Kyron - Lineerligin Meydan Okumasi
 

Kyron

Lineerliğin Meydan Okuması

Bu materyalin güvenliği: OrtaOrtaZayıfZayıfZayıfZayıfZayıfZayıfZayıfZayıf (Çok Zayıf. Sadece bilgilendirme amacıyla verilmiştir.)

Bu canlı kanallık Nashua, New Hampshire'da verilmiştir
Eylül, 2004

Selamlar, sevgililer, ben Manyetik Hizmetten Kryon'um. Oh, burası tatlı bir yer!

Bunun gerçekte olamayacağını söyleyenler her zaman vardır. Onlar bunun sadece bir İnsan Varlığın ifadeleri olduğunu söylerler. Bundan fazlası değil ve bu bir sahtekarlık olmalıdır.

Yıllar önce partnerime sadece "bırak sadece enerji aksin ve bırak Dünyada etrafındakiler yaptığın şeyin realitesini görsünler." dedim. "Farkı anlatabilecek olan spritüel olarak keskin olanların önünde otur." Ve o böyle yaptı. 15 yıldır dünya etrafına dolaştı ve ayırt etmek ve "bağlantıyı" hissetmek için yükseğin en yükseğini istedi. İnsanın bu kanalın doğru olduğunu "kanıtlayabilmesinin" tek yolu budur - diğer spritüel zihinli İnsanların önünde oturmak ve ayırt ediciliklerini ve bilgeliklerini istemek ve böylece okuyucuya, onların etrafındaki ışığı bazılarının gördüğünü, bazılarının görmediğini söylüyoruz. Bunun hepsi uygundur ve asla yargılanmaz. Ancak, meleksi ayırt edişinize söyleyecek şekilde kalbinize isabet ettiğini hissetmek için davet her zaman açıktır: "Bu size konuşan bir kız kardeştir.anlamış gibi yaptığınız realitenin ötesinden bir erkek kardeş. Bu bir yeniden birleşmedir ve burada onur ve sevgiden başka bir şey yoktur."

Ve doğrusu bu aksam buradaki dinleyicilerde ayırt edebilenleriniz vardır. Size, "Renkleri görün - onlar burada" diyoruz. Gözlemek için burada olan meleksi özellikleri ve yapıları görebilenleriniz, onları ihtişamları içinde görün; çünkü onlar da buradalar." Çünkü, bir grup melek, melek olduklarını hatırlamaya başladığında gerçeklesen şey budur [İnsanlar kim olduklarını hatırlamaya başladıklarında yaratılan enerjiden söz ediyor]

Siz kendinizi meleksi özellikler olarak göremeyebilirsiniz, ama biz görürüz. Oh, doğru, gezegeninizde yaşamlarınızın döngüsü vardır ve en sonunda kendinize sorarsınız, "Bu zamanda ben kimim?" Ama biz özü görürüz. Gerçek sizi görürüz. Tanrı olarak adlandırılan, huzurunun, görkeminin büyüklüğündeki varlık olarak görürüz.

İroni su ki, sadece eğer her zaman üstünüzde olan bir enerji ise, bir baba ya da ebeveyn gibi her zaman sizin için bir şeyler yapıyorsa Tanrı'ya güvenirlilik verirsiniz. Onu asla kendinize getirmezsiniz. Onu asla bir grup olarak düşünmezsiniz ve onun içindeki bir parça olabileceğinizi asla düşünmezsiniz.ve sevgili İnsan Varlığım, değişecek olan budur.

Tam simdi, dinleyici ve okuyucu, Tanrı'nın ailesi ile birlikteyim. Buna benzeyen hiçbir şey yoktur. Bu değerlidir ve tatlıdır. Üstatlar ve gezegenin gurularının hepsi bu bağlantıyı deneyimledii ve simdi bu herkes içindir.

Bugün söylemek zorunda olduğumuz şey inanılmaz olabilir. Bu gezegen üzerinde gerçekleşmiş olan şeyle ilgili düşünmek için size bazı şeyler vereceğiz. Düşünmeniz için bazı puzzlar (bulmacalar) vereceğiz. Ama bu masaj katılanları kutlamadan önce bunu yapamayız. Bu enerjinin bir çok kişi tarafından gerçek zamanda ve ayrıca başka bir gerçek zamandakiler tarafından gerçekleştirildiğini daha önce söylemiştik. Dinleyici olanlarınız için gelecek zaman. Gözleri bu sayfada olanları selamlıyoruz ve size "Gelecekte olmak nasıl hissettiriyor?" diyoruz [Gülümseme]. Dinleyici, onların burada olduğunu görmüyorsunuz, görüyor musunuz.okuyucular? Hadi lineerliliğinizi test edelim. Bu özel mesajın başlığı "Lineerliğin Meydan Okuması'dır.

Bunu daha önce söyledik. Burada oturmakta olan kaçınız şimdinin realitesi olarak adlandırdığınız şeyde okuyucuyu ziyaret etme/görme yeteneğine sahip? Görüyorsunuz, okuyucu sizin geleceğinizdedir ve İnsanların hangileri "görürsünüz"? Demek istediğim su: bunu imgeleyin - tam simdi okuyucu olabilirsiniz, ama bundan sonraki yıllarda bir çok dilde bu sözcükler tarafından dokunulacak binlerce göz olacak, öyleyse onlar sizin geleceğinizde, değil mi? Eğer bu resme sahip olmaya başlarsanız, o zaman lineerliğinizin sınırlamasını kavrarsınız. Onları selamlayabilir misiniz? onları selamlamaktan daha fazlasını yapabilseydiniz ne olurdu? onları sizin enerjinizi hissedebileceği dereceye dek bu sözcükleri kutsayabilseydiniz ne olurdu?

Bunu test edelim: 2006'daki okuyucu, simdi dinleyenlerin enerjisini ve ilave olarak 2004 ve 2005 teki okuyucuların enerjisini hissedebiliyor musun? 2007 den ne haber? Düşünmeniz için çok fazla mi? Kendi zaman çerçevenize nasıl sınırlanmış olabileceğinizi görüyor musunuz? Bu zor, değil mi? Senin realiten nedir, sevgili İnsan Varlığı? Bir ray üzerindeki tren misin, sadece üzerinde olduğun treni düşünen yoksa treninden uzaklaşmış etrafında dolanan rayın etrafındaki çemberin ortasında bir gözlemci misin? Farkı görüyor musun? Biri sadece trende yolculuk yapıyor. Diğeri dolanmakta olan tüm rayı ve potansiyel rayı görüyor. Biri lineer, diğeri değil. Oyun (sır) trende yolculuk yapmak ve ayrıca onu uzaktan görmektir.

Lineerliğin Sınırlamaları

Bu lineerlik bilmecesini başka şekillerde gördük, ama iste tekrar ayni şey: Tanımlanan lineerlik zamandır ve zaman realitenizin inşasının parçasıdır. Bu sizin düşündüğünüz yoldur. Yaşamlarınızda takındığınız yoldur. Siz saat ile yaşarsınız. Böyle olmadığını söyleyebilirsiniz, ama böyle yaparsınız. Biyolojinizi içeren doğanın saati.

Simdi, "Herhangi bir saat ile yaşamıyorum, Kryon. Ben özgür bir ruhum ve bundan gurur duyuyorum" diyenler olabilir. Gerçekten mi? Siz bunu söylemeden önce bazı şeyleri düşünelim. Siz yaşamınızı alışılmış/rutin şeylerin etrafında yaşarsınız. Gezegeninizin zaman çerçevesi günesin belli zamanlarda geldiğini, belli zamanlarda gittiğini söyler ve siz bazı zamanlar dinlenirsiniz. Siz döngüselsiniz. Bir öğünden diğerine. Bahsettiğimiz saat budur. Biyolojiniz lineer var oluş etrafında düzenlenir ve iletişiminiz de bu şekildedir.

Birbirinizle konuştuğunuz zaman, sözcükleri arka arkaya dizersiniz.aynen raydaki trenin, ray nereye giderse oraya gidebilmesi gibi. Hiç bunu düşündünüz mü? Siz bu sözcükleri okurken, çok lineer olan tutarlılık sırasıyla birbiri ardına düzenlenmiştir ve simdi hayal kirikliği ile, "Evet, başka bir şey var mi? Bunun çalışma sekli budur" diyebilirsiniz ve "Simdi doğru soruyu soruyorsunuz!" diyoruz. Hiç bununla ilgili düşündünüz mü? Eğer iletişim lineerliğin dışında olsaydı ne olurdu? Tam simdi siz lineer sözcükler sözdiziminde örüldüğü sekliyle sözcükleri dinliyorsunuz - sözcükleri görüyorsunuz ve beyniniz sizin önünüzde yazılı hatları anlıyor. Arka arkaya harfler. Bu sayfayı okuyan o küçük beyin treni oldukça lineer ve çok sinirli. Her şeyin düz bir hatta olması gerektiğine dikkat ettiniz mi?

Lineerliğin sınırlaması yerine, her şeyi bir anda alma yeteneğine sahip olduğunuz bir iletişim sistemi olsaydı ne olurdu? Bilmeye gereksinim duyduğunuz herhangi bir şey size hep birden sunulurdu ve bir şekilde siz "sadece onu bilirdiniz". Lineerliğin dışında bir iletişim olurdu. Bunu okuyan çoğu kişi "Pekala, İnsanlar olarak yaptığımız bu değil. Bu imkansız" diyebilir. Simdi neden burada olduğumu biliyorsunuz. Size sadece bunun mümkün olduğunu söylemek için değil, şeylerin yolu olduğunu söylemek için buradayım!

Bu lineer olmayan iletişim sadece Ruhun sesi değildir, ayrıca kendi üstatlığınızın sesidir. Bu hücresel seviyede iletişimdir ve ilahidir. İnsan Varlıklar çoğu zaman Tanrı olarak düşünülen şeyin önünde sıralanır ve tekrarlama yaparlar. Onlar "Pekala, belki tekrar tekrar onu istersek, en sonunda Tanrı tarafından işitilir ve bazı sonuçlar alırız. Böylece biz istemeye devam ediyoruz ve bazı cümleleri tekrar tekrar okuyoruz. Belki eğer Tanrı teşebbüsümüzde ıstırap çektiğimizi görürse, bize yardım eder." diye mantık yürütür. Onlar Tanrı'nın kim olduğunu ya da iletişim yönteminin ne olduğunu anlamaz.

Tam simdi etrafınızda isminizi taşıyan bir ekip olduğunu söyleseydim ne olurdu? bunun ne anlama geldiğini açıklamak zordur. Enerjinizi, gerçek zamandaki yaşamınızı evrenin tüm varlıklarına yayınlayan bir melek radyo istasyonu gibi görün. Bundan dolayı, "spritüel radyo istasyonunuz" her zaman perdenin diğer tarafı ile temasta olurdu. Yürüdüğünüz her yer, sizinle ilgili her şey Tanrı tarafından bilinirdi! Simdi, bir radyo istasyonu yerine, radyo dalgalarının size tahsis edilmiş bir melek ekibi olarak düşünün ve etrafınızdaki diğerlerini, sadece tek bir amaç için.eğer üstatlığınızın tohumlarını keşfederseniz orada olmak için. Sizin için ve gezegen için uygun bir meleksi özellik olan bir iletişim kanalı. Eğer bu kanalı imgeleyebilirseniz, simdi onu nonlineer (lineer olmayan) olarak görün. Bir şeyi bilmeye gereksinim duyduğunuz her seferinde, basitçe onu bilirdiniz. Sizin için, bu yoğun sezgi gibi görünürdü ve bu gerçek Ruh iletişimidir ve bunun nasıl hissettirdiğidir.

Bunun üzerine size meydan okuyorum: Meditasyon ya da dua için oturduğunuz bir sonraki sefer, önünüzde hangi meydan okuma olursa olsun, hiçbir şey söylemeyin! Sessiz ol ve Tanrı olduğunu bil. Bu durusu alır almaz, 3. Lisanin yönetimi ele aldığını ve her şeyin anında bilindiğini bil. Yanıt size lineer bir tarzda gelmeyecektir, ama bir anda hepsi birden hücresel açıdan bilinecektir. Sonra meditasyon "zamanı" olarak adlandırdığınızı anında verilen ve size bir tür olağanüstü sezgisel işlem olarak görünen çözümleri ya da çözümlerin başlangıcını kutlamak için harcayın.

Sizi İrkiltebilecek İnsan Nitelikleri

Oh, fazlası da var - daha fazlası. Lineerliğin - yaşamlarınızın ve İnsan var oluşunuzun asla düşünmemiş olduğunuz bazı irkiltici anomalileri var. Mucizelerden bahsedelim. Size bazı sorular soracağız ve sonra yanıtları göreceğiz.

anında iyileşmek için bir üstadın giysisinin kenarına dokunabilmek için İnsanlar miller boyunca yürüdüklerinde tarihte neyin gerçekleştiğini düşünüyorsunuz? Veya belli bir kilisenin kapısına adim atabilirlerse, iyileşeceklerini bildikleri bir yere kutsal bir yolculuk yaptıkları başka bir durum? Buna ne dersiniz? Bu nasıl isledi? çoğu zaman oraya ulaştıklarında koltuk değneklerini attılar ve anında iyilersek yürüyüp gittiler! Bu, sizin kutsal tarihinizde tekrar tekrar kaydedilmiştir. O binalardaki koltuk değneklerini bugün bile görmeye gidebilirsiniz, onlar hala orada. Mucizevi durumlar olarak görünen şeyin içinde gerçekte ne olduğunu hiç merak ettiniz mi?

İlkini gözden geçirelim: kişi üstadın elbisesinin kenarına sakat olarak dokunduğunda ve iyileşmiş olarak yürüyüp gittiğinde. Buna ne dersiniz? Genel yanıt sudur: "Bu eylemdeki Tanrıdır. Görüyorsunuz, Tanrı görkemlidir, İnsanlar görkemli değildir. Öyleyse, eğer bir kişi üstada yakin olursa, bu Tanrıya dokunmak gibidir. Eğer sadece üstada dokunabilirlerse, iyileşirler." Mucizeler ile ilgili bir çok kutsal liderlerden işittiğiniz budur.

Ama gerçekte, gerçek işlem bumudur? Okuduğunuz ya da işittiğiniz mucizelerde gerçekten olan şey nedir? belki bazılarınız gördünüz ya da denetimlediniz? Bu Tanrı'nın önünde yerde sürünmek ile mi ilgili yoksa daha bunun ötesinde daha görkemli bir şey ile mi ilgili? Dinle, İnsan Varlığı, siza pratik bir şekilde konuşacağız. Bu tarzda daha önce hiç paylaşmadığımız bilgiyi vereceğiz, işitmeye hazır olun. Partnerim, harfler için hazır bekle; çünkü onları alacaksın.özellikle söylediğimizden sonra.

Size söyleyeceğimiz şeylerin hepsi doğru ve ger.ektir. Bu bilgiyi, kanıtlanamaz, ezoterik bilgi olarak görebilirsiniz, ancak bu sadece daha önceki bilgi ile düzenlenmiş lineer öğretilerinizden dolayıdır, lineer nedenler nedeni ile, siz ona tutunursunuz. Etrafınızda baktığınız her yerde, size söyleyeceğim şeyi doğrulayan realitenizin ilginç anomalileri vardır, sizin lineer düşünmeniz onları olağandışı olarak görmenizi gizler.

Size olan şeylerin lineerliğinin birini biliyorsunuz? Treniniz her zaman hareket halindedir. Daima gidecek bir yeri vardır, öyle değil mi? Bir kalp atışından diğerine - bir saati takip eder, doğru mu? Bunu yapmak zorunda; çünkü bu sizin realiteniz için düzenlenmiş. Sizin melek bilinçliliğiniz ve üstatlığınız bu saate sahip değil. Hepiniz ile ilgili bazı bilgiler vermek isterdim. Bunun antropoloji ve tekamül ile ilgisi var. Sizin tohum biyolojiniz ve şeylerin başlangıcı ile ilgisi var.

İnsan Varlığı, sen burada oturmuş dinlerken ve okurken, biyolojinin "yaşamı" olarak adlandırdığın kan, DNAn buradan değildir. O buradan değildir [dünyadan değildir]. Hayır. O ithal edildi! Bundan fazlası, o yüceltildi. Bundan fazlası, işlemde siz başkalarından yardım aldınız. Uzun çok uzun zaman önce, Evrendeki çeşitli yerlerden, farklı zamanlarda biyolojik tohumlar ekildi ve bunun açık kanıtı var, yine de kürsüde durup sizin buna bakmanızı isteyen bilim insanı yok. Size lineerliğin yaptığı şeyin bir parçası sizin daha büyük resme bakmanızı gizler. Siz her zaman hareket halindesiniz, enerjinizin çoğu rayda kalabilmesi için "varlığınızın lokomotifine odun/kömür atarak" harcanır. Eğer gerçekte birden çok raya sahip olabilseydiniz gerçekten görmek için etrafınıza nadiren bakardınız!

Biyolojinize ne olduğunu size söyleyeceğim: biyolojik olarak önünüzdeki her şey, yarattığınız bulmacanın içinde Dünyanın meydan okumasını çalışabilmeniz için bir düzendir/sistemdir. Siz ıstırap çekmek ya da "bir tür cezalandırma vasıtası ile çalışmak için burada değilsiniz. Hiç biriniz Tanrı için laboratuar fareleri değilsiniz! Hepiniz isçilersiniz ve Tanrının parçası olarak görülürsünüz. Anlamı olan, ama bilinçlilikte sınırlanmış olan bir yerde olmanızı gerektiren bir bulmacayı çalışıyorsunuz. Test anlamlı olmaktan fazlasıdır - kuralları olan ve bir gezegenin üzerinde yalnız bırakılmasını kim olduklarını bilmemelerini, enerjinin doğal olarak gideceği yere gitmesini gerektiren bir testtir. Dünyanın enerjisi nereye gidecektir? Bu enerji oyun alanında kendisini nasıl yerleştirecektir? Her şey bittiğinde ve yerine yerleştiğinde, enerji nereye gidecektir? Yanıt? Ne olursa olsun, "Dünya testin'dein sonuç enerjisi yeni evrenlere uygulanacaktır, gelecek trilyonlarca yasam -formlarını etkileyecektir.size benzeyecek olan birçokları.

Siz burada büyük bulmacayı çalışıyorsunuz ve sadece onu çalışmıyorsunuz, son 15 yıldır önemli bir şey yaptınız -bazılarının Büyük geçiş olarak adlandırdığı gezegende bir geçiş/değişiklik yarattınız ve gezegen işbirliği yapıyor ve tüm yapmanız gereken bunun kantini görmek için pencereden dışarı bakmaktır. Işıkfenerleri, siz her biriniz, ancak biyolojinizin buradan olmadığını size söylüyorum! olamazdınız ve bu testi çalıştıramazdınız. Gezegenin tekamül süreci bulmaca ile çalışmaya gereksinim duyduğunuz sınırlamaları ya da büyüklüğü asla size vermezdi. İlave olarak, garip olarak kendisini ele vermemesi için, size [ve Dünya bilimine] "makul" görünmeliydi.

DNA'nız intergalaktik (galaksilerarası) kimyanın derlenmiş koleksiyonunu temsil eder. Sadece bu değil, size daha önce asla anlatmadığımız bir şeyi söyleyeceğim. Bu tohumların ekilme zamanı geldiğinde, bunu gezegen üzerindeki tüm memelilere yaptık. Neden? Çünkü eğer bu şekilde yapılmasaydı çok aşikar/belli olacaktı. Size sunu sorayım: Hiç sevdiğiniz bir hayvanin gözlerine baktınız mi ve herhangi bir karmık nitelik gördünüz mü? [yani, onların kim olduğunu bilmek]. Simdi ezoterik oluyoruz. Hiçbir hayvan ile karsılaşıp onun bilinçliliğinin sadece biyolojiden daha fazlası olduğunu gördünüz mü? Hiçbir hayvani kaybettiğiniz ve sonra onun tekrar reenkarne olduğu oldu mu ve yanıt evettir! Çoğunuz buna sahipsiniz.

Gezegenin İnsan - olmayan memelileri sizin burada olma nedeninizden farklı nedenlerle sizinle gelip giderler, ama onların hepsi sizinkiyle birlikte değişmiş DNAya sahiptir! bunu kavramanızın tuhaf olacağını söyledim. Gezegende İnsan amacınız onlarınkinden çok farklı olmasına rağmen, onlar sizin için bir destek grubudur. Bu hayvan - destek grupları tüm gezegende sizinle gelir giderler. Bazılarınız bunu bilir ve bunu onların gözünde görürsünüz. Onlar memeli - olmayanlardan çok daha fazla önemli olan bir şekilde yardımcılar olarak tüm senaryonun bir parçasıdır. Onların DNAsı da değiştirildi. Sadece düşünün.bazilariniz boyutlararası galaktik hayvanlara sahipsiniz. [Kryon gülümser].

"Kryon, bunu kanıtlayabilir misin?" Düşünmeniz için bir şeyler vereceğim ve istatiksel olasılığın özüne meydan okuyacak.yine de, bilimsel kürsüden "buna bakin, buna bakin" diye kimse bağırmıyor. Tekamül gerçektir ve gezegenin tarihinin en başlangıcından beri tekamül eden Dünya biyoloji varlıkları onları doğanın yolu ile taşır. Türlerin evrimi etkili hayatta kalmaya dayanır. Siz gezegenin bu evrimsel sürecinin bir ürünüsünüz (bir parçasısınız), ancak yüz bin yıl önce size verildiğini söylediğimiz bir değişiklik ile.

Bu gerçekleştiğinde, bunun vakti gelmişti ve daha önce söylediğimiz gibi, siz Pleiadian (Pleiadeslilerin) biyolojisinin parçalarını ve kısımlarını taşıyorsunuz. Ancak, bu sadece bir çok gruptan biridir. Bu ürkütücü ya da korkutucu bir bilgi değildir. Bu güzel bir bilgidir! ayrıca komplekstir. Eğer bununla ilgili düşünürseniz, bu harikadır. Ama bunu açıkça gösteren, bakmanız gereken bazı İnsan ve memeli anomalileri vardır.

doğal seçme ve Dünya evrimi önceden tahmin edilebilir bazı şeyler yapar. Önce, süreç çok randımanlıdır/etkilidir.çok etkili. Belki daha önce düşünmediğiniz düşüneceğiniz bazı şeyler vereyim. Evrimsel prensiplerin çalışma sekli su ki, binlerce yılda etkili/randımanlı, biyolojik bir varlık yaratırlar. Gereksinim duyduğunda hayatta kalabilen, gereksinim duyduğunda değişen ve ihtiyaç olmayan enerjiyi asla kullanmayan bir varlık yaratırlar. Sadece karanlıkta yasayan gözsüz yaratıklar ya da simdi sadece yüzen kollarını ve bacaklarını atmış varlıklar yaratmanın sadece birkaç bin yıl sürmesinin nedeni budur. Anlıyor musunuz? Hayatta kalmak sonuçtur ve enerji verimliliği anahtardır. Görmeniz için gezegeniniz üzerinde bitkilerde, hayvanlarda ve böceklerde her yerdedir.

Böylece siz ve memeliler buradasınız, evrim merdiveninin en tepesinde. Bu iyi hissettiriyor, öyle değil mi? Ama sunu sorayım: Gezegende herhangi bir memelide omurga kordonu kesildiğinde/koptuğunda, neden o yere sinirlerin tekrar birlikte büyümelerini önleyen kimya hızla koşuşturur? Bu size bir anlam ifade ediyor mu? Bu verimli mi/randımanlı mi? Hayatta kalmaya yardımcı mi? Hayır! Hala bu sınırlamaya sahipsiniz. Tarihiniz bunu gösterir, 1999'da biliminiz tüm memelilerde bundan sorumlu olan kimyayı tanımladı ve hatta bu kimyaya isim verdi.no - go! Genel olarak hepiniz buna sahipsiniz.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56072006 ziyaretçi (142847667 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)