Kova Kadini
 
kova burcu, kova kadını, kova kadınının yıldıznamesi, burç, burçlar, astroloji, fal

Kova Kadını'nın Yıldıznâmesi

Bu materyalin güvenliği: kadını'nın, kova, yıldıznâmesikadını'nın, kova, yıldıznâmesikadını'nın, kova, yıldıznâmesikadını'nın, kova, yıldıznâmesikadını'nın, kova, yıldıznâmesikadını'nın, kova, yıldıznâmesikadını'nın, kova, yıldıznâmesikadını'nın, kova, yıldıznâmesikadını'nın, kova, yıldıznâmesikadını'nın, kova, yıldıznâmesi (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.

Bu burç ve yıldızın altında doğan kadın için üç vecih vardır:

1. Vecih: Zühre'ye mütenâzır olursa kırmızıya meyyâl benizli, ne şişman ne zayıf, güzel yüzlü, iri kemikli, orta boylu, samur kaşlı, siyah gözlü, yuvarlak çehreli bir kadın olup erkeklerden bahtı yaverdir. Güzel kokuları, ziyneti, zevk ve sefayı sever. Latife ve mizahtan hoşlanır. Bir hâlde sebât etmez. Dostluğu ve düşmanlığı devamsız, izzet-i nefsi büyük, malı çok olur.

2. Vecih: Utarit'e mütenâzır olursa esmer ya da buğday benizli, orta boylu, biraz şişmanca, çehresi yuvarlak, sık ve gür kaşlı, siyah gözlü ve saçlı, endâmı mütenâsip bir kadın olup bilgili, akıllı, çalışkan, sanatkar, maharet sahibi bir kadındır. Zevk ve safaya meyyâl, sohbet ve işe düşkün olup gençler indinde rağbet görür, (gençler) etrafında dolaşırlar. Mülkü ve malı çoktur. Teşhir bir ricalde neşelidir.

3. Vecih: Kamer'e mütenâzır olursa: Pek saf beyaz benizli, siyah saçlı, güzel yüzlü, gerdanı latif, orta boylu, kalınca dudaklı, geniş göğüslü, gözünün beyazı siyahından daha ziyâde, şehvete düşkün bir kadındır. Uykuyu sever, tembel ve unutkandır. Hilekârlığa meyyâl olup oynak ve müteharriktir. Yüzü gülünç (güleç), sözü tatlı olduğundan herkese kendini sevdirir.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühre'dir. Hayatı iyi geçer. Maişeti müreffeh olur. Niyeti saf ve kalbi temizdir. Ahir ömründe refaha erer. Gülmeyi ve eğlenmeyi sever. Eli açıktır. Misafire ikram adetidir. Kimsenin hakkını yemez ve emanete hıyanet etmez. Yaşı ilerledikçe hâli iyileşir.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. 30 yaşına ulaşıncaya kadar malı az ve ancak ölmeyecek kadardır. Sonra hâli iyileşir. Alışverişte bahtı vardır. Birgünde fakir düşer, yine bir günde zengin olur. Elinde bir sanatı olur ve bu yüzden kimseye muhtaç olmadan yaşar.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Ekseri kardeşleri erkek olup aralarında güzel bir geçim olmaz. Bir mülk ve miras meselesinden dolayı aralarında dava ve hasımlık olması muhtemeldir. Kendisine haset ederler. Onlardan hayır görmez, bilakis zarar eder.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre'dir. Çocuk iken ebeveyni indinde pek sevgili olur. Büyüdüğü zaman itaatkâr ve hayırlı olacağından daima rızalarını kazanır. Eğer Zühre'ye mütenâzır is validesi, eğer Utarit'e mütenâzır ise pederi evvel vefât eder. Onlardan yiyeceği mirastan fayda görmez.

Evladı ve Torunları Hânesi: Burcu Cevza ve yıldızı Utarid'dir. Ekseri evladı erkek olursa da bunlardan hayır görmez. Yalnız bir evladı kendisine itaatkar ve hayırlı olacağından ondan memnun kalır ve bu çocuk yüzünden rahat ve refaha erer. Evlatlarının ekserisi vefât eder.

Zevci ve Firaşı Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Erkeklere karşı bahtı "?" olduğundan izdivacına çok talip zuhur eder. Bir ya da üç nikâhı vardır. Eğer üç zevce varmak mukadder ise (kaderinde yazılmışsa), ilk zevci vefât eder. İkinci zevci malını telef ve isrâf eyleyeceğinden boşanıp ayrılır. Bu yüzden çok zahmet ve meşakkat görür. Ona erkeklerden biri büyü yapar ise de tesirinden kurtulur.

Korkusu ve Ölümü Hânesi: Talii Utarid'dir. Senenin talii bu burç ve yıldızda olduğu bir sırada malı ve zevci hakkında korku vardır. Bunlardan bir felakete uğramak mümkündür. 8, 10, 14 ve 33 yaşlarında ölüm tehlikesi olup bunlardan necat bulursa (kurtulursa) 83 sene yaşar.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. Dem galebesi, mide ve kalp ağrıları, baş dönmesi gibi hastalıklara müsait olduğundan tabiatı'(nı) daima mülâyim tutmak lâzımdır. Ekşi şeyler faydalıdır. Sol elinden kan aldırırsa fayda görür.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Mizan ve yıldızı Zühre'dir. En hayırlı yolculuğu Cuma günü sabahleyin başlayan, kıble ya da garp cihetine olan deniz yolculuğudur. Çok yolculuk yapar. Bu seferlerinden bazısında ölecek derecede zahmet ve meşakkat çeker, felakete uğrar ise de nihayet necat (kurtuluş) bulur.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Herkes indinde muhterem, sz006c0065ri makbul, muazzez ve mükerrem olup nereye gider ve teveccüh ederse hürmet ve ikram görür. Büyük bir zattan himaye ve arkadaşlık görmekle yüksek mertebelere erer, eline çok hayır ve mal geçer. Dostlarına iyilik eder ve daima faydası dokunur.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Arzusu çok büyüktür. Bir takım şeyler teemmül eder ve bundan bir kısmına nâil olur. Arzu ve maksadında sebatkârdır. Yaşı ilerledikçe kıymeti artar ve maksadına erer.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Cedy ve talii Zühâl'dir. Erkek ve kadın düşmanları çoktur. Bilhassa dost görünenlerden çok felâkete uğrar. Hakkında dedikodu olur ise de buna ehemmiyet vermez.

Düşmanlarına Allah'ın izniyle Mansur ve galip olur. Beyaz benizli bir kadın, onun eziyeti için çalışır. Tuzak ve sihirle uğraşır. Bu kadından sakınmalıdır. Dost, ahbap ve şerik olmak üzere erkek ve kadından talii Cevza, Mizan ve Delv gibi Hevâi olanlar uygun olup talii türabi olanlardan sakınmalıdır. Çünkü en büyük düşmanları olanlardandır.

En hayırlı hayvanlar, erkek olanlardır. Mavi, siyah, kimyoni ve sarı renkler münasip; pamuk, keten, yün ve ipek muvafıktır. Hayırlı madeni gümüş, taşı ise zümrüt ve akiktir.

Yeni ay gördüğünde beyaz benizli bir erkeğin yüzüne bakarsa o ay (kendisine) kutlu olur. Hayırlı günü cumartesi, hayırsız günü cumadır. Bütün felaketleri o gün olur. Cuma günü başlayan bir hastalık, ölümüne sebeptir. Kuru ve hararetli şeyler yemek, hamama gitmek, mercimek, bakla, nohut gibi şeylerden sakınmak faydalıdır. Yattığı zaman başını kıble ve garba doğru koyarsa rahat uyur.

Gebe kalmaz ise kimyon, şuiz, beyaz karabiber ve yemen çayı müsavi (eşit) miktarda alıp güzelce dövdükten sonra biraz bal ve yumurta akı ile sulandırıp temiz bir bezle çıkın yaparak hayızdan temizlendiği zaman tutunur ve ardından zevciyle yatarsa biiznillahi Teala gebe kalır.

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindrarı; ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Nurdan , 25.07.2016, 22:49 (UTC):
Yazilmis olanlarinin cogunu yasadim malesef

Yorumu gönderen: hatice, 10.07.2016, 12:48 (UTC):
Gerçekten aynen anlatiyor herşeyi

Yorumu gönderen: !!!! , 21.09.2015, 09:00 (UTC):
Ben burçlara çok takıyorum kendi burcumun özelliklerini bilmek istiyorum yada kendi üzerimde teyit etmek ama bazı cümleleri çevieemiyorum anlayamıyorum biraz daha açıklayıcı olursa sevinirim teşekkürler

Yorumu gönderen: suzan, 12.12.2014, 14:12 (UTC):
tabi kur,anı ALLAHrızası için okuyanlara dürüst olanlara şeytanlıktan arınmış olanlara bir sözümüz yok göz boyamak için bu işleri yapanlar zaten cehennemi boylayacaklardır ALLAH ın vicdan merhamet basiret nasip ettiği kullar istisna onlar zaten hem bu dünyada hemde ahirette kazanmışlardır sakın kimse evlendikten sonra ailesini atmasın dört elle sahip çıksın su gider kum kalır ailemiz bize her zaman lazımdı sevgili kardeşlerim hakkınızı helal edin ben yandım başkaları yanmasın ALLAH merhametlileri çok sever...

Yorumu gönderen: suzan, 12.12.2014, 14:00 (UTC):
yazılanlar benim hayatıma aynen uyuyor hayretçok şaşırdım satır satır okuyunca gözlerim yuvalarından çıkacaktı neredeyse bu kadar tesadüf de pes doğrusu kova burcu kadınıyım gerçekten erkek geri zekalı basiretsiz kardeşlere sahibim onlar hayatım boyunca bana eziyet ettiler özellikle annem babam vefat ettikten sonra miraslı evden beni resmen kapı dışarı attılar çok çaresiz kaldım Allahda onları hiç ummadıkları bir zayıf anlarında inşallah çaresiz bıraksın etme bulma dünyasıdır herkes ders alsın annesi babası vefat eden kız kardeşlerine herkes sımsıkı sahip çıksın çünkü onlarda aynı muameleyi evlatlarından görecekler evlendikleri şeytan karılarının fitnelerine uyup kız kardeşlerini sokağa atmasınlar üstelik bu karı koca sözüm ona herkese KUR,AN dersi veriyorlar ele verir talkını kendi yutar salkımı ahım onları tutunca bu köşeden herkese olanları anlatacam ki herkes ders alsın el kızı için bacılarını atmasınlar sahip çıksınlar...

Yorumu gönderen: mine, 30.07.2014, 10:33 (UTC):
şuiz nedemek yahuu

Yorumu gönderen: a, 15.08.2010, 09:26 (UTC):
arapça kelimeler çok fazla olduğundan okumakta ve anlamakta zorlandım

Yorumu gönderen: buket, 15.08.2010, 06:14 (UTC):
okuduklarım gerçekmii

Yorumu gönderen: zeynep, 29.07.2010, 01:25 (UTC):
bencede dogru bir çok şeyler fazlasıyla tutuyor...ALLAH yardımcımız olsun hepimizin.

Yorumu gönderen: isimsiz, 09.06.2010, 08:37 (UTC):
benim ikinci vecihte doğmuşum ama siyah gözlü ve kaslı deilim.bazı şeyler tutuyor gibi ama umarım bazı bölümleri doğru deildir dedirtti bana:D

Yorumu gönderen: eda, 31.01.2010, 23:18 (UTC):
allah sonumuzu hayır etsin bizi hayırlı işlere vesile olmayı nasip eylesin... rabbime layık bir kul, hz peygambere layık bir ümmet olmayı nasıp etsin cümlemize

Yorumu gönderen: ???, 15.11.2009, 15:32 (UTC):
vallahi denilenlerin hepsi doğru çıktı sadece benle ilgili değil ailemle ilgili bir çok şey doğru çıktı:o

Yorumu gönderen: xx, 31.08.2009, 19:37 (UTC):
bnde kitabı var aynıları yazıyor gerçekten güzel site.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52757435 ziyaretçi (134091080 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler