Konfücyüs Tapinagi Konfücyüs Konutu ve Konfücyüs'ün Mezari
 
konfüçyüs, konfüçyüs, konfüçyüs'ün, konutu, mezarı, tapınağı, ve

Konfüçyüs Tapınağı, Konfüçyüs Konutu ve Konfüçyüs'ün Mezarı

Çin'de Konfüçyüs Felsefesi'nin kurucusu olan Konfüçyüs, dünyanın en büyük felsefecilerinden biri olarak kabul ediliyor. Konfüçyüs'ü anmak için inşa edilen Konfüçyüs Tapınağı, Konfüçyüs'ün Konutu ve Konfüçyüs'ün ailesinden gelenlerin mezarları, Çin'de 2000 yılı aşkın süre hüküm süren hanedanların, gelmiş geçmiş imparatorların Konfüçyüs'e büyük saygı gösterdiklerinin ve Konfüçyüsçülüğün gelişmesini teşvik ettiklerinin bir göstergesi olmanın yanı sıra, Çin tarihinde ve Doğu kültüründe çok önemli yer tutar. [1]

Konfüçyüs Kimdir?

Konfüçyüs, Konfüçyüs (M.Ö. 551- M.Ö. 479)

Milattan önce 551 - 479 yılları arasında yaşamıştır. Çinli olan Konfüçyüs, bir filozof, düşünür, politikacı ve en önemlisi bir eğitimcidir. O, ne bir dini lider ve ne de bir dini statüye sahiptir. Genç yaşlarında çok başarılı bir politika kariyeri olmuştur, bir politikacı olarak ana amacı, illerde barış ve düzeni sağlamak idi. Hayatta bir kişide olması gereken sıfatları şu şekilde sıralamıştır; insanlık, yardımseverlik, iyilik ve erdemdir. Onun geliştirdiği eğitim teorisi halen Çin'de uygulanmaktadır. [2]

Konfiçyüs'ten Sözler

Konfiçyüs'ün öğrencilerinden biri Zeng Usta dedi ki: "Kendimi günde üç kez gözden geçiririm: başkaları için tasarımlarımda sadakatsizlikte bulundum mu? Dostlarla söyleşilerimde güvenilmez duruma düştüm mü? Vaaz ettiklerim arasında kendi uygulamadıklarım var mı?"

Lu'lu yaşlı bir devlet adamının üç kez düşündükten sonra hareket ettiği söylenmişti. Konfüçyüs, bunu duyduğunda dedi ki: "İki kez düşünmek yeterlidir."

Konfüçyüs, dedi ki: "Yeterince ileriyi düşünemeyen insanların önünde dertler vardır."

Konfüçyüs, dedi ki: "Dürüstlere değer ver, onları çarpıkların üzerinde tut, böylece çarpıkların düzelmesini sağlayabilirsin."

Konfüçyüs, dedi ki: "Önderler nazik olurlarsa, halkları saygısızlığa cesaret edemez. Önderler âdil olurlarsa, halkları serkeşliğe cesaret edemez. Önderler güvenilir olurlarsa, halkları yalancılığa cesaret edemez."

Konfüçyüs, dedi ki: "İnsanların inancı yoksa, acaba ne işe yararlar? Bir araç bir güç kaynağına bağlanmazsa yol alabilir mi?"

Konfüçyüs, dedi ki: "Örnek insanlar adaleti anlar; küçük insanlar kârı anlar."

Konfüçyüs, dedi ki: "Örnek insanlar erdemle ilgilenir, küçük insanlar toprak mülkiyetiyle ilgilenir. Yönetici sınıf cezayı düşünür, alt sınıflar hayır beklerler."

Konfüçyüs, dedi ki: "Üç çeşit dost yararlı, üç çeşidi ise zararlıdır. Dostlar dürüst, içten ya da bilgili oldukları zaman yararlıdırlar. Sahteci, yaltakçı ya da fırsatçı olduklarında ise, zararlıdırlar."

Konfüçyüs, dedi ki: "Erdemli olanların söyleyecek sözleri vardır, ama söyleyecek sözleri olanların tümünde erdem yoktur. İnsancıl olanlar cesaretlidir, ama cesaretli olanların tümü insancıl değildir."

Konfüçyüs bir öğrencisine dedi ki: "Çalışarak mı bir çok şey öğrendiğimi düşünüyorsun?". Öğrenci, yanıtladı: "Evet, Öyle değil mi?" Konfüçyüs, dedi ki: "Hayır. Temellerindeki birliğe nüfuz ediyorum."

Konfüçyüs, dedi ki: "Eskiyi canlandır, ama yeniyi de bil; o zaman öğretici olabilirsin."

Konfüçyüs, dedi ki: "En azından ortaya erişmişlere yüksek şeylerden söz etmek yanlış değildir, ama ortanın altında kalanlara bunu yapmamak gerekir."

Konfüçyüs, dedi ki: "Eğitimli insanlar dingindir ama mağrur değildir. Küçük insanlar ise mağrurdur ama dingin değildir."

Konfüçyüs, dedi ki: "Örnek insanlar yumuşak huylu ve berrak düşüncelidirler. Küçük insanlar ise her zaman sinirlidirler."

Konfüçyüs, dedi ki: "Sadakat ve bağlılığı en öne yerleştir; kendin kadar iyi olmayanlarla ilişki kurma ve hatâ yaptığında değiştirmekten çekinme."

Konfüçyüs, dedi ki: "Yakındakiler hoşnutsa uzaktakiler de gelir."

Konfüçyüs, kendisinden dört şeyi uzaklaştırmıştı: inadı yoktu, ısrarcı değildi, saplantısı yoktu ve bencil değildi.

Konfüçyüs, dedi ki: "Hizmeti öne koş, kazancı geriye; bu erdemi yüceltmek değil midir? Kendi kötülüklerinin üzerine git, başkalarınınkinin değil; bu kötülüğü arındırmak değil midir ve düşün ki geçici bir öfkeyle kendini unutup akrabalarına zarar vermişsin; bu kargaşa değil midir?" [3]

Konfüçyüs Tapınağı

Konfüçyüs Tapınağı, Konfüçyüs Konutu ve Konfüçyüs soyluların mezarları, Konfüçyüs'ün memleketi Shandong eyaletinin Qufu kentinde bulunur. "Çin'deki Birinci Tapınak" olarak adlandırılan Konfüçyüs Tapınağı, Çin'in en büyük ve en tanınmış Konfüçyüs'ü anma yeridir. Konfüçyüs'ün ölümünden iki yıl sonra, yani M.Ö. 478 yılında, zamanın Lu devleti kralı, Konfüçyüs'ün kaldığı konutu tapınağa dönüştürdü. Başlangıçta yalnızca üç odaya sahip olan Konfüçyüs Tapınağı'nda Konfüçyüs'ün giysileri ve diğer eşyaları sergilendi. Tapınakta her yıl anma törenleri yapılırdı. Sonra Konfüçyüs'ün yarattığı Konfüçyüsçülük kültürü, adım adım Çin'in genel kabul gören kültürü haline geldi. Her hanedanın imparatorları tarafından sürekli olarak genişletilen Konfüçyüs Tapınağı, büyük çaplı bir yapılar topluluğu haline geldi. Qing hanedanının imparatoru Yongzheng 18. yüzyılın başlarında bir kez daha Konfüçyüs Tapınağı'nı onarıp genişletti. Konfüçyüs Tapınağı'nın boyutları bugüne kadar korundu.

Güneyden kuzeye bin metreden fazla uzunluktaki Konfüçyüs Tapınağı'nın yüzölçümü, 100.000 metre²ye ulaştı. 500 odadan oluşan Konfüçyüs Tapınağı, ölçüsü bakımından Beijing'deki Yasak Kent'in ardından ikinci büyük eski yapılar topluluğudur ve Çin'in eski çağlarına ait büyük tapınak örneği olarak kabul edilmektedir.

Konfüçyüs Tapınağı'nın mimari yapısı, feodal toplumun en yüksek tarzına, yani imparatorluk saraylarının mimari yapısına göre tasarlanmıştır. Tapınağın ana yapıları, güneyden kuzeye uzanan bir eksen hattı boyunca inşa edilmiştir. İki yanında düzenli olarak yardımcı yapılar kurulmuştur. Konfüçyüs Tapınağı'nın dokuz avlusu vardır. Tapınağın ana salonu, dokuz odaya sahiptir. 9, en büyük tek rakamdır. Çin'in feodal döneminde 9, yalnızca imparatorlar tarafından, özellikle imparatorluk saraylarında kullanılabilirdi. Halktan insanlar 9 rakamını kullanırlarsa, ölüm cezasına çarptırılabilirlerdi. Ancak Konfüçyüs Tapınağı, istisnadır. Öte yandan Konfüçyüs Tapınağı'nın ana salonunun önünde 5 kapı vardır. Feodal toplumun kurallarına göre, yalnızca imparatorluk yapıları, 5 sıra kapıya yapıya sahip olabilirdi. Beijing'deki Yasak Kent'in de 5 kapısı vardır.

Konfüçyüs Tapınağı'nın ana yapısı olan Dacheng Salonu, 30 metre yüksekliğinde ve doğudan batıya yaklaşık 50 metre genişliğindedir. Damı altın gibi parlayan sarı renkli kiremitlerle kaplanan Dacheng Salonu, çok görkemli bir görüntüye sahiptir. Dacheng Sarayı, Beijing'deki Yasak Kent'in Taihe Salonu'yla kıyaslanarak "Çin'in üç büyük eski salonu'ndan biri olarak kabul edilir. Salonun en çok dikkat çeken kısmı, önünde bulunan ve üzerlerinde ejderha figürleri oyulmuş 10 sütundur. 6 metre yüksekliğindeki ve 1 metre çapındaki tek bir büyük taştan yapılan her sütunun üzerindeki, çok titizlikle oyulan ejderha figürleri, birbirinden farklıdır. Çin'in eski çağlarındaki taş oyma sanatının şaheseri olarak kabul edilen bu 10 ejderhalı sütunlar, Yasak Kent'teki sütunlardan daha görkemli ve güzel görünür.;

Konfüçyüs Tapınağı'nda Çin tarihindeki her hanedana ait 2 binden fazla anıt tablet korunur. Bu tabletlerden 50'sinin üzerinde imparatorların yazısı vardır. Bu, Konfüçyüs'ün Çin'in feodal toplumundaki yüksek konumunu yansıtır.

Konfüçyüs Konutu

Konfüçyüs Konutu, Konfüçyüs Tapınağı'nın yanında bulunur. Konfüçyüs'ün torunları bu konutta oturmuştu. Bu konut, Çin'in Ming ve Qing hanedanları dönemindeki imparator sarayı dışındaki en büyük konuttur.

Çin tarihinde hüküm süren Song ve Jin hanedanları döneminde (12-13. yüzyılda) inşa edilmeye başlayan Konfüçyüs Konutu, feodal toplumda yaşayan aristokratlara ait tipik bir konuttur. 500 odaya sahip olan ve 50.000 metre² genişliğindeki Konfüçyüs Konutu'nun büyüklüğü ve yapısı, özgün özellikler taşır. Konutun ön kısmı çalışma yeri, arka kısmı yaşam bölgesidir. Konfüçyüs Konutu'nda tarihi dosyalar ve her hanedan dönemine ait kıyafetler ile eşyalar da dahil birçok yüksek değerli tarihi eser korunmaktadır.

Konfiçyüs'ün Mezarı

Konfüçyüs ve Konfüçyüs'ün torunlarına ait mezar alanı, şu anda dünyada en uzun zamandır kullanılan ve bir aileye ait en geniş mezar alanıdır. 2 kilometre²'yi kapsayan alanda 2500 yıl içinde Konfüçyüs ailesine ait 100.000'den fazla mezar bulunuyor. Burada korunan mezar taşlarının sayısı, Han hanedanı itibarıyla 5.000'i geçmiştir. Konfüçyüs soyunun mezarları topluluğu, Çin'in her hanedanı dönemindeki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişme ile değişen cenaze törenlerinin araştırılması için çok değerli malzemeler sağlar.

Dünyaca tanınmış olan Konfüçyüs Tapınağı, Konfüçyüs Konutu ve Konfüçyüs mezarları, zengin kültürel birikim yansıtmanın yanı sıra yüksek değerli doğa mirasları olarak da kabul ediliyor. Konfüçyüs Tapınağı, konut ve mezar alanında yetişen 17.000'den fazla yaşlı ve ünlü ağaç, bu üç yerin gelişme sürecine tanıklık etmiştir ve eski çağların iklimi ile ekolojik sisteminin araştırılması için değerli malzemeler sağlar.

Barındırdığı derin kültür birikimi, uzun geçmişi, büyüklüğü, zengin ve değerli tarihi eserleriyle tanınmış olan Konfüçyüs Tapınağı, Konfüçyüs Konutu ve Konfüçyüs'ün soyundan gelenlerin mezarları topluluğu, 1994 yılında UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirasları Listesi'ne alındı. [1]

Kaynaklar

[1] turkish.cri.cn/chinaabc/chapter22/chapter220109.htm
[2] www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=1118
[3] www.geocities.com/syazicioglu2000/konficyus.html

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Nilgün, 19.12.2013, 10:03 (UTC):
Sayın Ömer bey ,o söz Hintli şair Tagora aittir . Hayatını okumazızı öneririm.

Yorumu gönderen: ömer, 21.04.2010, 13:37 (UTC):
Konfüçyüs derki: Senden Başka Hiç Bir Şeyi Olmayan Ben Senden Başka Her Şeyi Olana Acırım. Bu söz onun en iyi sözlerinden biridir fakat ben burda göremediğim için yazmak istedim saygılar

Yorumu gönderen: mahmut, 29.09.2009, 10:40 (UTC):
yine ben mahmut mahmut konfiçyus benim babam gibidir valla burdan kardeşim ahmete selam söylüyorum vallaha

Yorumu gönderen: mahmut, 29.09.2009, 10:29 (UTC):
ben mahmut cok çok sevindim bu bilgileri koymanızaBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52739348 ziyaretçi (134023496 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler