Levh-i Mahfuz Nedir?
 
levhi, mahfuz, nedir?

Levh-i Mahfuz Nedir?

"Levh-i Mahfûz", Arapça'da "korunmuş levhâ" demektir. İslâm'da olmuş ve olacak her şeyin yazılmış olduğu manevî levhayı dile getirir. Olmuş ve olacak şeyler Allah'ın bilgisine bağlı olduğundan Levh-i Mahfuz doğrudan Allah'ın ilim sıfatı ile ilgilidir. Korunmuş (mahfuz) olarak nitelenmesinin nedeni, burada yazılı olan şeylerin herhangi bir müdahale ile değiştirilmekten, bozulmaktan uzak olmasıdır. Kurân'da "Ümmü'l-Kitap" (Kitapların Anası, Ana Kitap), "Kitâbun Hâfîz" (Koruyan Kitap), "Kitâbun Mübîn" (Apaçık Kitap), "Kitâbun Meknun" (Saklanmış Kitap), "İmamun Mubin" (Apaçık İnen Kitap) ve sadece kitap olarak da anılır. İnsanların başlarına gelecek şeyleri de ihtiva ettiği için "Kitabul-Kader" (Kader Kitabı) de denir.

Levh-i Mahfuz adı, Kurân'da yalnız bir ayette geçer. Bu ayette Kurân'ın Levh-i Mahfuz'da bulunduğu bildirilir (el-Buruc, 88/22), ancak hiçbir tanım getirilmez.

una karşılık birçok ayette nitelikleri belirtilerek tanımlanır. Buna göre Levh-i Mahfuz içinde hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı (el-En'âm, 6/59), olacak şeylere ait bilgileri saklayan (Kaf, 50/4), yeryüzüne ve insanlara gelecek tüm belaların yazılı bulunduğu (el-Hadid, 57/22) her şeyin sayılıp tespit edildiği (Yasin, 36/12), gökte ve yerdeki tüm gizliliklerin açıkça belirtildiği (en-Neml, 27/75), temiz yaratılan meleklerden başka kimsenin dokunamayacağı apaçık, korunmuş, koruyan, saklanmış ve ana kitap'tır.

Bazı zayıf hadislerde Levh-i Mahfuz'un yaratılışına ilişkin bilgiler vardır. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Allah Levh-i Mahfuz'u beyaz inciden, kenarlarını da kırmızı yakuttan yarattı, kalemi de, yazısı da nurdur. Aynı konuda Enes bin Mâlik'ten yapılan bir rivayete göre de Levh-i Mahfuz'un bir yüzü yakut bir yüzü yeşil zümrüt ve kalemi de nurdur. Allah buraya yaratacağı, rızıklandıracağı, yaşatacağı, öldüreceği, izzetlendireceği ve dilediği şeylerden yapacağı her şeyi o nurdan kalemle yazdırmıştır. Bu yazma işlemi her gün ve gece sürmektedir. İbn Abbas'tan gelen zayıf bir rivayete göre Allah Levh-i Mahfuz'a ilk olarak şu sözü yazdırmıştır:

"Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Kim ki Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammedin O'nun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederse, ona cennet vardır" Yine İbn Abbas'tan gelen diğer bir rivayete göre ise Levh-i Mahfuz'a ilk olarak "Bismillahirrahmanirrahim, kazâma teslim olan ve hükmüme ram olan ve belâma da sabredeni kıyamet gününde sıddıklarla birlikte diriltirim" sözü yazılmıştır.

KAYNAK BELİRTİLMELİ

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Aydınlık, 25.03.2017, 06:48 (UTC):
Ayetleri tahrif etmemeliyiz.İmamün mübin kitap değil,"İmam" dır.Zaten kitap kelimesi başka ayetlerde açıkça yazılıdır.
Levh-i Mahfuz ise Yüce Allah'ın nurani devletinde bir makamdır.Arş ve Kürsi gibi.Bu makamların sahipleri vardır ve onlar yer ve gökten önce var olan mukaddes şahıslardır.Zamana ve mekana bağlı değillerdir.Örneğin Azrail a.s aynı anda Dünya'nın birçok yerinde insanların ruhunu alabilir.

Yorumu gönderen: ercan, 27.04.2016, 20:19 (UTC):
bişisorcam levhi mahfuzu evliyalardan bazıları dünyaya gelmeden okumuş diyorlar doğrumudur

Yorumu gönderen: nurettn, 06.04.2016, 06:47 (UTC):
Bu sayfada yorum biraz alimlerin yani bilenlerin işi olması lazım.bizim gibi fazla bilgisi olmıyanlar ancak bilen ehil kişilerden öğreniğimiz yarım yamalak bilgilerdeir.eğer bilen başka insanlar yani bu din alimleri yorum yaparsa biz onları okuyup belki bir şeyler öğrenebiliriz kim insanlara böyle güzel hizmetleri sunarsa ALLAH Onlardan razı olsun.

Yorumu gönderen: koyulhisarlımurat, 31.03.2015, 09:31 (UTC):
"Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki, apaçık olan bir kitapta olmasın." (Neml Suresi, 75)[1] Ayette geçen apaçık kitap Levh-i Mahfuz olarak yorumlanır.

Olmuş ve olacak şeyler Allah'ın bilgisine bağlı olduğundan Levh-i Mahfuz doğrudan Allah'ın ilim sıfatı ile ilişkilendirilir. Korunmuş olarak nitelenmesinin nedeni, burada yazılı olan şeylerin herhangi bir müdahale ile değiştirilmekten, bozulmaktan uzak ve korunmuş olmasındandır.

Yorumu gönderen: hülya , 14.12.2010, 12:55 (UTC):
ben rüyamda gaybdan ses duydum böyle mübarek bir kitap oldugunu da bilmiyordum gelen ses bana levh i mahfuz da geçmiş ve gelecek yazar bütün kainatın sırları yazar gayb bı ALLAH BİLİR diye geliyordu ses

Yorumu gönderen: savaş Hacıoğlu, 14.09.2010, 13:30 (UTC):
Levh i Mahfuz olmuş yüzün.

Yorumu gönderen: ünal yıldırım, 16.08.2010, 16:20 (UTC):
bu konuda çok degerli kaynak zubbetül hakayık kitabıdır mulaka okunmalı levhu mahfuz buruc suresinde içindedir feleklerle slakslıdır adı astrolojidir bu feleklerin anlamını evlerini fixsed star hallerini sıcak soguk sıvı katı halleini okumanın adı levhu mahfuzdur tam bir ilimdir bu okunacak kitap gini bir şey degildir felekleri okuyabilen bütün olcak şeyleri tahmin edebilir bilebilir .

Yorumu gönderen: şahin şener, 10.08.2010, 13:01 (UTC):
allah cümlemizi sapkınlığa düsen topluluklardan uzak etsin.

Yorumu gönderen: aslı, 26.07.2010, 11:22 (UTC):
yorumlar ve paylaşım için teşekkürler.

Yorumu gönderen: duygu, 05.06.2010, 07:26 (UTC):
teşekkür ederim Allah razı olsun

Yorumu gönderen: sinem, 08.04.2010, 07:11 (UTC):
Levh-i mahfuzu bende yıllardır tam manasıyla araştırdım bu sayede peygamber efendimizin(sav)in nurunun yaratılışını daha sonra arşın yaratılışını,kalemin,levhin,ve cinlerin babası can'ınyaratılışı ve onlara inen 4 büyükkitaplarını öğrendim.bunları paylaşmak isterim insanlarla.

Yorumu gönderen: MERYEM BAKİ, 01.03.2010, 23:29 (UTC):
BİZE BU BİGİLERİ VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Yorumu gönderen: Hakk Aşığı, 18.01.2010, 19:38 (UTC):
Levh-i Mahfuz ile ilgili açıklamalarınıza aşağıdaki ayetleri verebiliriz. Levh-i Mahfuz ve ümmülkitap
8/ENFÂL-68
Lev lâ kitâbun minallâhi sebeka le messekum fîmâ ehaztum azâbun azîm(azîmun).
Daha önce (geçmişte), Allah tarafından eğer yazılmış olmasaydı (Levh-i Mahfuz'da) sizin almış olduğunuz şeyler (fidye) konusunda mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.
27/NEML-75
Ve mâ min gâibetin fîs semâi vel ardı illâ fî kitâbin mubîn(mubînin).
Ve gökte ve yeryüzünde gaib (gizli) ne varsa Kitab-ı Mübîn (Levh-i Mahfuz)'de vardır.


56/VÂKIA-77: İnnehu le kur’ânun kerîm(kerîmun).
Muhakkak ki O, gerçekten Kerim olan Kur'ân'dır (Kur'ân-ı Kerim'dir).
56/VÂKIA-78: Fî kitâbin meknûn(meknûnin).
Mahfuz (korunmuş) olan bir Kitap'tadır (Levhi Mahfuz'dadır).
85/BURÛC-21: Bel huve kur’ânun mecîd(mecîdun).
Hayır, O Kur'ân, Mecid'dir (yüce ve şerefli Kur'ân'dır).
85/BURÛC-22: Fî levhın mahfûz(mahfûzın).
(O), Levhi Mahfuz'dadır (merkezî kompüter sisteminde kayıtlıdır).

13/RA'D-39
Yemhûllâhu mâ yeşâu ve yusbit(yusbitu), ve indehu ummul kitâb(kitâbi).
Allah, dilediği şeyi siler, yok eder (mahveder) ve (dilediği şeyi) sabit kılar ve ümmülkitap (ana kitap), O'nun indindedir (nezdindedir).
20/TÂHÂ-52
Kâle ilmuhâ inde rabbî fî kitâb(kitâbin), lâ yadıllu rabbî ve lâ yensâ.
“Onun ilmi, Rabbimin yanında bir kitap (Ümmülkitap)'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz.” dedi.
43/ZUHRÛF-4
Ve innehu fî ummil kitâbi ledeynâ le alîyyun hakîm(hakîmun).
Ve muhakkak ki O (Kur'ân), katımızda Ümmülkitap'tadır. Gerçekten Âli'dir (yücedir), Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

Sevgiyle kalın.

Yorumu gönderen: hoca hanım, 04.01.2010, 12:36 (UTC):
allah razı olsun çok açık bir dille anlatmışınız...tekrar teşekkürler...

Yorumu gönderen: sevil, 21.12.2009, 22:39 (UTC):
Levh-i Mahfuz sırların sırrı demek sanırım.Ayrıca Burak Özdemir'in muhteşem üstü kitabının ismi..

Yorumu gönderen: Fizikalimi, 05.12.2009, 20:37 (UTC):
birde unutmadan Levh-i Mahfuz'daki lisanların hiçbirisi de dünyada kullanılamaz! , bu yüzden Yüce rabbim buyuruyor ki; ( habibim biz kur-an'ı senin dilinle kolaylaştırdık! )
aslında dikkat ederseniz ayetlerin layık olduğu yer çok yüksektir bundan dolayı da bu ayetler dünyaya geçici ( misafir ) olarak geldi bunu bi düşünün sonra tekrar gidecek ayetler fakat sandığınız anlamda bi gidiş te değil bu!

Yorumu gönderen: Fizikalimi, 27.11.2009, 21:33 (UTC):
arkadaşlar Levh-i Mahfuz'un birkaç isminin olması kafanızı karıştırabilir ama gerçek olan bu , ayrıca yüce rabbimiz günde 70 kere nazar ettiği bu büyük kitabın rengini 70 ayrı renge de çeviriyor , Levh-i Mahfuz deyip geçmeyin aynı zamanda bu bir kitaptır ve asliye olan bir kitaptır , etrafı kırmızı ve içi de yeşildir , zaten yazıları da yeşildir ve zaten kalemin mürekkebinin rengi de yeşildi ve 100 büğümü vardı bu büğümlerden 3 tanesi yarıktır bu yarıkların nedeni büyü yapan cadıların nasibidir ve bunu başaracaklar yani sistem bu amaç sistemi kavrayabilmektir
ayrıca burada 70 ayrı ( lisan ) dil kulanılmıştır , fakat yüce ALLAH'ım sevgili önderimiz ve efendimiz Muhammed ( sav ) arapçaya çevirerek önce toplu olarak beytül izzet'e oradan da parçalar halinde dünyaya indirerek Muhamed Aleyhisselam'a kur-an'ı nasip ederek büyük bir şeref sunmuştur , iniş iki türlü olmak zorundadır çünkü rabbim ALLAH tek , hani iki ayetinde diyor ya türkçe olarak yazayım inşirah suresinde geçen ( zorlukla beraber muhakkak birde kolaylık vardır ) diye rabbimiz risalet sahibi kullarına dünyaya getirmeden önce koştuğu şart ile beraber dünyada kolaylıkları da onlara daima sunmuştur
sevgili kullarına kazayı , dostlarının düşmanına ise belayı vacip kılmıştır , saygılar...

Yorumu gönderen: Önder Demir, 09.11.2009, 14:53 (UTC):
Aslında değerli kardeşlerim,dünya´da herşey ayın on dördü gibi apaçık ortadadır ve gören gözler ve okuyabilen beyinler ve hissedebilen kalpler için herşey okunabilmektedir.

Yeterki siz yüce Allah´a iman edin ve tertemiz bir kalp ile ona hiçbir çıkar gözetmeden bağlanın ve ona sığının ve onun sizlerden istediği sizin kendi hayrınız için olan Dine bağlanın ve ona kulluk edin. Bakın o zaman dünya´da size hiç bir şey gizli kalıyormu?

Yeterki Namazı kılın ve bir müslümanın yerine getirmesi gereken Farz ibadetleri yapın,bakın o zaman dünya´ya nasıl değişik bir gözle bakmaya başlıyorsunuz ve aynı zamanda dopdolu yaşıyorsunuz.

Yüce Allah Kuran´i Kerim´de Fetih Suresi 48:4 -İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle yapandır. (diye buyuruyor)

Selam ve Dua ile
Önder Demir

Yorumu gönderen: hoca, 12.10.2009, 16:13 (UTC):
sağolun çok güzel yapmışsınız allah razı olsun

Yorumu gönderen: yasin akın hanoğlu, 07.10.2009, 15:57 (UTC):
çok güzel işime çok yaradı saol kardeşimBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56073902 ziyaretçi (142853759 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)