Kuran'da Ses Ile Helak
 

Kurân’da Ses İle Helak

Hazırlayan: Akhenaton

Kategori: Dinler Tarihi

Helak Kavramı

Helâk (انهلاك); mahvolmak, yok olmak, bir şeyin ortadan kalkması, yıkıma uğraması, kendi eliyle tehlikeye düşmesi, ölüm, bir şeyi yok eden ve düşüren her şeye denir. Dini bir kavram olarak helâk; ferd ve toplumların Allah‘ın emir ve yasaklarına uymadıkları için yok edilmek suretiyle cezalandırılması demektir.[1]

Bizim bu makalede üzerinde duracağımız konu ise, sayha ya da ses ile helaktır.

Ses ile Helak Edilme

Kurân-ı Kerîm’de geçmişteki kimi kavimlerin öldürücü bir ses ile helak edildiklerinden bahsedilmektedir. Bu kavram için kullanılan kelimelerden biri de “sayha”dır.

S-y-h (صيح) kelimesinden türeyen sayha (صَيْحَة) kelimesi, sözlükte “ses, bağırmak, çığlık, çağırma, haykırış, ötme, feryat, yaygara, gürültü, azap, helak olma, zarar görme, kırma, yarma” anlamlarına gelir.[2] Kurân’da 13 yerde geçmektedir.[3][4]

Sözlükte şiddetli ve korkunç ses anlamındaki “essiyâh” ile birlikte zikredilen “sayha”, azap [5] ve helak anlamlarında kullanılmaktadır.[6]

Sayha, yedi yerde geçmişteki bazı inkârcı ve günahkâr kavimleri helâk eden korkunç ses, diğerlerinde kıyametin kopmasından önceki dehşetli ve öldürücü ses için kullanılmıştır.[7]

İsfahânî, Yasin 29. ayette geçen bu kelimeye “bağırma, çağırma, haykırma” anlamını verirken, Kâf 42. ayette geçen aynı kelimeye “sûra üfürülme sesi” anlamını vermektedir. Yine Hicr 73. ayette geçen aynı kelimeye de “korkunç ses” anlamını verir.[4]

Mukatil b. Süleyman, sayha kelimesinin iki şekilde tefsir edileceğini aktardıktan sonra birincisinin “Cebrail’in dünyadaki azâp sayhası (çığlığı)” manasında olduğunu Hûd ve Hicr suresinden verdiği örneklerle izah eder. İkinci tefsirin de “İsrafil’in nefhası” anlamı verilerek yapılabileceğini Yâsin 53 ve Kâf 42. ayetlerden örnekler vererek açıklar.

Zemahşerî, Hud 94. ayette geçen bu kelimeyi “Cebrail’in güçlü seslenmesi”, Yâsin 29. ayette geçen aynı kelimeyi “meleğin sesi”, Kâf 42. ayette geçen kelimeyi “İsrafil’in sûra üfürme sesi” anlamında tefsir ederken Mukatil b. Süleyman ile aynı manaları ifade ettikleri görülür.[4]

Bu ayetleri incelediğimizde sayha kelimesinin yaratanla yaratılan arasında vasıtalı ya da vasıtasız olarak kurulan bir tür iletişim veya yaşanılan dünyadan ziyade bu dünyanın sonu, ahiretin başlangıcında ya da ahrette vaki olacak olan güçlü bir ses frekansı olduğu kanaatine sahip olmaktayız.[8]

Sayha ile yok edilen Ashab-ı Karye, kendilerine gönderilen iki elçiyi yalanlamış, Allah bu elçileri üçüncü bir elçi ile desteklemiştir. Ancak bu toplum yine de yalanlamaya devam etmiştir.

Semud Kavmi de zalim bir kavimdir. Onlar kendilerine mucize olarak gönderilen dişi deveyi öldürerek kendilerine zulmetmiştir. Yüce Allah, o zalimleri helâk edeceğini peygamberine bildirmiş, o zalimleri de sayha yakalamıştır. Onlar zalimliklerinden helâk olmuşlardır.[9]

Hz. Suayb’ın kavmi gerçekten çok zalim bir kavimdi. Allah, o zalimleri bir sayhanın yakaladığını bildirerek onların helâkini anlatırken bu özelliğini ön plana çıkarmıştır.[10]

Kurân-ı Kerîm’de belirtildiğine göre Ashâbü’l-Hicr, dağlarda oydukları güvenli evlerde yaşayan, Allah’ın âyetlerinden yüz çevirip peygamberlerini yalanlayan bir kavimdi. Bir sabah vakti korkunç bir sesle gelen felâketle cezalandırılmışlar, yaptıkları şeyler ve kazandıkları kendilerine fayda vermemiştir.[32] Ashâbü’l-Hicr’in Kurân’da anlatılan özellikleri dikkate alınırsa bunların Semûd kavmi olduğu anlaşılır. Çünkü ilâhî âyetlerden yüz çevirme ve kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlama, inanmayan kavimlerin ortak özelliği olmakla birlikte korkunç bir sesle cezalandırılma Kurân’da Lût, [11] Şuayb [12] ve Sâlih [13] peygamberlerin kavimleriyle ilgili olarak zikredilmekte, kayaları oyup evler yapma işi ise sadece Sâlih’in kavmi Semûd’un özelliği olarak belirtilmektedir.[14][15]

Medyen ve Eyke’nin helâkini ifade için, Kurân-ı Kerîm’de ki yerde onları bir depremin, bir yerde de o zalimleri bir sayhanın yakaladığı belirtilir. Onları gölgelerle dolu bir günün azabının kıskıvrak yakaladığı da zikredilir. Bu gölgelerle kaplı gün ifadesiyle çoğu zaman volkanik patlama ve yer sarsıntısıyla birlikte çöken fiziksel karanlığa işaret edilmiş olabileceği gibi; geç kalınmış bir pişmanlıkla birlikte bas gösteren ruhsal bir karanlığa ve kasvete de işaret edilmiş olunabilir. Ancak Medyen’in yasadığı ülke, civarda bir volkanik patlama ve deprem olduğunu gösterir çok sayıda izler taşımaktadır.[9]

Kurân-ı Kerîm’de ses ile helakı anlatmak için kullanılan kelimelerden biri de “tağıye“dir. “Tağâ” kelimesi; sınırı aşmak, isyanda ve karşı çıkışta çok fazla ileri gitmek, haddi tecavüz etmek anlamlarına gelir. “Tuğyan” da bu kelimeden gelmektedir.

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ

“Su tuğyan ettiği (iyice kabarıp taştığı) vakit, şüphesiz ki yüzüp giden gemide sizi biz taşıdık.” (Hâkka 11)

Âyet-i Kerîme’sinde geçtiği üzere, suyun kabarıp taşmasına, yatağından çıkıp aşmasına “Tuğyan” denilir. Bu şekilde taşan ve her yeri kaplayan şeye de Kurân-ı Kerîm’de “Tâğıye” adı verilmektedir. Nitekim bir Âyet-i Kerîme’de şöyle buyrulmaktadır:

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ

“Bu yüzden Semud kavmi tâğıye (korkunç bir ses) ile helâk edildiler.” (Hâkka 5)

Aşırı derecede şiddetli ve öldürücü olan bu ses, her türlü gürültüden daha şiddetli olan bir sayhadır.[16]

Gökyüzünden inen şiddetli ve korkunç şimşek anlamındaki “sâika” ise korkunç ses [17] azap, helak edici azap, ölüm [18] anlamlarına gelmektedir. Kıyamet vaktinin habercisi “sûr” ise boynuz, boru anlamındadır. Ölülerin ruhları için sura üflenilmesi anlamıyla öne çıkmaktadır.[19]

Sesin, azabı ve helakı hatırlatan bu anlamları sesi bir helak unsuru olarak beyan eden ayetlerini akla getirmektedir. Sahip olduğu bu anlamlarıyla ses, dünya hayatında bir imtihan aracı olmakla birlikte bu imtihanda başarısız olanlar için bir ceza vasıtasıdır.[20]

Konuyla ilgili Kurân-ı Kerîm’de şu ayetleri sayabiliriz;

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik. Kimini korkunç bir ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor, onlar kendilerine zulmediyorlardı (Ankebut 40)

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ كَفرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْدًا لِّثَمُودَ

“Rablerini inkar ettikleri için Allah onları dayanılmaz bir sesle helak etti. Dizüstü çökmüş halde sabahladılar.” (Hud 67-68)

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ

“Semud milletinin üzerine korkunç bir ses gönderdik.“(Kamer 31)

فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ

“Kulakları sağır eden o ses geldiğinde işte o gün kişi kardeşlerinden, annesinden, babasından, eşinden, çocuklarından kaçar.” (Abese 33-36 )

مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

“Onlar birbirleriyle çekişip dururken kendilerini yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar, ne bir vasiyette bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler.” ( Yasin 49-50 )

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاء وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ

“Ondan sonra milleti üzerine gökten bir ordu indirmedik; zaten indirecek de değildik; sadece tek bir ses yeter, hemen sönüp gittiler.” (Yasin 28-29)

Sura Üflenme ve Ses

Kurân, özellikle kıyamet ile ilgili olayları anlatırken zecr, sûr, sayha, sahha, karia, nida (yevmü’t-tenâd), davet kelimelerini kullanarak sese kuvvetle vurgu yapar. Dünya ve ahiret hayatını birbirinden ayıran bu dehşet verici olayın içinde ses çok önemli bir yer tutar. Böylece kıyametin başlangıç anının fark edilmesi için şiddetli ses anlamına gelen kelimeleri sıklıkla kullanır. Bu sesin ardından insanların verecekleri tepkileri ve tabiatta olacak olan büyük değişimi anlatır. İnsanların buna hazırlıklı olması gerektiği mesajını verir. Zira dünyanın sonu veya büyük değişimin başlangıcı ses ile olacaktır.[21]

Sûr ve üflemenin mahiyeti konusunda farklı görüşler vardır. Çoğunluğun görüşüne göre “sûr”, “boynuz, boru veya borazan” anlamında bir alet; “üfürme” ise “o aletten çıkan korkunç, sarsıcı ve kulakları sağır edici bir sestir.[8]

Sur’a üflenmenin üç defa olacağı kanaatine sahip olan alimler, “nefhatü’l-feza” (korkutan bir ses), “nefhatü’s-saik” (öldürem ses), “nefhatü’l kıyame” (diriliş üflemesi) olarak adlandırılmaktadır.[10]

aztek ölüm düdüğü
Aztek Ölüm Düdüğü.

Mitolojide Bir Silah Olarak Ses

Son zamanlarda keşfedilen antik ses silahlarından biri, Meksika’nın Colomb öncesi kabileleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kafatası şeklinde bir çömlek olan Aztek Ölüm Düdüğü’dür. Onun içine üfürülünce “1000 ölünün çığlığı” olarak tanımlanan bir ses çıkardığına inanılırdı.[22]

Aztek ölüm düdüğü, insan çığlıklarının sesini, bebeklerin / kadınların ağlamasını, esen rüzgar sesini veya diğer rahatsız edici sesleri taklit etmek için yaratılan küçük düdüklerdir. Bu, esas olarak korkunç sesleri duyanların – örneğin savaşta veya kurban sunağında – kalplerine korku salmaktı.[23]

Kab’ın zikrettiğine göre Şeddâd’ın oğlu babasını çölden kaldırıp defnettiği zaman, onun lisanından mezarının başına konulan bir levhaya şunları yazmıştır:

“Ben Amid kalesinin sâhibi Âd oğlu Şeddâd’ım
Güç, kuvvet ve sağlam mülkün sahibiyim
Tehditimden çekinerek yeryüzü halkı bana itaat etti
Güçlü otoritem sayesinde Doğu’ya ve Batı’ya hükümrân oldum
Derken bize uzak ufuktan korkunç bir ses geldi
Çölün ortasında biçilmiş ekin gibi bizim canımızı aldı.” [24]

“Divanü Lügati’t Türk’de Kaşgarlı Mahmud; yılda bir defa işitilen ama işiteni öldüren gizemli bir sesten söz eder. Bu “tiki” kelimesi ile bilinir ve atalar kültüyle bağlantılı bir kelimedir. Sözlüğün “tiki” maddesinde bu gizemli ses hakkında şöyle bilgi verir.

Türkler ölülerin ruhlarının yılda bir kez olmak üzere, bir gece toplandığına ve yaşıyorken bulundukları yerlere gittiklerine inanırlardı. İşte bu esnada “tiki”, “tigi” ya da “tegi” şeklinde çıkan hışırtılı bir ses vardı ki geceleyin o sesi işiten kimse can verirdi.“

Tiki, geceleri işitilen sestir. Bu kelime atalar kültüyle bağlantılı bir kelimedir. Çünkü bu kelimenin açıklaması yapılırken, ruhların sağ iken yaşadıkları şehirlerde her yıl bir gece toplandıkları ve halkı ziyaret ettikleri belirtilir. Gece bu ruhların sesini, tikiyi duyanın öldüğüne inanılır.[18]

sonik tornavida
Sonik bir tornavida, yanlış ellerde öldürücü olabilir.

Ses Nasıl Öldürücü Olabilir?

Bir insan, sonik bir silahla kasten nasıl öldürülür? Genel fikir birliği, yeterince yüksek bir sesin, akciğerlerimizde hava embolisine neden olabileceğidir. Bu da kalbinize gider ve sizi öldürür. Alternatif olarak, akciğerleriniz, sadece artan hava basıncından patlayabilir. (Akustik enerji, sadece değişen ses basıncına sahip dalgalardır; daha yüksek enerji, daha yüksek basınç, daha yüksek ses.) Bazı durumlarda, altta yatan fiziksel zayıflığın olduğu yerlerde, yüksek sesler bir nöbet veya kalp krizine neden olabilir - ama bunu önermek için çok az kanıt var.[16]

The Times & New Scientist’te 1973’te yayınlanan makaleler, Kuzey İrlanda’daki İngiliz Ordusu tarafından kullanılan “Squawk Box” adlı bir cihazın kullanımını belgelemektedir. Bir araca monte edilen bu cihaz, belirli bir frekans bant genişliğini rezonans etmek için iki farklı marjinal frekans frekansı yaymaktadır.

New Scientist’teki makale, üretilen sesin psikoakustik etkilerinin sersemlik, bulantı, bayılma ya da sadece hedeflere “ürkütücü” bir psikolojik etki olduğunu bildirmektedir. Ayrıca, “Çoğu insan, aygıt tarafından yoğun bir şekilde rahatsız edilmekte ve başka bir yerde olmak için zorlayıcı bir istek duymaktadır” demektedir. Yaratılan frekans aralığı, askeri uygulamanın birçok yönünden tartışılsa da, beyin dalgalarının sürüklenmesinin hangi alanların belki de insan vücudunu olumsuz etkileyebileceğini keşfetmek için araştırma yapmak önemlidir.[25]

1974’te Çek mühendis Robert Pavlita böcekleri uzaktan öldürmeyi başardığı iddia edilmektedir. 1979’da Sovyet bilim adamlarının birkaç km öteden keçileri öldürebilen ya da yanlış yönlenme ve kapasite düşüklüğü gibi sonuçlar ortaya çıkaran sistemler üzerine çalıştıkları tespit edilmiştir.

Canlıları öldürmeyen, onlara acı veren bir sonik silah nedir? Bu silah nasıl tasarlanır, nerelerde kullanılır? Bu silah toplumsal gösterilerde ve ayaklanmalarda kullanılabilir. Silah, tek bir doğrultuda giden ses frekansları yayabildiği için, masum insanlara zarar vermeden sadece şüphelilerde ya da olay çıkaran göstericilerde dayanılmaz bir ağrı indüklemek mümkün olabilir. Ultrasonik silahla kapalı bir mekanda ateş edildiğinde duvarlara ya da sert yüzeylere çarpan ses dalgalarının, bir mermi gibi sekerek farklı yönlere gidebildiği gözlenmiştir. Ses silahının mağaralarda, teröristleri dışarı çıkmaya zorlamak amacıyla da kullanılabileceği belirtiliyor.[26]

Sesin şiddeti desibel ile ölçülür. 75 dB civarındaki ses şiddeti işitme duyusu için tehlikelidir. 85 dB üzerindeki gürültüye sürekli maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Yaklaşık 120 dB düzeyindeki gürültü acı verir, 180 dB üzerindeki sesler öldürücü olabilir.[27]

Bir insanın kafatasını patlatmak için gerekli olan ses miktarı ise 240 dB olarak hesaplanmıştır. Bu seviyede bir sesi yaratmak, en azından günümüz teknolojisiyle ya da biz insanlar için imkansızdır. [28]

Eğer bir madde şiddetli bir manyetik alana girerse önce tabii bir titreşim yapar. Eğer manyetik alan çok şiddetlenirse bu manyetik nükleer titreşim insanları çıldırtan, çıldırtarak aniden öldüren bir özellik kazanır. Çok şiddetli ses titreşimlerine kıyas edilebilen bu rezonans tamamen öldürücü bir nitelik kazanır.[29]

ses bombası, sound bomb
Ses bombası.

Ses Bombası

Ses bombası, infilak ettiği zaman çevresine ışık parlaması ile 170 desibelin (dB) üzerinde bir patlama sesi vererek düşmanın bazı duyularını geçici olarak işlev dışı bırakma amacıyla kullanılan ve öldürücü olmayan el bombasıdır. İlk olarak 1970’lerde, Britanya Ordusu’na bağlı Special Air Service tarafından kullanılmıştır.[30]

lrad
LRAD.

Uzun Menzilli Akustik Cihazı - Long Range Acoustic Device (LRAD)

Uzun Menzilli Akustik Cihazı öldürücü olmayan uzak mesafelere ağrı indükleyici tonları gönderir. LRAD havaalanı pistleri, rüzgar ve güneş çiftlikleri, nükleer enerji tesisleri, madencilik ve tarım faaliyetleri ve diğer sanayi tesisleri, aynı zamanda yaban hayatı koruma alanlarına izinsiz girişleri caydırmak için kullanılır. Denizde korsan baskınlarını önlemek için kullanılmaktadır. 165 dB ses şiddetinde sürekli ses dalgası üretmektedir. Hava alanı pistlerinden kuşları uzaklaştırmak amacı ile bu cihazlar kullanılmaktadır.[26]

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar

[1] Ahmet Erdinçli, “Kurân-ı Kerîm’de Nisyan / Unutma Kavramı” (yüksek lisans tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Çanakkale 2010, s.16-17.
[2] İbn Manzûr, a.g.e., “s-y-h” md.; el-İsfahânî, Râgıb, a.g.e., “s-y-h” md., s. 880.
[3] Hûd 11/67, 94; Hicr 15/73, 83; Mü’minûn 23/41; Ankebût 29/40; Yâsîn 36/29, 49, 53; Sâd 38/15; Kâf 50/42; Kamer 54/31; Münâfikûn 63/4; Abdulbâkî, Muhammed Fuâd, a.g.e., s. 417.
[4] Dr. Serbülend Arpa, “Musikinin Temeli Olan “Ses” İle İlgili Kurân-ı Kerîm’de Geçen Bazı Kavramların Tespit ve Tahlili”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, (2), s.125.
[5] Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed Ezherî, Tehzîbu’l-Lüğa, thk. Abdusselâm Muhammed Hârûn, (Mısır: el-Müessetü’l-mısriyyetü’l-Âmmetü li’t-Te’lîf ve’l-Enbâ’ ve’n-Neşr, ty.), “sâha”, 7: 166.
[6] Ezherî, Tehzîbu’l-Lüğa, “sâha”, 7: 167.
[7] Diyanet İslam Ansiklopedisi, “Zelzele” maddesi, cilt: 44, s.227.
[8] Dr. Serbülend Arpa, a.g.e., s.126.
[9] http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1284/1883.pdf
[10] Dr. Mehmet Akar, “Yasin Suresi Tefsiri”, Hüner Yayınları, Konya 2016, s.139.
[11] el-Hicr 15/73; Sâd 38/13-14.
[12] Hûd 11/94; Sâd 38/13-14.
[13] Hûd 11/67; el-Kamer 54/31.
[14] el-A‘râf 7/74; eş-Şuarâ 26/141-159.
[15] Diyanet İslam Ansiklopedisi, “Hicr” maddesi, cilt: 17, s.454
[16] https://www.extremetech.com/extreme/175996-can-a-loud-enough-sound-kill-you
[17] Cevherî, es-Sıhâh, s-a-g, 4: 1506.
[18] Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhît, “saika”, s. 900.
[19] Cevherî, es-Sıhâh, ”s-v-r”, 2: 716.
[20] Ayşe Betül Oruç, ““Kulak” ve “Ses” İfadelerinin Kurân Ayetlerindeki İzdüşümleri”, Tasavvur (Tekirdağ İlahiyat Dergisi), Haziran 2018, cilt: 4, sayı: 1, s.307-308.
[21] Dr. Serbülend Arpa, a.g.e., s.129.
[22] http://www.factmag.com/2016/10/09/sound-fear-room40-boss-lawrence-english-history-noise-weapon/
[23] http://superileri.com/bu-bir-aztek-olum-dudugu/
[24] İsmail Hakkı Bursevi,, “Ruhu’l Beyan”, Erkam Yayınları, İstanbul 2016, cilt: 23.
[25] https://littlefield.com/the-psychoacoustic-effect-of-infrasonic-sonic-and-ultrasonic-frequencies-within-non-lethal-cf05e1fd8673
[26] Dr. Cahit Karakuş, “Yönlendirilmiş Enerji Kaynakları ve Stratejik Savunma Girişimi“
[27] http://www.greenpackonline.org/lessons/turkey/06-1.pdf
[28] https://science.howstuffworks.com/can-sound-wave-kill.htm
[29] http://www.degerlerkulubu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:semud-kavmi-ve-ses-dalgalar&catid=42:ilimler-yorumlar&Itemid=15
[30] https://www.wikiwand.com/tr/Ses_bombası
[31] https://tarihvearkeoloji.blogspot.com/2016/07/eski-turklerde-olduren-ses-tiki.html
[32] el-Hicr 15/80-84.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Mahlas, 05.08.2018, 06:27 (UTC):
Sura üflemek bende her zaman şu düşünceyi uyandirmistir... Evren gittikçe genişliyor. Bu dünyanın ve kainatın hala evrimlestigini gösterir. Birgun kıyamet koptuğunda duyacağımız ses evrenin sesi olacak. Dünya evrende nokta kadar görünüyorsa evrenin çıkardığı bu sesin boyutunu tahmin etmek mümkün değildir. .. Her şey enerjiden ibaretse bu durumda enerji bedenlerimizi çok iyi beslemeliyiz... Kuran bunu insanı ibadete yönlendirerek gayet açık anlatmış. .. Işıktan ancak ışık zarar görmez. .. Açıklamak mümkün olmasa da hissettiklerimin küçük bir özeti bu... Bazı şeyler hakta gizli...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52995972 ziyaretçi (134790276 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler