Kuduriyye Duasi ve Serhi
 

Kuduriyye Duası ve Şerhi

Bu materyalin güvenliği: OrtaOrtaOrtaZayıfZayıfZayıfZayıfZayıfZayıfZayıf (Zayıf. Bidat ve Hurâfeler kategorisinde.)

Her kim bu duayı ayın ilk günlerinde sıdk-i hulûs ve itikad-ı tam ile her ne muradı için okursa murâdı hâsıl ola ve dahî bir kimseyi kendine aşık etmek dilese, Cum'a günü salâ vaktinde kıbleye karşı taharet ve gusûl abdestiyle iki veyâ dört kere okusa, kimin niyetine olursa olsun ol saat muhabbet ede ve kendini gaybede ve dahî avret (kadın), erkeğini sevse ya da erkek, avretini (kadını) sevse bu duayı tatlı taam üzerine on kere okuyup mahbubuna (sevdiği kişiye) verse, Yusuf ile Züleyhâ gibi muhabbet eder ve dahi avret (kadın), (bu duayı) sürme üzerine okuyup gözüne çekerse, her kim görse can-u dilden (tüm kalbiyle) (kendisine) aşık ola.

Ve dahî bu duayı uzak yerden bir ademi (insanı) ister isen bir akarsu kenarında kırk bir kere okusa, ol murat eylediği kimse acele gelir ve dahî bir mum üzerine okuyup bir halvet mahalde ol kimse niyetine yaksa ateşi gibi yana ve yalı yaprak üzerine okusa, havlet yer de ateşe atsa haman (hemen) ol saatte divane ola ve dahî bir avret ya da bir erkek, talii ve bahtı (kısmeti) bağlı olsa, bu duayı yanında getüre bahtı açıla, cümle murâdına nâil ola ve dahî bu dua, kimin üzerinde bulunsa, cümle murâdı hâsıl ola. Biiznillâhi Teâlâ.

Kuduriyye Duası

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme yâ Alibû yâ azîmü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ kadduru ente rabbi ve imike hasbi teni. Merabbü rabbi ve ni'mel hasbü hasbi, hensuru men teşâü ve inneke entel azîz-ür-rahîm. Yâ Kudduru yâ Kudduru ve es'elükel azameti fil' barekâti fil harekâti vessekanâti vekelimall vel firâdâti ve'l-hatarâti minneşşekün kâne vezzununî vel evhâmi veziizilti züzâlen ve şedîden, Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru ve iz yekûlül münâfikûne vellezîne fî gulû bihim meradun mâ vaedenellâhu ve resuluhû illâ gurûren, ya Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru veftah lenâ feinneke hayrul fâtihîn, vağfir lenâ feinneke hayrul gârirîn. Verhamnâ feinneke hayrur rahimîn. Sebbitnâ vensurnâ ve sehbir lehâ emri ve salıharelbahreyni limuduru yâ Kudduru yâ Kudduru ve sehhir lenâ küllün fil bahri hüve leke fil ardi ve's-semâi ve'l-mülki velmelekûti külli şey'in bimâ kesebet bihakki kâf hâ yâ ayn sâd vensurnâ feinneke hayrun nâsirîn. Verzugnâ ve ente hayrur-râzikîn. Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru ve heklenâ rîhan tayyiben kemâ hiye fî imike venşur aleynâ min hazâini rahmetike verhamnâ biha hamlil kerâmeti maasselâmeti vel âfiyeti fiddünyâ selâhireti. Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru. Allâhümme yessir lenâ umûrenâ maarrahati likulûbinâ ve âdinâ vesselâmeti ve kün lenâ hâceten fî seferinâ ve halîfete fî ehlinâ vetün âlâ vucûhi a'dâinâ vemsehu hüm kulûbun. Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru. Şehatil vucûhu li'l hayyil kayyûm ve kadsa ve sehharetil cibâlu vel hadîdi li Davûdinil vel cinni vel insâi li Süleymâne ve sehhare tissekaleyni Muhammedinil Mustafa Sallallâhu aleyhi veselleme ya Kudbehe men hamle zulmen tesin min hâ mîm ayn sin kâf merecel bahreyni yeltekıyâni beynehümâ berzâhun lâ yebgiyanî hâ mîm, hâ mîm el'emru ve caennasru fealeynâ lâ yünsarûn. Yâ kadduru yâ Kadduru yâ Kadduru. Bismillâhirrahmânirrahîm. Hâ mîm tenzîlül kitâbi minallâhil azîzil alîm. Gâ-Firüzzenbi ve kabilitteybi şididil ikabi. Fein tevelelv fekul hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hüve tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Yuhibbûnehum kehubillâh. Vellezîne âmenû eşeddû hubben lil'lâhi vevel yerallezîne zalemû iz yerev nel azâbe ennel kuvvete lillâhi cemâian ve ennallâhe şedîdül azâb ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve ashâbihî.

Kaynaklar

[1] Eski ve Kapaksız Bir Kitap’tan, s.74-75.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Lucky, 08.05.2021, 21:32 (UTC):
Bu duanı rüyamda söylemişlerdi bana uyanınca hemen internette aradım gerçekten böyle bir dua olduğunu gördüm

Yorumu gönderen: duaaa, 21.10.2016, 11:13 (UTC):
Her dilek icin okunurmu muma nasil okunaxak. tarif edermisiniz eski esim gelsin diye okusam olurmu?

Yorumu gönderen: Ece, 08.09.2016, 10:46 (UTC):
Ben bu duayi cok denedim muma bir kere okunmasi bile yeterli

Yorumu gönderen: Canan, 03.06.2016, 20:46 (UTC):
Mumun üzerine kac defa okunmasi gerek , ve havlet mahle yoksa olmazmi. Bos bi tarlaya cekilip okumsada kabulmudur

Yorumu gönderen: deniz, 05.07.2015, 21:43 (UTC):
yalnız bu duanın dinin önüne geçmiş bir dua ve büyü olduğu yazıyor bazı kaynaklarda bu ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bu konuyla ilgili kesin bir bilginiz var mı acaba ?

Yorumu gönderen: lele, 29.11.2010, 16:23 (UTC):
okuyun arkadaşlar çok faydalı bu dua

Yorumu gönderen: Müge, 12.10.2010, 14:21 (UTC):
Ben bunu kısmetim kim ise o gelsin diyerek mum üzerine okudum ve yakyım.Geldi ama istemediğim kişi:(((

Yorumu gönderen: hüma, 06.10.2010, 12:39 (UTC):
merhaba h.koktas duanın arapçasını bulabıldınmı?bulursan banada verırmısın Allah rızası için..

Yorumu gönderen: h.koktas, 17.08.2010, 13:06 (UTC):
bu dua bende var fakat bana arapcasi lazim yazip tasimam icin. Lutfen bulmam icin yardim ediniz!! cunku aramadik yer kalmadi

tesekkur ederim!

Yorumu gönderen: yunus polis, 03.07.2010, 14:28 (UTC):
ilk defa denicem işaallah allahım dileklerimi kabul eder amin.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56073206 ziyaretçi (142850263 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)