Kurt Adam
 
kurt adam

Kurt Adam

Bir insanın bir hayvan, özellikle de kurt biçimine girebilmeye yetenekli olması, kurtadam söylencesinin çıkış kaynağı hakkında yeterli bir açıklama değildir. Çok eskiden beri çeşitli kaynaklarda ve toplumlarda kurtadam öykülerine rastlanmaktadır. Farklı coğrafyalarda yaşayan insan topluluklarında sadece kurtadamlık değil çeşitli insan hayvan karışımı yaratıklara da rastlanmaktadır. İskandinavların Ayı Adamları, Kızılderililerin Bizon Adamları, Afrikalıların Sırtlan Adamları, Türklerin İtbarak'ları ve İstanbul'un Kedi Kadınları bunlara örnektir.

İstanbul'un Kedi Kadınları, Kurt Adamları

İstanbul'un kedi kadınlarından söz eden Amerikalı romancı ve senaryo yazarı Guy Endore'dir. Endore Kedi kadınlardan bahsettiği ilk baskısını 1934 yılında yaptığı Parisin Kurt Adamı adlı kitabında kurgusal bir öyküyü anlatmaktadır.1870 yılının komün ayaklanmasında geçen öykü kurtadamlar konusunu ayrıntılı bir araştırma ile desteklemektedir.

İstanbul'un kedi kadınları hakkında şunları söylemektedir Endore:

“Bir saç tokası kullanarak pirinç tanelerini yerler ve bilirler ki yaratıkların kurdukları sofrada karınlarını iyice dolduracaklardır.”

Amerikalı yazar Endore bir korku romanı yazıyor ve elindeki folklor malzemesini buna göre yorumluyor, kurguluyor ve abartıyor. Yazar büyük bir olasılıkla Kedi kadınlar diye folklorumuzda ve masallarımızda geniş bir yer tutan her kılığa giren cadılardan ve cadı kadınlardan bahsetmektedir kendi savına uygun olarak.

adam, kurt

Tarihte Kurtadamlık

Eski Yunanlılar ve Karadeniz'in kuzey kıyılarına yerleşmiş Scythia soyu, bölge yerlileri Neurianları sihirbaz olarak kabul ediyorlardı. Bu olağan üstü büyücülerin her yıl birkaç gün için kurda dönüştüklerine inanıyorlardı. Tarihin babası olarak nitelendirilen M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan eski Yunanlı Heredot ise dilediklerinde kurda, dilediklerinde insana kolayca dönüşebilen bir insan türünden söz etmektedir.

Bir görüşe göre yüzyıllar önce, insanlığın erken tarihlerinde kurtadam doğal olmayan bir istekle insan etine açlık duyan bir canlı türü olarak kabul edilirdi. Bu insan, çeşitli büyülerin yardımıyla dilediğinde yırtıcı bir kurda dönüşmenin bir yolunu bulmuştu. Eskilerin söylediğine göre, kurda dönüşen kişi insan sesini ve insan gözlerini muhafaza eder. Ancak vahşi dört ayaklı kurdun kuvvet ve kurnazlığını taşırdı. Kurtadamın kim olduğunu ses ve gözlerinden tanımak mümkündü.

Biçim değiştirerek kurda dönüşrnek olayından, Roma edebiyatında bir büyü işi olarak söz edilir. M.S. I. yüzyılda eser vermiş Vergilius, bu söylenceden söz eden ilk Latin ozanıdır. Bunu Propertius, Servius ve Petronius izlemiştir. Petronius, M.S. 54-68 yılları arasında Nero dönemi Roma'sının saray eğlence müdürüydü. Satyricos adlı kitabında hiciv, macera ve fantezi dolu bir kurtadam öyküsü de vardır.

Eski Yunan ve Roma geleneğinde bir insanın kurda dönüşmesi, bir ceza olarak simgeleniyor. Böyle bir olayı M.S. 64- 113 yıllarında yaşamış olan Plinius şöyle anlatıyordu:

"Tanrılara insan kurban etme törenlerinden birinde kurban gölün kıyısından alınır. Ancak kurban kaçarak karşı kıyıya yüzdü. Karaya çıktığında kurda dönüşmüştü. Bundan sonraki 9 yıl boyunca yanında bir grup insanla kırlarda dolaştı. Eğer bu süre içinde insan etine yaklaşmazsa yeniden insan olacaktı. Nitekim kurtuldu ama hayatının 9 yılını kurt olarak yaşadı."

Günahı yüzünden ceza olarak kurtadama dönüşen birinin öyküsünü de M.Ö. 43-M.S. 18 tarihleri arasında yaşamış Ovidius anlatır. Metamorphoses (Değişimler) adlı uzun şiirinde, yaradılıştan Sezar'a dek olan dönemdeki mucizevi değişimlerden söz eder. Romalı ozan Ovidius, Arkadya'nın mitsel, kralı Lyeaon'un öyküsünü anlatır: "Tanrılar tanrısı Olimposlu Jupiter Lycaon'u denemek için kılık değiştirip onun sarayına yemeğe gider. Lycaon da onun Tanrı olup olmadığım anlamak için insan etinden yemek ikram eder. Jupiter bunu anlayınca ceza olarak Lycaon'u kurda çevirir. O da bu kimlikle sonsuza dek kalır ve çevreye korku salar." M.Ö. 4. yüzyıl civarında Eflatun ve M.S. 2. yüzyılda Pausanias da hemen hemen aynı türden değişim öyküleri anlatarak aynı noktada buluşuyorlardı.

15. ve 16. yüzyıllarda kurtadama dönüşme inancı, tüm Avrupa 'da büyücülük ve cadılıkla aynı kefeye konuyordu. Özellikle Fransa ve Almanya'da kurtadam olduğundan şüphe edilen biri, acımadan yakılır ya da asılırdı. Nitekim kurtadam avı dinsel duygular adına yapılırdı. Büyücü ve "kurtadam mahkemeleri" bugün bile anlatılmaktadır. Sözgelimi 100 yıldan daha fazla bir süre, 1520-1630 yıllarında Fransa'nın yaklaşık 30.000 kurtadam olayıyla sarsıldığı bilinmektedir.

adam, kurt

Kurtadamlığa Dair Çeşitli Örnekler

1573'te Fransa 'da Dijon yakınlarındaki Dôle' de, GilIes Garnier adında bir "kurtadam" köye zarar vermek ve küçük çocukları "yemekle" suçlanmıştı. Suçunu itiraf edince de kazığa geçirilerek yakılmıştı.

1598'de yine Fransa'da Caude yakınlarındaki ıssız ve vahşi bir yörede birkaç Fransız köylüsü, 15 yaşındaki bir erkek çocuğunun cesedini buldu. Çocuk.korkunç bir şekilde parçalanmıştı ve her yerinden kanlar fışkırıyordu. Bir çift kurt da cesedi yiyordu. Uzaktan köylüler görününce kaçıp ağaçlıkların arasında kayboldular. Köylüler "kurtları" izlediler ve bir çalılığın içinde sinmiş, yarı çıplak bir adam buldular. Uzun saçlıydı. Bakımsız, uzun bir sakalı, sanki pençe görünümünde uzun ve kirli tırnakları vardı. Aralarında pıhtılaşmış kanlar ve insan eti parçaları görülüyordu. Adam, Jacques Rollet adında bir ruh hastasıydı. Köylüler gelip de kaçmadan önce cesedi parçalıyordu. Aslında ortada kurt filan yoktu. Adamlar o andaki heyecanlı halleriyle bu ruh hastası adamı bir kurtadam olarak algılamış olabilirler. Fakat bunu anlayabilmek olanaksızdı. Ama şurası kesindi ki, Rollet kendini bir kurt gibi hissediyordu. Bu kuruntunun etkisi altındayken birçok insanı parçalayıp yemişti. Sonuçta ölüme mahkum edildi. Fakat Paris Mahkemesi kararı bozdu. Onu bir akıl hastanesine gönderdi. Burası idam edilmeyen kurtadamların kapatıldığı bir yerdi!

gizli

20. yüzyıl

Kurtadamlara ilişkin olaylar eskisi kadar yoğun olmamakla birlikte zaman zaman bu tür olaylardan söz edilmektedir. Örneğin 1. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce üç kurt adamın ele geçirildiği öne sürülmektedir.

1925'te ise Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki bir köyün halkı, köyden bir çocuğun kurtadam olduğuna ilişkin tanıklık ettiler. 5 yıl sonra Bourg-Ia-Reine'de de bir kurtadam korku saldı. Pierre van Peasen, 1939'da yayımladığı, Bizim çağımızın Günleri adlı kitabında bu olaya değiniyordu.

1946'de Kuzey Amerika'nın en eski Kızılderili kabilelerinden biri olan Navajo'lara "dört ayaklı bir katil" musallat oldu. Bu garip yaratık hep dolunay zamanı ortaya çıkıyordu.

1949'da Roma'da bir polis ekibi, garip davranışlı bir adamı izlemekle görevlendirildi. Adam, kurtadam psikozu içindeydi. Düzenli olarak her dolunay döneminde kontrolünü kaybediyor ve ürkünç bir şekilde uluyordu.

1957'de Singapur'da polisler, benzeri bir olayı izlemek için görevlendirildiler. Çünkü, bir yatılı kız okuluna sürekli olarak bir kurtadamın saldırdığı iddia ediliyordu. Kızlardan biri bir gece, baş ucunda duran birisinin varlığını hissederek gözlerini açtı. Karşısında saçları burnuna kadar düşen, uzun ve sivri dişli, korkunç görünüşlü bir adam duruyordu. Fakat olayın ardındaki gizem çözülemedi.

1975'te İngiliz gazeteleri, Staffordshire'ın Ecc1eshall köyünde yaşayan 17 yaşındaki bir gencin olağanüstü haberleriyle dolup taşıyordu. Delikanlı, kurtadama dönüştüğü inancı içindeydi. Bu zihinsel acılarına kalbine sapladığı bir bıçakla son verdi. Delikanlının yakınlarından biri şöyle diyordu:

"Ölmeden çok kısa bir süre önce bana telefon etti. Yüzünün ve ellerinin renk değiştirdiğini ve giderek kurtadama dönüştüğünü söyledi. Az sonra sesi giderek homurtuya dönüştü."

adam, kurt

Sonuç

Halihazırdaki bilimsel bilgiler, kurtadam olayında olduğu gibi bir insan formunun bu kadar kısa zamanda bir başka biçime dönüşmesinin kesinlikle olanaksız olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla kurtadam efsaneleri tümüyle cehalet ve kuruntu üzerine kurulmuş olabilir. Fakat yine de yüzlerce yıldır bildirilen bu tür olayların. Gözardı edilemeyeceği belirtiliyor.

adam, kurt

Likantrofi

Seri cinayet her zaman var olmuştur seri cinayet suçunu tarif etmek için kullanılan terminoloji, asırlarla beraber değişmiştir. Dört yüz yıl önce katiller, Avrupa'yı dolaşıp kurbanlarını hayvani bir hırsla öldürürlerdi. O zamanlar onlara “Psikopat” ya da “Cani manyak” ya da “Şehvet katili” denmezdi. Onlara Likantrofi denirdi. Bu ifade, iki Yunanca kelimenin, Lykos (Kurt) ve Antropos (Adam) birleşmesinden oluşmuştu.

Bu seri katillerin bazıları, o kadar sapkın adamlardı ki kendilerinin doğaüstü canavarla olduklarına gerçekten de inanıyorlardı. Avladıkları köylüler, zaten buna kesin olarak inanıyorlardı. Aynı şekilde, yetkililer de likantrofiye açıktan açığa inanıyor ve onu dönemin en önemli toplumsal sorunu olarak görüyorlardı.

1941 tarihli klasik Kurt Adam gibi eski filmlerde, likantrofi, korkunç bir lanet olarak gösterilir. Lon Chaney Jr, bir kurt adama dönüşmekten hiç hoşlanmaz, fakat ister hoşlansın, ister hoşlanmasın, her dolunayda kılları ve pençeleri çıkıp dişleri sivrileşmeye başlar. On altıncı yüzyıl insanları, olaylara başka bir gözle bakıyorlardı. Kurt adamlar, şeytanla bilerek bir anlaşmaya giren kötü adamlar olarak görülürlerdi. Canavara dönmeyi kendileri istiyorlardı.

1500'lerin sonlarındaki Gilles Garnier adındaki Fransız bir münzevinin böyle şeytani bir anlaşma yaptığı rivayet edilir. Anlaşmanın karşılığında Garnier, onu aç ve insan yiyen bir kurda dönüştüren kara büyü içeren bir merhem almıştı. Aşağı yukarı aynı zamanlarda Peter Stubbe adında bir Alman, güya ona kurt adam güçleri veren efsunlu bir kemere karşılık ruhunu satmıştı.

Dönüşüm yöntemleri farklı olabilirdi, fakat bu iki manyak tarafından işlenen suçlar, şaşılacak derecede birbirlerine benziyordu ve aynı ölçüde mide bulandırıcıydı. Kurt adam filmlerinin sahte dehşetlerinden çok daha korkutucuydu. Hem Garnier hem de Stubbe, genelde çocukları avlayan şehvet katilleri ve yamyamlardı. Garnier, iki ay içinde dört küçük kurbana saldırmış ve onları çıplak elle ve dişleriyle parçalamıştı. Daha uzun bir zaman içinde Stubbe, aralarında öz oğlunun da bulunduğu en az beş kurbanı öldürmüştü. Söylendiğine göre Stubbe, oğlunun boynunu kopardıktan sonra kafatasını parçalayıp beynini yemişti.

Modern psikiyatri, ortaçağın kurt adamlığı yerine, bize “Anti sosyal kişilik bozukluğu” gibi kavramlar sunmuştur. Ancak bu yüzyılda bile, arada bir öyle bir katil çıkar ve suçları öylesine tüyler ürpertici olur ki bunlar doğaüstü bir canavarın işi gibi görünebilir. Örneğin 1920'lerde yamyam bir katil olan Albert Fish, on iki yaşındaki bir kız çocuğunu kandırıp Wisteria Köşkü diye anılan terk edilmiş bir eve götürmüş, onu orada öldürüp parçalamış ve etlerinin bir kısmını pişirip yemişti. Bu suç su yüzüne çıktığı zaman, bulvar gazeteleri bu işi yapan kişiyi tanımlayacak çarpıcı bir isim bulmak için çok düşünmüşlerdi.

Buldukları diğer iğrenç adların yanı sıra, onu “Wisteria Kurt Adamı” olarak da adlandırmışlardı.

Bu yazı A'dan Z'ye Seri Katiller Ansiklopedisi kitabının 184-185. sayfasından alınmıştır.

Boris Vian'in Kurt Adamı

Boris Vian'in anlattığı, dolunay vakti insana dönüşen kurdun hikayesi, çeşitli Kurt Adam hikayelerine çok güzel bir alternatiftir.

Buffy the Vampire Slayer'da kurt adamlar

Kurtadamlar, Buffy the vampire slayer adlı dizide ilk defa Phases adlı bölümde, Oz'un kurtadam olduğunu keşfetmesiyle ortaya çıktı. Buffy the Vampire Slayer dünyasında kurtadamlar sadece dolunay zamanı üç geceliğine kurta dönüşür. Yaratığın insan tarafı, kurta dönüştüğünde neler olduğunu hatırlamaz. Bir insanın kurtadama dönüşmesi için bir kurtadam tarafından ısırılması gerekir. Oz, kuzeni Geordie tarafından ısırılmıştı. Sevgilisi Willow ve arkadaşları Oz'un kontrol edemediği ikinci benliğini öğrenince ona yardım etme kararı aldılar. O, kurta dönüştüğü üç gece boyunca kendini kütüphanedeki kafese kilitler. Lover's Walk adlı bölümde Oz'un, Willow'un kokusunu çok uzaklardan alması kurtadam duyularına insan şeklindeyken de sahip olduğunu gösteriyor. Kurtadam avcıları onları öldürmek için gümüş kurşun kullanır. Buffy, Phases adlı bölümde Caine adında bir avcıyı avlamaya çalıştığı kurtun aslında bir insan olduğuna ikna etmeye çalışmıştı.

Kaynaklar

  1. İnsan Beyninin Uzayın ve Zamanın Bilinmeyen Dünyası (ansiklopedi) Ekim 1985 fasikülünün (Cilt :4 Sayfa :1041)
  2. Kurtadamlar Efsanesi makalesi.
    İstanbul Gizemleri (kitap), Giovanni Scognamillo, Mart 1993 baskısı Altın Kitaplar yayınevi
  3. The Werewolf Of Paris (Paris'li Kurt Adam) Guy Endore, Sphere Books, Londra 1974
  4. Loups-garous et Vampires (Kurtadamlar ve Vampirler) Roland Villeneuve, J'Ai Lu, Paris 1970
  5. A'dan Z'ye Seri Katiller Ansiklopedisi (kitap) (The A to Z Encyclopedia of Serial Killers) David Everitt, Harold Schechter, Phoenix Yayınevi, Ekim 2004 baskısı
Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Alihan , 28.08.2018, 21:25 (UTC):
Siz onu şunu bunu boşverin kur an da geçiyormu adı .ben araştırdım geçmiyor gerisi boş laftır .ilk önce kur an dan başlayın .araştırmaya

Yorumu gönderen: Tate Jefferson, 15.01.2018, 12:24 (UTC):
Bu tür konu hakkında bilgi isteyen , ya da klana girmek isteyen ulaşsın

Instagram: darkboytumblr

Yorumu gönderen: Mehmet Akif, 02.01.2018, 20:52 (UTC):
Bir insan neyim derse o olur yani inanmak çok önemli derler ya inanmak başarmanın yarısıdır bence yarısından bile fazladır inanç öyle birşeyki tarifi yok bakın var yada yok sizler inanırsanız içiniz de bir kurt olduğunu hissederseniz ama öyle veledce bir his değil, ciddi olarak öylesinizdir kurt adamım diyede etrafta öyle millete deyip dolanmayın mal derler sizin gibi biri varsa birlikte takılın yani neyse eğer beyninizde ben kurt adamım der ve gerçekden hissederseniz dönüşmeseniz de hızlı koşar iyi duyar iyi görür koku alır güçlü olursunuz ama inancaksınız biran tereddütle hayaller yıkılır örneğin ben yani resmen dönüşemeyen kurtadamım gerçekden hissediyorum ve duyularım zamanla böyle inanmamdan kuvvetlendi ama olur da rastlarsak gerçek bir kurt adama (var ise) eğer ısırması için rica da bulunuruz yeani

Yorumu gönderen: Malia , 14.10.2017, 18:14 (UTC):
İnaniyorum kesinllikle var bence Gercekten olmak isterdim fakat dizilerdeki gibi oldugunu sanmiyorum

Yorumu gönderen: Kurt çocuk, 01.07.2017, 08:47 (UTC):
Arkadaşlar belki yakınarımızda kurt adam klanları vardır kim bilir asıl mesele inanmak bu konu hakkinda konusmak isteyenler insdagram the ark7

Yorumu gönderen: Kurtkız... , 21.05.2017, 17:29 (UTC):
Millet varlar zeten ama kurt olunmaz kurt ruhuna sahip doğulur fiziksel olarak dönüşmek imkansızdır bilgi isteyen instagram dan ulaşsın ▶️cerennurkrdg

Yorumu gönderen: Ömür, 23.12.2016, 13:28 (UTC):
Varlar ve burda ama olmak istemeyin ben istedim ve şimdi çok pişmanım yani anlicanız bir şeyi iki defa düşünün zaten benim hatamda buydu bir kerede karar vermek yani böylece şeylerin peşini bırakın aksi takdirde benim gibi başınız belaya girer

Yorumu gönderen: lycantrophy, 06.11.2016, 18:15 (UTC):
bende kurt adam olmak istiyorum. olmama gerek yok çünkü onlar kadar hızlı,onlar kadar gözü keskin,onlar kadar duyum gelişik ve onlar kadar iyi koku alabiliyorum. inanmazsınız hatta bana veled bile diye bilirsiniz ama veled değilim ve gözlerim güneşte kırmızı oluyor. ve köpek dişlerim normalinden daha sivri. ben dolunayın olduğu gece böyle şeyleri araştırdım. antalyada yaşayan bilir kepez orman parkını orada araştırdım. dediğim gibi dolunaydı. ve 10-15 kez uğulama duydum. ve en büyük özelliğim reflekslerim ve mükemmel uğulamam..

Yorumu gönderen: Ata turantekin, 28.10.2016, 17:55 (UTC):
ISTEYENLER EKLESIN FACEBOOK TAN KONU HAKKINDA BIRLIKTE ARASTIRALIM.

Yorumu gönderen: Karanlık , 08.12.2015, 22:22 (UTC):
Şimdi buraya yazacaklarım kimine saçma gelebilir ama isteyen inanır istemeyen inanmaz. Ben oldum olası kurtadam olmayı istemişimdir her gece dua etmişimdir tamam dönüşemiyorum ama dişlerim eskiye göre daha uzun ve daha sivri bir çok şey denedim duyularımı geliştirmeyi ve el ile ayaklarımın üzerinde koşmayı hatta koşmayı denerken zamanla kamburlaştım sessiz ve sakin bir oda da klasik bir müziğin sesini kısarak onu duymaya çalıştım koku almayı geliştirmeye çalıştım ve koşmayı normal iki ayak üzerinde daha hızlı koşmaya çalıştım aklıma kızacağım sinirleneceğim şeyler getirdim sanki herşey bir yana tek önemli olan şey çok daha hızlı koşmakmış gibi denedim bir çok şey değişti ben bunların hepsini denemenizi önermem ama bazıları işe yarıyor hem KURTADAMLAR neden gerçek olmasın ki bunun hastalığı bile var ayrıca insanlar buna yüz yıllardır inanıyor hikayeler yazıyor filmler çekiyor ve efsaneler anlatıyor ben Kurtadamların birinin hayal gücü sonucu ortaya çıktığına inanmıyorum bunca neden var sizce bir gerçeklik payı olamaz mı??

Yorumu gönderen: KURTADAM, 07.07.2015, 19:58 (UTC):
dünyada birçok gizemli yaratık var kurtadam niye olmasın ben inanıyorum ve olmak istiyorum

Yorumu gönderen: sadfg, 10.08.2014, 11:39 (UTC):
Kurt adam olma duası varmı lütfen yardımcı olun ben kurt olmak istiyorum :(

Yorumu gönderen: Efe, 25.01.2014, 20:57 (UTC):
nedense hareketlerim kurt adam gibi

Yorumu gönderen: DKN, 20.11.2010, 15:20 (UTC):
Güzel Bilgiler Belki Hala Kurtadamlar yaşıyodur yada bu olay sadece bir efsanedir.AmaKurtadam olmak güzel bişey'e benziyor :D

Yorumu gönderen: KARAKULE , 12.10.2010, 19:19 (UTC):
HAYAT BU KİMBİLİR BELKİM VARDIR HALEN KURTADAMLAR

Yorumu gönderen: zaferi, 04.08.2010, 15:29 (UTC):
çok az bilgi vermisiniz kurt adam çeşitlikleriyok kılanlarıyok hep aynı 1 siteden kopyala yapıştır

Yorumu gönderen: levent, 09.04.2010, 15:34 (UTC):
onu bunu bilmemde kurt adam olmak isterdim :D

Yorumu gönderen: sedat, 19.02.2010, 14:09 (UTC):
birde bu efsanevi yaratıkların nasıl yok edildiklerine dair nasıl bi kuruntu söylenebilir?

Yorumu gönderen: ömer, 14.07.2009, 05:23 (UTC):
halen daha yasayıp yasamadıkları bellımı yoksa sadece eskı soylentılermı?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56073331 ziyaretçi (142851052 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)