Masonlarin ve Illuminati'nin Gizli Sembolleri 1
 

Masonların ve İlluminati'nin Gizli Sembolleri

1. Bölüm

gizli, illuminati'nin, masonların, sembolleri, ve, ı
1 Amerikan Doları

1 Amerikan Doları

1 doların üzerindeki tamamlanmamış piramit ve herşeyi gören göz (Horus'un Gözü) sembolü. Soldaki Piramit + Her şeyi gören göz ve sağda "The Great Seal" (Büyük Mühür).

gizli, illuminati'nin, masonların, sembolleri, ve, ı

Piramid ve Her Şeyi Gören Göz

Resmin üzerindeki yazının anlamı: "New Order of The Ages" (Çağların Yeni Düzeni) ya da "New World Order" (Yeni Dünya Düzeni). Merkezi Kudüs'ten yönetilen tek bir yeryüzü krallığının sloganı.

gizli, illuminati'nin, masonların, sembolleri, ve, ı

"Tamamlanmamış Piramit" ve "Herşeyi Gören Göz". Latince "Annuit cœptis" (ĉnjuːɪt ˈsɛptɨs), "başlanmış bir işin tamamlanması" anlamına geliyor. "Novus Ordo Seclorum" ise, "New Order of the Ages", yani "Yeni Dünya Düzeni" demek. İş, MDCCLXXVI'de; yani 1776. Adam Weishaupt tarafından İlluminati'nin kurulduğu yıl. (1 Mayıs 1776) İş'in tamamlanması demek, "Novus Ordo Secrum'un gerçekleşmesi, yani tüm yeryüzü devletlerinin birleştirilip başkenti Kudüs olan tek bir dünya krallığı kurmak.

gizli, illuminati'nin, masonların, sembolleri, ve, ı

Piramidin Üzerinde Yazan "Mason" Kelimesi

Piramidi düzlem alıp bir hexegram, yani Davud Yıldızı çizdiğinizde üçgenin kenarlarının işaret ettiği yazılar, M-A-S-O-N harflerini oluşturuyor. Yani: "Mason" kelimesini.

gizli, illuminati'nin, masonların, sembolleri, ve, ı

Piramidin Üzerindeki 666 Sayısı

Üç adet üçgen çizip, piramitin üstündeki roma rakamlarını üçgenin en üstünden başlayacak şekilde üçgenlere yerleştirdiğimizde piramitin altında kalan rakamlar: D-C, L-X ve V-I.

D=500 ve C=100 (Toplam 600)
L=50 ve X=10 (Toplam 60)
V=1 ve I=1 (Toplam 6)

( D + C) + (L + X) + (V + I) =
600 + 60 + 6 = 666.

666, İncil'in "Vahiy" bölümünde geçen Deccal (Anti-Christ)'in simgesi. Yani Hıristiyanlığa göre Deccal'in sembolü. Tesadüf mü bilinmez ama, yine piramitin üstündeki işaretlerden her şeyi gören tek göz, İslamiyet'te de Deccal'in simgesi. Daha da ilginci, Deccal'in sessiz harfleri olan "DCCL", piramitin üzerindeki sayının içine gizlenmiş:

MDCCLXXVI

“İşte bilgelik. Bırak anlayanlar canavarın sayısını hesaplasınlar: İnsan için sayısı; onun sayısı altıyüz, üç yirmi ve altıdır.” (İncil'in Vahiy Bölümü, 13:18 )

"Deccal, TEK GÖZLÜ'dür." (Hadis-i Şerif, Buharî, Enbiya: 3; Rüya: 11.)

Hadiste geçen TEK GÖZ'ün, DCCL harflerinin ve 666 sayısının sadece 1 Amerikan dolarında toplanmasındaki rastlantı ihtimali sizce yüzde kaç???

gizli, illuminati'nin, masonların, sembolleri, ve, ı

Yine 1 Amerikan Doları'ndaki Herşeyi Gören Göz ve Tamamlanmamış Piramit'in sağındaki işaret. Kartalın çevresidneki herşey, 13 rakamıyla çerçevlenmiş. Bir pençesinde 13 yaprak, diğer pençesinde 13 ok, ortadaki Amerikan bayrağında 13 şerit, kafasının üstünde ise 13 yıldız bulunuyor. Yani Lucifer'in (Şeytan'ın simgesi.) Yine 13 yıldızın içine gizlenmiş gizli bir hexegram, yani Davud Yıldızı sembolü var. Kartalın her kanadında 33 tüy var ve Mason'luğun en yüksek derecesini belirtiyor.

gizli, illuminati'nin, masonların, sembolleri, ve, ı

Para ilk tasarlanırken bu hayvan aslında kartal değil Phoenixmiş. Çünkü Phoenix yeniden doğuşu simgeleyen mitolojik bir canlıdır. Yanmış ve külleri içinden tekrar yükselmiştir. İlluminati için bunun Lucifer'i sembolize ediyor.

gizli, illuminati'nin, masonların, sembolleri, ve, ı

UN Amblem

Birleşmiş Milletler (United Nations) amblemindeki enlem ve boylam çizgilerini simgeleyen 33 çizgi, Masonluğun 33 derecesini simgeliyor.

gizli, illuminati'nin, masonların, sembolleri, ve, ı

Amerika Bayrağı Önerileri

Amerika bayrağı için ilk önerilenlerden biri de üstteki üzerinde illuminatinin sembolü olan Her Şeyi Gören Göz'ün bulunduğu bayraktı.

gizli, illuminati'nin, masonların, sembolleri, ve, ı

Amerika bayrağı için önerilen başka bir teklif. Üzerinde yine tek göz simgesi var.

gizli, illuminati'nin, masonların, sembolleri, ve, ı

Obelisk

Hayır, Washington DC, Paris ya da Vatikan'daki gibi dünyaca ünlü bir dikilitaş değil, sadece Mısır'ın dışındaki diğer kasabalarda dünyanın dört bir yanında bulunabilen obelisklerden sadece biri. Bu obelisk, Faro'da da bulunabilir dünyanın herhangi bir yerinde de. Obeliskler, erkeklik organını temsil eder ve bu nedenle erkek yaratıcı ilkeyi sembolize eder.

gizli, illuminati'nin, masonların, sembolleri, ve, ı

Ordo Templi Orientis (OTO) Logosu

OTO logosundaki "Her Şeyi Gören Göz" (Horus'un Gözü).

gizli, illuminati'nin, masonların, sembolleri, ve, ı

Güneş Işınları İle Papa

This is one of the ways the pope used to be depicted. Also think of the rays on the NY "freedom" statue (actually representing Semiramis).

gizli, illuminati'nin, masonların, sembolleri, ve, ı

Circle and point logo for Portugese paper

The circle with a point in the middle is an important freemason and illuminati symbol representing fertility. The point symbolizes the male principle impregnating the female, symbolized by the circle. Here it can be found just before the name of the Portugese version of "The Independent".

gizli, illuminati'nin, masonların, sembolleri, ve, ı

St Peter's Meydanı'ndaki Obelisk

In the middle of the Vatican's St Peter's square an obelisk has been placed. Seen from above the square represents a dot in a circle, thus doubling the fertility symbolism while the segmented circle also refers to the zodiac. Never mind that astrology is outlawed by the Catholic church. The obelisk was originally brought to Rome by Caligula in the 1st century AD, but it was Pope Sixtus V who had it resurrected in this particularly symbolic way in the 16th century.

1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm ❯

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Göksel Bakkal, 12.04.2017, 14:33 (UTC):
Ruhlar uzaydan cennet adında bir gezegenden dünyaya gelmiştir. Ruhlar, bedendeki sacral hiatus adindaki bir kemige girerek beden bulmuş ve unlu tarihsel kişilikler olarak yaşamışlardır. Bazı ruhların isimleri tanrılarla ozdeslesmistir. Zeus, Odin vs. gibi.. Horus cennet, Horus’un gözü ise cennetin gözü manasına gelir. Illuminati sembolundeki göz de Horus’un gözü ile aynı gozdür. Yeryüzüne gelecek ve beden bulacak olan kurtarıcıyı yani Mesih’i temsil eder. Mesih aydınlanma ve bilgiyi temsil eder. Inanmak isteyenler için reenkarnasyon hakkında bazı ayetler ve hadisler mevcuttur.

Yûnus / 4
Meali:
Hepiniz hesap vermek üzere O’nun huzuruna götürüleceksiniz. Bu Allah’ın kesinlikle gerçekleştireceği bir va’didir. O mahlûkâtı ilk önce yoktan var ediyor, yaratmaya aralıksız devam ediyor.
Sonra, iman edenleri, sosyal adâleti, sosyal güvenliği temin etmek, refah payını artırarak toplumda dengeyi sağlamak maksadıyla, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenleri, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanları, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanları, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenleri âdil bir şekilde mükâfatlandırmak için yeniden diriltiyor.
Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlere, kâfirlere, inkâr etmekte oldukları şeyler sebebiyle kaynar sudan bir içecek ve can yakıp inleten müthiş bir azap vardır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:

“İki sûr arasında kırk vardır!” buyurmuştur. Bunun üzerine oradakiler:

“Ey Ebu Hureyre! Kırk gün mü?” diye sordular. Fakat o: “Birşey diyemem!” cevabını verdi. Tekrar: “Kırk ay mı?” dediler. O yine: “Bir şey diyemem!” cevabını verdi. “Kırk yıl mı?” dediler. O yine: “Bir şey diyemem!” cevabını verdi ve (Resûlullah’ın hadisine devam etti:)

“Sonra allah semâdan su indirecek ve insanlar yerden sebze biter gibi bitecekler. İnsanda bir kemik hâriç hepsi çürür. Bu çürümeyen, acbu’z-zeneb denen kuyruk sokumu kemiğidir. Kıyamet günü yeniden yaratılış bundan terkîb edilecektir.”

Buhari, Tefsir, Zümer 3, Amme 1; Müslim, Fiten 141, (2955); Muvatta, Cenâiz 48, (1, 239);

Ankebût / 14
Meali:
Andolsun, biz, Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.

Soru:
Bir insan 950 sene nasıl yaşar? Beden değiştirerek? Allah’ın bir mucizesi olarak?

Yorumu gönderen: Özaydın , 09.04.2017, 18:36 (UTC):
1 dolar çıkan fetoculer masonmus demekki Fethullah gulende mason vatan hainiymiş

Yorumu gönderen: İLERİDE ANLARSINIZ, 18.09.2016, 10:43 (UTC):
YANLIZCA BU SEMBOLLER YOKTUR. BU VE BUNA BENZER DAHA YÜZLERCE HATTA BİNLERCE SEMBOLLER DE VARDIR...

Yorumu gönderen: Sercan, 28.03.2015, 23:03 (UTC):
Arkadaslar, saygilar ve sevgiler.

Butun musluman kardeslerimin iyiligi icin kalbimden konusmak istiyorum. Bu illuminati dedigimiz grup sizinde bildiginiz gibi bir mason topluluktan olusmus jahudi kokenli insanlardir. Bu insanlarda turkiyeyi yonetmektedirler. Akparti tamamen bu insanlarin elinde, sizce neden akpartinin durmadan yeni bir dunya yeni bir turkiye diyerek bir muzik canlaniyor her konusmaya veya konferans cikisinda. Bu masonlarin amaci tek. kendilerini ustun gormekteler ve diger insanlari kendilerine kole japmaktadirlar. Yani kolelik sistemini yerlestirmek. Bugune bugun amerikada insanlarin sag eline chip yerlestirmektedirler. Bu chipin adi RFID CHIP, RADIO FREQUENCY IDENFICIATION D, yani insanlari kontrol etmek icin , ve takip etmek icin. arkadaslarim kardeslerim diyebilecegim tek bir sey var biz insanoglu son caglarda yasamaktayiz gibi h issediyorum kendimi , allah sonumuzu hayir eylesin saygiler selamlar.

Yorumu gönderen: cihat , 27.02.2015, 20:07 (UTC):
arkadaslar ilumati yanı bir dıyer adıyla mason bunlar yahudilerın kolelerı yanı arkadaslar yahudı olmayıpta bunlara uye olanlara mason denılıyor bunlar ülkemizde cok vede cogalan bır gurup halıne geldıler geneldede ıs adamları bunlar teklıfı sunarlar kabul edersen derecelerıne gırersın sonra senı yukarlara tasırlar ama bır hatanda olursa senın mevkınden asaya sallandırırlar ondan sonra cambaz ıpte duramayıp dusuyorsa senınde aynı sekılde dusurrler arkadaslar adamlar da olan teknolojı ve beyın yıkama hıcbır ulkede yok adamlar uyduyu uzaya yollayıp senın evını bıle dıkızlerler ramahrenene gırerler bunlar cok kan doktuler ama ınsallah oyunlerı bıtecek cunku artık bunların herkez ınternet aracılıgıyla herseylerı ortaya cıktı onun ıcın canınızı sıkmaya gerek yok yalnız bunlara destek vermeyın bunlar gıda,tekstıl,otomatıv,pılastık,vs. hemen hemen uretıcı fırmaların hepsı mason dur bunları arastırıp destek vermeyelım...

Yorumu gönderen: Mehmet, 08.02.2015, 08:27 (UTC):
Arkadaşlar siz Allah in yolunda gidin katy perry burdan ayrılmış ama 3harfliler sesini bırakmıyormuş

Yorumu gönderen: amon ra, 27.09.2014, 20:57 (UTC):
İlluminati Güneş Tanrısı Ra'ya tapar,Ra'da yaratıcı güç Allah'tır.Yani hepiniz aynı şeye tapıyorsunuz aslında :)

Yorumu gönderen: Akhenaton, 05.03.2014, 00:31 (UTC):
Sen baktığında illüminati görürsün, bense Fatımanın Eli. Algıda seçicilik bu oluyor sanırım :)9

Yorumu gönderen: crescent, 05.03.2014, 00:04 (UTC):
hahahaha..! ayrıca az önce yorumumu yapıp yolladıktan hemen sonra gördüm bu web sitesinin aldığı reklamda bile illuminati sembolü var.
SECOND LIFE Reklamı :)

Yorumu gönderen: crescent, 04.03.2014, 23:38 (UTC):
bence "adamlar iyi şeyler yapmış" demek hiç doğru diil.
bu illuminati denen topluluk kendilerini şeytana adamış pisliklerdir.
elimi attığım nerdeyse herşeyde bu adamların simgelerini görür oldum.
az önce ismi "RAGE" olan bir oyun oynuyordum ve bu oyunda bile birçok illuminati sembolü gördüm
mesela metroda bir levha railway agency yazısı alt alta yazılmış ve üstteki yazının uçları aşşağı doğru alttaki yazının uçları yukarı doğru kavis almış ve ortasına da tek bir göz koymuşlar. ayrıca oyun esnasında oyunun menüsüne girmek için esc tuşuna bastığında şu "punisher" diye bir oyun ve film vardı bunun simgesi olan kurukafa şekline çok benzeyen bir resim çıkıyor ve sadece tek gözü gözükecek şekilde çıkıyor.
ayrıca yine aynı oyun içerisindeki duvar yazılarında SUBLIMINAL mesajda yakaladım birtane. daha kimbilir farkedemediğim nerelerde vardı. bu sadece bu bahsi geçen oyunun içinde. ayar oldum oyundan çıktım.
paranoya olacam yakında elime aldığım her ürünün üzerinde bu simgelerden arıyorum :S

Yorumu gönderen: Dogrular The Facts, 24.08.2010, 12:56 (UTC):
Petrol degil ama dunyanin enerjisini kullanarak hayatimizi devam ettirmeye calisalim..Fiziksel olarak dunya uzerindeki enerji en bastan beri aynidir.. Isi, gunes, dalga, ruzgar enerjisi gibi enerjiler hep bir donusum icindedir dunyada..Petrol e boyun egmeyelim..Arastirin ve bu yolda ilerlemeye bugunden baslayin..Bu yolda ilerliyelim En azindan..Ahirete inaniyorsak,hic yere olmeyelim derim ben..Namaz bizim borcumuzdur,ama bence fazlasini yapmak gereklidir..Eminimki sadece namaz kilmaya gelmedik bu dunyaya..Allah yolunda gidelim..Saygilar

Yorumu gönderen: meltem melek, 05.08.2010, 14:12 (UTC):
abi adamlar akıllı aslında klise ve papanın o dönemdeki saçmalıklarını ve baskılarını göz önünde bulundurusak en doğru olanını yapmış illuminati kardeşliği ama keşke kendi seslerini dünyaya duyurmak için bu kadar can yakmasalar dı bu bilime hiç yakışmadı adamlarda inanılmaz bir zeka var bunu bütün simgelerinde ortaya koymuşlar ama günümüzde hala devem edermi bu tartışılır neyse allah bilir herşeyi

Yorumu gönderen: azeriferid, 24.07.2010, 18:19 (UTC):
kardeslerim biz durudramayiz,12-ci imamiz HAZRATI MEHDI a.s zuhur edecek ve onun veziri isa .a. peygamber olucak ve onlar yapacak,dunyaya baris saglayacak..ha masonmus,ha gladyoymus,ha illumnant diye birsey kalmicak...onun icin bizde rabbimizin yaninda olalim,hic olmazsa safimizi belli edelim

Yorumu gönderen: haydar dümen, 28.06.2010, 10:16 (UTC):
yıldızların davud üçgeninde hesaplarsak her noktayı 16+16+1=33 çıkyo onu ekliyelim

Yorumu gönderen: yalniz-efe, 17.06.2010, 10:54 (UTC):
herşey güzelde bu sözde tanrıları nasıl durdurabiliriz ya da durdura bilirler

Yorumu gönderen: AhmedTalha, 25.04.2010, 19:53 (UTC):
diğerleri de Türkçe olsa çok güzel olurdu...

Yorumu gönderen: mert ali, 03.03.2010, 14:11 (UTC):
bıravo cok güzel şeyler varBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52728645 ziyaretçi (133990760 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler