Kuran-i Kerim'deki Kelimelerin Sirri 6
 
alemler, evrenler

Kurân-ı Kerîm’deki Kelimelerin Sırrı 6

Abdurrahman Yördem

Kategori: Kuran-ı Kerim'in Sırları

Âlemler

Âlemler, paralel evren midir? Rabbimiz; bugün bilimin söylediği paralel evrenleri yaratmaya aciz değildir. Ancak Kurân-ı Kerîm’de bize paralel evrenler yerine, evrenimizde sayısını Allah’ın bildiği çeşitli hız boyutlarının olduğu ve bu boyutlarda yine sayısız varlıkların bulunduğu bildirilir.

“Âlemler” ibaresi, Kurân-ı Kerîm’de birçok sûre ve ayette geçer. En fazla “rabbi’l-âlemin” olarak geçer. Daha ilk sure olan Fatiha sûresinin 2. ayetinde geçen bu kelime, Allah’ın âlemlerin rabbi olduğunu bize bildirir. Yani yaratılmış birçok âlemin olduğu da bize bildirilmiş olur.

Yine Yüce Kitabımız’da evrenler hakkında da bilgi verilir. Bulunduğumuz evrenin dışında Arş evreninin bulunduğu, evrenimizle bu evren sınırında levh-i mahfuz ilahi bilgi-işlem merkezi’nin bulunduğu bize bildirilir.

Bir evren daha bildirilir: Ahiret evreni. Bu da evrenimizin bozulması ile aynı malzemeden yaratılacak yeni bir evrendir.

Âlemler denilince bizim de gruplandırdığımız birçok varlık türüne de âlem deriz. Mikro âlem denilince mikroplardan, bakterilere, atomlardan atom altı parçacıklara bu gruplandırmalara mikro âlem deriz. Makro âlemler denilince de dünyayı, yıldızları ve diğer gök cisimlerini anlarız.

Canlı varlıkları, hayvanlar, bitkiler vs. âlemler olarak adlandırırız. Sorumlu varlıkları da insanlar ve cinler âlemi olarak vasıflandırırız.

Paralel evrenler, bugünkü bilim insanlarının hayalidir. Birçok paralel evren varsayarlar. Bu evrenlerin her birine sizi koyarlar. Her evrende başka bir davranış şekliniz bulunmaktadır ve diğer evrenlerdeki ikinci kişiliğiniz, bu evrendeki size etkilerde bulunur.

Bu teoriyi savunan bilim insanlarının amacı; semavi dinlerdeki inançların tereddüt edilir hale getirilmesidir. Çünkü birden fazla evrende bulunan kişiliğimizin ayrı davranışlarının, bize kader konusunda tereddütler oluşturacağı açıktır. Ayrıca Ahiret inancımız da sorgulanacak hale getirilmek istenir. Ahiret ve hesap, hangi evrendeki davranışların hesabı görülecek. O zaman Ahiret de yok olacak.

Bir adım sonrası, pagan inanışlardaki reenkarnasyon, yani yeniden başka bir bedenle dünyaya gelmek. Bu plan, tamamen şeytan oyunudur. Bir meczup (bu, ünlü bir bilim insanı olabilir) bulacak, buna yaratılış ile ilgili doğru bilgiler verecek, diğer insanlara tesir edecek duruma geldiği zaman. İşte o zaman yanlış bilgilerle Allah’ın tevhid dinini bozacak bilgileri bu meczubun ağzından tüm insanlara bildirecek ve itiraz da olmayacak. Çünkü önceki doğru bilgilerin referansı ile verilen yanlış bilgiler, diğer düşünürleri itiraz edemeyecek duruma düşürmüştür.

İşte, günümüzde yetişen bilim insanlarının Yüce Kitabımız’ı öğrenmelerinin gereği ve önemi. İster İlahiyatçı olsun, ister pozitif bilim insanı veya felsefeci; bilimi, Yüce Kitabımız’ın süzgecinden geçirmediği sürece ortalık boş kalacaktır. Bu meczuplar, hem ünlü olacaklar, saygın olacaklar ve şeytanın uşağı olarak insanları aldatmada durmayacaklardır.

Abdurrahman Yördem,
Ekim 2018.

«3456789»


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52993776 ziyaretçi (134784713 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler