Mavi Isik Projesi ve Deccaliyet Sistemi
 
Blue Beam, Mavi Işık, Jesus, Hz. İsa, illuminati, antichrist, deccal

Mavi Işık Projesi ve Deccaliyet Sistemi

"Mavi Işık Projesi" (Blue Beam), Deccâl'in (Anti-christ) tek dünya devleti olan New World Order'in kralı olabilmesi için NASA'nın uygulamaya çalıştığı programın adıdır.[1] Bu projenin amacı, dinî kaynaklarda bahsedilen ve beklenen Mesih, Mehdi gibi dini figürlerin çıkış alametlerini yeni teknolojiler sayesinde hayata geçirmek, bu beklentide olan inançlı insanları aldatmak ve tüm dünyayı kendi çıkartacakları, rol verdikleri kişilere itaat ettirmektir.[2]

Deccal, İslam'a göre âhir zamanda, İsa Mesih'in 2. kez yeryüzüne gelmesinden önce insanlığın dini inançlarını kullanıp saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan Şeytan'ı temsil eden insandır. Alnının ortasında, sadece Müslümanların göreceği "Kafir" yazısı vardır. Kendisini peygamber olarak tanıtacak ve Dünya'ya fitne yayacak kişidir. Onun ölümü, (İsa'nın tekrar geleceğine inananlara göre) yalnızca İsa Mesih tarafından olacaktır. Deccal, kıyametin 6. alametidir.[3]

Deccal, ahir zamanda ortaya çıkacak olan negatif gücün adıdır. Genelde bir kişilik olarak tasvir edilse de, bir kişi olabileceği gibi, şiddete ve vahşete eğilimli, şeytani özelliklere sahip bir ideoloji de olabilir. Deccaliyet, bu yönüyle ele alınacak ve tüm dünyaya etki eden sapkın bir fikir akımı olduğu gösterilecektir. Bu fikir akımı, adeta kitlelere büyü gibi etki etmektedir. Tüm saçmalığına ve yanlışlığına rağmen, takipçileri olan, hatta kendi içinde mezhepleri bulunan bir akımdır. "Mavi Işık Projesi" ise İlluminati örgütünün Deccal için hazırladığı projedir. Deccal'e zemin hazırlayarak, Deccal ile "Yeni Dünya Düzeni" kurmak istemektedirler.

"Mavi Işık Projesi'nin nasıl uygulanacağı konusunda kesin bir kanıt olmasa da, birçok teori mevcuttur. Bunların en gerçeğe yakını ise şudur;

"Bütün dünyadan görünecek bir hologram ile o toplumun dini inancına uygun figürler ile o toplumun dili ile o topluma hitap edecekler. Bunun için uyduları ve casus uçakları kullanacaklar. Düşük frekans ile yayın yaparak beyinleri etkilemeye çalışacaklar ve buna aldanan insanların sayısı azda olmayacaktır."

"Mavi Işık Projesi", NASA tarafından kullanılmaktadır ve yakın bir dönemde deşifre edilmiştir. Bazı NASA görevlileri tarafından basına sızdırılan bu proje, "Kabe'ye İnen Beyaz Melek" ve "11 Eylül Olayları" gibi medyatik olaylarda kullanılmıştır. "Mavi Işık", gökyüzünde hologramik şekillerde oluşturularak, insanları aldatan bir projedir. Amerika Birleşik Devlet'inde bulunan ve girilmesi yasak olan "AREA 51/51. Bölge" bölgesinde görülen UFO benzeri cisimler de "Mavi Işık Projesi" deneylerinden olduğu düşünülmektedir.[3]

Bu Proje, yeni Çağ inancını oturtabilmek için dört farklı basamaktan oluşmaktadır. "Mavi Işık Projesi'nin aşamaları şunlardır:

1. Aşama: İnsanlara depremlerle arkeolojik yeni buluntuların elde edildiği söylenerek "din" ve "tarih" üzerinde manipülasyonlar yapmak.

Dünyanın birçok stratejik hassas bölgelerinde yapay olarak yaratılan depremler sonucunda çıkacak sahte ya da gerçek arkeolojik keşifler inançların ve dinlerin yanlış olduğunu ve yanlış anlaşıldığını iddia etmek.

2. Aşama: Işık ve lazer yardımıyla (Hz. İsa gibi) holografik dini figürlerle insanların aldatılması (inanç manipülasyonu).

Devasa bir SAHTE MESİH yani Kurân'da adı geçen Deccal, uydulardan ve yerden yapılan 3 boyutlu lazer projeksiyonlarla gökyüzünden iniyormuş gibi gösterilerek dünyanın dört bir yanından canlı izletilerek insanları kandırmak.

3. Aşama: ELF, VLF, LF dalgalarıyla elektronik telepati aracılığı ile insanların beynine ulaşılıp beyinlerine gerçeği sahteden ayırt edemeyen iç içe yapay düşünceler yaratılarak tanrının kendi ruhuna konuştuğuna inandırılacak.

4. Aşama: "Uzaylı istilası" aldatmacasıyla dünya devletlerinin gücünü Birleşmiş Milletler'e devretmeye zorlama ve tüm dünyada "olağanüstü hâl" ilan edilerek Deccâl'in insan bedeninde bu dünyanın başına geçirilmesi.

Aldatmak içinde elektronik evrensel "doğaüstü" tezahürler yaratarak; Bu bir yere kadar doğru da olsa bir uzaylı istilasının ve bu geçişte, başka uzaylıların kendilerini kurtaracağının an meselesi olduğuna inandırılacak, dünyanın her yerine şeytânî varlıklar ve demonik yaratıkların sızdığına ikna edilip; Fiber optik, eş merkezli kablolar, elektrik ve telefon hatları üzerinden seyahat edebilen şeytani illüzyonlar çıkarılacak.[1][4]

"Mavi Işık Projesi'nde prensip olarak gökyüzü bir sinema ekranı olarak kullanılacak ve uzay tabanlı uydular sayesinde dünyanın dört bir köşesine eş zamanlı, her dilde ve lehçede yayın yapılacak. Bilgisayarlar, tüm şovu uydulardaki yüklü programlar sayesinde koordine edecek. Holografik görüntüler, neredeyse ayni ELF, VLF ve LF beyin sinyallerine bağlı olarak görsel ve işitsel olacak, aynı zamanda da sanki bir optik fenomenmiş hissi uyandıracak. Özellikle, her ülkeye kendi kültürüne ve inancına bağlı olan görüntüler ve akustik sinyaller verilecek. Dünyanın hiçbir köşesi es geçilmeyecek! Sanki uzayın derinliklerinden geliyormuşçasına verilen görüntü ve sesler, birçok Mesih (Hz. İsa) bekleyen din gruplarını ve tarikatları çok etkileyecek ve sanki bekledikleri Mesih en sonunda gelmişçesine bir düşünce yaratılacak.

Ardından bu yeni gelmiş olan Sahte Mesih (DECCAL), "Anti-christ" denen yalancı bir peygamber olacak ve kadim anlatımların yanlış anlaşıldığını, bu nedenle kardeşin kardeşi vurduğunu, ulusların uluslara savaş açtığını belirtip artık eski dinlerin yok edilmesi gerektiğini ve yeni bir inanışa geçilmesinin vaktinin geldiğini söyleyecek. Bu yeni inanış, tabii ki "Yeni Dünya Düzeni'nin inancı olacak! [4]

Günümüzden ve İslam'dan birkaç örnekle konuyu açıklayalım. Kimi İslam kaynaklarında Mehdi'nin ahir-zamanda çıkacağı ve tüm fitne ve kargaşayı ortadan kaldıracağından bahsedilir. Mehdi'nin çıkış alametinin en büyük delili de gökyüzünden ilâhî bir sesle Mehdi'nin kim olduğunun duyurulmasıdır. İşte bu noktada devreye "Görsel ve İşitsel Bilinç Altı Mühendisliği" girmektedir.

Günümüzde Mehdi'nin yakın zamanda çıkacağına dair birçok video ses kaydı ve materyaller paylaşılmaktadır. Çok değil, bunan 5-10 sene öncesine kadar kimi İslam âlimleri Mehdi'nin gelip gelmeyeceğini tartışırken, şimdi hepsi de ağız birliği etmişçesine "Mehdi" adında bir kurtarıcının geleceğine ve hatta yakın zamanda geleceğine dair ağız birliği etmişlerdir. Mehdi ile ilgili, giyeceği elbiseden saç modeline kadar birçok özellik belirtilmekte ve zuhuruna yakın zamanlarda olacak olaylar ve çıkış alametleri anlatılmaktadır.

İşte bu noktada insan, sormadan edemiyor: Bazıları bize tuzak mı kuruyor? Videolarda ve ses kayıtlarında anlatılan bir kişiyi karşımıza, "İşte buyurun beklediğiniz Mehdi!" diye çıkartılmasın? Bunu yapmak için ellerinde gerekli teknolojik donanım ve maddî imkanlar bulunmaktadır. Bakın, aşağıdaki videolarda hologramik birkaç görüntü, tüm İslam âlemini karıştırmaya nasıl da yetiyor!

Düşünün, yakın bir zamanda bu teknoloji ile gökyüzünde Allah ve Hz. Muhammed'in isimlerini görüyoruz, Aynı anda bir ses, "İşte bu, Mehdi'dir!" diyor ve karşımıza ışıklı elbiseler içinde bir kişi çıka geliyor. Bu durum karşısında kim aldanmaz ya da inanmaz ki? İşte bütün deliller var. Hem de videolarda ve ses kayıtlarında anlatıldığından öte, Mehdi hakkında türetilmiş onlarca hadiste bahsedildiği şekilde.

Eğer Mehdi'nin geleceği sahih hadislerde varsa ve Mehdiliğinin ilânı gerçekten gökyüzünden gelen ilâhi bir sesle olacaksa, bu ses, insan ya da insan eliyle oluşturulmuş seslere benzemeyecek ve âlemlerin Rabb'i olan Allah’a ve onun Elçisi olan Hz. Muhammed'e iman edenlerin kesinlikle şüpheye düşmeden kabulleneceği bir ses (mi) olacaktır.[2]

Deccal'în askerlerinin dünyanın sonu (âhir-zaman) yaklaştığında uygulayacakları "Blue Beam" (Mavi Işık Projesi), Siyonistlerin bilinç kontrolü ve tarihi manipüle etmek için kullanacakları bu kirli senaryonun sadece bir parçasıdır.[5]

"Mavi Işık Projesi", uygulanmakta olan bu senaryonun sadece görsel yönüdür. Bu projeyle amaç, uzay ve dünyadaki bağlantıları kullanarak özellikle gökyüzünde çeşitli görüntü ve simgeler oluşturmaktır. Yeni nesil lazerler sayesinde gerçek zamanlı hologramlar oluşturulabilmektedir. Özellikle dinî semboller ve imgeler kullanılarak insanların beklediği ya da görmek istediği birtakım görüntüler gösterilebilmektedir.

Aşağıdaki videolarda da görüldüğü gibi, insanlar, bu test amaçlı görüntüler karşısında şaşkınlık ve hayrete düşmektedir. Bir de bu görüntüleri kutsal mekanlar üzerinde yaptığınızda, bu görüntülerin inançlı insanlar üzerindeki etkisi kat kat daha artmaktadır.[2]

Mavi Işık Projesiyle İlgili Videolar

Kabeye İnen Beyaz Cisim

Mescidi Aksanın Tepesindeki Beyaz Cisim

Mısırdaki Savaşta Yeşil Atlı kişi

Gökyüzünde Beliren Suret

Gökyüzünde Çarmıha Gerilmiş Bir Işık

PROJECT BLUE BEAM of NASA

Mavi Işık Projesi “Project Bluebeam”

Bu Proje Uygulanmakta Olan Senaryonun Sadece Görsel Yönüdür. Bu Proje ile amaç Uzay ve Dünyadaki Bağlantıları Kullanarak Özellikle Gökyüzünde Çeşitli Görüntü ve Simgeler Oluşturmaktır.Kaynaklar

[1] https://www.youtube.com/watch?v=yWfAJCo-Cb8
[2] http://www.apokrifal.com/blue-beam-projesi-ve-divine-voice/
[3] http://www.wattpad.com/56378550-illuminati-deccal-ve-blue-beam-projesi
[4] http://gddvebilinmeyengercekler.blogspot.com.tr/2012/11/blue-beam-project-ve-yeni-dunya-duzeni.html
[5] https://www.youtube.com/watch?v=f5c5MoGRhYk

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Fırat , 20.08.2017, 12:12 (UTC):
Allahın belası adi köpekler! Cehennemin 7 katının hepsinde yansınlar inşallah şu ABD! İnsanlar ve dünyanın üzerinde hakimiyet kurmak istiyorlar pislikler! Allah ellerine ayaklarına dolaştırsın inşallah da şu projeleri ellerinde patlasın. Hiçbir şey yapamadan makineleri yanar inşallah! Yüce rabbimden dilediğim tek şey budur.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56080772 ziyaretçi (142875700 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)