Kutsal Kase
 
İsa'nın Son Akşam Yemeği, Kutsal Kase
Da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" tablosu.

Kutsal Kase

Doç. Dr. Mahmut Aydın

OMÜ. İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Kutsal Kase efsanesi Batı Hıristiyanlığında en uzun soluklu efsanelerden biridir. Efsaneye göre Kutsal Kase, Hz. İsa’nın Yahudi ve Romalıların oluşturduğu askeri bir güç tarafından yakalanıp çarmıha gerilerek idam edilmesinden önce Havarileri ile yediği son akşam yemeğinde kullandığı ya da çarmıh esnasında Arimatea’lı Yusuf’un İsa’dan akan kanı doldurduğu ya da her ikisini de kapsayan yani hem İsa’nın son akşam yemeğinde şarap içtiği hem de kanının doldurulduğu kasedir. İsa’nın kanının içinde bulunduğuna inanılan bu Kase efsaneye göre Arimatea’lı Yusuf tarafından asırlardır saklandığı İngiltere’ye götürülmüş ve etrafı boş arazilerle çevrili gizemli bir manastırda iyileşmeyen bir yaradan dolayı acı ve ıstırap çeken gizemli bir kral tarafından korunmaktadır. Bu Kasenin bulunması Kral Arthur’un savaşlarının temel ilgi alanı olmuştur.

Kutsal Kase efsanesi ile ilgili ilk bilgiler Chretien de Troyes’in The Conte del Graal (Kase Efsanesi) adlı romanında bulunmaktadır. Bu romanın ardından 60 yıl içinde (1180-1240) bu efsaneyle ilgili çoğu Fransızca olmak üzere çeşitli Batı dillerinde pek çok roman kaleme alınmıştır. Bu romanlar efsaneyle ilgili aşağı yukarı aynı bilgileri ihtiva etmekteydi. Temelde bunlar ya Kutsal Kase’nin ortaya çıkarılması serüveni ve bu süreçte yaşanan olaylar ya da bizzat Kutsal Kase’nin tarihi ile ilgili bilgiler ihtiva etmektedir.

Kutsal Kase efsanesi 1240’lardan 1800’lü yılların başlarına kadar pek fazla gündemi meşgul etmemiştir. Ancak 19. yüzyılda orta-çağ tarihi ve efsaneleriyle ilgilenen batılı araştırmacılar sayesinde bu efsane tekrar başta romancılar olmak üzere tarihçi ve mitolojiyle ilgilenen araştırmacıların dikkatini çekmeye başlamıştır. Günümüzde ise Dan Brown’un yaklaşık iki yıldır en çok satan romanlar listesinin başında yer alan Da Vinci Şifresi adlı romanı ve Tapınak Şövalyeleri ile ilgili yazılan kitaplarla gündeme taşınan Kutsal Kase efsanesi son günlerde İngiliz şifre uzmanlarının, Staffordshire bölgesindeki küçük bir anıtın üzerinde bulunan esrarengiz yazıttan yola çıkarak İsa’nın ‘Kutsal Kase’sinin yerini belirledikleri ve bu yerinde ülkemiz sınırları içinde olduğunu iddialarıyla yeniden medyanın ilgi konusu olmaya başlamıştır. İşte biz de bu yazımızda bir Dinler Tarihi araştırmacısı olarak Kutsal Kase’nin gerçekte ne olduğu ve bunun ülkemiz sınırları içinde olup olamayacağını kısaca irdelemek istiyoruz.

Bu bağlamda ilk önce Kutsal Kase’nin mahiyeti ile ilgili yukarıda anlattığımız efsanenin bir an doğru olduğunu yani Kasenin İsa’nın havarileriyle yediği son akşam yemeğinde kullandığı ve çarmıha gerilişi esnasında akan kanının içinde bulunduğu Kase olduğunu varsayalım. Kutsal Kase’nin tarih boyunca çeşitli efsanelere, savaşlara ve bitmek tükenmek bilmeyen sorulara sebebiyet verdiği gerçeğinden hareketle onun basitçe sadece İsa’nın kullandığı ya da kanının içinde bulunduğu bir kadeh olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle Da Vinci Şifresinde ifade edildiği üzere Kutsal Kase’nin bir kadeh değil, İsa’nın neslini rahminde taşıyan Mecdelli Meryem’in rahmi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü başta Roma Katolik Kilisesi ve diğer Hıristiyan Kiliselerinin iddiasının aksine Hz. İsa, Mecdelli Meryem ile evliydi ve muhtemelen bu evlilikten çocuğu vardı. Çünkü İsa’nın bekar olması mümkün değildi. Çünkü o bir Yahudi idi ve dönemindeki Yahudi geleneğine göre evlilik çağına gelmiş bir Yahudi’nin bekar kalması yasaktı. Eğer İsa, bu geleneğe aykırı davranarak evlenmemiş olsaydı İnciller mutlaka bundan bahseder ve normal olmayan bu bekarlığın açıklamasını yaparlardı. [1] Nitekim Kutsal Kase ilgili anlatılan bazı efsanelerde İsa, yakalanıp öldürüleceğini anlayınca kendinden sonra öğretisini devam ettirmek için eşi ve neslinin taşıyıcısı olan Mecdelli Meryem’i seçmiş ve ona gerekli talimatları vermişti. Ancak Petrus, bir kadının arkasında ikinci sırada kalmak istemediği için cinsiyet ayırımcılığı yapmış ve Mecdelli Meryem’in İsa ile evli olmadığını, onun gerçekte bir fahişe olduğu tezini yayarak İsa’nın kilisesini kurmak için onu değil kendisini seçtiğini iddia etmiştir. Bunun üzerine Mecdelli Meryem çocuğunu da beraberine alarak Fransa’nın Gaul bölgesine göçmüş ve orada Merovenj sülalesinin kurucusu olmuştur. Dolayısıyla bu efsaneye göre Kutsal Kase, aslında İsa’nın havarileriyle yediği son akşam yemeğinde kullandığı ya da çarmıh esnasında kanının doldurulduğu kadehi değil, Mecdelli Meryem’i yani İsa’nın soylu neslini taşıyan kadını sembolize etmektedir.

Eğer Kutsal Kase, İsa’nın soylu neslinin taşıyıcısı olan Mecdelli Meryem’in rahmini temsil eden bir sembol ise o zaman bu sembol Hıristiyanlık tarihinde niçin hep bir sır olarak kalmaya devam etmiştir? Kanaatimizce bu sorunun yanıtını günümüz Hıristiyanlığının mimarı olan Pavlus’un teolojisinde ve Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğunun resmi dini olarak kabul edildiği 4. yüzyıldan itibaren yaşanan gelişmelerde aramak gerekir. Burada konumuz bu olmadığı için bu gelişmelerin detayına girmeden sadece şu noktanın altını çizmek istiyoruz. Kutsal Kase’nin aslında İsa’nın soylu neslinin taşıyıcısı olan Mecdelli Meryem olduğu sırrı, Kilisenin ilan ettiği ilahın aslında ölümlü nesiller dünyaya getirdiğinin fiziksel ispatı oluyordu. Bu da İsa’nın aslında Kilisenin iddia ettiği gibi Kutsal Teslisin ikinci şahsı olan Oğlu Tanrı değil, bir beşer olduğunu kanıtlamaktadır. İsa’nın evli ve çocuk sahibi olması Kilisenin varlığını da sona erdiriyordu. Çünkü Kilise (Roma Katolik Kilisesi) Petrus’a nispetle kurulmuş ve kendini onun halefi olarak görmektedir. İsa’nın neslini sürdürecek çocuğunun olması durumunda onun öğretisini ona kan bağıyla bağlı olanların sürdürmesi söz konusu olacağı için bu durum kendini Tanrının krallığına girmenin ve dolayısıyla da kurtuluşa ermenin yegane yolu olarak gören Kilisenin varlığını tehlikeye sokacaktı. İşte bu tehlikeden dolayı başta Roma Katolik Kilisesi olmak üzere diğer Hıristiyan Kiliseleri devamlı surette Kutsal Kase’nin basitçe İsa’nın kullandığı ve içinde kanının olduğu bir kadeh olduğunu ileri sürerek İsa’nın aslında bir beşer olduğu gerçeğini ima edecek en önemli delili karartmak istemişlerdir.

Kutsal Kase’nin aslında İsa’nın havarileriyle yediği son akşam yemeğinde kullandığı ve içinde kanı olan bir kadeh değil, onun aslında Mecdelli Meryem ile evli olduğu ve bu evlilikten de çocuğu olduğu gerçeğini temsil eden bir sembol olduğu noktasından hareketle kutsal kasenin bir define ya da hazine değil, ancak onlardan çok daha değerli bir gizli bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle kasenin peşinde olan define avcılarına bu kasenin kendilerine milyonarca dolar kazandıracak bir antika kadeh değil, Hıristiyanlığın yapı taşı olan İsa’nın aslında Kutsal Teslisin ikinci şahsı olan Oğlu Tanrı değil, bir beşer olduğunu ispat eden bir kanıt olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Dipnotlar

[1] İsa’nın evli olup olmadığıyla ilgili bknz., Mahmut Aydın, “Tanrının Oğlu İsa Evliymiş”, Virgül: Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, 71, Mart 2004, ss. 49-61.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Almira, 18.06.2017, 01:58 (UTC):
Bu konu Da Vinçinin şifresini izleyince kafama çok takılmıştı araştırmaya başladım Ve her yerde farklı şeyler ima ettiler ama bende kutsal kasenin bi kadın rahmini simgelediğini düşünüyorum ki eğer kutsal kase denilen şey elde tutulur bir şey olsaydı bunu define avcıları bir şekilde bulurlardı ama bulamadılar bu nedenle kutsal kasenin bir kadını veyahut kadın rahmini simgelediğini düşünüyorum ama hala aklımda bir sürü yanıtını alamadığım soru var bunları araştırmaya devam edicem.

Yorumu gönderen: mehmet, 25.04.2017, 16:30 (UTC):
meşhur kutsal kase, insanlar adından dolayı ve hikayelere bakarak onun bir nesne olduğunu düşünürler tılsımlı güçleri olduğuna inanarak onun peşinde dolaşırlar ama sonuç yok ingiltere'de yok Vatikanda arkadaşlar böyle bir nesne yok Meryem'in rahmi falan bunlar fantazi kutsal kase bir bileşen nasıl Davut yıldızı veya Süleyman mührü bir geometrik yapı ise kutsaal kasede bir geometrik sembol, ve inanın bana, tılsımlı olduğu kesinlikle doğru, tabi ilmini bilene temeli sefer hayetzira adlı İbrahim peygamberin kitabına dayanır ve kabala ilminin konusudur anlamını çözen, ister kahin deyin ister veli deyin ister keramet sahibi deyin olağan üstü güç sahibi olur tabi bunun için yıllar süren bir inisiyasyon süreci gerekir selamlar...

Yorumu gönderen: Araştırmacı, 30.08.2016, 08:48 (UTC):
Kesinlikle inanıyorum son akşam yemeği tablosundada da vinci bundan bahsetmiştir .resimde Hz. İsa ile Mecdeli Meryem'in arasında paganların kadın sembolü "v" vardır aynı zamanda sangreal yani asilkan belgeleride bunu açıklıyor fakat kitapdada bahsedildiği gibi sion tarikatı bu belgeleri koruyor ama asıl gerçeğe göre Dossiers Secrets diye fransada bir kütüphanede ortaya çıkarılan sion tarikatı belgelerinde sion tarikatının büyük üstatları yazıyor ancak bu yazılar araştırılanlara göre kara fransız olarak bilinen bir adam tarafından dikkat çekmek için uyduruluyor bir yandan olay çok gerçek bir yandanda tamamen yalan benim fikrimi sorarsanız bence Hz.isa ile Mecdeli Meryem evli

Yorumu gönderen: enis, 13.08.2016, 14:27 (UTC):
Bence kutsal kase bir kadin yani sizde yazmissiniz da vlncinin sifresindede anlatiliyo zaten


Yorumu gönderen: özgür , 13.06.2016, 11:48 (UTC):
KUTSAL KASE bana göre ve okudugum diger bir kaç kaynaga göre Kuran-ı Kerim 'in orjinal halidir ve bu Vatikan toprakların da saklanmaktadır kutsal kase ne magdalalı meryemdir nede ALTIN BİR TASDIR.Tamamen müslümanları dinlerinden uzaklaştırmak ve saptırmak için atılan bir yalandır. Müslümanları uzak tutmak ve kendilerine yönlendirmemek için kurgulanan efsanedir.

Yorumu gönderen: Tubal Cain , 17.05.2016, 18:54 (UTC):
Bu resim da vinci orjinal resmi degil Hz Jesus bir Yahudî dir ki Yahudîler kesinlikle Ve kesinlikle masada yemek yemezler Yahudî inançına göre yerde tepsilerde yemek yenir ve Hz Jesus Hz Musa sonra yahudilere gönderilmiştir Hristiyanlık Hz Yuhanna ile başlar vaftizci Yahaya

Yorumu gönderen: Beyza, 25.01.2016, 23:38 (UTC):
Ben bir müslüman olarak isa'nin carmaga getirildigine inanmadigim icin kutsal kasenin mecdelli meryem'in rahmi oldugunu dusunuyorum. Insanlari onca yil kutsal kase yok isa'nin kaninin aktigi kasedir diyerek kandirmislar. Acaba gercekler aciga ciksa neler olur cok merak ediyorum.

Yorumu gönderen: umut, 17.02.2015, 17:36 (UTC):
Kuranda Meryem'in bakire olduğu bildiriliyor,Hz isa meryemle evlidir bu evlilik o zamanın inançlarına göre şarttır ve meryem ilahi güç tarafından hamile kalmış olabilir yani tıpkı hz isan'nın doğuşu gibi.

Yorumu gönderen: serenity, 22.12.2013, 01:49 (UTC):
Kutsal kasenin bir sembol olduğuna inanıyorum..aksi halde doğaüstü elmentel bir maddenin bunca zaman akıllarda yer ediyor olması sadece saçmalık olurdu..belki var belki yok sadece 'ateş olmayan yerden duman çıkmaz' gibi mantıklı bir atasözüne ihanet etmiş olursunuz.. bu yüzden araştımaya değer olduğu sonucuna varıyorum.

Yorumu gönderen: semire, 13.05.2010, 20:12 (UTC):
selim bey, burdaki meryemden kasıt isanın annesi olan meryem değil bizzat evlendiği kişi... bu konu benimde hep kafamı karıştırmıştır. İsa a.s evlendi mi çocuğu var mı varsa nerdeydi, annesine ne oldu, İsa a.s göğe yükselmesinden sonra hayatta mıydı kiminleydi evlendi mi v.s o kadar çok soru varki zihnimde. tabi kur'an'da belirtilen isa gerçeği her çağda insanlar için ibret vermekti, birçok hikmetleri içinde barındırıyordu, fakat yine de tüm bu sorular hocamızında makalesinde belirttiği gibi aydınlanması gerken şeyler ki bu sayede teslisin çelişkisi ortaya konsun... vesselam

Yorumu gönderen: dünya, 03.05.2010, 06:37 (UTC):
ben buna inanırım çünkü çok araştırdım gördüm bunun dışında insanının aklının almıcağı şeylerde araştırdım farklı farklı ilerde daha da çok araştırıcam çünkü harika bişi bu

Yorumu gönderen: selim, 29.03.2010, 20:32 (UTC):
Kuran da da Hz Meryem in bakire olduğu bildiriliyor...

Yorumu gönderen: filiz altundal, 27.02.2010, 21:15 (UTC):
Ben çok uzun yıllar bir avrupa ülkesinde yaşadım ve bu 'hikaye'bana baştan beri çok saçma gelmiştir.Bilimsel olarak bir kadının hamile kalması için sperm ile döllenmesi gerekir.Peki amerikalılar,avrupalılar vs bunlar çok modernler,akıları yerinde,teknolojisi bu ilerde olan ülkeler,İsa'nın bir bakire anneden olma,Tanrı'nın oğlu olduğu saçmalığa nasıl inanırlar....Avrupa'lıların çoğu zaten Hiristiyanlığa inanmıyor ve ateistlerdir.Amerikalıları bilmem ama avrupalı öyle.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52739610 ziyaretçi (134024867 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler