Kopyalarimiz Hangi Evrende Yasiyor?
 
Paralel evrenler

Kopyalarımız, Hangi Evrende Yaşıyor?

“Ara, bulacaksın, sana doğa yardım edecek, gerçeğin keşfi için; Fakat eğer sen, bu yolları aşarken kendine muktedir değilse; sadece izlemeyi keşfet ve onların yaptıkları araştırma ve soruşturmaları dinle.” (Arthur Findlay'ın "Rock of Truth-Gerçek Kayası'dan, Epictetus)

Bilim, yüzyıldan beri öteki dünya ile ilişkinin peşinde; Kopyalarımız hangi evrende yaşıyorlar? 19. yüzyıldan bugüne kadar, bilim dünyasında ün kazanmış, saygın bir grup biliminsanı, ölümsüzlüğün doğal yani fiziksel bir olay olduğunu belirlemeye çalıştılar. Tüm bu çalışmalar insânî dinlerin getirdiği yaklaşımların tamamı ile taban tabana zıttı. Bu biliminsanlarının bazıları, başka alanlardaki buluşlarıyla toplumun geleneksel düzenini ve yaşamını değiştirebilecek kadar başarılı olmuşlardı. Kendilerini ciddiye alan birçok rasyonalistin ve hümanistin önemli buluşlarının ve tezlerinin karşısına, Hıristiyan din kurumu ile birleşmiş kurumsallaşmış gelenekçi bilim çevrelerinin şiddetli tepkiler vererek çıktılar.

Öncülerin birisi, 1688'de İsveç'te doğan Emanuel Swedenborg'dur; Swedenborg, dikkate değer bir biliminsanıydı, 9 dili konuşuyordu ve 7 bilim dalında 150 eser vermişti. Pratik zekası, olağanüstüydü. Planörü, denizaltıyı ve sağırlar için özel bir kulaklığı o keşfetti. Swedenborg saygı gören bir bilim insanıydı, parlamentoya seçilerek uzun bir süre Maden Bakanlığı görevini yürüttü. Ölümüne kadar zihinsel dengesini ve pratik düşünce yetisini hiç yitirmedi ve Swedenborg yaşamının 20 yılını başka boyutları araştırarak geçirmişti; şöyle diyordu;

“Aklı başında olan herkesle saatlerce, haftalarca, aylarca hatta yıllarca konuştum. Çoğunu bu fizik yaşam süresince tanıyordum. Hepsinin amacı, yaşamın ölümden sonra da sürmesi gerektiği doğrultusundaydı. Bunu istiyorlar; ama yanı sıra da ölümlere tanık olma tahammülünü sürdürüyorlardı.”

Bir Başka Boyuttan Sızan Görüntüler;

İlginçtir ki, Swedenborg'un evrenle ilgili görüşü, dikkat çekecek kadar 20, yüzyılın "Kuantum Fiziği Kuramı" ile paralellik ve benzeşmeler içerir. Newton döneminde maddeyi oluşturan atomlara harekete geçirilmiş bir dış gücün nüfuz edemeyeceği kabul edilir ve karşıt görüşler tartışılırdı. Ama Swedenborg, bir seri partikülün (parçacık) bir dizi kapalı enerji girdabında spiral şeklinde sonsuz hızda hızlandırılarak zincirleme reaksiyonunun oluşturulabileceğini düşünüyordu.

İngiltere'deki Ruhsal Araştırmalar Derneği'nin kurucularından olan Sir William Crookes, aynı zamanda da Kraliyet Derneği'nin üyesi ve bir dönemde de başkanıydı. Aralarında Talyum'unda bulunduğu altı elementi keşfetti, zamanını en önemli biliminsanı olarak kabul ediliyordu. Yine o dönemin ünlü medyumu Daniel Dunglas Home ile beraber çalışarak levitasyon; yani ağırlığın yitirilerek havaya yükselme olayını araştırdı. Ruhsal ilişki ve levitasyonla ilgili kesin fotoğraflar elde edilerek olay ölümsüzleştirildi. Aralarında ünlü biliminsanı, ionizasyon araştırmacısı ve Atlantik okyanusaltı telefon kablosu döşenmesinin yöneticisi Cromwell Fleetwood Varley'in bulunduğu bir grup biliminsanı, testler yaparak, bir hilenin ya da şarlatanlığın bulunmadığı sonucuna vardılar. Sonuçta, Crookes'in ölmüş karısının görüntülerini oluşturan bir dizi olay ortaya konulunca, ölümden sonra yaşam gerçeğinin inanılırlığı kabul edildi.

"Gözlerimizle gördük."

Bu bilimsel grubun içinde, Lord Balfour, Sir William Barrett, Sir Oliver Lodge, Lord Raleigh, elektronların kaşifi Joseph John Thomson ve Evrim Kuramı'nı Darwin'den bağımsız olarak aynı zamanda ortaya atan Alfred Russell Wallace de bulunuyordu. Gramofonun ve elektrik ampulünün bulucusu Amerikalı Thomas Alva Edison, bir ruhçuydu ve mekanik ortamda ölülerle ilişkinin yolunu arıyordu. Televizyonun yaratıcısı ve kızıl-ötesi kameranın kaşifi John Logie Baird, Edison'un ölümünden sonra bir medyum aracılığı ile onunla ilişki kurma çabasının içindeydi ve şöyle diyordu:

“Birçok şaşırtıcı olaya tanık oldum ve bu olaylar sahtekarlık olayının ulaşamayacağı bir konumdaydılar.”

20. yüzyılın bir diğer önemli bilim insanı olan fizikçi ve Kanada parlamenteri Glen Hamilton, laboratuarında oluşturduğu kesin kontrol koşulları altında, özel bir bataryadan güç alan 14 adet flaşlı kameradan yararlanarak, her açıdan görülebilen garip görüntülerin fotoğraflarını çekti. Deneylerin yapıldığı ortamda bulunan gözlemcilerin arasında, tıp doktorları, iki avukat, elektrik ve iç alan mühendisleri bulunuyordu. Her tanık, kendinden emin olarak şöyle diyordu;

“Zaman zaman ölülerin görüntülerini gözlerimizle gördük.”

"Rûhların Sesi" Kaydediliyor

Avrupa'da 1900'lerin başından, 1920'lere kadar aralarında o dönemin önemli biliminsanları olan Baron von Schrenck-Notzing, Profesör Charles Richet, Profesör Eugene Osty ve Professor Gustav Geley'in bulunduğu bir grup başka biliminsanı, laboratuar koşulları altında, benzer görüntülerin oluştuğuna tanıklık ettiler. Yazdıkları raporlarda, tüm olası sahtekârlık ve hileleri araştırdıklarını ama bulamadıkları belirttiler.[1]

Psikolojinin babası ve en önemli ismi Sigmund Freud, ölüm döşeğinde eğer bir daha dünyaya gelirse, tüm çalışmalarını Parapsikoloji alanında yapacağını söylüyordu. Psikiyatrinin en etkin ismi olan Dr. Carl Gustav Jung, ölümden sonra yaşamı onaylıyor ve ölümden sonra ruhlarla ilişki kurulabileceğini itiraf ettiğini, söylüyordu.[2]

Elektronik ruhsal ses kayıtları, günümüzde de birçok ülkede sürdürülüyor. Ciddi ve önemli kaynaklardan gelen bilgilerle her an karşılaşıyoruz, bunların arasında ABD'den Mark Macy ve Lüksemburg'daki ITC Grubu bulunuyor. Bu çalışmalarda öte yandan geldiği söylenen kayıtların bulunduğu tarafsız gözlemcilerce belirtiliyor. Kullanılan aygıtlar radyo, faks, televizyon ve telefon gibi bilinen araçlardan oluşuyor. Örneğin Marc Macy'nin yaptığı bir tür videoyu kullanan Victor Zammit, Macy ile "Ruhların Sesi'ni kayıt olayının yaratıcısı olan ölü Dr. Raudive'nin bu yoldan ilişki kurduklarını öne sürüyor.

Ama Bu Ses, Dünyadan Gelmiyor.

Bu kayıtlarda birbiriyle konuşan iki erkeğin sesi duyuluyor ve Raudive'nin sesi tanımlanabiliyor. Raudive'in ruhsal dünya ile ilişki kurma tekniğini ruhsal dünyada da araştırarak, ulaştığı bilgileri bu tarafa ilettiği iddia ediliyor. Richard Lazarus'un yazdığı "The Case Against Death" adlı kitapta Raudive'nin ruhsal dünyadan gelen sesinin, bilgisayarlarda analiz edildiği ve örneklerde Raudive'in yaşarken ve öldükten sonra kaydedilen sesinin aynı olduğunun kanıtlandığı belirtiliyor. Daha da ötede, bir ses uzmanı ve mühendisi olan Brezilya Sao Paulo Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi'nden Prof. Carlos Eduardo Luz'un yönettiği deneylerde kullanılan yüksek kapasitede bilgisayarlarda yapılan testlerde Raudive'in sesinin tanımlandığı onaylanıyor. Bir ses bandında, Raudive'le konuşan Sonia Rinaldi, doktorun sesine 1.428 Hz'de rastlayınca, ortaya şaşırtıcı bir sonuç çıkıyor. Çünkü bir erkek sesinin 100 ile 130 Hz arasındaki bir alanda olması gerekiyor. Yani Raudive'nin sesi, dünyadan gelmiyor.

Evet, İlişki Var; Ama Ölülerle Değil, Sizinle. Çünkü Ölmüyoruz.

Bugün İngiltere'de yaşayan matematikçilerden ve üniversite profesörlerinden oluşan bir grup bilimci, "atomaltı parçacıklar" üzerinde deneyler yapıyorlar ve matematik hesaplamalarla ulaştıkları sonuçları "Ruhsal Olaylar"ın açıklaması olarak tanımlıyorlar. Uluslararası Teorik Fizik Merkezi'nin yöneticisi olan Nobel ödüllü Müslüman biliminsanı Profesör Abdusselam, bu grubun arkasındaki finansal desteği oluşturuyor. Yani birileri bu konuda büyük paralar harcıyorlar.

Termodinamik ve akışkan mekanizm uzmanı eğitmen Ron Pearson, "Intelligence Behind the Universe" adlı eserinde modern matematiğin, Crooks, Hamilton ve önceki diğer uzmanların çalışmalarını onayladığını kesin bir dille belirtiyor. Leeds Üniversitesi'nden astrofizikçi Sam Nichols, Pearson'un hesaplarını destekleyerek, ölülerle ilişki iddialarını doğruluyor ve önemsiz sanılan farklı atomik oluşumların aynı uzayı ve maddi dünyayı paylaştıkları açıklıyor. Edinburgh Üniversitesi'nden Astrofizikçi Michael Scott bu konuda şöyle diyor;

“Kuantum fiziğinin ilerlemesi artık bir gerçektir ve paralel evrenlerin varlığını haber veriyor. Özgün ve gerçek bir öz madde ya da cevherin etkisi nedeniyle, bizim evrenimizle doğrudan ilişki kurulamıyor.”

Bir Biz varız, Bizden Ötede, Sayısız Sayıda.

Araştırmacı Michael Roll ise, "The Physicists and Rationalists case for Survival After the Death of our Physical Bodies" adlı çalışmasında ölümün, doğum kadar doğal olduğunu ve gelinen ya da gidilen öteki dünyada Hıristiyanlar ya da öteki dinler için özel yerlerin bulunmadığının tartışılmaz bir sonuç olduğunu ileri sürüyor. Ama en önemli açıklama çağımızın ünlü fizikçilerinden birisinden geldi; Profesör Fred Alan Wolf, "Mind and the New Physics" adlı kitabında ulaşılan sonuçlara razı olduğu söylüyor:

“Bu fantastik bir ses, "Kuantum Mekaniği" adlı bu yeni fiziğin varlığı artık tartışılamaz düzeyde. Bu sözcüğün sayesinde ağır ağır bir başka dünyaya, bir paralel evrene, çoğaltılmış bir kopyaya doğru gidiyoruz ve belki de iki değil, üç ya da dört hatta daha çok paralel evrenler olabilir. Bu evrenlerin her birisinde siz, ben ya da herkes yaşıyor olabilir daha da uygunu yaşıyor, yaşadı ya da yaşayacak olabilir ya da daima yaşayacak olabilir ve bunların tümü canlıdırlar.”

Wolf'un sözleri, inanılmazdır ve insanı şoka sokabilecek kadar etkindir. Burada sayısız bizlerin bulunduğu gerçeği saklıdır ve eğer öyleyse değişik karakterler taşıyan milyonlarca Hitler, Kennedy, Marilyn Monroe, Bill Clinton, Süleyman Demirel, Tarkan, Necmettin Erbakan, ya da Tansu Çiller yaşamaktadırlar. Ne dersiniz? Bu gerçeği taşıyabilir miyiz? [1]

Kaynaklar

[1] "Kopyalarımız, Hangi Evrende Yaşıyor?", Fenomen Dergisi, sayı:18, s.37-39.
[2] Carl Gustav Jung, "Derlenmiş Mektuplar"; cilt.1, s.431.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: abdulkadir, 30.11.2010, 00:42 (UTC):
Arkadaşlar elbetteki ölümden sonra yaşam vardır fakat bu kıyametle gerçekleşecek bu kutsal kitabımız kuran'da da böyle anlatılıyor diğer yandan ölen insanların ruhları ile konuştuklarını idda edenler sadece ve sadece cinlerin tesiri altında kaldıkları aşikardır özellikle teknoloji çağında olmamız nedeni ile cinler bu konuda bizim zaaflarımızı kullanarak bizleri kandırmaya ve alaya almaya çalışmaktadırlar çünki cinler yapı itibari ile istedikleri nesnelerin ve canlıların şekline girebilirler buda onların bizimle nedenli dalga geçtiklerini ortaya koymaktadır lütfen imanımızı yitirmeyelim elbetteki ilmi araştıralım ama hakikat çerçevesinde

Yorumu gönderen: ayşegül, 29.11.2010, 12:21 (UTC):
hımm..hadi bakalım ayıkla pirincin taşını:)yani insanlar ölmüyor boyut değiştiriyor öyle mi?iyide nasıl kopyamız oluyorlar?aklıma yine hızırlık geldi hani karbon kağıdı kullanılıyorda bir nüshamız burda diğeri başka bir boyutta mı kalıyor:???ha,ruhumuzdan kopyamız olarak bahsediliyorsa o zaman hintlileri de işin içine katmak durumundayız yani onlar defaen doğduklarına göre(!)kopya boyutunuda dünyada olduğu hatırı sayılır miktarda doldurmuşlardır..ürktüm ama merakım korkuma galip geldi..:)Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52739868 ziyaretçi (134025861 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler