Kundalinin Tehlikeleri
 
kundalinin, tehlikeleri

Kundalinin Tehlikeleri

Kundalini'nin tehlikeleri konusunda önemle durmaktayız. Bunların niteliklerini gözden geçirelim. İlk ve en önemlisi cinsel uyarımla kişinin cinsel obsesyona maruz kalıp enerjisinin tükenmesidir. Akıl dengesinin bozulması da bu bağlamdadır. Cinsel enerji ve faaliyetinin Kundalini'ye yakın bağları vardır, zira her ikisi de son derece yaratıcıdır ve birinin geliştirilmesi, diğerinin gelişmesini etkileyecektir. Bütün cinsel dürtüler tamamen kontrol altında, bireyin iradesine tabi ve yüceltme denilen bir durumda olmalıdır. Kısacası, saygı ve adanma ruhuyla kullanılan kutsal bir işlev olarak görülmelidir. Çeşitli imalarıyla cinsel ayrışma Tanrı'nın çocuklarına bağışladığı ilk armağanlardan biriydi - bu çoğu kez istismar edildi, kaba bir şekilde kullanıldı, ama sonunda gerçek rahibin sunağa yaklaştığı huşuyla öğrenilmesi gerekir. Ancak bu şekilde seksin kutsallığına yanaşabilen kişiye nihai olarak Kundalini armağan edilir. Çünkü o güç faydalı ve emniyetli bir şekilde sadece sınavdan geçmiş ve güvenilir kişi tarafından kullanılabilir.

İkincisi, bedenin çeşitli merkezlerini uyarmakla fiziksel ritmik dengeyi bozma tehlikesi vardır - Kalbe, güneş sinir ağı ile sinir sisteme zarar verme, beynin genel kötüleşmesiyle kronik yatalaklık ve sonuçta akıl dengesinin bozulması tehlikeleri vardır. Kişi sağlıklıysa, oto-kontrole sahipse, sakin ve sağduyuluysa, dar kafalı değilse ve cinsel dürtülerin hakimiyeti altında değilse, hatta cinsel iştahı fazla kabarık değilse bütün bu tehlikelerden kaçınabilir. Unutulmamalı ki, Kundalini'nin açığa çıkarılması için ne denli fazla yardım görürse de, geliştirilmesi büyük çapta kendisine kalmıştır. Çeşitli göstergeleri görüp denetim sağlaması gerekir. Nasıl mı? Eğer uyarım için hazırsa bunu bilecektir. Burada daha fazla kılavuzluk gereksizdir, zira Kundalini'nin açığa çıkmasına hazır bir bireyin göstergesi yapılması gerekeni sezgisel olarak bilmesi ve Bilge kişinin yardımını almasındadır.

Hiçbir zaman unutmamız gerekir, fizik bedeni diğer bedenlerden daha yoğundur ve uyum sağlamaya daha az müsaittir. Fizik bedende, diğer bedenlerdeki gibi enerji bütüne dağılmayıp belirli bir yerde yoğunlaşma eğilimindedir. Eğer örneğin astral ya da mental (zihinsel) bedenlere göz atacak olursak her birinin bedenden ziyade, büyük bir organ olduğunu görürüz. Bir yere kadar fiziksel bedende belirli bir organla ilişkili işlev içsel, süptil bedenler açısından daha bütünseldir. Bir yere kadar içsel bedenlerde bölgeye has işlevlerden söz edebiliriz, ama az çok hisseden, algılayan, iletişim kuran astral bedenin tamamıdır. Aynı şey mental beden için geçerlidir, o bir bütün olarak düşünür.

Şimdi fiziksel bedenle duygular her tarafa dağılmış ve özel merkezler sıradışı duygu ve algılamalarla etkilenirken, beyin fizik ve astral beden arasında ana iletişim kanalı görevini görür. Beyin uyuştuğu, beyinle iletişim kuran sinirleri uyuşturulduğu zaman, etkileri kalsa da duygular bilinçten kaybolur. Örneğin anesteziyle uyuşturulan ve geçici bir süre acısız geçen bir ameliyattan sonraki şok gibi.

Aynı şekilde beyin fizik bedeni ve mental bedeni arasında asıl kanaldır. Mental bedenin fizik bedenin her tarafına bir nebzeye kadar kaydını bıraktığı konusunda eminim. Böyle beden parça ve organlar hissettikleri gibi bir dereceye kadar "düşünürler". Ama beyin asıl merkezdir ve dış dünyaya açılan büyük yol ağzıdır. Dolayısıyla, iç bedenlerinin fiziksel bedenin her tarafına ama beyine daha yoğun basınç uyguladıklarını düşünebiliriz. Beyin normal durumlarda ve normal insanda bütün bu yükü kolayca kaldırabiliyor; çünkü genelde çeşitli bedenler arasında çok küçük kanalların açılmasına izin verilir.

Ama Kundalini erkeç geçecektir ve en hassas ve algılayıcı merkezleri diriltecektir. Dolayısıyla mevcut yoğunluk daha da artacaktır. Bu da genelde söz konusu organın zaten tam yükünü almışken olacaktır. Kundalini'si herhangi bir sebepten dolayı açığa çıkmış bir kişi, kesin olarak her bakımdan yüksek bir basınç altındadır. Olası olarak aşırı derece zinde ve canlıdır. Olası olarak çeşitli organlarında yoğun enerji depolanmıştır ve bu yoğunluk her birinde kullanım tercihine göre değişir. Eğer stresi kaldırabilecek yapıda ruhsal bir atlet değilse, Kundalini talihsiz kişiyi acımasızca karanlıklara fırlatıp atan bir fırtınadır.

Şüphesiz, evrim sürecinin bu evresinde iç dünyalar ve dış dünyada yaşayan kişi arasında kanallar oluşacaktır. Ama olası olarak bu tür kanallar fazla derin olmayacaktır ve içlerinden birinden ya da direkt olarak bir organa aniden bir güç akarsa "patlayıp" bir felakete neden olabiliriler.

Fiziksel, duygusal ve mental bedenler yüksek karşılıklarıyla kaynaşmaya başladıkları zaman, ki bu fiziksel yaşantının son merhalelerini tamamlayan ruhun fiziksel çevreden hapsedilme sürecinden kurtulma safhasında geçerlidir, Kundalini normal bir şekilde asgari engelden fazla karşılaşmadan akar. Tek bir Alev, tek bir Hayat oluşmaya başlamıştır. Asıl ciddi dikkat edilmesi gereken, bundan daha önce varolan evrelerdir. Ateş-Yılanı ayrım yapmaz. Yakıp tüketir. Asgari engellerin bulunduğu yollardan geçme eğilimdedir ve bu yollar yukarı yerine aşağı da olabilir, sonuçta insan son derece tahrip edici etkilere maruz kalabilir.

Gelişme sürdükçe ve yüksek bilinç sürekli hakimiyet kazanırken, nüfuz etme daha ritmik olmakta ve alt mekanizmaların yüksek uyarımlara karşı tepkisi daha çabuk ve zengin olacaktır.

O zaman Kundalini'nin uyarımı neyi etkiler? Ne açıdan baksan blok ve kısıtlamaları kaldırır; ya da başka bir deyişle daha önce yavaş yavaş açılmakta olan ve olağan kişide çok sınırlı açık olan baraj kapılarını sonuna dek açar. Tüm bedenler arasında tam bir iletişim başlar, ama yine de bu iletişimi kullanabilmek ve yorumlamak biraz zaman gerekecek. Alt bedenler artan bir berraklıkla üst bedenlerin özelliklerini yansıtmaya başlarlar - yüksek mental ve alt Budik şuur halleri iç içe girmeye başlarlar ve sonuçta daha önce yaşanmamış bir şuur bütünlüğü yaşanır. Bu da sürekli vurguladığımız oto-kontrol gerektiren, tüm bedenlerde dağılmış duyarlılığın artışı anlamına gelir.

Günümüzde, birçok kişide, Kundalini tehlikenin az olduğu ormanda değil, tehlikenin büyük olduğu pazar yerlerinde geliştirilmelidir. Özellikle günümüzde, dünyadan soyutlamak için zamanın değeri çok fazladır ve risklere girmek gerekir. Fizik bedenin harika bir şekilde duyarlı bir şekle girip harika bir enstrümana dönüşmesi, çevreye rağmen incelmesi durumunda dıştan gelecek kaba ve şiddetli bir titreşimin son derece yıkıcı bir etkisi olabilir. Dolayısıyla, sağlam beden sağlığı Kundalini uyarımında bir şarttır. Burada bir gencin değil, bir yetişkinin sağlığı söz konusudur.

Ama daha da fazlası vardır. Tüm fizik bedenin duyarlılığı artarken, beyin yükü kaldırmak durumundadır. Fiziksel beyne baskı önemli ölçüde artmaktadır; çünkü beyin fizik bedeni ve iç bedenler arasında esas trafo ya da geçit yeridir. Beyin bu basınca dayanabilir mi? Bu da belki Kundalini'yi açığa çıkarmakta sorulması gererken asıl sorudur. Yanıt büyük çapta fiziksel açıdan beynin basınca dayanabilmek için oto-kontrol ile geliştiğine, koruma mekanizmasının pekiştirildiğine dayanır. Beyin katmanların kondisyonları ve sayısı belki de iletişim kanallarının durumları ve - daha iyi bir söz aklıma gelmiyor - beynin fiziksel esnetme gücü için belirleyici bir faktördür. Kırılmaması için bükülebilmesi gerekir. Aslında "bükülme" kelimesini harfi harfi anlamda kullanmıyorum, belki de "uyum" sağlamak daha doğru bir tabir olur. İç bedenlerden gelen basıncı neredeyse karşı konmaz bir sıvının akışı gibi algılıyorum. Beyin kendisini akışa uydurabilir mi? Bunu başarabilirse her şey yolunda olabilir. Ama sabitlik ölümcüldür ve sabitlikle sadece fiziksel sabitlik kastetmiyorum, ama aynı zamanda zihinsel ve duygusal sabitliği kastediyorum; yani mental ve astral bedenlerinin belirli kısımlarının sertleşmesi, kireçlenmesi bu da esneklik yoksunluğundan dolayı beyin ve hatta kalpte genişlemeyen, ama kırılan izler yaratmaktadır.
Bütün bunlar son derece karmaşık bir husustur, zira temelde Kundalini'nin açığa çıkarma gereği büyük çapta, ama tamamen olmamakla beraber, alt zihinsel ve duygusal bedenlerin durumlarına ve Kozal ve Budik bedenlerin irtibat kurup varlıklarını ortaya koydukları nispete bağlıdır. Ama fiziksel şartları her ne kadar içsel şartların yansıması olsalar da yine de hesaba alınmalıdır. O zaman bütün sorun şudur: içsel bedenler yeteri kadar geliştirilmiş ve kontrolü mü? Fiziksel beden gelişmesinin sürdüğü çağlar boyu sürecinde maruz kalması kaçınılmaz olan yanılgılı koşullandırmalardan kendini sıyırabilmiş mi? Her ne kadar yaşamdan yaşama fiziksel bedeni değişirse, her yeni beden varılan evreyi yansıtma ve ifade etmeye uygun bir tarzda şekillendirilmiştir. Bazı durumlarda ruh güçlü ana fizik bedeni zayıf, Ego'nun hazır olabilir, ama alt bedenler zayıf olabilirler ve bu durumda fizik bedeni Kundalini'nin gerilimine dayanmayabilir. Böyle durumlarda, başka bir yaşamı beklemek gerekebilir, böylece mevcut formlar kırılır ve daha esnek formlar yerini alır. Bütün bunlar Kundalini'nin açığa çıkarılışının ne kadar karmaşık olduğunu ve iyi nedenleri olmayan ve biraz da olsa rehberlik olmadan açığa çıkarılmasının ne denli akılsızca olacağını gösterir. Bunun sonucu büyük hüsran olacağı neredeyse kesindir. Dolayısıyla beyin büyük bir tehlike noktasıdır; çünkü fazla gerilimli bir beynin sonucu felaket olacaktır. Okültizm yolunun enkazlarla çevrili olduğu söylenir. Diyebilirim ki Kundalini'yi ilk safhalarında bile açığa çıkarmanın yolu daha da çok enkazlarla doludur. Pope şöyle yazmıştı:

"Az bilgi tehlikelidir; Derin iç, ya da Pieria kaynağını hiç tatma,"

KAYNAK BELİRTİLMELİ

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Bilinmeyen kadın , 27.01.2022, 19:39 (UTC):
Yorumlarda ve anlatımda kundalinin tehlikelerinden islama uygun olmayışından bahsedilmiş ben şimdilik aşırı korkunç bir tarafını görmedim sadece uyanışta fiziksel belirtiler canımı yaktı hepsi bu kadar onun dışında bu farkındalık seviyesi ve sezgilerimden memnunum uyanıştan önce hep hayatın olumsuz taraflarına odaklanır sık sık depresyona girerdim hatta Allah'a isyan bile ederdim sonradan farkettim durumların sonuçlarını hep ben yarattım isyan edecek bir durum yoktu böyle böyle Allah'a yakınlaştığımi hissediyorum ve bugünkü halime şükürler olsun çok tramvadan acıdan geçtim bu enerji yaralayıcı değil doğru yolu bulabilene bir ödül yalnızca uyanışta beden ve ruhun tamamen hazır olup kendini kanıtlaması lazım o yüzden doğal sürece bırakmak en iyisi gibi sonrasında belki kontrol için yardim alınabilir yinede bilinç seviyeniz size yetecektir çünkü enerji zihninizi açmış olacak:)

Yorumu gönderen: Hiç kimse, 20.01.2022, 17:38 (UTC):
Sanırım ben bu enerjiyi buldum çok tramvatik olaylar yaşayıp acı çektiğim bir dönemin sonunda kendimle fazlasıyla iç muhasebe yapıp bütün yaralarımı sarmaya çalıştım yeme düzenim değişti aşırı hiperaktif davranmaya başladım ve sanki gerçek gibi gündüz rüyaları veya hayalleri yada birinin ne hissettiğini bilmek gibi şeyler yaşamaya başladım ardından bir dönem geldi her yerim ağrıyordu yorgun hissediyordum mide-sindirim sorunları,sırt karın ağrısı yaşadım ardından kol ağrısı kalp sıkışmaları denge sorunları kafada basınç duygu-durum-zihin karışıklıkları kaşıntı gibi sorunlar yaşadım doktor doktor gezdim ama görünürde hiç birşey yoktu sonra biraz iyileştim ama bazi sorunlar devam etti çoğunun hala sebebi yok ve bu süreçten sonra ikiz ruhumu buldum hissettiklerim ,sezgilerim,rüyalarım çok değişti tabi bu rüyaları gördüğüm geceler tamamen uykusuz geçti.Hatta diğer insanların yani bazı insanların bile duygularını hissedebiliyorum kafamda onlara yaşam yolu çizebiliyorum.Bazılarının gelecekte nerelere gelebileceğini seziyorum tabi gelecek sonuçta gerçek mi değil mi yaşayıp göreceğiz yalniz tuhaf olan sezgilerim hep kuvvetliydi benim yani daha önceden tahmin ettiğim olaylar olmuştu belkide bu enerjinin açılması çok uzun yıllar alıyor karma ve trajedi sadece son tetikleyici oluyor bilemeyiz:)

Yorumu gönderen: tekyolislam, 22.01.2021, 08:45 (UTC):
eğer bir kimse islam yolundan sapar ve tasavvufi çalışmalar yaparsa en fazla nefsini temizleyebilir ve yedi çakrasını çalıştırır. omurganın spritüel boyutundaki kilitlerin açılmasıyla kuyruk sokumunda uyuyan yılan uyanır ve yükselişe geçer. yılan bıngıldak kemiğine ulaştığında o kimse lucifer tarafından aydınlatılır ve olağanüstü güçler elde eder. tam bir dehâya dönüşür ve kendini tanrıyla birleşmiş olarak algılar.

ancak bu usul tasavvufta feth-i zulmani(karanlık açılım) adıyla bilinir ve deccalların, firavunların yoludur.(eski mısır rahiplerinin, masonların, hint yogacılarının, budistlerin vs...yoludur)

Yorumu gönderen: rose, 11.07.2018, 21:37 (UTC):
Ben 2013 hazirandan buyana kundalini uyanisi yasiyorum.sidderli bas dönmesiyle hastaneye kaldirildim ve hayatim bitti.basima kaya gibi bisey püskürttü ve cok hizli icimde hareket ettiginden deng gitti krizler gecirdim ve musallatlar sürüngenler cikti bedenindem bilincaltim yüze vurdu aglama krizleri ibtihae edecek duruma geldim.is hayatim özel hayatim hepsi bitti,sese kalabaliga gelemiyorum.resmen bitmeyen bibkabusun icindeyim.yasayan ölüye döndüm.gercek ölü olmayı tercih ederdim.bu dünyada varim ama yokum.sanki baska gezegenden buraya gelmis gibi hissediyorum ve cogu hislerimi yitirdim.

Yorumu gönderen: sifacı, 04.12.2009, 10:08 (UTC):
kundalini reiki ve kundalini enerjisi tamamen farklıdır.

Senin yasadigin seyler kundalini reikisinin arınmasıdır.
tek yapabilecegin kundalini reiki vermeye devam etmektir.
Kundalini reikiye devam ederken aldıgın ek uyumlamalarlada calismalısın.
Kundalini reiki alman senin kundalini enerjini uyanmasına sebeb olmaz

Yorumu gönderen: krizantem, 30.06.2009, 10:49 (UTC):
ben 3 ay önce kundalini reiki 1-2-3 eğitimi aldım, o günden beri ruhum felakete uğradı sanki kendime gelemiyorum, bu yazıyı okudum daha da korktum,düzelme şansım yok mu?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56258200 ziyaretçi (143332573 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)