Kiyametin Kopma Tarihi
 

Kıyametin Kopma Tarihi

Soru: İmamı Rabbanin "Mektubat" adlı eserlerinin birinde kıyametin hicri 2000 yılında kopacağını söyler. Bediüzzaman ise kıyametin kopacağı vakti kimse tam olarak bilmez ancak kalbine kuvvetli olarak ihtar edilen hicri 1545 tarihini kıyametin kopabileceği zaman olarak ima eder. Birincisi bu yücelerin söylediklerine ne dersiniz. İkincisi kıyamet falan vakit kopacaktır manasında Resulullahtan (sav) bir söz çıkmış mıdır?

Cevap: Cifir ve ebced bir ilim dalıdır. Allah'ın gelecek ve geçmişle ilgili koyduğu bazı sırların anlaşılması ve şifrelerin çözülmesi için kullanılmaktadır. Fakat bunlar gaybı bilmek değildir. Sadece okumasını bilmektir. Çince bir yazıyı bilmeyen birisi resme bakıyorum zanneder. Halbuki bu dili bilenler çok manalar anlayacaktır.

İşte ebced ve cifir ilmi de Allah'ın geçmişe ve geleceğe yönelik koyduğu bazı şifreleri öğrenme ve okuma sanatıdır.

Bu ilim dalının özünü Hz. Ali (ra) Peygamber Efendimizden almıştır. Bu nedenle bu ilmin kaynağı vahye dayanmaktadır. Hz. Ali aldığı bu sırları bazı kaide ve kurallarla belirlemiştir. Özellikle seyyidler sülalesinin bildiği söylenen bu kuralları kemaliyle ahir zamanda geleceği müjdelenen Mehdinin bilebileceği söylenmiştir.[1]

Bu ilmin bazı Yahudiler tarafından bilindiğini gösteren açıklamalar vardır. Örneğin “elif lam mim” ayeti okununca Yahudiler, ümmet-i Muhammed'in ömrünün az olacağını söylemişler fakat Peygamberimiz başka ayetler okuyunca seslerini kesmişlerdir. Diğer bir örnek ise Kuran'da geçen “beldetüün tayyibetün” ifadesidir. Bu ifade ebced ilmiyle hesap edilince İstanbul'un fetih tarihi çıkmaktadır.[2]

İşte Kuran ve Hadislerde gizlenmiş bu sırları okuma ilmine Ebced ve Cifir ilmi denilmektedir. Bu konuda geniş açıklamalar ve örnekler için Abdulkadir Badıllı'nın hazırladığı ve Envar yayınlarında çıkan “Kudsi Kaynaklar” isimli eserine bakılabilir.

Allah'ın ilmi, ezelden ebede kadar olmuş ve olacak bütün hadiseleri, zamanları ve mekânları kuşatmıştır. O ilmin haricinde hiçbir şey kalamaz ve ondan saklanamaz.

Henüz vukuâ gelmemiş gaybî olayları ancak Allah bilir. Allah'tan başkası gaybı bilemez. Mugayyebât-ı hamse denilen beş şey vardır ki, bunlar yalnız Allah'ın ilmindedir.

  1. Ana rahmindeki çocuğun bütün insanlardan farklı olan siması ve mânevî istidat siması.
  2. Henüz gaybda olan ve şehâdet âleminde belirtileri bulunmayan bir yağmurun ne zaman yağacağı.
  3. İnsanın yarın ne kazanıp, ne kaybedeceği.
  4. İnsanın ne zaman, nerede ve ne şekilde vefat edeceği.
  5. Kıyametin ne zaman kopacağı.

İslâm âlimleri, “Gaybı, Allah'tan başkası bilemez” düsturuna karşı hürmetsizlik ve itaatsizlik etmemek için, gaybdan haber vermeyi yasak görmüşler. Haber verenler de, yalnız işâret sûretinde perdeli ve kapalı olarak ihbar etmişlerdir.

İstikbalden haber vermekte kullanılan ilim, cifir ilmi ve ebced hesabıdır. Arapça harflerin her birinin belli bir rakam değeri vardır. Bu ebced hesabı, İslâmiyet'ten evvel de bilinmekteydi. Bu hakikati, Bediüzzaman şöyle teyid eder: “Bir zaman, Benî-İsrâil âlimlerinden bir kısmı huzur-u peygamberî de sûrelerin başlarındaki ‘elif-lâm-mim' gibi harfleri işittikleri vakit, hesab-ı cifrî ile dediler: ‘Ya Muhammed! Senin ümmetinin müddeti pek azdır.' Onlara dedi: ‘Az değil.' Sâir sûrelerin başlarındaki kesik harfleri okudu ve ferman etti: ‘Daha var.' Onlar sustular.

“..Hz. Ali'nin (ra) Kaside-i Celcelûtiyesi, baştan nihayete kadar, bir nevî ebced ve cifir hesabı üzerine telif edilmiştir. Hem, Cafer-i Sadık ve Muhyiddin-i Arabî gibi gaybî sırlar ile uğraşan zatlar ve harf ilminin sırlarına çalışanlar, bu ebced hesabını gaybî bir düstur ve bir anahtar kabul etmişler.” [3]

İşte, âhir zamandan ve kıyametten haber veren bir hadis-i şerifi, Bediüzzaman ebced ve cifir ilmiyle tahlil eder ve birtakım tarihler çıkarır. “Lâ tezâlü tâifetün min ümmetî zâhirine ale'l-hakkı hattâ ye'tiyallahü bi emrihî.” Meâlen: “Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar (yani kıyâmetin kopmasına kadar) hak üzerinde galip olacaktır.”

“Lâ tezâlü tâifetün min ümmetî.” Ebced ve cifir ilmiyle rakam değeri Rûmi tarihle 1542. (Milâdî 2126)

“Zâhirine ale'l-hak.” Rûmî 1506 (Milâdî 2090)

“Hattâ ye'tiyallahü bi emrihî.” Rûmi 1545 (Milâdî 2129)

Risâle-i Nur talebelerinin ne zamana kadar devam edeceğini düşündüğü bir sırada, Ramazan-ı Şerifin onuncu gününün ikinci saatinde birden kalbine bu hadisin ihtar edildiğini söyleyen Bediüzzaman, 1506 tarihine, yâni, 2090 Milâdî tarihine kadar zâhir, âşikârâne, belki galibâne hizmetler yapılacağını, sonra 1542 tarihine kadar, yâni, Milâdî 2126 yılına kadar, gizli ve mağlûbiyet içinde irşad ve tenvir görevini sürdüreceğini; sonra 1545 de, yâni Milâdî 2129 yılında kâfirlerin başında kıyametin kopmasını îma ettiğini ve bunların Allah'ın ilminde olup ve doğrusunun Allah tarafından bilinebileceğini ifâde eder.

Fatiha-i Şerif'de, sırat-ı müstakîm üzerinde olan, yâni doğru yoldan gidenleri tarif eden “Ellezîne en'amte aleyhim” fıkrasının şeddesiz 1506 ya da 1507 ederek, “Zâhirine ale'l-hak” fıkrasının rakam değerine aynen denk gelmesi hadisin îmasını teyid edip remz derecesine yükseltmesi de çok anlamlıdır. Böylece, Risale-i Nur talebelerinin, âhirzamanda Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat denilen o büyük tâifenin âhirlerinde makbul bir grup olacağına işâret edildiği anlaşılır.

Kurân-ı Kerîm'in ve hadis-i şeriflerin kıyametle ilgili îmalı işâretleri yanında, ilim insanları da birtakım hesaplamalar yapmaktadırlar. Güneş sistemine bağlı bir yörüngede dolanıp duran ve her 76 yılda bir dünyaya en yakın mesafeden geçen Halley Kuyruklu Yıldızı, en son 1980'li yılların başlarında yakınımızdan geçti. Bundan sonra, ikinci defa geçişinde Allah'ın emriyle gezegenimize çarpması kıyametin kopmasına sebebiyet verebilir. Hatta, üç mil genişliğindeki “Swift Tuttle” adlı bir kuyruklu yıldızın saniyede 37 mil hızla dünyamızın üzerine doğru geldiği ve hesaplanan 14 Ağustos 2126 tarihinde dünyamıza çarpacağı ve bir milyon atom bombasından daha fazla etki yapacağı söyleniyor. Bütün bu anlatılanlar, ancak yaklaşık tahminlerdir. Yine en doğrusunu Allah bilir.

Peygamberimiz “Ben insanlığın ikindi vaktinde geldim.” buyuruyor. Diğer bir hadisinde ise “Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek.” buyurmuş.

Kıyamet, kâinatın harap olması ve tekrar dirilmek üzere ölmesidir. Bizim ölümümüz de, kendi kıyametimizdir. Kıyametimiz kopmadan sonsuzluk yurduna hazırlık yapmak ve Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğerek istikamet üzere hayatımızı geçirmek ise, yapılabilecek işlerin en isâbetlisidir.[4]

Kaynaklar

[1] Katip Çelebi, Keşfuzzunun, İlmu Cifir Maddesi
[2] İsmail Hekimoğlu, Yeni Ansiklopedi, Ebced Maddesi
[3] Şuâlar, s. 613
[4] www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?s=show_qna&id=7127

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Huseyn,BAKI, 08.07.2016, 08:35 (UTC):
Allahin selami olsun tum mumin keslere.Her kese malum ki,her seyin dogrusunu ALLAH C C bilir.Bizler de onun koydugu butun kurallara sozsuz tabe olmaliyiz.O zaman kiyametin ne zaman kopmasi,biz insanlari ne gozleyeceyini endishe ile beklemek deyil,emellerimizin terazide olculub-bicileceyi,onun mukabilinde alacagimiz mukafati dusunerek yasadigimiz dunyada xeyirli emellerimizi dop-dogru sekilde yapsak cok iyi olur.Cok dogru,kiyamet kelmesi insani vahimelendirir.Her kes kendi isinin otesinden layiqince gelerse o zaman dunyamizda sulh olur,kiyametde amanda kaliriz.Allah azmislari dogru yola yoneltsin,tum gunahlarimizi bagislasin!Hepimizi kiyametin dehsetinde amanda koysun,amin!ALLAH RAHIMDIR.

Yorumu gönderen: mehmet, 10.10.2015, 09:15 (UTC):
ALLAH C C kıyametin kopacagını habıbıne söylememiş

Yorumu gönderen: Youtube/probat99, 23.10.2010, 00:17 (UTC):
Rumi 1545 (2129) mi yoksa Hicri 1545(2120) mi Üstad Hz.kast ediyor? Hangi takvime daha itibar edilir?

Yorumu gönderen: RAHMAN, 25.07.2010, 09:58 (UTC):
ALLAHA iman edin ve ümit edin rahmetinden.kıyametin kopuşunu korkuyla degil sevgiliye kavuşmak için müjdeleyici olarak yorumlarsanız herşey yolunda demektir.ümitsizlik yoktur onun katında....selamlar...

Yorumu gönderen: michael jackson, 28.06.2009, 17:59 (UTC):
ben cook korkurumBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56741408 ziyaretçi (144624799 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)