Mastürbasyon (El Ile Doyum Istimna)
 

Mastürbasyon (El İle Doyum, İstimna)

Mastürbasyon, el ile tatmin denen bu olay, kişinin cinsel organı ile oynamak suretiyle doyuma gitmesidir. Bu adet genellikle 13-15 yaşlarındaki erkek ve kızlarda görülür. Değişik sebeplerle bu yaşın üzerindekilerde daha az görüldüğü ileri sürülmektedir. Cinsel organın el ya da ne olursa olsun, herhangi bir cisme sürtünmesi ya da göğüslerinde ya da göğüs uçlarında ve diğer cinsel bölgelerde sıkıştırma ve benzeri baskılarla yapılan bir uygulamadır. Maksat, orgazm olmaktır.

Hıristiyanlık'ta Mastürbasyon

7. yüzyılda Canterbury'li Thedoros erkek ve kadının mastürbasyonu gibi ahlak suçları işleyenlere muamele konusunda bir tövbe yayınladı. 13. yüzyılda Thomas Aquinas, cinsel sapkınlıklar arasında mastürbasyonu da sayıyor, bu eylemi mantığa aykırı buluyordu. Üremeye katkı sağlamıyordu. Bu yüzden ensest, zina ve tecavüzden daha yanlıştı.

Erkek mastürbasyonunun dehşeti, bugün hala Roma Katolik Kilisesi'nin cinsel ahlak kılavuzlarında yer almaktadır ve "ciddi bir rahatsızlık" olarak nitelendirilmektedir. Bunun sebebi, kısmen değerli meninin "yanlış kullanımı" ve "ziyan olmasıdır". bununla beraber kadın mastürbasyonu göz ardı edilmiş ya da önemsenmemiştir.

Denildiğine göre mastürbasyon, "Kutsal Kitap'ın bu günahı açıkça, ismiyle kınadığı kanıtlanmasa bile", 1054 tarihli bir karardan bu yana "ciddi bir şekilde hastalıklı bir eylem" olarak görülmüştü. Gayri meşru sayılıyordu; çünkü "bütünüyle gerçek sevgi bağlamında karşılıklı kendini vermenin ve insanın üremesinin anlamından" yoksundu.

16. yüzyıla kadar erkek menisi, "neredeyse insan" olarak görülüyordu. Mastürbasyon, gece kirlenmesiyle meninin harcanmasından korkuluyordu.[1]

İslam'da Mastürbasyon

İslam alimlerinin bazıları evlilik dışı her türlü cinsel doyumu haram saymışlardır. Delil olarak da şu ayetleri göstermişlerdir:

"Ve onlar ki, iffetlerini korurlar; Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (câriyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir. Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir." (Müminun Suresi 5-7)

"Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz; Bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir." (Mearic Suresi 30-31)

İslam alimlerinin çoğunluğu, buradaki aşırı gitmeden, evlilik dışında başka bir kadınla birleşmeyi anlamışlar ve elle doyumu bu birinci derece haramlar arasında saymamışlardır.

Allah Resulü şöyle buyurur:

"Cinsel organıyla oynayan bir millete Allah, azap etmiştir."

"Elini nikahlayan melundur"

"Elle boşalan lanetlidir"

Bu hadis-i şerif kesin bir hükümle, mastürbasyon olayını yasaklamaktadır. Ancak İslam alimlerinden bazıları bu hadisin, sahih hadis kitaplarına girecek kadar sağlam senetli olmadığı için, helal-haram bağlamında delil olamayacağını savunurlar. Bazı Hanefi ve Hanbeli alimleri eşi olmayan birinin, alışkanlık haline getirmemek şartıyla bu sıkıntısını giderebileceği görüşündedirler. Ancak bu sadece bir zaruret kapısıdır. Zina tehlikesine düşmemek ve çok fazla zihni meşgul etmemek içindir. Asıl olarak helal değildir. Bunu hiçbir İslam alimi savunmamıştır. İki tercih arasında kalan bir Müslüman, zararı daha az olanı tercih etmelidir. Bu bir fıkıh kuralıdır. Eğer bir Müslüman, zina yapabilecek kadar kontrolünü kaybetmişse, daha hafif olan bu yolu tercih eder ve zina tehlikesinden kendisini kurtarır.

Bu konudaki görüşler:

 1. Keyfi olarak şehvetini gidermek için el ile menisini getirmek haramdır. Ancak şehveti kendisine galebe çalıp da karısı ya da cariyesi bulunmazsa; şehvetini teskin için bunu yaptığında günahkar olmayacağı umulur.(İbn-i Abidin)
 2. Böyle bir kimse zina edeceğinden korkarsa, el ile meni getirerek şehvetini teskin etmesi vacip olur. (Ebu Leys)
 3. Şehveti galebe çalar da, onu teskin için yaparsa cezalanmaması umulur. (Fethu'l-Kadir)
 4. Şafi ve Maliki mezhebine göre zevcenin elinde mastürbasyon etmesinde bir sakınca yoktur.[2]

Çok az fıkıh aleminin kadınlar konusunda bu konuya değindiği genellikle erkeklerle ilgili bu konunun ele alındığı, bu konuya değinenlerden Mücahid şöyle demiştir: "Bundan önce geçmiş olanlar genç erkeklerin istimnadan uzak kalmalarını emrederdi. Bu konuda kadının durumu ile erkeğin durumu arasında fark yoktur".

Mastürbasyon'un İslami hükmü konusunda mezhepler arasında bazı farklılıklar vardır.

 1. Hanefi, Şafii ve Maliki mezhebine göre mastürbasyon: İmam Mâlik; "Onlar, eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten korurlar; doğrusu bunlar yerilemezler. Bu sınırları aşmak isteyenler; doğrusu bunlar aşırı gidenlerdir" âyetine dayanarak, bu fiilin sınırı aşmaya dahil ve haram olduğunu ileri sürmüştür.[3]
 2. Mezkür fiil, İmam Şâfiî'nin son içtihadına göre haramdır.
 3. Hanefîlere göre tahrimen mekruhtur; ancak "yapmadığı takdirde zinâya düşeceğinden korkan bir gencin affedileceği umulur." denilmiştir. Alışkanlık yaptığı ve sıhhati bozduğu takdirde yasak fiiller arasında gireceği şüphesizdir.
 4. Hanbeli mezhebine göre ise, "meni, vücudun dışarı atmaya muhtaç olduğu bir şeydir; onu eliyle atan, kan aldıran gibidir ve caizdir." Ancak Hanbelî fukahâsı bunu "zinâya düşme tehlikesi ve evlenme imkânından mahrum bulunma" şartlarına bağlamışlardır. Zina korkusu olduğu zaman mubah olur, değilse haramdır.[3]

Bu şartlar göz önünde bulundurulacak olursa, elle boşalmanın hükmünü herkes vicdanında daha iyi verebilir. Ancak insan fıtratı bunu hoş karşılamaz: yaptıktan sonra pişmanlık duygusu gelen bir fiilin kesin olarak helalliğine hiçbir Müslüman inanmaz ve bu yolu çözüm olarak göremez. Haramlar bellidir. Helaller bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. En güzeli bunlardan uzak durmaktır. Nitekim tıp otoriteleri de aşırı alışkanlık haline getirilen mastürbasyonun ruhi ve fizyolojik zararlarını ortaya koymaktadır.

Tıbba Göre

Hafta'da bir defayı aşan istimnanın yol açtığı zararlar hakkında doktorlar şunları söylemektedir:

 1. Bez ve sinirler üzerinde bitkinlik meydana getirir. Çalışan unsurlar iltihaba uğrar ve yavaş yavaş mahvolur.
 2. Alışkanlık kazanıldıktan sonra terk edilmesi zordur. Bu yüzden bu kimseler evlenemezler. Evlenmiş olsalar bile bu fena alış kanlığa devam ederek devam ederek boş yere sinirleri yorarlar.
 3. Tenasüli Nervasteni (Sinir Yorgunluğu) oluşur.
 4. Tenasüli nervasteni genel nervasteni ile karışır:
 5. Hafıza ciddi şekilde zayıflar
 6. Vücut ne bedeni ne de fikri görev yapamaz hale gelir.
 7. Şiddetli baş ağrıları, uykusuzluk, çarpıntı, iştahsızlık vücudu adeta yıkar, kuvvetten düşürür, zayıflatır.[4][5][6][7][8]

Kaynaklar

[1] Geoffrey Parrinder, "Dünya Dinlerinde Cinsel Ahlak", Say Yayınları, 2003.
[2] Mürşit 4, İlmihal.
[3] Hayrettin Karaman, "Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar", İz yayıncılık, İstanbul, 2000, 10. Baskı.
[4] A. Aydın, "Evlilik ve Aile Hayatı".
[5] Rauf Pehlivan, "Büyük Kadın İlmihali".
[6] İbrahim Cemel, "Müslüman Kadının Fıkıh Kitabı".
[7] Şamil İslam Ansiklopedisi.
[8] www.biriz.biz/mahrem/cns18.htm#4

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: hamza , 22.09.2016, 07:12 (UTC):
Merhabalar .ben 25yaşındayım ve yaklaşık 10 yıldır mastürbasyon yapıyorum çok pişmanım bukadar zararlı olduğunu bilmiyordum .terk ettim 6 ay oldu ama bende çok unutkanlık var acaba bu sorunum düzelecekmi lütfen cevap verin bekliyorum şimdi den teşekkürler

Yorumu gönderen: kaan, 01.04.2014, 00:08 (UTC):
iyi de bir insan evlendiğinde haftada bir kereden daha fazla ilişkiye girer, bu sağlık sorunları o zaman gerçekleşmiyor da tek başına yapınca mı ortaya çıkıyor? saçma olmuş.Aksini söyleyen kitaplar da var.
Bekarların Alışkanlık haline getirmemesinde fayda var (ileride evlenmeyi düşünüyorlarsa, doğru tatmini yakalamaları için) evlilerin de ihityacının olmaması gerekir ama maalesef her şey olabiliyor. Allah herkesin yardımcısı olsun

Yorumu gönderen: ali, 07.12.2010, 18:41 (UTC):
bana konuyo bilen biri cavap yazsın 27 yıllık evliyim eşim 2 yıldır cimadan mazeretsiz kaçıyo kimyam bozuldu hayatımda hiç zina yapmadım ama böle i durumda mastürasyon yaptım ben ne yapmalıyımBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56080764 ziyaretçi (142875687 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)