Maitreya
 
Maitreya

Maitreya

Hazırlayan: Akhenaton

Kategori: Mitoloji & Dinler Tarihi

İçinde yaşanılan günümüz dünyasının gelecekteki Buddhası olan Maitreya, Mahana'ya göre büyük Bodhisattvalardan biridir. Hem beklenen avutucu, hem de son bir defa daha yeni baştan inşa edeceği dünyanın, yani gelecek zamanın kurtarıcısıdır. Tusitaların Göğü'nde ikamet eder. Müslümanlık'taki Mehdi ve Hıristiyanlık'taki Mesih ile özdeştir.[1]

Budda'dan 3000 yıl sonra Budizm'in çökeceğine, sonra Maitreya (Mi Lo Fo), denilen kurtarıcı Tuşita Cenneti'nden inerek, 1000 yıllık bir kurtuluş devresini başlatacağına, böylece bütün canlıların kurtulacağı bir hayat devresi yaşanılacağıma inanılır.

Maitreya, kamil, bir aydınlatıcı, bütün ilimleri ve yolları bilen bir Buda olacaktır. Tanrıları ve insanları hidayete götürecektir. Rengi altın renginde ve gözleri mavi olacaktır. Hidayetini siyasetle değil tebliğ ve eğitimle yürütecektir.[2]

Budizm’in kutsal kitaplarında, Maitreya ile ilgili bir müjde vardır. Onun bu kitaplardaki ismi, ‘Metteya’ ya da ‘Maitreya’dır:

“Ananda, mukaddes kişiye (Buda’ya) sordu: ‘Sen gittiğin zaman bize kim öğretecek?’ Mukaddes kişi cevapladı: ‘Ben, yeryüzüne gelen ilk buda değilim; son da olmayacağım. Zaman içinde dünyaya başka bir buda gelecek; bu kişi, kutsal, tam anlamıyla aydınlatılmış ve davranışları hikmet dolu bir kişidir. O, meleklerin ve ölümlülerin efendisidir. Size, benim de öğrettiğim ebedî hakikati açıklayacaktır. Dinini, amacını bildirecektir. Benim şimdi ilan ettiğim şekilde, en mükemmel ve en saf dînî hayatı ilan edecektir. Onun şakirtlerinin sayısı, binlerce olacaktır; oysa benimki yüzlercedir.’ Ananda sordu: ‘Onu nasıl tanıyacağız?’ Mukaddes kişi cevapladı: ‘O, Maitreya olarak bilinecek.’” [3]

"Metteya" ya da "Maitreya" rahmet demektir.[4] İbadeti Buddha dünyasının tamamını kapsayan Maitreya; bazen ayakta, bazen de oturarak ayaklarını sarkık bir şekilde "dharmaçakramudra" adı verilen Yasa'nın çarkına ilk dönme hareketini verirken betimlenir.

İşaretleri "çakra" adı verilen bir çark ile bir ibrik olan Maitreya'nın tacında da "Stupa" denilen bir anıt bulunmaktadır. Ölülerin ruhlarını ışığa götürdüğüne ve Yasa'nın koruyucusu olduğuna inanılır.[1]

Maitreya, beş silahı ile karanlıklar âlemine iner ve ilk insan olan Ō hrmazd’a seslenir. İlk insan da ona karşılık verir ve ilk insan derin uykusundan uyanarak Maitreya’nın ya da büyük kurtarıcının seslenişine karşılık verir. İlk insan sağ elini uzatır ve kurtarıcı da onu sağ elinden tutarak karanlıklar âleminden kurtarır. Böylece ilk insanın kurtarılması daha sonraki kurtuluşlar için bir prototip olmuştur.[5]

Helena Blavatsky tarafından 1831 yılında kurulan "Theosophical Society" derneğinin amacı, insanlığı Dünya Öğretmeni Maitreya’nın yeryüzüne yeniden gelişine hazırlamaktır.[6]

Kaynaklar

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

[1] Mehmet Korkmaz, "Mitoloji Sözlüğü", Alter Yayınevi, Ankara 2012, s.779-780.
[2] Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu, "Sayentoloji Mezhebi Kurucusu ve Öğretisi", s.17-18.
[3] Seylan kaynaklarından naklen Vidyarthi, s.92; Kaya, “İlahi Kitaplarda Hz. Muhammed”, s. 235.
[4] A. H. Viyarthi-U, Ali; Doğu Kutsal Metinleri, s. 102.
[5] Samuel N. C. Lieu, "Manichaeism, In The Later Roman Empire and Medieval China a Historical Survey", Manchester University Press, Manchester 1985, s.13-14
[6] Nurgül Demirdöven - Deniz Demirdöven, "Ezber Bozan Bir Önder: Jiddu Krisnamurti", Anadolu Aydınlanma Vakfı, s.1.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52997309 ziyaretçi (134793709 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler