Kralice Nikalmati
 

Kraliçe Nikalmati

Boğazköy arşivine ait bir metne göre Tuthaliya ve Nikalmati, Zipalantaviya (Ziplantawiya) adlı kadının kötü sözlerinden ve büyülerinden kurtulmak için adaklar sunarak, bir dini tören düzenlettirmişlerdir. Metne göre büyü yapan Tuthaliya'nın kız kardeşidir. Buradan hareketle Hitit devletinde saraydaki kadınların iç siyasette etkin olabilmek için birbirleriyle adeta yarıştıkları ve bu nedenle saray entrikalarının devam ettiği anlaşılmaktadır.[1]

(KBo15.10+KBo 20.42 I 33-37): “Bu kötü büyülenmiş diller, beyi karısı, çocukları, evi ile çevrelesin”. Burada söz konusu olan diller, bir aile geçimsizliğine işaret etmektedir. Kral ve ailesinin huzuru ülkenin refahı anlamına geldiği için bu büyünün bütün ülkeyi tehdit ettiği düşünülmektedir. Szabo, büyü ritüelinin sebebi olarak Hattuśa’daki saray entrikalarını göstermektedir.[2][3]

Yine Boğazköy Krallık Arşivi yapılarından en büyüğü olan "A" binasında bulunan bir grup tabletin metin kompozisyonuna göre kral çifti Tuthaliya ve Nikalmati’nin, Zipalantavi (ya) adlı kadının "kötü sözler'inden ve "büyüler'inden kurtulmak için bir "kefaretle uzaklaştırma" ritüeli düzenlettiği bildirilmektedir. Kral çiftinin adları ile M.O. 15. yüzyılın sonu, 14. yüzyılın başına tarihlenen tabletler, dini belgeler arasında özel bir yer almaktadır. Bu belgeden "Kurban sahibi" görevini doğrudan doğruya kral çiftinin yerine getirdiği, bu kötü sözlü, büyü yapan kadının ise kral Tuthaliya 'nın kız kardeşi Zipalantavi (ya) olduğu anlaşılmaktadır. Entrikaların başlıca nedeninin, şüphesiz saltanat hırsına dayandığı ve hüküm süren kralın en yakını, kız kardeşi, bu karanlık, kirli büyü işlemlerinde başrolü oynadığı Hitit saray kadınlarının saltanat sürmek, hükmetmek isteği ve sahip oldukları imtiyazların bize miras kalan yansımalarını açıkça ortaya çıkardığı yolunda bir yargıda bulunulması söz konusudur.[4]

Kaynaklar

[1] Prof. Günseli Renda, "Çağlarboyu Anadolu'da Kadın Anadolu Kadınının 9000 Yılı", T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1993, s.28.
[2] G. Szabo, “Ein hethitisches Entsühnungsritual für das Könispaar Tuthaliya und Nikalmati”, Theth 1, Heidelberg 1971, s.88.
[3] Yrd. Doç. Dr. Esma Reyhan (Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü), "Eski Anadolu Kültüründe Büyü ve Büyücülük" (The Sorcery and Witchcraft in the Ancient Anatolian Culture), Akademik Bakış, Cilt 2, Sayı 3, Kış 2008, s.230.
[4] www.alevigundem.com/haberdetay.asp?ID=1300


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52982582 ziyaretçi (134752816 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler