Marifetname
 
Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı

Marifetnâme

Erzurumlu İbrahim Hakkı

Önsöz

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Sınırsız hamd, sayısız şükür, ebedî, senâ tek ve benzersiz olan Allah'a olsun. O, âlemlerin her işini, ezelî ilmiyle takdir edip, belirlemiştir. Cihanın görüntülerini, bitmez feyziyle tertip edip, tespit eylemiştir. Cihanın gül bahçesini, insan gülünün kokusuyla süslemiştir. Bütün cihanı insan için, insanı da kendisinin bilinmesi için var edip; eşyanın hakikatiyle mânâların inceliklerini hep insanda toplayıp, ortaya çıkarmıştır.

İnsan ruhunu, "Câmi" ismine sûret yapmış, onu emânetlerin yüklenicisi ve sırların mahalli kılmıştır. Alemin bütününde olan nice bin hikmetine, âlimleri vâkıf eylemiştir. Cihan kitabının her bir harfinden, marifetinin belirtilerini mütalaa edenleri ârif eyleyip, gönül âlemine dalan kullarını, kendi huzurundaki Kâbe'de ibadet edici eylemiştir. Salavatların en faziletlisi, tahiyyatların en mükemmeli, teslimatların en güzeli, kâinatı efendisi, yaratıkların en şereflisi, varlıkların Özetle Peygamberimiz (sav)'in en büyük ismine ve akl-i evvel olan en mükemmel ruhuna olsun ki; O, "Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım," hitabıyla yüceltilmiştir.

O, halkı cehalet karanlıklarından, hidayet nurlarına çıkarmıştır. Kendi nefsini bilen ümmeti, Hak bilgisini bulmuştur. Selam ve hürmet onun ashabına olsu ki, onlar, sözlerinde, işlerinde, imanlarında ve ahlakın her konusunda ona uyup, iman nuru ve irfan huzuruyla gönülleri dolmuştur. Allah'ın rızası, hepsinin üzerine olsun.

Bu hakir ve hakiki fakir İbrahim Hakkı, bu kitabı, aziz ve şerif mahdumu Seyyit Ahmet Naîmî için kaleme alıp, ona hitap eder ki: Allah, seni her iki cihanda aziz etsin. Öncelikle malum olsun ki, Hak Teala iki cihanı insanoğulları için ve insanoğullarını da ancak kendisini tanımaları için yarattığını cümleye duyurmuştur. Nitekim lütuf ve keremiyle: "Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim ve beni tanımaları için varlıkları yarattım," buyurmuştur.

Şu halde âlemin ve insanın yaratılmasından nihaî maksat ve yüce istek, Mevla'nın bilinmesidir. Bu ebedî devlet ve tükenmez saadet, her şeyden öncedir. Ancak bu, nefsini bilmeye bağlı olup, nefsini bilmek de bedeni bilmeye dayanır. Bedenin bilinmesi, âlemin bilinmesiyle olur. Alemin bilinmesi ise hakiki ilimlerledir. Bu sebepten dolayı bir miktar astronomi ve felsefeden alıp toplayarak, bir miktar anatomi ilminden devşirip seçerek, bir miktar da kalp ilmi ve irfandan iktibas edip ele alarak, bu güzel kitabı, Türk diline tercüme edip, bir mukaddime, üç kitap ve bir sonuç üzere telif ve tasnif ettim.

Mukaddimesi, geniş İslam bilgisi, dünya ve ahiret âlemlerinin özetidir. İlk kitap, âlemin durumu, eşyanın ve görüntülerin tafsilidir. İkinci kitap, şekiller bilgisi, bedenlerin terkibi ve insan nefsinin mahiyetidir. 3. kitap, irfana ulaşma keyfiyeti, Allah'a varmanın hakikatidir. Sonuç, âdap ve erkân bilgisi, dostların sohbeti, akrabalıklar ve komşuluklardır. Tertip ve tanzimi böyle yaptım ki, evvela mukaddimeden, açık âyetler ile sabit olan kâinatın acayip durumlarını özet olarak öğrenip, iki cihanın hallerinin garabetlerini yakinen bildikte; bütün bir itimatla tam itikat edip, cümlenin yaratıcısını ve düzenleyicisini bilesin. Büyüklük ve kudretini fikredip düşünesin.

Bundan sonra birinci kitaptan Yaratıcının güzel sanatlarını âlemin ufukları içinde ayrıntılarıyla seyredip, cihanın sırlarına vâkıf oldukta; âlem insanın kabuğu, insan âlemin dili olduğunu bilip, cümleden âsûde olasın, kendi kendine gelesin. Bundan sonra ikinci kitaptan Yaratıcının kudretinin şaşırtıcılığını, kendi cisim ve canında toplu olarak görüp, büyük âlemde her ne varsa, hepsinin benzerini kendi vücudunda buldukta; vücudun bir küçük âlem olduğunu bilip, kendi nefsine gelesin. Nefisler âleminde, Mevla'yı temaşa kılasın ve kendi ruhunu, vücudunun ikliminin sultanı bilip, kadr ve kıymetine vâkıf olup, nefsi tanıma mertebesini bulasın; kendi âleminde sultan olasın.

Bundan sonra üçüncü kitaptan kalplerin evirip çeviricisi Allah'ın acayip ilhamlarını, garip tasarruflarını, zat ve sıfatının kalplere yakınlığı, en büyük âlem olan gönülde kesin bilgiyle bilip, masivadan (Allah'tan başkalarından) âzat olup, her şeyi unutup, her şeyi çekip çevirici bir onu buldukta; vahdet, âlemine erip, o tek ve yegâne Allah'ın birliğini basiretinle katiyetle görüp, Allah'ı tanıma devletine eresin. Allah'a yakınlığın saadetini kesinlikle bilip, hududunu koruyup kollayarak,

Hüda'nın yaratıklarına sevgi ve şefkatle, kalplerin sevgilisi oldukta; selametle toplumu gönlünce bulasın. Rahatla âlemin azizi olasın. Çünkü bu kitab-ı şerifte nizam, bu güzel üslup üzere tamam olup, alıcı gözüyle mütalaa edenleri, Mevla'nın âyetlerinin hakikatini bildirmiştir. Bu kitabın adı "MARİFETNAME" olup, bitiş tarihi: 1170'e, yetmiştir. (1170 H./1756 M.) [1]

İçindekiler

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Mesude, 17.04.2021, 12:43 (UTC):
Tasavvuf ile ilgili bilgisi olmayanların bu kitap ile alakalı yorum yapmaları gereksiz bilgi çöplugü oluşturmus...ne yazıkki kisiler haddi olmayan her konuda yorum yapar olmuş..kitabı yargılayan kisiler siz hangi vasıfla yargılıyorsunuz..sosyal medyada ögrendiginiz yalnis bilgilerle degerlendirme yapmanız sizi dogru bir yere göturmez..kitabın Allah tarafindan gonderildigi bilgisi diye bir sey yok..bilgiye ulasmak istiyorsanız dogru kaynakları arastirin....bazen dogru kaynaga ulaşmakta yetmez dogru yerden bakmak gerekir..dogru yerden bakmakta dogru bir kalp ister..hepsi bir araya gelirse ozaman ogrendigin seni aydınlatır.....

Yorumu gönderen: serkan aydin, 27.07.2018, 18:32 (UTC):
yasin kardesim soylediklerinin altina imzami atarim..ama biz ne dersek diyelim bu tasavvuf ekolundekiler anlamiycak.cunku sorgulama dusunce hifiz etme diye erdrmler den yoksunlar..bunlar ezberci olur kendi fikirleri dusunceleri yoktur..biri ne demiş allah dostlarina buguz etmeyin yoksa musluman kalamazsiniz diye tekfirde bulunmus..iste bunların bilgisi bu kadar..resmen ermiz evliya diye uydurduklari sifatlara inanmayini kafir yapabilecek kadar dinden bi haberler.allah muslumanlara kurandan sorucak..evliyalardan ermislerden sormuycak bu itikat konusu degildir..amel konusu bile degildir..hic kimde birinin evliya olduguna inanmak zorundada degil.kisinin evliyaligi kendini baglar.kisi evliyasa kendine evliyadir..kuran da "kimse kimsenin kalbini bilemez kalbleri bilen yalnizca allahtir" der
ayet vardir.hal böyleyken siz kimsinizki bir kisinin evliya oldugna dair teminat getirip onayliycaksiniz..allah dostlariymis kardesim her mumin allah dostudur zaten..kuranda israrla din buyuklerinizi rab edinmeyin bu sirktir der..hristiyanlar rahiplerini yahudiler hahamlaririni putlastirmislardor ve sirke girmislerdir.muslunanlar isede ermid evliya minvalinde ruhban sinifi olusturmuslardir cok tehlikeli bir durumdur bu..marifetnamenin anlamini bilmeyenler anlamazmis masallah siz cok iyi anlamissiniz ya sinava soksak 0.cekersiniz..oncelikle multidisipliner bilginiz olucakki bu tip eserlerin ne demek olduğunu anliyabileseniz.dinler tarihini biliceksiniz pantaizmi panantaizmi pagananizmi hinduizmi samanizmi mecusuligi ve en onemlisi hulul inancını ve batinilik ve ezoterizmi anlamadan bu tip.kitaplarin gercek yüzünü asla anlayamazsiniz..

Yorumu gönderen: yasin, 14.04.2018, 01:40 (UTC):
Arkadaşlar yeryüzünde sadece ve sadece Allah u Teala Hz yazdırdığı kitap KURAN dır.bunun dışında her kim bu kitap yazdırıldı derse vay onun haline. ve herkim KURAN dışında bir kitabın ALLAH tarafından yazdırıldığına inanırsa vay onun haline.
Ey insanlar hidayette ,sapıklıkta apaçıktır.

Yorumu gönderen: okuyucu, 20.12.2017, 14:08 (UTC):
Marifetname çok özel ve önemli bir eser, yeter ki kıymetini bilebilelim. Bu eseri anlamak için bir alt yapıya ihtiyaç var. altyapısı olmayan kimseler, İbrahim Hakkı Hazretleri gibi büyük bir zata eleştiride bulunma gafletine bulunmuşlar gözüken. Kişinin kitabın derinliğini anlayamaması o kitabı gerici yalan yanlış yapmaz.Edep illa ki edep.

Yorumu gönderen: Murat, 20.07.2017, 12:37 (UTC):
İbrahim Hakkı Hz.ne laf söyleyen kişilere söyleyeceğim cahil olmanız dolayısıyla zaten bu kitabı anlamanız çok zor. Evliyalardan bu zata hiç olmazsa saygısızlık yapmayın ki belki normal müslüman kalabilirsiniz.Allah ın dostlarına buğuz edenlere harp ilan ettiğini hiç duymadınızmı

Yorumu gönderen: abdurrahman yördem, 01.01.2017, 10:15 (UTC):

Serkan kardeşim çok haklısın. zaten Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. ben evliyayım demiyor. Marifetnameyi iyi incelersek birçok bilgi için; bilgilerin alıntı olduğunu veya duyum olduğunu kendi bildirmekte. konular Ansiklopedi gibi. her konudan bilgi var. tasavvuf, tıp, matematik, insan biyoljisi, bitkiler alemi, sosyal ilişkiler, aile ilşkileri, cinsiyet, astronomi, burçlar, cennet, cehennem, arş..... aklınıza ne gelirse var. Erzurumlu Hakkı Siirtin Tillo ilçesinde yaşamış. burada eğitim almış bir kişi. tillo bir tepede yanında bir tepe daha var bir tarafı 500 m uçurum. buraya bir duvar yapmış yaklaşık 4 m. yüksekliğinde duvarda bir boşluk var 50cmx50cm gibi. bu tepenin manzarası eşsiz. gece tüm gök kubbe izlenebiliyor. anlaşılan geceleri bu tepeye gelip gözlem yapmış. bu yüzden yıldızlarla ilgili aşinalığı var. güneşin hareketlerini incelemiş. yılın ekinoks (gece gündüz eşit) zamanlarında güneşin doğuşunda gelen bu ışıkları bu duvardaki boşluktan 2 km uzakta bulunan Tillo nun bulunduğu diğer tepedeki hocasının türbesine yansıtmış. türbede bulunan bir fenerin üst kısmına ayna yerleştirmiş. aynadan yansıyan ışığı türbenin yan duvarında açmış olduğu ufak bir pencere kanalı ile hocasının sandukasının ucuna ışığı taşımış. matematik konusunda bilim adamı daha sonra doğudaki insanın bilimden uzaklaşması bunu keramet gibi kabul etmiş. onu da evliya olarak kabullenmiş.

Yorumu gönderen: serkan, 31.12.2016, 22:51 (UTC):
alın burdan yakın cengaver adlı yorumcunun yorumuna bakarmısınız..neresinden tutarsanız elınızde kalıyor..kardesım bu nasıl bı mantık..marıfetnameyı tobe hasa allah yazmış ve bunu ıbrahım hakkı elıyle ınsanlara gondermıs..hayırdır ıbrahım hakkı son peygambermı kutabıda allahın ınsanlara bahsettıgı ve ıcınde ınsanlara ulaştırmak ıcın ınsanlara yetıcek her bılgının olduğu ve allah katından gonderılen son kıtab olduğu ıcınde ayetlerle vurgulanmış kuranı kerımden sonra yenı gonderdıgı kıtab tobe hasa marıfetnamemı yanı..yanı kısaca sana gore son elçı Allahtan vahı alan ıbrahım hakkı ve son kıtabta marıfetmane hee...allah akıl fıkır versın sıze ya ne dıyım ben ıste nasılda evlıya ve ermıs denen sahsıyetlerı ruhban sınıfı yerıne koyup putlastırıyosunuz sozlerınız bunun kanıtı.sen ve senın gıbı kısılere sunu soruyorum bunun cevabını verın bır ınsanın evlıya ve ermıs olduğunun kanıtı olcusu krıterı nedır neye gore referans gosterıp ermıs olduğuna kanaat getırıyorsunuz..bende evlıyayım dıycem sana hadı ınancanmı bana sımdı ınansanda ınanmasanda ben evlıyayım dıyorum hadı benı nesnel ve olculere dayanarak evlıya olmadımı ıspatla..demek ıstedıgımı anlayan anlamıştır..

Yorumu gönderen: abdurrahman yördem, 31.12.2016, 22:46 (UTC):
bütün yorumculara tavsiyem Allah cc ın kitabı, Kuran-ı Kerim mealini okuyun. internetten okuyun. merak ettiğiniz konular ile ilgili ayetleri istediğinizde hepsini bir arada görebilirsiniz. özellikle marifetname veya başka kitaplarda yazılanlar hakkında Rabbimiz bize ne diyor? öğrenelim. mitoloji ile karışmış dinin peşinden gitmeyelim. İslam dinini, melekleri, arşı, cenneti, cehennemi, evrenin yaratılışını, eevrenin genişletildiğini, güneşin ateş olduğunu, ay'ın yansıtıcı olduğunu, yörüngelerinde nasıl döndüklerini daha bir çok bilgi hakkında Rabbimizin bize bildirdiklerini ancak Kuran-ı Kerim den öğrenebilirsiniz. Kuran-ı Kerim de Hz İsa dışında hiçbir peygambere fiksel üstünlükler verilmediğini, Hz İsa'ya verilen özelliğin de kendisinden kaynaklanmadığını Ruh'la desteklendiğini Kuran-ı Kerim de göreceksiniz. Peygamberlere verilmeyen özelliklerin başkalarına da verilemeyeceğini bunun ancak şeytanın oyunu olacağını yine Yüce Kitabımızda göreceksiniz.

Yorumu gönderen: Cengaver, 20.12.2016, 23:23 (UTC):

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. MARİFETNAME kitabını kendisi
mi yazdı ?

- Hayır kendisi yazmadı o kitabı NUR OLAN MEVLA TEALA
HAZRETLERİ yazdı ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerini
vesile kıldı. Yani Rabbimiz kitabı yazdı ve Erzurumlu
İbrahim Hakkı Hazretlerinin nur zatına hediye etti.
Rabbimizin canı bu şekilde istemişse bize susmak düşerki
biz kimiz ki SUBHANALLAH.

Mevla Teala Hazretleri zaten o kitabı biz yokken yoktan var etti
Sonra hocası Fakirullah Hazretlerini yarattı daha sonra öğrencisi olan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerini yarattı ve daha sonra MARİFETNAME adlı kitabı yaradılmış olarak Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine sundu.

Mevlanın burda amacı rızası neydi burada ?

Allah'ın Kendi ( CELLE CELALÜHÜ ) varlığını bildirmek istemesi

Rabbimiz olduğunu üstüne basa basa herkese bütün kainata bir
kez daha sunması

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri kulunu tanıtması

Marifetname kitabı ile Hidayete erecek insanların ortaya
çıkması

Biz basit kulların kainatı bir nebze olsun ( uzay , feza , sema
... ) tanımamız.

Son olarak Marifetname kitabnın içindeki verileri bilgileri ve
meseleleri tartışmaya açmak büyük günahtır. Kitabı Allahu
Teala Hazretleri yazdı. Üstüne Nur Mevlamızın yazdığı kitabı
okumak insana ferahlık , huzur ve sonsuz bilgi öğrenme hissi
verir. Unutmayalım herşey Nur olan Allah'ın arşından
tarafımıza gelir.


Yorumu gönderen: serkan, 15.12.2016, 15:28 (UTC):
şimdi öncelıkle sunu söylemek ıstıyorum.bu kıtabın yarısını okudum ve ınanın bana tuhaf geldı bunu tum samımıyetımle soyluyorum.arsda gezen yılan benzerı kadım varlık gene arsı tutan dört melegın her bırının 4 tane farklı yuzu olması aslan kartal vs benzerı..urperdım açıkçası.mıtolojı bılgım az da olsa vardır ve ben bu kıtap ve bu kıtaba benzer gızlı ılımlerın gectıgı her kıtabın ıcerıgınde buram buram mıtolojıden ızler ve pantaıst ınanctan kısaca paganizmden ızler buldum.bıze cok buyuk evlıya dıye gosterılen Erzurumlu ıbrahım hakkıyı tenzı ederım sımdılık ama Mevlana olsun hallacı mansur olsun beyazıt bestamı olsun ve en onemlısı muhıttın ıbnı arabının bır kıtaplarını orıjınal kıtaplarını lütfen bır okuyun ama lütfen okuyun ve akıl suzgecınden bır gecırın.o kadar cok ıslama kurana uymayan yorumlar degerlendırmeler sözler goruceksınızkı.ve bızım ehlı sünnet hocaların ekserıyetının cogu bu yukarıda saydığım kısılerı cok buyuk evlıya olarak gostermıs ve en komıgı bu adamları anlamak ıcın bellı bır ılım kademesine yükselmek gerektıgını yanı kamıl ınsan olmak gerektıgını kısaca avam tabakasının yanı sıradan halkın bu bılgılerı anlayamayacını ancak havas yanı ehıl kısılerın bu ılımlerı anlayabılecegı gıbı bana gore cok ucuz komık ve basıt bır açıklamayla kılıf bulmaya calısırlar.aslında bu adamların sozlerını normal orta hallı ıslamı ve kuranı bılen bırı anlayamaz en azından anladığı kadarıyla sırk olduğunu gorur ama maalesef bız muslumanlar okumadığımız ezbercı ve dogmatık düşüncede olduğumuz ıcın ve ustune duygusal romantık dusundugumuz ıcın budalaca bır ıyı nıyetle kendı kendımıze adamlar evlıya hocalardanda evlıya olduğunu ogrendık o zaman demekkı ben anlayamam dusuncesıyle aklımızı kıraya verıyoruz.bu adamları anlamak cok basıt ısın sırrı pantaıst ve panteızm ınancını araştırmak ve bu adamların bu ınancları nasılda tasavvuf kılıfı ve maskesı altında ustaca ıslama sentezlemeye calıstıklarını goreceksınız sadece ojektıf araştırma yapın.vahdedı vücut yanı bırlıgın teklıgı herseyın bır olduğu ınancını kaınatta ıkılık olmadığını her seyın tek olduğunu yanı kaınattakı herseyın aslında bızzat tanrının kendısı olduğunu tasavvuf adı altında pantaıst ogretılerı nasılda savunduklarını goreceksınız..ıbrahım hakkı hazretlerine gelınce bız kaınatı tıllonun yollarından daha ıyı bılırız dıyor ama uzay hakkındakı tasvırlerı ve yorumları suankı bılımın tarıf ettıgı uzaya aıt bılgılere uymuyor hatta cok yanlış tasvırlerı var buna ne dıyeksınız.

Yorumu gönderen: Aylin, 14.10.2016, 13:33 (UTC):
Bu hesaplamanın nasıl yapıldığını açıklayabilir misiniz? Türkleri senesi, sürekli devreder ve oniki canavar huyla akıp gider. Zamanın halkı hep ona bağlıdır. Bu oniki hayvan: Faredir, inektir, kaplandır, tavşandır, sinektir, yılandır, attır, koyundur, maymundur, kuştur, köpektir, domuz eniğidir.

Binyüz altmışbeş oldu şimdi bu yıl. Rumî yıl ise ikibi altmışüçtür. Mart ayında altmışdörttü. Otuzüç yılda bir yıl eksilir. Mart ile muharrem aynı zamana rastlasa; o zaman hicrî yılın birini çıkar. Eğer bilmek itersen hangi senede olduğunu ve hangi canavara nispet olduğunu: Bak o hicrî tarihte, o sene, rumî senelerden hangisine düşer. O üç seneyi çıkar sonra onikişere bölerek düş. Kaç sene kaldıysa fareden başla, her oniki yseneye karşılık bir seneyi at. Hangi hayvanda son bulursa, o yılın hâkimi o hayvandır.

Yıl üç mevsimdir. Her mevsim dört aydır. Durumun nispeti güneş senesiyledir. Senenin başı ise koç burcunun evvelidir. Bir kimse doğduğu yılı bulursa, tabiati, huyu ve durumları bilinir.

Yorumu gönderen: Üveysi, 02.10.2016, 03:57 (UTC):
Marifette yolculuk yapmak istiyorsanız sabah aksam yapılan veysel karane zikrini yapın. Öyle güzellikler yasanıyor ki kendiniz görünce daha iyi anlayacaksınız inşallah. Üveysliği,aşk yolunu,hakikat yolunu bir araştırın,başınıza gelen en güzel şey bu zikri bulmanız olabilir.

Yorumu gönderen: akif, 30.08.2016, 20:03 (UTC):
baştaki yorumlardan 2.ve3. sıradaki yorumları yapan arkadaşlar birkere yorum yapabilmek için kitabın tümünü okumuş olmanız gerekir. temel mantığı kapmadan yorum yapmayınız.

Yorumu gönderen: vuslat, 13.08.2016, 10:47 (UTC):
sanki münkirler topluluğu bir olmuş karalamaya geçiyorlar eseri ki hakkı balçıkla sıvayamazsiniz... Yıllardır okuyup ders verdigim eser... islam dini kuran,hadis,icmal ve kıyasla öğrenilir... bu eser ledun ilmi ile yazılmış yazan kişi Allahın veli kulu herkes tarafından bilinir... işine gelmeyenler bilmez gerçi ama... yalnız sizlere sunu tavsiye ederim... temel bilginizi oturtup oyle okuyun yoksa bazı olumsuz yapanlar gibi olursunuz.. önce temel bilgiler sonra tasavvufi bilgiler... selametle...

Yorumu gönderen: Tagut nedir? , 04.08.2016, 03:46 (UTC):
Kitabin icinde gecen cennet cehenlem tasvirleri melekler isimleri gorevleri sayilari adedleri arastirin bakalim hadislerde varmi adam eliyle koymus gibi zihinlerde canlanacak kadar detayli anlatiyor ama kaynağı yok.Kaynagi Kuran ve Hadislere dayanmayan bilgi bostur.Dininizi kaynagi heva ve heves ile yazilan kitaplardan değil arastirarak yasayin.

Yorumu gönderen: Tagut nedir? , 04.08.2016, 03:25 (UTC):
Kitabin icinde ki hadislerin kaynagini araştırın derim.Adam cennette meleklerin dahi kendisinden korktugu bir yilandan bahsediyor tum özelliklerinden fakat okadar arastirma yaptim bulamadim hadis olarak malumdur ki cennette bahsedilen seylerin ozelliklerini biz Kuran'dan yada hadislerden ogreniriz.Su gunu cima yapar isen çocuğun söyle özelliklerde doğar. Bu gaybi bi bilgidir Bunu ancak Allah bilir.safsafatalarla dolu bi kitap okuyun anlarsiniz..

Yorumu gönderen: Kanimekan, 08.07.2016, 22:28 (UTC):
Hünkar olanı olduğu gibi aktarmış şükür

Yorumu gönderen: Arif, 07.06.2016, 22:54 (UTC):
Rabia diye birisi de yazmis evliyalara karsi soz soylemeyin ionlara ihtiyacimiz olacakmis,Yoksa size sefaatcimi olacak,Allahdan baska sefaatci yoktur,Hz.Muhammedin bile sefaat yetkisi yok,Allah ile araniza evliya safasatasini koymayin,sirk e girer ve asil o zaman ahiretinizi yakarsiniz,olulerden medet ummayin.Bu guzel didni hurafelerden kurataralim hep beraber,sizlere prof,dr,Abdullaziz bayindiri tavsiye ederim,hurafelere savas acip,dini Allahin istedigi gibi yamamaizi isteyen insanlara yardimci olun ve dinleyin,Bu safsatalari okuyacaginiza,Kuran ayetlerini okuyun anlamaya calisin.
Kendinizi ve Ahiretinizi mahvetmeyin,o evliya dediginiz oluler kiyamet te Allaha siginip bizlerin bunlardan haberi yoktu diyecekler,o evliyalar once kendilerini kurtarsinlar.Evliya diye birsey yoktur,Peygamberler dahi insandir ve tek ozellikleri bilgi vermekti,baska bir ustunlukleri yoktur.
Allah herkeze say damarindan daha yakin. Oldugu halde ,daha niye baskalarini ararsiniz sizi Allaha yaklastirsin diye,siz Hic aklinizi kullanmazmisiniz.Yoksa atalarimizdan boy lemi gorduk diyeceksiniz,ya atalarinizda yanlis yolda iseler.Beyninizi kullanmazmisiniz.

Yorumu gönderen: UFUK, 24.05.2016, 10:05 (UTC):
BU KITAP VE SUNNET UZERE YASAMAK HAYATI KOLAYLASTIRACAK AHIRET HAYATINA KATKIDA BULUNACAKTIR BENCE TAFSIYE EDERIM OKUMANIZI BEN OKUMADIM AMA GERCEKTEN OKUMAYI COK ISTIYOURM BAZI BILGILERE BURDAN ULASTIM ISTERSENIZ SIZDE BURDAN HERSEYE DAIR BILGI ALABILIRSINIZ HAYAT COK KISA VE GUNAHLARLA DOLU HIC BIR SEY YAVAS DEGIL SIMDI BILE COK GEC OLABILIR ALIN VE OKUYUN DERIM INSALLAH BENDE SIMDI ALMAYI DENEYECEM VE OKUMAK ICIN GAYRET GOSTERCEM ALLAHA EMANET OLUSN SIZLER VE YAKINLARINIZ

Yorumu gönderen: Mustafa, 02.04.2016, 11:47 (UTC):
Yunus emrenin bir sözü var.aşksızlara verme öğüt, öğüďünden alır değil. Aşksız adem hayvan olur.hayvan öğüt bilir değil.arkadaşlar bunlara cevap vermeyin.kelamcılar bir yana, aşk ile yoğrulMuş kalplere tercüman olmuş dil sahipleri en azından taklitçileri bir yana,diğer arkadaşlarada ,arkadaş kur, an bilmezsin belkide arapçan yok tefsirin yok fıkıh yazmadın hadis ravisi değil sin, pekiii bukadar ezik halde iken kimi hafife alıyorsunuz, senin terazin manavdan aldığın Patatesi bile tartamazken kimi tartma gayreti içindesin, ben söylim egonu nefsini benliğini

Yorumu gönderen: semanur, 11.02.2016, 12:10 (UTC):
Bna hayatta çok yardımcı oldu terşekürlae.

Yorumu gönderen: gizem, 11.02.2016, 12:04 (UTC):
Tavsiye edeceğim kitap

Yorumu gönderen: Bünymn, 07.02.2016, 20:47 (UTC):
Asra uygun olan kitap risalei nurlardır.

Yorumu gönderen: monster, 27.01.2016, 19:13 (UTC):
Alemleri ancak allah bilir.kuranda bile böyle anlatım yokken peygamberimiz bile miraca çıkıp da bunları bu şekil anlatmadına göre erzurumlu ibrahim hakkı hz leri nasıl açık açık tüm alemi anlatır.bir yılan ve melekler at şeklindeki melekler vb...peygamberimiz cebrailin insan şeklinde kendine geldini söylerken gerçek cismini kim bilebilir.allah alemleri yalnız ben bilirim demiyor mu.allahın ilmiyle kitap yazmak ne demek.kurandan başka kim bu ilimi verrbilir.Allah yanlış bilgilerden hepimizi korusun.

Yorumu gönderen: bir üveys, 19.01.2016, 14:53 (UTC):
Yorum eden kardesler nolur üveysel karane zikrini arastırın. Ozaman marifetname'de gecen cook seyleri anlicaksınız. Gercek huzur burda.
Arastırın yasayın ve görün insallah AMIN

Yorumu gönderen: zxc, 16.01.2016, 23:37 (UTC):
marifetnamede birçok şey rumuzlu ve mecazidir çözebilene çok şeyler anlatır akıl mantık şuurla anlamaya çalışan hiçbirsey bulamaz siz anlamadınız diye hakikat yok olacak değildir

Yorumu gönderen: Rabia Oktan, 10.01.2016, 20:41 (UTC):
Arkadaslar bu kitap icin kotu yorum yapan arkadaslari kiniyorum bu kitabin icinde herkesin cozemeyeci konular var Rabbim en iyisini bilir Evliya Zaatlar hakkinda boyle konusmayin gun gelir onlarin fevzine bile muhtac kalcaz bu devirde islam sac telinden incedir unutmayin sizin bizim bilmedigimiz cok ince detaylar var okuyun degerlerin arastiriin kiyaslayin dogruyu bulursunuz ben bu kitaptakilere inaniyorum ben bazi yazdiklarina arastirdim dogru bu kitabi anlamak icin derine inmeniz lazim anlayamyacaginiz telefuzlar illaki vardir ...

Yorumu gönderen: Mehmet, 07.01.2016, 18:41 (UTC):

İbrahim Hakkı izahlarının birçoğunu, uydurma hadislere dayandırır ve kendisinden önceki Sunni alimleri kaynak olarak kullanır. İbrahim Hakkı’dan 900 yıl kadar önce yaşamış Taberi de İbrahim Hakkı’nın kaynaklarından biridir. Birçok Sunniye göre “büyük alim” olan Taberi’nin kitaplarını okuyanlar; Cebrail’in kanadı ile Ay’ın ateşini söndürdüğünü, Güneş ve Ay’ın kulplu arabalarda seyahatini, Güneş ve Ay’ın gökteki bir denizde yüzdüklerini, meleklerin kanatlarını kapatmalarıyla gece olduğunu, Ay’ın ve Güneş’in çekilerek batıya getirildiğini, meleklerin arabadan düşen Güneş’i yerine koyduklarını açıklayan izahlara tanıklık edebilirler. Taberi de İbrahim Hakkı gibi dinsel motiflerle süslü “bilimsel” izahlarını, din dersi havasında uzun uzadıya anlatır. Bazı insanlar Kuran’ın bilimsel mucizelerine, akılla ve bilimle çelişmeyen, aklı kullanmayı, bilimin temeli olan araştırmacılığı teşvik eden izahlarına rağmen Müslümanlar’ın özellikle son yedi yüz yılda nasıl bilim platformunda geri kaldıklarını merak etmektedirler. Ne yazık ki İslam âlemi, Kuran’ı, gereği gibi rehber yapmamıştır. Kuran, ölülerin arkasından okunan okuma kitabı olarak değerlendirilmiş, birçok “dini” kitaptan birine indirgenmiştir. Kuran, tercümesi yasaklanan kitaptır. Kuran rehberlikte kenara konmuş; Taberiler, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetnameleri gibi kitaplar rehber olmuştur. Rehberleri yukarıdaki izahlarla dolu kitaplar olanların, bilimsel alanda ilerlemesi ve toplumun refahı ile mutluluğuna katkı yapmaları ne kadar mümkün olabilir?

Yorumu gönderen: Mehmet , 06.01.2016, 20:30 (UTC):
Kitaptan Alıntı :“….Bunun altında dördüncü gök vardır ki beyaz gümüştendir. Bunun ismi Erkalun’dur. Buranın melekleri at suretindedir. Reislerinin ismi Kabail’dir. Bu dördüncü göğün bekcısidir. Bunun altında üçüncü gök vardır ki sarı yakuttandır. Bunun ismi Maun’dur. Buranın melekleri kartal suretindedir. Reislerinin ismi Saftail’dir. Bu üçüncü göğün bekcisidir.”

“Allah, sözü edilen derya içinde Güneş için üç yüz altmış kulplu elmastan bir araba yaratıp, üzerine Güneş koymuştur. Güneş’i arabası ile doğudan batıya doğru çekip götürmeleri için her kulpundan tutacak bir melek tayin etmiştir. Ay için de Hak Teala üç yüz kulplu sarı yakuttan bir araba yaratarak, üzerine Ay’ı yerleştirmiştir. Ay’ı arabası ile doğudan batıya çekip götürmeleri için her kulpu tutacak bir melek tayin edilmiştir. Ayrıca Ay için cevherden altmış kulplu bir kılıf yaratmış, her kulptan tutacak altmış melek tayin etmiştir. Ay’ın arabasını götüren melekler onu her gün Güneş’ten uzaklaştırdıkça, kılıfını tutan melekler de kılıfı her gün Ay’dan biraz daha sıyırarak Güneş ile Ay karşı karşıya geldiğinde kılıfından tamamen çıkıp dolunay halinde görülür. Sonra Ay’ı Güneş’e melekler yavaş yavaş yaklaştırdıkça kılıfını da diğer taraftan her gün biraz daha yaklaştırıp, Ay Güneş’e iyice yaklaştığında kılıfını Ay’a tamamen giydirirler. Kıyamete kadar bu şekilde devam eder. Bu sebepten Ay bazen hilal, bazen yarım ay, bazen dolunay şeklinde görünür."

Yorumu gönderen: uzaklardan bi üveys, 01.01.2016, 23:04 (UTC):
aradiginiz cevap veysel karani hz.yaptigi zikirde gizli..

üveyslik. üveys zikiri hersey burda

bi bakin isterseniz sayin gizli diyarlarrr

Yorumu gönderen: öykü, 26.12.2015, 14:43 (UTC):
gerçektende doğru bnazıları vallahi

Yorumu gönderen: Adil, 22.12.2015, 15:23 (UTC):
Görelim mevla neyler
Neylerse güzel eyler

Sözünün sahibidir ayrıca

İbrahim Hakkı hazretlerinden
Allah razı olsun.

Yorumu gönderen: Elsever, 20.11.2015, 14:23 (UTC):
Bu kitabi okumuyorum

Yorumu gönderen: gizli diyarlarrr, 10.11.2015, 10:49 (UTC):
arkadaşlar kimi saçma demiş kimi desteklemiş ama ben buna çok inanıyorum bi gün garip bir hhiss yüreğim acı içinde buda ruhum bir arayış içinde olduğunu gösteriyordu bişeyleri kavramak annllamak istiyordu bendne dua etmeye başladım bi kitap elime geçsinnde rabbimi daha iyi tanim ona daha yakın ollim içimdeki his sürekli ara diyordu bulacaksın ve aynı zamanda sabretmemide söylüyordu bi türlü kitap bulamadım yinne bir sürü kitap ıkudum kuranın mealini ama kuranı herkez anlıyamaz kendini herkeze açmaz hepsinde gizlilik yatar bu tür kitaplalr kuran yolu içinn ışıktırr sizinn dahha iyi anlamanızı sağlar kim kuranı gerçekten anlamk için okuyorki hepsi okumak için okuyor ve içeri ailemin yanına geçtim baktım televizyonda normalde televizyon izllemem baktım marifetname kitabı nnormalde çok dikkatimi çekmez televizyondaki reklamlar hhemen telefona sarılldım sipariş verdim 1 hafta içinde elimde oldu aslınnda garip olan o dakikada içeri girmem kitaba bakmam sipariş vermem saniyeler sürdü şimdi şaşırıyorum nnasıl bu na evet dedim sannki o kiş ben değildim ve kitap elimde çok güzel gerçekten hayatımda değişiklikçok oldu daha farklı bakıyorum hayata bu benim düşüncem benim doğrularım hherkezinkinede saygı duyarım bu kitaptan dolayı içinnmde ruhumda bir aş koluşmaya başladı ama bişeyler acı veriyordu sanki ruhum bedenimden çıkıp gitmak istiyordu anlayamıyordum kendimi çözmeye çalışıyorum ve artık her gece dua etmeye başladım ALLALH ım içimdeki bu garip duyguya anlam veremiyorum bana şifa çare ver dedim rüyamda bari göster anlamaya çalışim o gece sabah a kadar nefsimle mücadele verdim anladımki beni rabbime yaklaştırmayan nefsimmiş o perdeden dolayı rabbime yaklaşmıyordum ve şimdi nefsimle savaş içindeyim az yemeye çallışıyorum az uyumaya ve az konuşmaya sırf rabbime yakın olmak için dünya benim için boş olmuş tabi yaşamalıyım dünyada zıtlıkları görerek rabbimin büyüklüğünü görüp idrak etmeliyim ve daha güzell şeylelr yaşayacağıma inanıyorum sizinde inanmanızı isterim arkadaşlar hiç bir şey nedensiz bu dünyada yaratılmadı ve var edilmedi rabbim büyüklüğünü anlamamızı istiyorr ve peygamber efendimizin (sav) bi hadisi var çok severim Ben, kulumun benim hakkımda yaptığı zanna göreyim. O , beni zikretti mi onunla beraberim. Eğer o beni nefsinde zikrederse ben de onu onunkinden daha hayırlı bir cemaat içerisinde zikrederim. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım, o bana bir zira' yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim.işte bu hadis herşeyi anlatıyor rabimizi görmemizi nefsimiz ve onun yoluylla bizi ooynatan şeytandır düşman

Yorumu gönderen: Muammer, 16.10.2015, 12:53 (UTC):
elbay efendi bu kitabın orjinalini sormuş. Orjinalini TBMM kütüphanesinde bulabilir.

Yorumu gönderen: elbay, 21.09.2015, 20:44 (UTC):
Bu kitabın orijinalini nerden alırım cevap ata bilirmi ama değişmemiş kitap olacak

Yorumu gönderen: ramazan , 07.03.2015, 17:40 (UTC):
gercekten ben inanıyorum
bu kıtabın tamamını okuyan ya alim olur ya deli
kalp gucune baglı ımanına baglı
erzurumlu ıbrahım hakkı hz bu kadar hazırlamıs Allah ondan raı olsun ve şuphesiz herşeyin en iyisini Allah bilir

Yorumu gönderen: ömer, 15.01.2015, 22:30 (UTC):
Kardeşlerim ..Allah Ondan Razı olsun Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Allahın Kendisine İhsan Ettiği İlimden Az Bir Kısmını Bu Kitapta Yazmış.İnsanların Anlayabileceği Dilden Yazmaya Gayret Göstermiş.Yinede Anlayabilmek İçin En Az 2 Kez Okumak Ve Üzerinde Çokça Düşünmek Lazımdır.Marifetname de Yazılanların Hepsi Gerçektir Doğrudur

Yorumu gönderen: yok, 15.11.2014, 10:47 (UTC):
yok


Yorumu gönderen: murat, 08.10.2014, 16:31 (UTC):
kütüpanemin baş köşesinde duruyor eşi benzeri bulunmaz bi kitap on numara tavsiye ederim

Yorumu gönderen: Ammar b. Yaser, 31.01.2014, 13:47 (UTC):
İçindekiler Yazmıyo hangi bölümde ne war bilemiyorum kiii editlense ii Olur :D

Yorumu gönderen: murat, 01.12.2010, 21:37 (UTC):
öncelikle herkese selam tüm okuyanlara sesleniyorum mubarek mağrifet nameyi okudum ve muaazzam bir eserdir bu mubarek kitap hakkında rezalet nağme diyenlerin vay haline acırım o insanla hiç unutmam bir gün metin uca sabah güneşi diye bi program sunuyordu ve öyle çok izleniyorduki şöhretin zirvesine çıkmıştı ama bir sabah mağrifet name ile resmen alat etti ben o an dedimki bu adam şımardı ve sapıttı sonu ne olcak bakalım dedim ve çok geçmedi inanın ondan sonra şöhreti körlendi siyasete girdi tepe taklak oldu tevbeye geldide biraz yeni yeni ekranlara tekrar dönebildi onun için böyle mubarekler hakkında onların eserleri hakkında kötü konuşanların ayağı kayar allah muhafaza

Yorumu gönderen: yusuf kaya, 30.11.2010, 11:46 (UTC):
arkadaşlar kitabın eksik bölümleri ve grafik resim çizimleri var çok eksik var ve yanlış çeviri ve eklemeler var dikkat edin..

Yorumu gönderen: sinan, 27.11.2010, 13:59 (UTC):
ben erzurumluyum bazı arkadaşlar kendilerince eleştiri yapmışlar mesela yusuf adlı kişi dünyanın yuvarlak olduğu niye yok demiş.aç kardeşim 9.bölümü var mı yok mu bilmeden okumadan sallama lütfen.ha birde mustafa isimli arkadaş senin gibilere burda korgalalı derler.yani kör zamanında mübareğin farkına varamamışlar .öldükten sonra değerini anlamışlar

Yorumu gönderen: cihan, 25.11.2010, 18:51 (UTC):
kitabı okumadan yorum yaptığın belli. Yada anlamadığından saldırıyorsun.

Yorumu gönderen: yusuf, 25.11.2010, 08:48 (UTC):
kendisine her islam alimi denen kişiyi, her evliya denen kişiyi direk olarak doğru kabul etmek ne kadar doğru. bu kitabın tamamı uydurma ve saçma şeylerdir. bir kitaba bakın birde gözünüzle gördüklerinize, mesela hiç düşündünüzmü bu kitapta her türlü bilgi varda niye bir dünyanın yuvarlak olduğu bilgisi yok. böyle kitaplar insanların kendilerine Allahtan başka bir yardımcı aramak istemelerinin bir göstergesidir. Allahın kitabı kuran ile bir insan yazması kitap bir olabilirmi. Allahın kitabı kuranı okuyunda bir insan sözü ile Allah sözü arasındaki farkı görün.

Yorumu gönderen: murat, 04.11.2010, 00:13 (UTC):
mübareğe hz. denmesini yediremeyen zihniyet yeri gelince mevla görelim neyler neylerse güzel eyler sözünü sanki kendi yazmışcasına kullanır ama değilmi mustafa

Yorumu gönderen: CİHANGİR, 24.09.2010, 08:34 (UTC):
MUHAKKAK BELLİ OLGUNLUĞA ERMİŞLERİN OKUMASINDA VAR FAYDA..

Yorumu gönderen: jetboy, 15.08.2010, 11:32 (UTC):
marifetname güzel ilmi bir kitap fakat zamanımız acısından tevile yani yoruma muhtac bır kıtap...

Yorumu gönderen: Zeki, 13.07.2010, 12:19 (UTC):
İbrahim Hakkı Hz.nin Siirt in Tillo ilçesindeki mezar taşında şöyle bir yazının olduğunu duymuştum: "Biz uzayı, Tillo'nun arka sokaklarından daha iyi biliriz." Bu nasıl oluyor? Allah, evliyasına, kalp gözü veriyor. Tayy-i Mekan yapma imkanı veriyor. Benim hocam bu konuda demiştir ki: "İnsanın uzay seyahati yapmak için bir uzay aracına ihtiyacı yoktur.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56687325 ziyaretçi (144482852 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)