Kiyafetname Bilgileri
 

Kıyafetnâme Bilgileri

* Elde altı parmak bulunması, aklın azlığına, idrakin çokluğuna işarettir.

* Çolak el, kalbin ve bağırsağın fena olduğunu, bazen de yer değiştirdiğini gösterir.

* Avuç ve parmakların uzun olması, nüfuz ve iktidara; bazen de ilim ve marifete delalet eder.

* Avucu küçük olup parmakları ince olursa, sahibinin hain, kötü huylu ve hayırsız olduğu anlaşılır.

* Parmak uçlarının küt olması, zeka ve fetanetin azlığına delildir.

* Parmakların iri ve kalın olmayıp hepsinin kısa ve birbirine eşit olması, zeka ve istidadın ziyadeliğine, sahibinin güzel hâline, aynı zamanda da zürriyetinin çokluğuna hükmolunur.

* Elinin üstü çok ve uzun kıllı olan adamın aklı az olur.

* Bileklerinin üstü çok ve uzun kıllı olan adamın aklı az olur.

* Bileklerin kalın olması, garaz ve nefsaniyyete delâlet eder.

* Kısa bilek, kötü niyete, fena fikre, hilekârlığa, fetânet çok yemin eden, sürekli kendini anlatan ve kendisinin övülmesini isteyen bir adam olduğuna alamettir.

* Parmakların bir boyda, düzgün, muntazam olmayıp el tarafına doğru eğri olması(ndan), sahibinin sıkılmaz, utanmaz, vakardan mahrum bir adam olduğu anlaşılır. Bunun aksine tırnakların düz ve pembe (karanfil-gül) olması, güzel huya, zeka ve istidata, düzgün sıhhate, akıllı oluşa ve mizacın iyiliğine işarettir.

* Tırnakların kemik gibi sert, siyahımsı ya da kireç beyazlığında, soğuk ve donuk olması, sahibinin kötü huylu olduğuna ve bu sebeple yakışık almayan her türlü uygunsuz ilerde bulunabileceğini gösterir.

* Tırnakların gök renginde maviye çalması, fena mizacı ve devamlı hastalığı ifade eder.

* Göğsün dar olması, aczin (güçsüzlüğün) ve kifayetsizliğin örneğidir.

* Göğsün za'fiyyeti, kötü düşünceleri ve aklın azlığını gösterir.

* Göğsü arka kemiği ile bir olan adamın kemal (olgunluk) sahibi oluşuna, hüner ve marifetine hükmolunur.

* Karnı büyük olan, câhil ve gabi'dir.

* Uzun karın, ahlâk ve tabiatın fenâlığına ve cehâlete delâlet eder.

* Bunun tam tersine küçük karın, zeka ve istidadı gösterir. Fakat boyu kısa, karnı büyük olmak makbul sayılmaz.

* Karnın lüzumundan fazla kıllı ve sert olması, zeka ve anlayışın kıtlığına işarettir.

* Kahkaha ile gülmek, hayâsızlık eseri sayılır. Kalbi karartır ve öldürür.

* Gülerken gözlerini kapayan adam, kötü düşünceli ve hilekârdır.

* Gülerken ellerini birbirine ya da dizlerine vuran, az akıllı demektir. Bunların aksine hafifçe gülen ve sedasını çıkarmayan kimse, ruhundaki ince duygu ve kibarlığı gösterir. Aynı zamanda zeka ve zarafetin, ziyade aklın alametidir. Bu şekilde sessiz ve kahkahasız gülerken gözlerin yaşarması, iyi kalpli, hayırsever, lütufkâr ya da gurbette öleceğine işarettir.

* Oylukları semiz olan adam, tembel (ve) beceriksiz demektir.

* Kısa oyluk, cehâleti gösterir.

* Oylukların etsiz olması, kuvvet ve şecaate delâlet eder.

* Oyluğun sert, sıkı ve yuvarlak olması, behimi zevklere ve şehvete düşkünlükten ileri gelir.

* Oynak yerleri etsiz ve zayıf olanın aklı az demektir. Böyle adam, iyi kalbe sahip olamayacağından kimsenin iyiliğini istemez. Hasetçi ve nifakçıdır. Ortalığı birbirine katar ve herkese kötü gözle bakar.

* Kaba etleri büyük olanın kadın yaratılışında olduğuna hükmedilir.

* Kaba etleri sert olan, kuvvetli zeka ve istidat sahibidir.

* Bir adamın dizi yuvarlak ve düz olursa akıllı ve iyi huylu demektir.

* Dizin yuvarlak ve büyük olması, şecaat ve kuvvete işarettir.

* Dizin açık ve yüksek olması, kötü zanna ve kötü fikre atfolunur.

* Dizinin üzeri benekli ve beyazımsı olursa, vücutça ağır insandır ve huyu kabadır.

* İncik'i uzun, semiz ve etli olursa güçlü kuvvetli ve şecaatli sayılır.

* İnciği büyük ve yuvarlak olan, sıhhat ve kuvvette en yüksek dereceye çıkmıştır.

* Kezâ, inciğin kıllı olması, sıhhat ve kuvvete, mizacın iyiliğine delalet eder.

* İnciği sarkık ve fazlaca çıkık olmak, vücudun ağırlığından ileri gelir. Hiç kimsenin iyiliğini istememek gibi kötü huyların en kötüsüne sahip olmanın nişanesidir.

* Ayağın düz ve alçak olması, başarı kuvvetine; ince ve uzun olması da marifete delildir.

* Ayak parmaklarının etli olmayarak birbiri üzerine binmesi, huysuzluğa, cimriliğe, varyemezliğe, bedmâye olmaklığa işarettir.

* Ayak ökçesi kalın olan adam, hayır işlerine koşan adamdır. Bundan sonsuz tat duyar. Aynı zamanda Allah yolunun adamıdır. Kerem sahibidir. İyilik etmekten hoşlanır. Yaptığını başa kakmaz. İbadet ve hayır, en büyük zevkidir.

Birbirini tamamlayan bu teşhis ve tariflerin içinde pek yerinde söylenilmiş olanları da var:

Örneğin kendini beğenmişlerin burnu havada, Kaf Dağı'nda olur. Baş, yukarda; bakışlar ufki ya da inadına dimdiktir. Böylesine "tepegöz" derler. Tartım tartım konuşur. Her şeyde bilgiçlik taslar. Verdiği cevaplar, uzun bir sükuttan sonra ekseriya birkaç kelimeden ibaret kalır ve kesin bir edâ taşır. Tok seslidir. Halinde ve tavırlarında sahte bir tevâzu göze çarpar. Fakat bu yapmacık nezaket, dikkat olunursa acemi bir aktörün beceriksizliğine benzer. Sönük ve çürüktür. Gizlemek istediğini ne yapsa örtemez. Bu takma nikaab, düşüverir. Altındaki, sırıtarak kendini gösterir.

Bu buluşlar ve kestirişler arasında öyleleri de var ki, darb-ı meseller kadar milletin malı olmuştur. Atasözleri ile birlikte söylenir. O derece eski ve kuvvetlidir:

* Boyu uzun olan, ahmak olur.

* Kısa boylu, fitne-fücur olur.

* Düz tabanı uğurlu saymazlar. "Ordu bozan" derler.

* Boyu kısa, sakalı köse olana damın yanına yaklaşma.

* Dili sivri olan, yalancı olur.

* Eli soğuk olanın kalbi sıcak olur.

* Parmakları sivri olan, hünerli bir adamdır.

Göz ve Kulak İçin

* Göz kapağı ince olan, zeki olur.

* Gözünün yanında et beni olan, hassas olur.

* Gözünün beyazı fazla olan, hain olur. Keza, çukur gözlü de hain olur.

* Gözü çakır olan aksi olur.

* Gözü çekik olan, riyâkâr olur.

* Mavi göz, kem bakar. Nazarı değer.

* Kulağı büyük olan, talihli olur.

* Kulağı uzun olanın ömrü uzun, bazen de inatçı olur:

Kim ki boyudur kasir
Hilesi vardır kesir

* Kulağı küçük olanın alacağı kadın güzel olur.

* Kulağında beni olan, Ka'be'ye gider.

Kaynak

[1] "Kenzü'l Dua-ı Fethiyye Fi Esrâr'ül Hurufiyye".

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: anonim, 02.06.2018, 10:24 (UTC):
Her şeyin normal olanı latif bu nameye göre. Nameleri seviyorum ama bu fizyonomiye düşkünlükleri hoş değil artı gerçekçi de değil

Yorumu gönderen: Gökhan, 05.11.2016, 16:45 (UTC):
Bu yazılanlardan dolayı akilara bırakdı bbir soru var durum böyleyse soru şu ki allah yaratırken kaderide mekanıda beli ya cenet ya cehennem yaşasın ki görsün cenetlikmi cehenlemlikmi.

Yorumu gönderen: metin, 29.06.2015, 22:26 (UTC):
gözünüzü seveyim Allah aşına ne kadar doğru bu bir bakın gözle ilgili kaç şey yazmış insanların çoğu bu özelliklee sahip o halde herkese potansiyel hain gözüyle mi bakalım insan bir alemdir kainatı içinde barındıran alem ve üstelik en cani adamın hidayeti bulup mükemmel olmasıda mümkün nasıl oluyor bu kadar basit mi? hayret doğrusu

Yorumu gönderen: sema, 31.05.2015, 17:55 (UTC):
sevgili arkadaşlar iyi hoş da okurken aklıma şöyle bir soru takıldı.İnsanları bu kadar iyi tanımak kişiyi paranoya ya yoneltmezmi. belki de insanları bu kadar iyi ve detaylı tanımamak en iyisi.aksi halde güven problemi meydana gelir diye düşünüyorum.

Yorumu gönderen: büşra, 03.10.2010, 06:50 (UTC):
bence çok güzel olmuş açıklayıcı ancak site düzeni biraz daha güzel olabilir

Yorumu gönderen: bahar akkaya, 01.04.2010, 16:05 (UTC):
öncelikle emek vermiş olmak herşeye değer ama verdiğiniz emek beklediğiniz değerle eş olursa makbuliyet kazanır

Yorumu gönderen: hafsa, 27.11.2009, 06:49 (UTC):
hiç beğenmedin kıyafetname bu kadar basit olamaz daha çok çalışmanız gerekiyorBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56080782 ziyaretçi (142875723 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)