88. Böylece, Yoga'yı bilen meniyi korumalıdır. (Böylelikle) kişi ölümü yener. Menisi harcandığında, ölüm (zamanı gelince) meydana gelir; ama onu saklayan için (uzamış) bir yaşam vardır.

89. (Vajroli-mudra'yla) meni korunduğunda, Yogin'in bedeninden hoş bir koku yükselir. Meni iyi bir şekilde bedende tutulduğu sürece, ölüm korkusu hangi sebeptendir?

90. Kişideki meni akılla ve yaşam meniyle kontrole tabiidir. Bu yüzden, meni de, akıl da dikkatlice korunmalı ve kontrol edilmelidir.

91. Bu uygulamada mükemmel olan kişi, penisinden (sıvıları) iyice yukarı çekerek, kendi menisini ve ilişkide bulunduğu kadındakini korur.

92. Sonra SAHOJİ (anlatılır): Sahoji ve Amaroli, (başarılan sonuçları açısından) aynı olan, Vajroli'nin çeşitleridir. Yanan inek tezeğinden elde edilmiş külleri suyla karıştırın.

93. Vajroli'li ilişkiden sonra, faaliyetleri bitmiş erkek ve kadın mutlu bir zihinle otururken bedenin mükemmel yerlerine5 (bu karışımdan) bulaştırmalıdır.

94. Buna, Yogin'in her zaman güvenmesi gereken Sahajoili denir. Bu, faydalı bir süreçtir ve tensel deneyimle birleşik nihai özgürleşmeyi ihsan eder.

95. Yoga'daki bu süreç sadece erdem sahibi, cesur, doğruyu algılayan ve kıskançlıktan kurtulanların durumunda başarılıdır ve kıskanç kişilerin durumunda başarılı değildir.

96. Sonra, AMOROLİ (anlatılır): Safrayı arttırdığından suyun akışının ilk kısmını ve özü olmadığından son akışı atarak, Amari'nin kaynağının serin orta kısmı içildiğinde, Kapalika fırkasına göre bu Amori'dir.

97. Amari'yi her gün içen ve gün be gün içine çeken, Vajroli'yi iyice uygulamalıdır. Buna Amori denir.

98. Kişi, (Amori) uygulamasıyla külleri Ay'dan akan nektar ile karıştırmalı ve (bedenin) başlıca uzuvlarına sürülmelidir. Sonra, ilahi görüş6 kazanılır.

99. Bir kadın yeterli uygulamayla, erkeğin meniyi yukarı çekmede, Vajroli (uygulaması) ile kendininkini saklamada uzman olursa, o da bir Yogini olur.

100. Hiçbir şüphe yoktur ki, kendi meni sıvısının en ufak bir kısmı bile yok olmamıştır. Bedeninde, Nada, bindu'nun kendisi haline gelir.

101. Bu bidu ve raja'lar, bir olarak ve Vajroli uygulamasıyla bedende kalarak, tüm siddhi'leri verir.

102. Raja'ları yukarı doğru kasarak koruyan kadın Yogini'dir. O, geçmişi ve geleceği bilir ve Khechari'de elbette ki mükemmeliyete erer.

103. Vajroli uygulaması dahil edilem Yoga ile, bedensel mükemmeliyet elde edilir (güzellik, zarafet ve büyük güç). Bu Yoga, mükafat (punya) verir ve tensel deneyim olduğu halde, nihai özgürlüğe götürür.

104. Şimdi, SAKTICALANA (anlatılır): Kutilangi, Kundalini, Bhujang, Sakti, Isvari, Kundali ve Arundhati'nin hepsi eş anlamlı kelimelerdir.

105. Kişi bir kapıyı anahtarla serbestçe açabildiği gibi, Yogin de Hatha-yoga ile nihai zgürlüğün kapısını (yani Susumna'yı) Kundali (-nin gücü) ile açmalıdır.

106. Büyük tanrıça (Kundalini) ağzıyla hiç ıstırabın olmadığı ve ulaşılması gereken Brahman'ın yerine giden yolun girişini (Brahmarandhra) kapayarak uyur.

107. Kanda'nın üzerinde uyuyan kundalini-sakti, Yogin'e nihai özgürlüğü ve cahile esaret verir. Onu bilen, Yoga'yı bilir.

108. Kundalini, kıvrılmış bir yılan gibi bir varlık olarak tanımlanır. Sakti'nin (Muladhara'dan yukarı) hareket etmesine sebep olursa, şüphesiz özgür olur.

109. Ganga ve Yamuna arasında, sadeliği uygulayan Balaranda7 (Kundalini) oturur. Güçle tutulmalıdır. Bu, Visnu'nun yeri (-ne götürür).

110. Ida, kutsal Ganj ve Pingala ise Yamuna nehridir. Ida ve Pingala arasındaki genç dul Kundalini'dir.

111. Kuyruğu tutularak uyuyan yılan (Kundalini) uyandırılmalıdır. Sonra, uykusunu bırakan bu Sakti, güçle yukarı tırmanır.

112. Sağ burun deliğinden (pingala) nefes alınarak, paridhara süreciyle boylu boyunca uzanmış yılan tutulmalı ve her gün hem gündüz ve hem gece yaklaşık bir buçuk saat boyunca hareket ettirilmelidir.

113. (Kanda) oniki parmak genişliğinde (angula), (anüsün) üstünde ve dört angula genişliğinde, yumuşak ve beyaz ve yuvarlanmış bir kumaş gibi görünür.

114. Vajrasana duruşunda oturarak elleriyle ayaklarını ayak bileklerinin yakınından tutarak ve bu surette kanda'ya baskı uygular.

115. Vajrasana duruşunda oturan Yogin, Kundalini'nin hareket etmesini sağlamış olarak, sonra Bhastika Kumbhaka uygulamalıdır. Böylece, Kundalini'yi kısa zamanda uyandırır.

116. Sonra, (göbeğe yakın olan) Güneşi kasmalıdır ve Kundalini'nin hareket etmesini sağlamalıdır. Ölümün ağzına düşmüş olsa bile, ölümden korkmasına gerek yoktur.

117. (Kundali'yi) yaklaşık bir buçuk saat boyunca korkusuzca hareket ettirerek, (kundalini) Susumna'ya girer ve biraz yukarı doğru ilerler.

118. Bu (süreç) ile, Kundalini Susumna'nın ağzını (açık) bırakır ve bu nedenle Prana doğal olarak Susumna boyunca gider.

119. Bu yüzden, kişi sakince uyuyan Arundhati'yi (Kundalini) her gün hareket ettirmelidir. Yalnızca onu hareket ettirerek, Yogin hastalıklardan kurtulur.

120. Sakti'yi hareket ettiren Yogin siddhi'lerin sahibi haline gelir. Başka ne söylenmesine ihtiyaç kaldı ki? O, sanki sadece bir oyunmuş gibi, Zaman'a (Ölüme) hükmeder.

121. Sadece, bakir (brahmacarin) bir yaşamda memnun olan ve her zaman makul ve sıhhate yarar bir beslenmeye uyan ve Yoga'yı Kundalini'yi harekete geçirme biçiminde uygulayan kişi, siddhi'lere kırk günde yaklaşır.

122. Kundalini'yi harekete geçirince, Bhastika Kumbhaka her gün özellikle uygulanmalıdır. Bunu her gün uygulayan kendini-dizginlemiş (Yogin) için Ölüm korkusu hangi nedendendir?

123. Kundalini'nin (Sakticalana boyunca) (hareketine sebep olan) uygulamanın dışında, yetmiş iki bin Nadi'deki saf olmayan şeylerin temizlenmesi için olan diğer araçlar nelerdir?

124. Bu orta Nadi (Susumna), Yogin'in sebat eden uygulamalarıyla, Asana'larla, Pranayama ve Mudra'larla, (Prana'nın kolayca geçmesi için) düzgün olur.

125. Uygulamada tetikte (ve tembellikten özgür) olanlar ve akıllarını bir konsantrasyon durumunda (samadhi) sabitçe tutanlar için, Rudrani (Sambhavi) ve diğer Mudra (siddhi'nin) faydalı ergisini verir.

126. Raja-yoga'sız bir dünya (prithvi) yoktur, Raja-Yoga'sız bir gece yoktur ve Mudra'ların çeşitliliği bile Raja-Yoga'sız faydasız hale gelir.

127. Tüm nefes süreçleri, (bunlara) konsantre olmuş akılla uygulanmalıdır. Bilge kişi aklının başka bir yerde dolaşmasına izin vermez.

128. Böylece, ilksel üstat Sambhu (Siva) tarafından tanımlanan on Mudra'ya sahip olunuz. Bunların her biri, kendini-dizginlemiş (Yamin'e) büyük siddhi verir.

129. Guru'nun vekaletiyle nesilden nesile aktarılmış Mudra'larla ilgili öğretiyi tebliğ eden kişi gerçek öğretmendir. O, ustadır, Üstadın (Ishvara'nın) gözle görülür biçimidir.

130. Onun öğretisini dikkatlice takip ederek, Mudra'ların uygulamasına konsantre olmuş kişi, animan gibi siddhi'lerin yanı sıra, ölümü yenme kapasitesini ele geçirir.

  1. Klesa: stres
  2. Khecahari kelimesinin kökü sanskritçe Kha (Akasa), cari (hareket etmek) kelimelerine dayanır.
  3. Beş büyük günah şunlardır: Bir Brahmana'yı öldürmek, sarhoş eden likörler içmek, çalmak, öğretmenin karısıyla ilişkiye girmek, suçlu olan bir kişiyle arkadaşlık etmektir.
  4. Onaltı adhara şunlardır: Ayak baş parmakları, ayak bilekleri, dizler, baldırlar, apış arası, üreme organları, göbek, kalp, boyun, boğaz, dil, burun, iki kaşın arası, alın ve Brahmarandhra (yani, Susumna Nadi'nin kafatasında bulunan yukarıdaki açık kapısı)
  5. Bu yerler baş, alın, gözler, kalp, omuzlar ve kollardır.
  6. İlahi görüşten kasıt geçmişi, günü ve geleceği ve ayrıca saklı şeyleri görebilme yetisidir.
  7. Balaranda kelime anlamıyla genç dul demektir.

UYARI: Bu kitapta adı geçen Khechari ve Vyomachakra adlı uygulamaları (32-42. maddeler arası) sadece bilgi olarak almanızı ve bir sağlık sorunuyla karşılaşmamanız için, evde kendi başınıza uygulamamanızı rica ederim.

Bir ikinci notum da 91. maddenin metine daha sonradan ekleme olduğu görüşünün yaygın olmasıdır.

Bir üçüncü notum daha var: Bir çok yazar, Vajroli uygulmasının sadece düşük sınıf tantrikler tarafından uygulandığını söylemekte bu nedenle kendi çevirileri içinde yer vermemektedir. Ben burada çevirinin tam olması için bu kısımları çıkartmıyorum, ama lütfen bu tip uygulamaları denemeyiniz.

❮ 1. Kitap2. Kitap3. Kitap4. Kitap ❯


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52996145 ziyaretçi (134790894 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler