Kuran'daki Sifre
 
kuran'daki, şifre

Kuran'daki Şifre

Kuran'ın şifresi diye bir şey yoktur. Kuran Kitab-ı Mübîn'dir. Açık seçik bariz bir kitaptır. Her şeyiyle açıklanmıştır. Kuran'ı açıklama görevini Allah peygambere vermiştir. Kuran bir çanta değil, bir çelik kasa değil ki şifresi olsun. Allah Kuran'ı insanlığın menfaati, hidayeti, maddi ve manevi kurtuluşu için göndermiştir. Ne diye şifrelesin? Kuran'ın tevilatını ancak Allah bilir. Veya ilimde kendisine ruhsat verilenler bilir. Sahabe-i Kiram, Hulefa-i Raşidin ve Mezhep İmamları gibi. Kuran'ın şifresinden bahseden insanların hangi ruhsatla, hangi yetkiyle Kuran'ın şifresinin var olduğundan bahsediyorlar. Ruhil Beyan Tefsiri'nin yazarı İmam-ı Bursivi, Elmalı Tefsiri'nin yazarı İbrahim Elmalı, Tefsir-i Kebir'in yazarı İbn-i Kesir, Hulasatul Beyan Tefsiri'nin yazarı Mehmet Vehbi Konyalı, Kurtibi Tefsiri'nin yazarı Kurtibi'nin Kuran'ın şifresi ile ilgili hiçbir beyanları yoktur.

İmam-ı Azam Kuran ve Hadislerden oluşan 300.000 fetva vermiştir. Fetva demek, Kuran ve hadislerden oluşan hükümler demektir. Hiçbir fetvasında Kuran'ın şifresinden bahsetmemiştir. Kuran'ın ibaresi vardır, delaleti vardır, işareti vardır, ama şifresi yoktur. Kuran'da muhkem vardır, nas vardır, müfessir vardır, mücmel vardır ama şifre diye bir şey yoktur.

Esasında Kuran'da birçok işaretler vardır. Allah'ın yarattığı bitkilerde bile insanların anlayabileceği, çözebileceği, keşfedebileceği işaretler vardır. İşaretlerle insanın birçok şeyleri keşfetmesi mümkündür. Bunlardan örnekler vereceğim;

1. Wright (Rayt) kardeşlerden 1000 sene önce uçağı yapıp, uçmayı gerçekleştiren Müslüman alim İBN-İ FİRNAS'TIR. Bu işareti nereden aldı dersiniz? İnsanoğlu ilkçağdan beri uçmak istedi. Çünkü etraflarında kuşlar uçuşup duruyordu. Kuşlar uçabildiğine göre, insanlar niçin uçamaz? Bir alet yapıp uçulamaz mıydı? Hz. Süleyman Peygamber Sebe Suresinin 12. ayetine göre, rüzgarla bir aylık yolu bir günde uçmamış mıydı? Gerçi onun uçuşu bir mucizeydi. Mucizeyi diğer insanların gerçekleştirmesi imkansızdı. Fakat insanların da uçabileceğine işaret ediyordu. Müslümanların yegane ilham kaynağı olan Kurân-ı Kerîm bu ve bunun gibi bir çok gerçeklere işaret etmektedir. Yani O aletsiz uçmuştu. Siz ise aletle uçabilirsiniz demektir.

2. Dünyada ilk defa katarakt ameliyatını gerçekleştiren Müslüman doktor AMMAR'DIR. Bu işareti nereden aldı?

Kurân-ı kerim katarakt ameliyatlarına işaret ediyor. Peygamberler her yönüyle insanların önderidir. Maddi ve manevi her sahada insanlara yol gösterirler. Peygamberler mucize gösterirken, bir taraftan kendi peygamberliklerini ispat ederler, bir taraftan da gelecek nesilleri benzerlerini yapmaya teşvik ederler.

Kurân-ı Kerîm, Yakup peygamberin gözüne perde gelmesinden (katarakt) ve Yusuf peygamberin bir mucizesinden söz ederken, hem hastalığın sebeplerinden birine ışık tutuyor, hem de tedavisinin mümkün olabileceğine işaret ediyor. Kataraktın sebebi sadece ihtiyarlık değildir. Modern tıp ilmi, hastalığın sebepleri arasında; tansiyon yüksekliğini, çok ağlamayı, çok üzüntüyü de sayar. Modern ilmin bir asır önce keşfettiği bu gerçeğe Kurân-ı Kerîm şu ayetiyle işaret etmiştir.

Yusuf Suresi Ayet:84 “Yakup oğullarından yüzünü çevirdi: ‘Ey Yusuf'un ayrılığı ile bana gelen hüzün!'dedi ve kederinden gözlerine ak düştü. Artık derdini gizleyip duruyordu”

Yusuf Suresi Ayet:93 “Yusuf, babasının durumunu sorup fazla ağlamaktan gözlerinin görmediğini öğrenince şöyle dedi: ‘Şimdi siz benim şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne örtün gözleri görür.' dedi”

Yusuf Suresi Ayet:96 Yakup oğlunun gömleğini gözüne sürünce derhal tansiyonu normale döndü, üzüntüsü geçti, yerine sevinç ve ferahlık geldi. Gözleri de eskisi gibi görmeye başladı. “Fakat hakikaten müjdeci gelip de gömleği Yakup'un yüzüne bırakınca, gözü açılıverdi: ‘Ben size Allah katından vahiy ile sizin bilmeyeceklerinizi bilirim demedim mi?' dedi.”

İnsanlar bu mucizenin işaretini örnek alarak katarakt ameliyatını gerçekleştirdiler.

3. Yarasa kuşu diye bir kuş vardır ki, yaratılışı Hz. İsa'nın mucizelerinden biridir. Yani Hz. İsa'nın mucizesiyle yaratılmıştır. Gözleri ışıktan ve güneşten rahatsız olduğu için karanlığın dostudur, gece dolaşırlar. Yarasalar gece uçan, güzel kokan çiçeklerin polenlerini yerler ve onların da döllenmesini sağlarlar. Yarasanın görmeden, gecenin karanlığında avını yakaladığını inceleyen bilim insanları, radarı icat etmişlerdir.

4. Hz. Peygamber (sav); “Veba hastalığından aslandan kaçar gibi kaçınız.” buyurmuştur. Bu işaretteki sinyali araştıran bilim insanları, hangi mikrobun veba hastalığının mikrobu olduğunu keşfetmişlerdir.

5. Cevizi iyice inceleyecek olursak insan kafasıyla karşılaşırız. İçi beyin gibidir, dış kabuğu kafatası, en dıştaki yeşil kabuk kafatasını koruyan saç gibidir. Beyin şeklindeki ceviz içi, beyin için elzem olan gümüş iyonunu bulunduruyor ki, bir insan için gümüş iyonu sadece beyine lazımdır o da cevizde vardır. Cevizin beyne benziyor olması, beyin için vazgeçilmez bir şifa kaynağının işaretidir.

6. Vücut için elzem bir gıda olan armuda dikkatle bakarsak böbreğe benzediğini görürüz. Bu şekildeki işaret, armudun bir diyaliz makinesi gibi şifa özelliği taşır.

7. Yusufçuk böceğini inceleyen bilim insanları, Dünyanın en gelişmiş helikopteri olan Apache helikopterini icat etmişlerdir. Çünkü, bu böcek manevra, görme ve ufuk çizgisi kabiliyetine sahip olan tek böcek türüdür. Ayrıca Resulullah’ın miraca çıkışını inceleyen bilim insanları uzaya çıkmanın mümkün olduğunu tespit etmişlerdir.

Netice itibariyle, Kuran'ın şifresinden bahseden insanların birileri adına çalıştıklarını, birilerinin ajanı olduklarını düşünüyorum. İnşallah yanılmış olurum. İnsanların kafalarını bulandırmak, fitne ve fesatlık yaratmaktan başka bir şey değildir. Çünkü, Allah her şeyi yaratıp bildirmiştir. İnsan yaratan değil sadece keşfedendir.

Edison elektriği bulmuştur, acaba Edison'a kadar Allah elektriği yaratmadı mı? Yarattı ama keşfeden olmamıştır. Fransız bilgin Pastör'den dört yüz yıl önce, bulaşıcı hastalıklarının mikrobunu Hacı Bayram-ı Veli'nin talebesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası, büyük alim, büyük tıp doktoru Akşemseddin Hazretleri bulmuştur. Akşemseddin'e kadar Allah bulaşıcı hastalıkların mikrobunu yaratmadı mı? Yarattı ama keşfeden olmamıştır. Yüce Allah ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem'e bin adet sanat öğretmiştir. Bugün kullandığımız interneti, bilgisayarı, telefonu, bundan sonra icat olunacak, bizim daha henüz görmediğimiz aletleri de görmüştür. Ayrıca Hz. Adem'in yetmiş üç dil bildiğini insanların bilmesini isterim. Bu duygu ve düşüncelerle herkesi Allah'a emanet ediyorum.

KAYNAK BELİRTİLMELİ

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: abdurrahman yördem, 31.12.2016, 20:41 (UTC):
Uçaklar; kanatlarının üst ve alt kısmında oluşturulan farklı hava (rüzgar) basıncı
sayesinde havada tutunarak yükselirler.
Kuran ayetlerinde;binlerce yıl öncesi Hz. Süleyman’ın uçan aracı tarif edilirken bu özellikten bahsedilir. ( rüzgarın görevlendirilmesi)
Verilen mesafeler hesaplandığında yaklaşık 1000 km hızla giden bu aracın
yakıtı (erimiş bakırıda sel gibi akıttık) da ayette bildirilmektedir.
Se’be 12.. Süleyman için de sabah gidişi bir ay,akşam dönüşü bir ay olan
rüzgârı görevlendirdik. Onun için erimiş katran/bakır kaynağını sel gibi akıttık.....

Yorumu gönderen: dp.YHSK.SAS, 08.05.2016, 09:31 (UTC):
Çok güzel paylaşım

Yorumu gönderen: enes, 24.10.2010, 22:34 (UTC):
elektriği muhittin ibn_i arabi bulmuştur.onun kitabını okuyan edison da uygulamış hatta bunu kitabında belirtmiştir diye biliyorum.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56067991 ziyaretçi (142836247 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)