Kuran Meal ve Okunus
 
Kuran, quran

Kuran-ı Kerim Meal ve Okunuş

kuran, quran

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

Ve kâler-resûlü yâ rabbi inne kavmîtte[k]hazû hēzēl kur’âne mehcûrâ

“O gün elçi der ki: Rabbim! Gerçekten de benim toplumum, bu Kurân’ı mehçur (öksüz) bıraktı!” (Furkan 30)

Kurân’ı Mehçur Bırakmayın!

Kurân’ı mehçur (öksüz) bırakmayın! Öğrenin ve çocuklarınıza öğretin! Resulullah, şöyle buyurdu:

“Sizin en hayırlınız, Kurân’ı öğrenen ve öğretendir.”

(Buhârî, Fedâilu’l Kur’ân 21)

kuran, quran

Sureler

Üzerlerinde link olmayan siyah renkli sureler, henüz eklenmemiştir.

Alfabetik SıraKuran SırasıNüzul Sırası
 1. Abese Suresi
 2. Adiyat Suresi
 3. Ahkaf Suresi
 4. Ahzab Suresi
 5. Ala Suresi
 6. Alak Suresi
 7. Ali İmran Suresi
 8. Ankebut Suresi
 9. Araf Suresi
 10. Asr Suresi
 11. Bakara Suresi
 12. Beled Suresi
 13. Beyyine Suresi
 14. Buruc Suresi
 15. Casiye Suresi
 16. Cin Suresi
 17. Cuma Suresi
 18. Duha Suresi
 19. Duhan Suresi
 20. Enam Suresi
 21. Enbiya Suresi
 22. Enfal Suresi
 23. Fatır Suresi
 24. Fatiha Suresi
 25. Fecr Suresi
 26. Felak Suresi
 27. Fetih Suresi
 28. Fil Suresi
 29. Furkan Suresi
 30. Fussilet Suresi
 31. Ğaşiye Suresi
 32. Hac Suresi
 33. Hadid Suresi
 34. Hakka Suresi
 35. Haşr Suresi
 36. Hicr Suresi
 37. Hucurat Suresi
 38. Hud Suresi
 39. Hümeze Suresi
 40. İbrahim Suresi
 41. İhlas Suresi
 42. İnfitar Suresi
 43. İnsan Suresi
 44. İnşikak Suresi
 45. İnşirah Suresi
 46. İsra Suresi
 47. Kadir Suresi
 48. Kaf Suresi
 49. Kafirun Suresi
 50. Kalem Suresi
 51. Kamer Suresi
 52. Karia Suresi
 53. Kasas Suresi
 54. Kehf Suresi
 55. Kevser Suresi
 56. Kıyame Suresi
 57. Kureyş Suresi
 58. Leyl Suresi
 59. Lokman Suresi
 60. Maide Suresi
 61. Maun Suresi
 62. Mearic Suresi
 63. Meryem Suresi
 64. Muhammed Suresi
 65. Mutaffifin Suresi
 66. Mücadele Suresi
 67. Müddessir Suresi
 68. Mülk Suresi
 69. Mümin Suresi
 70. Müminun Suresi
 71. Mümtehine Suresi
 72. Münafikun Suresi
 73. Mürselat Suresi
 74. Müzzemmil Suresi
 75. Nahl Suresi
 76. Nas Suresi
 77. Nasr Suresi
 78. Naziat Suresi
 79. Nebe Suresi
 80. Necm Suresi
 81. Neml Suresi
 82. Nisa Suresi
 83. Nuh Suresi
 84. Nur Suresi
 85. Rad Suresi
 86. Rahman Suresi
 87. Rum Suresi
 88. Sad Suresi
 89. Saffat Suresi
 90. Sebe Suresi
 91. Secde Suresi
 92. Şems Suresi
 93. Şuara Suresi
 94. Şura Suresi
 95. Ta-Ha Suresi
 96. Tahrim Suresi
 97. Talak Suresi
 98. Tarik Suresi
 99. Tebbet Suresi
 100. Tegabün Suresi
 101. Tekasür Suresi
 102. Tekvir Suresi
 103. Tevbe Suresi
 104. Tin Suresi
 105. Tur Suresi
 106. Vakıa Suresi
 107. Yasin Suresi
 108. Yunus Suresi
 109. Yusuf Suresi
 110. Zariyat Suresi
 111. Zilzal Suresi
 112. Zuhruf Suresi
 113. Zümer Suresi
 1. Fatiha Suresi
 2. Bakara Suresi
 3. Ali İmran Suresi
 4. Nisa Suresi
 5. Maide Suresi
 6. Enam Suresi
 7. Araf Suresi
 8. Enfal Suresi
 9. Tevbe Suresi
 10. Yunus Suresi
 11. Hud Suresi
 12. Yusuf Suresi
 13. Rad Suresi
 14. İbrahim Suresi
 15. Hicr Suresi
 16. Nahl Suresi
 17. İsra Suresi
 18. Kehf Suresi
 19. Meryem Suresi
 20. Ta-Ha Suresi
 21. Enbiya Suresi
 22. Hac Suresi
 23. Müminun Suresi
 24. Nur Suresi
 25. Furkan Suresi
 26. Şuara Suresi
 27. Neml Suresi
 28. Kasas Suresi
 29. Ankebut Suresi
 30. Rum Suresi
 31. Lokman Suresi
 32. Secde Suresi
 33. Ahzab Suresi
 34. Sebe Suresi
 35. Fatır Suresi
 36. Yasin Suresi
 37. Saffat Suresi
 38. Sad Suresi
 39. Zümer Suresi
 40. Mümin Suresi
 41. Fussilet Suresi
 42. Şura Suresi
 43. Zuhruf Suresi
 44. Duhan Suresi
 45. Casiye Suresi
 46. Ahkaf Suresi
 47. Muhammed Suresi
 48. Fetih Suresi
 49. Hucurat Suresi
 50. Kaf Suresi
 51. Zariyat Suresi
 52. Tur Suresi
 53. Necm Suresi
 54. Kamer Suresi
 55. Rahman Suresi
 56. Vakıa Suresi
 57. Hadid Suresi
 58. Mücadele Suresi
 59. Haşr Suresi
 60. Mümtehine Suresi
 61. Saffat Suresi
 62. Cuma Suresi
 63. Münafikun Suresi
 64. Tegabün Suresi
 65. Talak Suresi
 66. Tahrim Suresi
 67. Mülk Suresi
 68. Kalem Suresi
 69. Hakka Suresi
 70. Mearic Suresi
 71. Nuh Suresi
 72. Cin Suresi
 73. Müzzemmil Suresi
 74. Müddessir Suresi
 75. Kıyame Suresi
 76. İnsan Suresi
 77. Mürselat Suresi
 78. Nebe Suresi
 79. Naziat Suresi
 80. Abese Suresi
 81. Tekvir Suresi
 82. İnfitar Suresi
 83. Mutaffifin Suresi
 84. İnşikak Suresi
 85. Buruc Suresi
 86. Tarik Suresi
 87. Ala Suresi
 88. Ğaşiye Suresi
 89. Fecr Suresi
 90. Beled Suresi
 91. Şems Suresi
 92. Leyl Suresi
 93. Duha Suresi
 94. İnşirah Suresi
 95. Tin Suresi
 96. Alak Suresi
 97. Kadir Suresi
 98. Beyyine Suresi
 99. Zilzal Suresi
 100. Adiyat Suresi
 101. Karia Suresi
 102. Tekasür Suresi
 103. Asr Suresi
 104. Hümeze Suresi
 105. Fil Suresi
 106. Kureyş Suresi
 107. Maun Suresi
 108. Kevser Suresi
 109. Kafirun Suresi
 110. Nasr Suresi
 111. Tebbet Suresi
 112. İhlas Suresi
 113. Felak Suresi
 114. Nas Suresi
 1. Alak Suresi
 2. Kalem Suresi
 3. Müzzemmil Suresi
 4. Müddessir Suresi
 5. Fatiha Suresi
 6. Tebbet Suresi
 7. Tekvir Suresi
 8. Ala Suresi
 9. Leyl Suresi
 10. Fecr Suresi
 11. Duha Suresi
 12. İnşirah Suresi
 13. Asr Suresi
 14. Adiyat Suresi
 15. Kevser Suresi
 16. Tekasür Suresi
 17. Maun Suresi
 18. Kafirun Suresi
 19. Fil Suresi
 20. Felak Suresi
 21. Nas Suresi
 22. İhlas Suresi
 23. Necm Suresi
 24. Abese Suresi
 25. Kadir Suresi
 26. Şems Suresi
 27. Buruc Suresi
 28. Tin Suresi
 29. Kureyş Suresi
 30. Karia Suresi
 31. Kıyame Suresi
 32. Hümeze Suresi
 33. Mürselat Suresi
 34. Kaf Suresi
 35. Beled Suresi
 36. Tarik Suresi
 37. Kamer Suresi
 38. Sad Suresi
 39. Araf Suresi
 40. Cin Suresi
 41. Yasin Suresi
 42. Furkan Suresi
 43. Fatır Suresi
 44. Meryem Suresi
 45. Ta-Ha Suresi
 46. Vakıa Suresi
 47. Şuara Suresi
 48. Neml Suresi
 49. Kasas Suresi
 50. İsra Suresi
 51. Yunus Suresi
 52. Hud Suresi
 53. Yusuf Suresi
 54. Hicr Suresi
 55. Enam Suresi
 56. Saffat Suresi
 57. Lokman Suresi
 58. Sebe Suresi
 59. Zümer Suresi
 60. Mümin Suresi
 61. Fussilet Suresi
 62. Şura Suresi
 63. Zuhruf Suresi
 64. Duhan Suresi
 65. Casiye Suresi
 66. Ahkaf Suresi
 67. Zariyat Suresi
 68. Ğaşiye Suresi
 69. Kehf Suresi
 70. Nahl Suresi
 71. Nuh Suresi
 72. İbrahim Suresi
 73. Enbiya Suresi
 74. Müminun Suresi
 75. Secde Suresi
 76. Tur Suresi
 77. Mülk Suresi
 78. Hakka Suresi
 79. Mearic Suresi
 80. Nebe Suresi
 81. Naziat Suresi
 82. İnfitar Suresi
 83. İnşikak Suresi
 84. Rum Suresi
 85. Ankebut Suresi
 86. Mutaffifin Suresi
 87. Bakara Suresi
 88. Enfal Suresi
 89. Ali İmran Suresi
 90. Ahzab Suresi
 91. Mümtehine Suresi
 92. Nisa Suresi
 93. Zilzal Suresi
 94. Hadid Suresi
 95. Muhammed Suresi
 96. Rad Suresi
 97. Rahman Suresi
 98. İnsan Suresi
 99. Talak Suresi
 100. Beyyine Suresi
 101. Haşr Suresi
 102. Nur Suresi
 103. Hac Suresi
 104. Münafikun Suresi
 105. Mücadele Suresi
 106. Hucurat Suresi
 107. Tahrim Suresi
 108. Tegabün Suresi
 109. Saffat Suresi
 110. Cuma Suresi
 111. Fetih Suresi
 112. Maide Suresi
 113. Tevbe Suresi
 114. Nasr Suresi
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Aşkın, 28.05.2015, 13:55 (UTC):
Ali İmran süresi neden yok ben mi göremedim

Yorumu gönderen: M.Emin, 27.04.2014, 09:36 (UTC):
Kur'an-ı Kerim'in Latin harfleri ile okunup yazılarında çok ve ciddi hatalar var.Eğer düzeltilir ve sürelerde tamamlanırsa esasen güzel bir çalışma olur.

Yorumu gönderen: seher, 01.09.2010, 16:25 (UTC):
kur-an okumayı çok seviyorum

Yorumu gönderen: özlem , 24.06.2010, 13:38 (UTC):
inna fetahna duasını yaza bilirmisinizBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56440422 ziyaretçi (143814234 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)