Kova Erkegi
 
kova burcu, kova erkeği, kova erkeğinin yıldıznamesi, burç, burçlar, fal, astroloji, yıldızname, burç uyumu

Kova Erkeği'nin Yıldıznâmesi

Bu materyalin güvenliği: erkeği'nin, kova, yıldıznâmesierkeği'nin, kova, yıldıznâmesierkeği'nin, kova, yıldıznâmesierkeği'nin, kova, yıldıznâmesierkeği'nin, kova, yıldıznâmesierkeği'nin, kova, yıldıznâmesierkeği'nin, kova, yıldıznâmesierkeği'nin, kova, yıldıznâmesierkeği'nin, kova, yıldıznâmesierkeği'nin, kova, yıldıznâmesi (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.

Gizli İlimler Admin'imizin Burcu;)

Bu burç ve tali'in tesiri altında doğan; gayretli, azim ve sebatı dağ gibi metin, akıl ve edep, tedbir ve zeka sahibi, çeşitli ilimlere kabiliyetli, her bir hususta re'yi şiddetli, acelecilikten uzak, ekâbir katında muhterem olur. Bunda da üç vecih vardır:

1. Vecih: Zühre'ye mütenâzır olursa kırmızıya mütemâyil beyaz benizli, orta boylu, balık etli, güzel yüzlü, gür sakallı, muntazam ve uzunca kaşlı, kelamı müessir, dili çok güzel ve belağatli, güzel şeyleri, ziyneti, hoş seda ve ahengi sever, çabuk hiddetlenir ve yine çabuk barışır bir zât olup eğer Zühre doğum saatinde Sa'd ise pek zengin, nahs ise pek fakir olur. Büyüklerle ihtilât eder. Yüzünde ufak bir alamet vardır.

2. Vecih: Utarit'e mütenâzır olursa esmer benizli ince vücutlu, akıl ve tedbir sahibi, vakarını muhafaza eder, sevimli yüzlü, hoş sohbet, fikir ve tedbiri ile herkesi teşhir eder (etkiler), hile ve hud'aya istidatlı, uzunca boylu, mütenâsip ağız ve burunlu, siyah gözlü bir zât olup doğum saatinde Utarid mesut ise gayet zengin, menhus ise ancak kıt kanaat geçinmeye sahip derecede fakir olur. Başında, vurulmak ya da düşmekle hasıl olmuş bir yara vardır.

3. Vecih: Kamer'e mütenâzır olursa beyaz benizli, orta boylu, ensesi kalın, baldırları ve makatı kalın ve sert, çok söz söyleyen, sözü dinlenir, sebattan ve bir mekanda durmaktan mahrum, büyük fesada mütemâyil olup tövbeye ve ıslah-ı hâle nâil olduktan sonra irtihal eyler.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâl olup hayatı iyi, maişeti geniş, niyeti saf, hıfz ve ketm etmeyene sırını söyler, iyilik icrâsını sever, akıbeti selim olur.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Alışverişte tali'li olup evvel-emir'de servet ve sâman sahibiyken zarurete düşer, bir parasız ve fakir kalır. Sonra bir miras yer ya da define yüzünden Cenab-ı Hak, zayi eylediğini iade buyurur. Kazanır. İhtiyarlığında serveti fevkâlâde bir hâle gelir ve saadet içinde vefât eder.

Erkek ve Kız Kardeşleri Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Kardeş ve kız kardeşlerinden fayda görmez. Onlara karşı bahtı yoktur. Anası ayrı bir kardeş yüzünden diğerleriyle de ayrılır.

Anası ve Babası Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Validesi kendisini pederinden ziyâde sever, o da vâlidesine daha ziyâde hürmet eyler. Babası, validesinden evvel vefât eder. Eline geçen miras yüzünden kardeşleriyle arası açılır. Daha sonra yine barışırlar. Bu mirastan fayda görmez; geldiği gibi gider.

Evlâdı ve Torunları Hânesi: Burcu Cevzâ ve yıldızı Utarid'dir. Ekserisi erkek olmak üzere beş evlâdı olur. İlk evlâdı kızdır. Utarit'e mütenâzır olursa ilk evlâdı erkek olur. Dördü vefât eder. Birinden hayır görür ve mesrur olur.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Seretan ve talii Kamer'dir. Tab'ında galip burudet ve rutubettir. Kalbinde sancı, cesedinde sızı olur. Bunların sebebi, ağır ve yavaş hazmedilen şeylerin yenilmesidir. Ara sıra müshil almak, bal yemek, bal şerbeti içmek, midesini yormayacak şeyler yemek en büyük ilacıdır.

Zevcesi ve Muvasalatı Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Başından bir ya da üç ya da beş nikâh geçer. Kadınlar indinde makbul ve mahbub (sevgili) olacağından haram ile ilişkisi çok olur. Kıskançlık sevkiyle bir kadının kendine içireceği ilaçtan dolayı çok zahmet çeker. Binaenaleyh bundan sakınsın.

Korkusu ve Ölümü Hânesi: Talii Utarid'dir. 1 yaşından 34 yaşına kadar senenin talii bir burç ve yıldızda olduğu zaman korku vardır. Bundan kurtulur ise 70 sene ömür sürer. Ahfâdını kucağında büyütür ve sever.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre'dir. Sık sık yolculuk eder ve bundan hayır ve fayda görür. Deniz seferi, kara seferinden iyidir. Cumartesi günü başlayan ve kıble cihetine olan yolculuğu, cümlesinden hayırlı ve bereketli olur. Hacca gider ve Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyaret etmek şerefine erer.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. İnsanlar arasında makbul, muhterem, muazzez ve mükerrem olur. Herkes, kendisini sever. Eğer ehil ise yüce mertebeye erer, ehil değilse muhitinde re'y ve söz sahibi olur.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. Bir çok emeller arkasından koşar, onları elde etmek için acele eder. Nihayet, istediği gibi maksuduna vâsıl olur. Akıbeti hayır ve selamettir.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. Hasedçileri pek çok olur. Düşmanı çok ve kendisine zarar vermeye çalışıyorsa da o buna ehemmiyet vermez. Cümlesine mansurdur. Eğer cumartesi günü davaya girerse hasmını galebe eder. Kadın ve arkadaştan talii Cevza, Mizân ve Delv gibi hevâi olanlar uygun olur. Talii Sevr, Sümbüle ve Cedy gibi türâbi olanlardan sakınmalıdır. Düşmanları beyaz ve siyah benizli olduğundan, böylelerinden korku vardır.

Büyük ve küçük birinden haceti varsa cumartesi günü sabahleyin müracaat ederse muvaffak olur. Madeni kurşun ve gümüş, yiyeceği kuru ve sıcak, içeceği limonata, koklayacağı yasemin olup en hayırlı ve faydalı olanlar bunlardır. Yeni ay gördüğü zaman erkek yüzüne bakarsa o ay kutlu olur. Yattığı zaman başını kıbleye müteveccih koymalıdır.

Hakim Ebu'l-Ma'şer diyor ki: "Ey tali' sahibi, seni yorulmadan ve zahmetsizce maksadına vâsıl olmakla müjdelerim. Bil ki her şeye bir sebep vardır. Tali'in fena değil orta hallidir. Mal toplamaya ve tali' sahibinin halk üzerinde büyük hakimiyetine delalet eder. Fakat sende bir vesvese ve endişe görülüyor. Sabrın sonu selamettir. Sabret, işlerin sonuna bak. Sana gelecek hayır ile hatırın hoşnut olacaktır."

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindar, ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Gul , 25.04.2017, 06:46 (UTC):
burcum terazi 19 ekim saat 13:30 da dogdum .Hanemi nasil ogrenebilirim ?

Yorumu gönderen: mahmut, 03.02.2017, 17:53 (UTC):
hepsi güzel şeylerde benim bir türlü bulamadığın zührenin şu saat falan nerden öğreneceğiz yarımcı olursanız sevinirim.

Yorumu gönderen: yılmaz, 22.08.2014, 18:06 (UTC):
inanmayan arkadaşlar kaderede inanmayın o zaman.insanın doğumundan ölümüne kadar her şey lefhi mahfuzda yazılıdır.yani ALLAH katında insanların bir film gibi kaydedildiği yazılıdır.öbür alemde gösterilecek.sen konuşmasan bile azaların konuşacak.müslüman değilseniz!bunada inanmazsınız.bazı şeyler:GAYB değildir.bundan 30 sene önce 1 ay sonra yağmur yağacak deseydi biri.napardınız.ermiş derdiniz değilmi?onun için burçlar vardır ve insanların yaşamlarıyla ilgilidir.bütün insanlarınki aşağı yukarı aynıdır.bazılarıyla anlaşamayız_yıldızımız barışmadı deriz.doğrumu?işde buradan yola çıkın araştırın.tefsir kitaplarını inceleyin!bu fal değildir.insanların kemik yapısını göz rengini dahi söyler.yıldıznamede.orjinalini okudum ben osmanlıca yazar.bunu sayın adminimiz elinden geldiği kadar tercüme etmiş.teşekkür ediyorum.kendi adıma.saygılar!

Yorumu gönderen: Akhenaton, 26.07.2014, 11:31 (UTC):
Yani yükseleni boğa, başak ve oğlak gibi toprak olanlardan sakınmalıdır.

Yorumu gönderen: metin, 26.07.2014, 03:45 (UTC):
Talii Sevr, Sm0062006c0065 ve Cedy gibi türâbi olanlardan sakınmalıdır. bunu anlayamadım açıklarmısınız

Yorumu gönderen: çaça, 11.01.2014, 11:05 (UTC):
arkadaslar sadece anlık tatmın olmak ıcın okuyun bunlara bırebır ınanırsanız manevi olarak riske girebılırsınız unutmayın kı hersey Allah tan gelır ve ne olacagını kımse bılemez 'o ol der olur'

Yorumu gönderen: harun, 04.11.2010, 21:47 (UTC):
ben genelde akılcı yaklaşımları olan ve akılcılığı savınan bir insanım burda okuduklarım beni çok etkiledi kendimi burda görmek çok ilginç...

Yorumu gönderen: mehmet, 03.07.2010, 23:52 (UTC):
kardeşler ben hiç bir şey anlamadım gaybı ALLAH bilir bunlar fasa fiso sözler bunun dediği hiç bir şey bana uymadı

Yorumu gönderen: awesta21, 16.06.2010, 18:50 (UTC):
yazılanların tamamı dogrudur

Yorumu gönderen: BARIŞ , 01.06.2010, 10:47 (UTC):
BAZI ŞEYLER HARİÇ BENI ANLATIYOO TABI GAYBI ALLAH BILIR

Yorumu gönderen: Sondurock, 30.05.2010, 14:24 (UTC):
Ne kadar güzel ve anlamlı sözler aynı günümüz siyasetçilerin bahsettiği vaadler kadar yalan olduğuna eminim.

Yorumu gönderen: mesut, 11.11.2009, 12:01 (UTC):
kainatta tesadüf iye birşey yoktur
tevafuk vardır
yaratılan hiçbirşey sebebsizde değildir...
yıldızname burçlar yüce kitabımızda elbet vardır buruç suresi örneğin... ama bunuanlamak yada yorumlamak herkesin işi değildir ...öyle değilmi
on milyar insanın yaşadığı dünyada kaç kişi uzaya gidebiliyor demekki herkesin bir görevi bir meziyeti ve herşeyin sebebi var ...
ama asıl gerçek herşeyin en iyisini herşeyin sahibi olan yüce RABBİMİZ bilir...güzel bi çalışma

Yorumu gönderen: sezen, 11.09.2009, 12:07 (UTC):
adamlar en başına islamla alakası yok, halk inanışı ve güvenilirlk derecesi düşük diye yazmışlar zaten, dikkatli okumadan yorum yapmayın...

Yorumu gönderen: Tayip, 01.09.2009, 13:34 (UTC):
Saçmalıkla alakası yok mustafa.Hayatta herşeyin ilim oldugu ve çalışmalarla inançla keşfedilmiyecek başarılmayacak hiç bir iş yoktur.Günümüzde insanları tembellige itip her şeyi hazır bulmaya alıştırmışlardır.Bu çalışmalar uzun yıllar gayret ve azimli çalışmaların sonucu ortaya çıkmıştır.Ve tutarlılıgıda % 90 Dır. İnanıp İnanmamak Senin elinde ama sen inanmıyorsun diye inanan insanlara da saygısızlık etme. Şu programı yapmak bile başlı başına bir meziyet ve emektir. Yapanlrın eline saglık, Dahada geliştirilmesini arzu eder çalışmalarınızda başarılar dilerim..

Yorumu gönderen: mehmet, 31.08.2009, 03:37 (UTC):
selam, inanmayacaksınız, ama tamamiyle beni anlatan bi yazi okudum,şaşkınım, 35 yaşındayım , geçmişim birebir , inanın çok şaşırdım.

Yorumu gönderen: Feray , 01.08.2009, 22:53 (UTC):
teşekkürederim payLaşım için...

Yorumu gönderen: mustafa, 17.07.2009, 16:53 (UTC):
ya bu ne saçmalık bi insan yaşamadan tüm hayatını yaşamış gibi önüne seriyorsunuz çok ama çok saçma islamla ilgisi yokBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52757466 ziyaretçi (134091300 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler