Lüsid Rüya ve Lüsidite
 
lusidite, lucid

Lüsid Rüya ve Lüsidite

Lüsitide (lucidité), durugörü fenomeninin bir biçimi olup, gözler kapalı olduğu halde çevresindekileri görebilme anlamına gelir. "Gizligörü" de denilir. Genellikle "somnambül" haldedir. Her uyurgezerde az çok bir lüsidite vardır.[1]

Lüsid rüya ise, kişinin bir rüya gördüğü sırada, rüya gördüğünün farkında olması haline ve bu tür (rüya gördüğünün bilincinde olduğu) rüyalara verilen addır. Terim, ilk kez Oxford Psikofizik Enstitüsü'nden parapsikolog Celia Gren tarafından ortaya atılmıştır.

Lüsid rüyaya önem verilen ve psiko fizyolojik kaynaklı rüyalarda "rüyayı yönlendirme" tekniklerinin bir sanat olarak ele alındığı kimi Asya kabilelerinde, kabile üstadları, öğrencilerini lüsid rüya konusunda eğitirler. Bu eğitim sırasında öğrencilere, rüya gördükleri sırada rüya gördüklerini idrak edebilmeleri ve ardından rüyalarını bizzat kendileri yönlendirebilmeleri için gerekli teknikler öğretilir.

Örneğin bir kaplan tarafından kovalandığı kabusunu gören bir kimse, söz konusu teknikleri bildiği takdirde, rüyada olduğunun farkına varacak ve ardından rüyasını kendisi öyle yönlendirebilecektir ki, rüyanın devamında bu kez kovalayacağı kaplan ondan kaçmaya başlayacaktır.

Bu tür tekniklerin özünde "inisiyasyon'larda öğretilen "imajinasyonu denetleme" tekniği bulunmaktadır.[2]

Kaynaklar

[1] Alparslan Salt-Cem Çobanlı, "Meta Ansiklopedi", "Gizligörü" maddesi, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul 2010, s.222.
[2] Alparslan Salt-Cem Çobanlı, a.g.e., "Lüsid Rüya" maddesi, s. 364.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56073024 ziyaretçi (142849836 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)