Kutsal Ahit Sandigi
 
Ahit Sandığı

Kutsal Ahit Sandığı

“Ve vaki olurdu ki, sandık göç ettiği zaman Musa derdi: Kalk, ya Rab ve düşmanların dağılsınlar ve senden nefret edenler senin önünden kaçsınlar ve konduğu zaman derdi; Ya Rab, İsrail'in on binlerce binlerine dön.” (TEVRAT, SAYILAR 10: 35-36)

Eski İsrail tarihçelerinde Kutsal Ahit Sandığı, pek çok rolü üstlenmiş muamma bir olgudur. İsrailoğulları Mısır'dan çıktıktan hemen sonra çölde yapılan Kutsal Ahit Sandığı, Tanrı'nın Sina Dağı'nda Musa'ya verdiği Ahit Levhaları'nın taşındığı kutuydu. Levhalar ve onların içinde bulunduğu sandık böylece Tanrı ile İsrailoğulları arasındaki ahdin tanıklığıydı. Tanrı'nın kesin buyruğu üzerine (Çıkış 25: 10) sandık akasya ağacından yapılmıştı, uzunluğu iki buçuk, eni bir buçuk ve yüksekliği de bir buçuk arşındı, içi ve dışı saf altınla kaplıydı ve üzerinde altın pervaz vardı.

Altın kapağının üstünde kanatlarıyla sandığı koruyan iki çocuk melek vardı. Sandığın kenarındaki halkalara, akasya ağacından, altın kaplama sırıklar takılır ve sandık bu sırıklarla taşınırdı. Kollar sandığın halkalarında takılı kalır, ondan ayrılmaz ve Tanrı'nın verdiği şehadet sandığın içinde saklanırdı. Sandık gidilen her yere taşınacak ve kamp kurulduğu zaman tam orta yerde bulunan, halis altın iplikle dokunmuş ve "Kefaret Örtüsü" de denilen bir örtünün altında korunacaktı.

Çıkış 25: 22'de Tanrı Musa'ya şöyle der: "Ve seninle orada buluşacağım ve seninle Kefaret Örtüsü Üzerinden, Kutsal Ahit Sandığı üstündeki melekler arasından söyleşeceğim." Bu nedenle sandık kimi zaman Tanrı'nın ayak taburesi ve kimi zaman da Merhamet İskemlesi olarak görülür.

İsrailoğulları'nı Kenan ülkesine götüren ve oraya vardıktan sonra Eriha'nın düşüşünde aracı olan sandıktı. Sandık kendi başına da savaşabilirdi ve bir keresinde Ebenezer Savaşı'nda Filistinliler tarafından ele geçirildiğinde sahte bir putu parçalamıştı. Hatta kendisine izin verilmeden dokunan bir İsrailoğlu'nu bile öldürmüştü.

Kutsal Ahit Sandığı daha sonra Kral Davud tarafından Kudüs'e getirildi ve daha sonra Süleyman tarafından yeni tapınağının en kutsal yerine yerleştirildi. Sandık milletin en değerli ve önemli malı ve atalarının Tanrı ile girdiği özel ahit ilişkisinin güçlü bir hatırlatıcısıydı.

ahit, kutsal, sandığı

ahit, kutsal, sandığı

(Solda) Kutsal Ahit Sandığı, geleneksel olarak savaşlarda taşınırdı. Jean Fouquet'nin (1425-80) bu tablosunda sandık, Eriha çevresinde dolaştırılarak İsrailliler'in kenti ele geçirmelerine yardımcı oluyor. (Sağda) Suriye'de Dura-Europos'ta 3. yüzyıldan kalma sinagogdan bir freskte Filistinliler sandığı gönderiyorlar.

Sandığın tekerlekli bir araba üzerindeki klasik görünümü: Celile'de Kafernaum'daki sinagogda 4. yüzyıldan kalma bir röliyef. Sandık burada kaplama kapılı, kenarları sütunlu bir Bizans tapınağı olarak betimlenmiş.

SANDIĞIN AKIBETİ

Ancak bu, Kutsal Ahit Sandığı'nı saran mistikliğin yalnızca başlangıcıdır. Zaman boyunca farklı kültürel geçmişten insanların hayallerine hâkim olan Sandık efsanesi âdeta canlı bir durum almıştır.

Çok kimse sandığın Babilliler'in Kudüs'ü M.Ö. 587/6'da ele geçirip yıktıkları zaman yok edildiğine inanır. Ancak daha sonraki yıllarda Hahamlar, sandığın kaderi hakkında farklı görüşleri benimsemişlerdir. Peygamber Yeremya'nın sandığı Nebo Dağı'na sakladığına, Kral Yeşua'nın (M.Ö. 639-609) Tapınak Dağı'nın bir mağarasına gizlediğine, Kral Yehoaş'ın Babil'e sürgüne giderken yanında götürdüğüne inanılır. En garip inanç da sandığın sunak ateşi için odunların depolandığı odun sundurmasının altına saklanmış olduğudur.

ahit, kutsal, sandığı ahit, kutsal, sandığı

(Solda) Roma'da Titus Kemeri'nden röliyef. Muzaffer Roma askerleri 70 yılında Kudüs'ü yağmaladıktan sonra tapınak eşyalarını götürüyorlar. Son zamanlardaki bir kurama göre sandık, Romalılar tapınağı yakmadan önce Lût Gölü kıyısındaki Kumran'a kaçırılmıştır. (Sağda) M.Ö. 9-8. yüzyıldan kalma küçük bir fildişi panoda bir sfenks. Belki de sandığı koruyan melekler buna benziyorlardı.

Diğer başka garip inanışlar da vardır. Diğer pek çok şeyin yanı sıra sandığın Tapınak Dağı'na döneceği ve Mesih Çağı'nı kabul için yapılacak yeni bir tapınağın en kutsal yerine yerleştirileceğine inanılmaktadır. Eski Arap vakanüvisleri sandığın Arabistan'da güvenli bir yere götürüldüğünü yazarlar. Tapınak Şövalyeleri, Haçlı Seferi sırasında Kudüs'ü ele geçirdiklerinde sandığı aramışlar ama bulamamışlardır. Yine sandığın Vatikan mahzenlerinde saklandığı iddia edilmiştir.

Bazıları onun Mısır Firavunu Şişak (Şoşenk olarak da bilinir, M.Ö. 945-924) Kenan ülkesine girdiğinde götürüldüğünü düşünürler. Yakın zamanlarda ileri sürülen bir kurama göre Romalılar 70 yılında ikinci tapınağı yaktıklarında sandık yeraltı tünellerinden otuz kilometre ötedeki Kumran civarına taşınmıştır ve hâlâ orada gömülüdür.

Bir başka efsaneye göre sandık, tapınağa yerleştirildikten hemen sonra çalınmış ve Kral Süleyman ile Seba Kraliçesi'nin oğlu Menelek tarafından Habeşistan'a götürülmüştür. Habeşistan'daki Falaşalar, sandığa Habeşistan'a götürülürken eşlik eden Yahudiler'in soyundan geldiklerini iddia etmektedirler.

Habeş hükümdarının geleneksel unvanlarından biri de "Yahuda Aslanı'ydı ve eski Habeş kraliyet ailesi Davud ile Süleyman'ın soyundan geldiklerini iddia ederlerdi. Habeş Kilisesi yüzyıllardır sandığın kendi aralarında saklı olduğunu söylemiştir.

Kutsal Ahit Sandığı efsanelerinin esrarı ne olursa olsun, özgün sandığın Musa'nın zamanından günümüze kadar 3000 yıldır kalmış olması mümkün değildir. Büyük bir olasılıkla sandık; Babilliler, M.Ö. 587 yılında Kudüs'ü ele geçirip Süleyman tapınağını yerle bir ettikleri zaman imha edilmiştir.

KAYNAK BELİRTİLMELİ

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Volkan çelik, 28.08.2019, 00:09 (UTC):
Yazara yüklenmene gerek yok.
Sürekli her makalede aynı açıklamaların veya örneklerin vs mi olması gerekli ? Ayeti herkes biliyor ayrıca sitede bu konuyla ilgili bir kaç makale daha var. Yani herif ayet yazmamış diye kötü niyetli mi oluyor ?

Genel anlamda konuları çarptırmaya ve insanlara sebepsiz yere iftira yükleme alışkanlığınızdan kurtulun. Bilgi bilgidir, kafana sığmıyorsa bu senin sorunundur. Bilgi paylaşan kişilerle düzgün iletişim kurmasını öğrenin.

Yaptığım araştırmalar sonrasında yer yer bildiğim fakat son zamanlarda okuduğum en özgün metinlerden biri olmuş tebrik ederim.
Nötr anlatımlarınıza devam etmenizi temenni ederim değerli dostum.
Tabi ayrıca, konuyla ilgili olan fakat Kuran'a ters düşen bir çok hadis olduğunu ve bunları makalenizi güçlendirmek amacıyla bile olsa koymadığınızı görmek de oldukça taktir edilesi bir durum.

Gerçek somuttur ve nettir. En doğrusunu Allah bilir.

**Fakat önemli bir nokta var, eklemek isterim. Yazınızın sonunda büyük olasılıkla imha edildiğini yazmışsınız, özellikle söylüyorum bu imkansız bir durumdur.
Sebebi ise;
Bakara suresi Ahit sandığı ayetinde verdiği söz daimidir. Yerini ve hukukunu bulur. Yaradana ait bir söz bir vaad olması itibariyle "vaadin olmaması veya sandığın imha edilmesi" söz konusu bile olamaz derecesindedir. Öyle ki böyle bir ihtimali düşünecek olursak tüm kuran ayetlerinden de şüphe edeceğimiz ihtimali çıkar, örneğin Allah'ın "kitabı biz koruruz" dediği ayetin ciddiyeti gibi. Birinden şüphe edilmesi beraberinde bir çok zincirleme kazayı getirecektir.

Bilmeliyiz ki, Allah'ın sözü birdir. Yalan, gecikme, vazgeçme, erteleme imkansızdır, unutmayalım Allah ne derse o olur.
"OLUR"

Peki o halde, nerede bu sandık.
-Taberiye gölünde olma ihtimali "tahtanın çürüme ihtimali sebebiyle çok düşük ihtimaldir.
-Haçlılar ile vatikanın eline geçmiş olması %0'dır, geçseydi bu gücü şimdiye dek çoktan kullanırdı.
-Habeşistan'da olması da imkansız, olsaydı eğer, ülke çoktan ele geçirilirdi veya ambargo ile çökertilirdi.

Geriye birkaç tahminden başka bir şey kalmıyor.

Yine de hayattan öğrendiğim kadarıyla şunu söyleyebilirim,
"kaybettiğimiz şey genelde nereden çıkar ?"
Tabi ki, en son bakacağımız yerden.....

Neresi orası ?
Mekke'nin altı !!

Belki de oradaki dev saat kulesini kıyamet alameti olmasından daha ziyade alttan kolayca kazılıp o bölgenin incelenebilmesi içindir..

Olamaz mı?

Yorumu gönderen: anadolu, 23.06.2018, 03:11 (UTC):
Saolsun sayfayi hazirlayan arkadasa arkadaslar dikat ederseniz sayfayi hazirlayan kisi ahit sandigiyla ilgli kuranda ayetler varken yazmamis tevratan bizi bilglendirmeye calismis bilenleri kandiramazsin niyetini meydana cikartir

Yorumu gönderen: kıllatırma sen, 24.02.2017, 10:21 (UTC):
Tabi canım kimsenin bilmediği sandık senin rüyanda ortaya çıkacak yok ole dava başka bir sandıktır o

Yorumu gönderen: turgut, 30.11.2010, 18:23 (UTC):
yaptıgım araştırmalara göre tahmimlerim antakyada ve yeri suan net deyil uydudan bile bulunamayacagı bir magarada ve koruması var ve koruma cok basit muhtemel .......ile korunuyor

Yorumu gönderen: ali, 16.10.2010, 16:47 (UTC):
Çok garip madem sandık o kadar guclu savaşabiliyor kendini saklaması gerek. Yok edilmemesi gerek.

Yorumu gönderen: kenan, 17.04.2010, 19:10 (UTC):
ahit sandıgın yerin rüyamda yerini gördüm bir göldeBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56076074 ziyaretçi (142859335 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)