Kral Aha (Kral Menes)
 
Kral Aha / Kral Menes, King Aha

Kral Aha / Kral Menes

İlk Hânedânlık

Çoğu İnsan, Kral A-ha'nın aslında Menfis'in kralı olan Kral Menes olduğuna inanır. Menes, Birinci Hanedan krallarındandır. Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır'ı birleştiren krallardan ilkidir. Antik Mısır, medeniyetinin en parlak devrini onun taç giydiği zamanda yaşamıştır. Menes, Menfis şehrini kurmuş ve yer olarak kolayca savunma sapabileceği Nil'deki bir adayı seçmiştir. O, Crocodopolis'in de kurucusudur. [1]

M.Ö. 3100 - 3000 yılları arasında hüküm sürdüğü düşünülen ve bazı tarihçilere göre de Mısır'ın Erken Hanedanlık Döneminin ilk firavunu olduğu öne sürülen Menes, Antik Mısır'da hakkında birçok tartışma olan bir firavun olarak öne çıkmaktadır.

Özellikle Narmer Tabletlerinin bulunmasından önce Aşağı ve Yukarı Mısır'ın birleştiricisi ve gerçek anlamda ilk Mısır Firavunu olduğu düşünülen Menes'in sözkonusu tabletlerde hiçbir şekilde bahsedilmemesi, önemli bir tartışmayı ortaya çıkarmış ve günümüzde birçok tarihçi bu arkeolojik buluntular neticesinde, Narmer'in ilk firavun ve Mısır'ın birleştiricisi olduğu konusunda görüş birliği içerisindedir. [2]

Tarihsel kayıtların çok net olmaması ve çeşitli firavun listelerinde görülen farklılıklar sebebiyle, günümüzde Menes'in Narmer ya da Hor-Aha'ya ait bir isim olduğu düşünülmekte ve Antik Mısır'daki ünlü Memphis şehrinin kurucusu olduğu düşünülmektedir.

Bazı firavunlar listesinde Min ya da Meni diye de adlandırılmış olan Menes'in Manetho'nun kitabından 62 yıl hüküm sürdüğü ve bir su aygırı tarafından öldürüldüğünden bahsedilmektedir. [2]

Aha'nın ölümü, hâlâ esrârını korumaktadır. Efsaneye göre Aha, Fayyum'da vahşi bir köpeğin ve Nil timsahlarının saldırısına uğrayarak ölmüştür. Aha'nın mezarı, Menfis'in en ünlü mezarı olan Saqqara (Sakkara)'da bulunmaktadır. [1] Bu mezar, Mısır tarihinin bilinen en eski anıtıdır. 3. bin yılın başlarında yapılan bu mezarın bir kayaya oyulmuş beş odası vardır. [3]

King Menes & Aha

English

Many people believe that Aha was actually King Menes of Memphis. Menes was the founding king of the 1st Dynasty, and was the first king to unify Upper and Lower Egypt into one kingdom. Ancient Egypt's most predominant form of civilization began with his crowning, and did not end permanently until the beginning of the Roman era, which started with Augustus Caeser. Menes founded the city of Memphis, and chose as its location an island in the Nile, so that it would be easy to defend. He was also the founder of Crocodopolis. During his time, the Egyptian army performed raids against the Nubians in the south and expanded his sphere of influence as far as the First Cataract.

His chief wife was Queen Berenib, though she was not the mother of his heir, King Djer, and his mother was probably Neithotepe, if that lady was not also his wife. His death is a mystery, for, according to legend he was attacked by wild dogs and Nile crocodiles in the Faiyum. Aha's tomb resides at Saqqara, the famed necropolis of Memphis. [1]

Kaynaklar

[1] www.touregypt.net/01dyn01.htm
[2] tr.wikipedia.org/wiki/Menes
[3] www.aktuelarkeoloji.com/forum/viewtopic.php?p=2988&sid=1a0ec33bb636cce40bdc233cba44a1ef


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52990257 ziyaretçi (134776135 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler